بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام | تاو بیو

بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام

بیو موفقیت, وضعیت موفقیت , وضعیت راه زندگی , بیو های کوتاه برای تلگرام و اینستاگرام , وضعیت واتساپ| بیو های در مورد موفقیت و سخنان بزرگان را در تاو بیو کپی کنید! | تاو بیو بیو موفقیت, وضعیت موفقیت , وضعیت راه زندگی , بیو های کوتاه برای تلگرام و اینستاگرام , وضعیت واتساپ| بیو های در مورد موفقیت و سخنان بزرگان را در تاو بیو کپی کنید! | تاو بیو

 🎐 اجـازه نـده هيـچ كس پـاشو رو رويـاهات بـذاره..🌱

#انگیزشی

Dᴏɴ'ᴛ ʟᴇᴛ ᴀɴʏᴏɴᴇ sᴛᴇᴘ ᴏɴ Yᴏᴜʀ Dʀᴇᴀᴍs..

4,808 154,446

🎐 روزهـای سخـت روزهـای بهتـر می‌سـازنـد☺️

#انگیزشی

вαd dαyѕ вυιld вeттer dαyѕ..

754 26,743

خیلی زود میرسه روزی که بگم آسون نبود ولی از پَسِش بر اومدم..

#انگیزشی
330 14,854

🎐 هـمـه چـیـز درسـت میشـه..🌱

#انگیزشی

ᎬᏙᎬᎡY ᎢᎻᏆNᏩ
ᏔᏆᏞᏞ ᏴᎬ ᎾK .

4,317 154,351

اگر از بلندای آسمان بترسی، نمی‌توانی مالکِ ماه شوی! 🌖✨

#انگیزشی

The moon can't be yours, if you fear the height of the sky!

3,099 125,103

⚡️‎به آينده ات وفادار باش ، نه به گذشته ات ⚡️

#انگیزشی
265 14,795

یع ذهن منفۍ هیچ وقت بهت یع زندگۍ مثبت نخوآهد دآد🖖🏽♥️✨

#انگیزشی
260 14,819

“زندگی من آن چیزیست که برایش می جنگم”

#انگیزشی

“my life is what I'm fighting for”
 

2,048 95,026
‌ هرچـے طوفآڹ زندگیـٺ بزرگـ تر باشهـ.... رنگیـڹ ڪموݧ بعدݜ قشنگ ترهـ^_^🐾🌈
#انگیزشی
1,339 63,986 حدیثہہہ⍡۞⿸҈⛕×⃞⃝⃟

قهرمان خودت باش'

#انگیزشی

be your own hero'

2,824 136,656 lara

⭐️به آرزوهایم قول رسیدن دادم⭐️

#انگیزشی
295 14,910

ناشنوا باش وقتی کهـ به آرزوهای قشنگت میگن محالهـ💘🍀✨

#انگیزشی

Taub wen du gute Wü
unsche sagst•-•🌈🐬

1,358 71,468

غیرممکن فقط یک کلمه بزرگ است که توسط آدم های کوچک استفاده میشود..

#انگیزشی
181 14,787

🎐 تـمام تـمركـزت را روى مـقصـد بگـذار، حتـى اگر مسيـر امـروزت طوفـانى سـت..🌱

#انگیزشی

sᴛᴀʏ ғᴏᴄᴜsᴇᴅ ᴏɴ ʏᴏᴜʀ ᴅᴇsᴛɪɴᴀᴛɪᴏɴ ᴇᴠᴇɴ ɪғ ʏᴏᴜʀ ᴘᴀᴛʜ ᴍᴀʏ sᴇᴇᴍ sᴛᴏʀᴍʏ ᴛᴏᴅᴀʏ..

2,708 154,254

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

#انگیزشی

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

8,267 538,056

موفقیت داده نمیشه ، بدست میاد🤞🏻🕊

#انگیزشی
313 26,033

شكست خوردن يك وضعيت موقت است
جا زدنه كه دائميش ميكنه!

#انگیزشی
137 14,786

کسی باش که هیچکس فکرشو نمیکرد بتونی باشی.

#انگیزشی

Be the one that nobody‌ thought you could be.

430 28,241 ʜᴏssᴇɪɴ sᴀʙᴇᴛᴘᴏᴜʀ

همه چیز از یک رویاه شروع میشه💎

Everything started from a dream💎

1,480 93,953

آدمها به سمتت سنگ پرتاپ خواهند كرد، سنگها رو به طرفشون پرت نكن
اونها رو جمع كن و باهاش يه امپراطورى بساز.🌏🦋

#انگیزشی
404 34,217

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

#انگیزشی

Your life exactly begins from the moment that other people's words isn't important for you..

4,403 313,222

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده :)

#انگیزشی
1,946 142,099

🎐 آدمـهاى موفق كـارى كه لازم باشه انجام بدن رو انجام ميدن، چه حس و حالشو داشته باشن چه نداشته باشن..

#انگیزشی

sᴜᴄᴄᴇssғᴜʟ ᴘᴇᴘʟᴇ ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ ᴛʜᴇʏ ᴛᴏ ɴᴇᴇᴅ ᴛᴏ ᴅᴏ, ᴡʜᴇᴛᴇʀ ᴛʜᴇʏ ғᴇᴇʟ ʟɪᴋᴇ ɪs ᴏʀ ɴᴏᴛ.

278 26,326

میتونم شکست هام رو قبول کنم ولی نمیتونم قبول کنم که دیگه تلاش نکنم

29 2,134 ʜᴏssᴇɪɴ

فراموش نكن هميشه با رويا بخوابى و با هدف بيدار بشى

#انگیزشی
222 22,454