متن های جدید مهر 1401 / بیو های کوتاه (پیشنهادی)

جدیدترین متن های کوتاه مهر 1401 از گلچین هزاران متن کوتاه جدید در مهر 1401مناسب بیو . را در بزرگترین سایت بیو و متن کوتاه ایران تاوبیو بخوانید و در بیوگرافی و استوری خود استفاده کنید
نمایش بصورت استوری
♡ ࡅ߳ࡐ ܩߊ‌ܠܭ ܦ߳ܠࡅߺߺ߲ߺࡉ ܩࡅ࠭ࡊ ❪♥️❫‌‌‌‌‌‌ # دوستت دارم کپی
5.6K 63.5K فونت Yalda
گر بشکند من ، زاده شود من دیگری ! # مغرور # انگیزشی کپی
2.3K 44.6K فونت . .
هَرّگِزً نَخُوِرَیِ غُصِهً حَرِفَِ دِگَِرَآنّ رِآ گُوِرًِ پِدَرِ هَرِکِهً بِخَوُآهَدّ بَدِمًآنً رَِآ...! # لاتی # حاضر جوابی کپی
4.7K 87.5K فونت ✯𝒁𝒆𝒊𝒏𝒂𝒃✯
قلبتو دنبال کن اما عقلتم با خودت ببر. # انگیزشی کپی
⌞♥️⌝ ‌ ‌ 𝑓𝑜𝑙𝑙𝑜𝑤 𝑦𝑜𝑢𝑟 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡, 𝑏𝑢𝑡 𝑡𝑎𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑜 🫀 COPY
1.7K 35.7K فونت Yalda
جانم بسته به جانت ای جان جهان من 🤍 # دوستت دارم کپی
2.6K 58.6K فونت Hamed_varnaseri
ܢ̣ߺܨ ࡅߺ߳ܦ߭ߊ‌᠀ࡅߺ߳ࡉ‌ ࡅߺ߲ܘ‌ ܣܩܘ‌ ܟ݆ࡅ࡙ߺߺߺܝ̇...) # خسته کپی
(...𝑰𝒏𝒅𝒊𝒇𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 COPY
745 18.2K فونت maedeh
جوکر میگه‍ :منو کوچیک کردی ولی بفکر این نبودی نقطه هم کوچیکه ولی جمله رو تموم میکنه...😏🤟🏽 ‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌ # حاضر جوابی کپی
1.5K 43.6K فونت زهرا
••| ٺا جان در بدن دارم.. ••| *ٺویے* ♥️📎 ••| هَمان دُردانہ مَـــــردِ عاشقِ دنیاے من..!💙 # دوستت دارم کپی
1.7K 49.7K فونت єℓιиα
عشق را آرزو کردم تو بر آورده شدی:)♡ # دوستت دارم # همسر کپی
𝓘 𝔀𝓲𝓼𝓱𝓮𝓭 𝓯𝓸𝓻 𝓵𝓸𝓿𝓮, 𝔂𝓸𝓾 𝓬𝓪𝓶𝓮 𝓽𝓻𝓾𝓮♥️🔐 COPY
5.8K 170.0K فونت 𝓩𝓮𝓲𝓷𝓪𝓫
♡ ♡ تو تپش قلب منے ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دوستت دارم کپی
1.1K 32.5K فونت 𝑭𝒐𝒓𝒈𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار
« تنهایي بزرگِت میکنه!‌ » ⠀ # انگیزشی کپی
     ○━─ᴸᴼᴺᴱᴸᴵᴺᴱˢˢ ᴹᴬᴷᴱˢ ᵁ ᴮᴵᴳ──⇆ ⠀ COPY
1.5K 47.2K فونت Yalda
منو فقط پيش خودم ميتوني بشناسي از اونايي نيستم ك پشتم خوب بگن!!! # حقیقت کپی
455 14.7K فونت ﷽شٖؒـؒؔـٰٰاٖؒهٖؒ دٖؒخٖؒـؒؔـٰٰتٖؒ بٖؒـؒؔـٰٰلٖؒـؒؔـٰٰوٖؒچٖؒ﷽
کاشف لحضه های قشنگ زندگیت باش 🌿 # حقیقت کپی
477 14.9K فونت . .
و چه زیبا پشتم به تو گرم است معبود زیبایی ها...♡ # خدا کپی
582 19.5K فونت αυτυми gιяℓ
نیازمَّند یِه" اُّتاق " تو هُّتِلی بِ نام " قَّبرِستون " # خسته # خودکشی کپی
2.3K 72.5K فونت Bahar
باید یاد بگیری که محکم باشی مثل یه لبخند پر از بغض # انگیزشی کپی
𝙔𝙤𝙪 𝙉𝙚𝙚𝙙 𝙏𝙤 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣 𝙏𝙤 𝘽𝙚 𝙎𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙇𝙞𝙠𝙚 𝘼 𝙎𝙥𝙞𝙩𝙚𝙛𝙪𝙡 𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚 COPY
775 24.8K فونت Yalda
هَمونجایی کِه شادمِهر میگِه : تو هَمین لَحظه کِه دِلگیرم ازَت ؛ اَز هَمیشه بِه تو وابَسته تَرم :)💜🍷 # دوستت دارم # موسیقی کپی
1.1K 37.0K فونت 𝓐𝓷𝓲𝓵
تنها كه باشي خیلي چیزارو میفهمی . . ! # زندگی کپی
You'll understand many Things iF You be alone COPY
493 16.5K فونت 𓅓
پیشگیری بهتره از درمانِ صداقت بهتر از خیانت:)! # حقیقت کپی
1.1K 39.9K فونت Bahar
مهم نیست چند دفعه سقوط ڪنم، من بلند خواهم شد🪁 ٰ # انگیزشی کپی
ٰ          ☂️» 𝒩ℴ 𝓂𝒶𝓉𝓉ℯ𝓇 𝒽ℴ𝓌 «☂️         𝓂𝒶𝓃𝓎 𝓉𝒾𝓂ℯ𝓈 𝒾 𝒻𝒶𝓁𝓁,                   ℐ 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓈𝓉𝒾𝓁𝓁 𝓇𝒾𝓈ℯ ٰ COPY
2.4K 79.2K فونت Yalda
خدا قشنگ میچینه‌‌ 🙂🌱♥️ # انگیزشی # خدا کپی
1.5K 50.5K فونت مهدیس
ماهی کِه دِلِش با حُوض خوشِه ، چِه بِه اُقیانوسِ مَن..؟! # مغرور # حقیقت کپی
930 32.8K فونت MAHSA
‹ هر موقع حس کردی بی دلیل حالت بهتره حتما یکی دعات کرده...🤍› # انگیزشی # ادبی کپی
492 17.6K فونت єℓιиα
دورم شلوغه ولی تنها ترین آدم شهرم:) # خسته کپی
932 32.7K فونت مهدیس
‌‌ب‍‌ع‍‌ض‍‌ی وق‍‌ت‍‌ا از چ‍‌ش‍‌ا اش‍‌ک ن‍‌م‍‌ی‍‌اد ؛ ای‍‌ن ق‍‌ل‍‌بہ کہ ب‍‌ی ص‍‌دا گ‍‌ریہ م‍‌ی‍‌ک‍‌نہ :)! # خسته # ادبی کپی
1.1K 38.0K فونت •melika •
(مُجَسَمه‌ای‌اَز‌سَنگ‌کِه‌از‌بَخت‌بَدَ‌ش‌قَلب‌دارد!🪨🤍🎹) # خسته # بی تفاوت کپی
705 25.2K فونت єℓιиα
بیخیال از هر خیال...! # مغرور کپی
! Don't worry about anything COPY
693 24.6K فونت maedeh
فیلم هکر میگه
"پول ادمارو تغییر نمیده ،بلکه اونارو اشکار میکنه" # نامردی # لاشی کپی
540 19.7K فونت عالیجنآب
اتل متل یه مورچه قدم میزد تو کوچه اومد یه کفش ولگرد پای اونو لگد کرد مورچه یه پاش شکسته راه نمیره نشسته بابرگی پاشو بسته نمیتونه کارکنه دونه هارو بار کنه تو لونه انبار کنه حتما داری با ریتم میخونی؟؟؟!!! از سنت خجالت بکش 😂😂    😂 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ # شاد کپی
409 16.4K فونت
سفیدو سیاه تفاوتشون ب این نیست ک دوتا رنگ متفاوت هستن ب اینکه سفید زود کثیف بودنشو نشون میده ولی سیاه تا نشوریش نمی‌فهمی ک چقدر کثیفه ماهم آدمای با ذات های سیاه درو برمونه # دروغ # نامردی کپی
445 18.6K فونت 𝑭𝒐𝒓𝒈𝒐𝒕𝒕𝒆𝒏
‖تا‌اینجاش‌‌که‌خُدا‌بوده از‌اینجا‌به‌بَعدشم‌خُدا‌هَست🫶🏻🌿💜‖ # انگیزشی # خدا کپی
766 29.4K فونت єℓιиα
من همونیم که زبونم 6 متره،ولی فقط کافیه دلم بشکنه میشم لال ترین آدم دنیا...❤️‍🩹؛ # سکوت # نامردی کپی
531 20.9K فونت sana jeddi
خوشا آن که نیک آمد ونیک زیست جهانی زمرگش گریست ! # ادبی # حقیقت کپی
299 11.7K فونت . .
مدارا میکنم با درد چون درمان نمی بینم! تحمل می کنم با زخم چون مرحم نمی بینم! # ادبی کپی
1.3K 50.9K فونت
از ادع‍‌اه‍‌ات‍‌ون ب‍‌دم م‍‌ی‍‌اد از خ‍‌دت‍‌ون ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر .. # مغرور کپی
665 26.2K فونت 𓅓
ب ع‍ق‍ب ن‍‌‌گ‍‌اه ن‍ک‍‌ن ت‍‌و اون س‍م‍‌ت‍‌ی ن‍م‍ی‍‌‌ری:) # انگیزشی کپی
𝔻𝕠𝕟'𝕥 𝕝𝕠𝕠𝕜 𝕓𝕒𝕔𝕜 𝕪𝕠𝕦'𝕣𝕖 𝕟𝕠𝕥 𝕘𝕠𝕚𝕟𝕘 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕨𝕒𝕪:) COPY
1.3K 51.1K فونت 𓅓
هَنوز روی خاکیم و یادِمان نِمی کُنند ! وای به حالِ روزی که خاکِمان کنَند :( 🖤 # ادبی # نامردی # خسته کپی
858 33.9K فونت Diana
اص‍‌‌ن‌ واق‍‌ع‍‌‌ی‍‌‌ت‌ ن‍‌‌داری‍‌‌ن ی‍‌‌ه‌ م‍‌ش‍‌‌ت‌ دی‍‌ال‍‌وگ‍‌ی‍‌ن .! # دروغ کپی
413 16.9K فونت Seti
در وجود خودمان است دوای ِ خودمان!🫐🌚🔗 # زندگی # انگیزشی کپی
774 30.8K فونت A.Afra
خ‍‌یلی ‍تض‍‌اد ‍قشن‍‌گی داره .🖇️🖤✨. ‍وقد‍‌ی چ‍‌شات داره اش‍‌کات‍‌و ‍فری‍‌اد م‍‌یزنـہ ل‍‌بت میخ‍‌نده # ادبی کپی
519 21.4K فونت ﷽شٖؒـؒؔـٰٰاٖؒهٖؒ دٖؒخٖؒـؒؔـٰٰتٖؒ بٖؒـؒؔـٰٰلٖؒـؒؔـٰٰوٖؒچٖؒ﷽
🍀 ‏مثل کاکتوس🌵 محتاج نوازشِ کسی‌ نباش! # لاتی کپی
792 31.9K فونت مهدیس
همه چیز سر جاش قشنگه، مثل لبام روی لبات ♡︎ # زندگی کپی
𝓔𝓿𝓮𝓻𝔂𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓲𝓼 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝓲𝓷 𝓲𝓽𝓼 𝓹𝓵𝓪𝓬𝓮, 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓶𝔂 𝓵𝓲𝓹𝓼 𝓸𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓹𝓼 ♡︎ COPY
1.6K 62.3K فونت مهدی
« من تو رو با قلبــم دوستدارم نه با حرف » ‌‌ # دوستت دارم کپی
  ➖⃟💙••🇮  🇱 🇴 🇻 🇪  🇺       ʙʏ ʜᴇᴀʀᴛ, ɴᴏᴛ ʙʏ ᴡᴏʀᴅs! ꩓ COPY
2.8K 109.8K فونت Yalda
ܩـ‌حـ بـ چـ‌پــ‌ܩـ‌ܩ نـ‌ـے کـ‌ دربـ‌ارܩ چـ‌ـے فـ‌کــ مـ‌یـ‌کـ‌نـ‌یـ‌نــ ;) . . الـ‌بـ‌تـ‌ه گـ‌.و خـ‌وردیـ‌ن بـ‌د فـ‌کــ کـ‌نـ‌یـ‌نـ‌ا ولـ‌ـے بـ‌ازܩ بــ چـ‌پـ‌ܩ نـ‌ی . . ! # لاتی # مغرور # بی تفاوت کپی
394 16.8K فونت 𝔡𝔬𝔨𝔥𝔱𝔞𝔯𝔢 𝕥𝕒𝕟𝕙𝕒☠☆
از خود عالمی بخواه وازعالمی هیچ :) # ادبی کپی
283 11.4K فونت . .
- عشقِ‌تو💔 ؛ شیرین‌ترین‌داستانِ‌این‌دنیایِ‌تلخ‌است‌حسین ..(: # امام حسین کپی
463 19.2K فونت انتصـار
واس‍‌ه‍‌ دل‍‌ب‍‌ر ب‍‌ق‍‌ی‍‌ه‍‌ دل‍‌ب‍‌ری ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌ن ب‍‌ی ن‍‌ام‍وص‍‌ا🖤✨:) # لاشی کپی
364 15.5K فونت Mahi
‏چرا کسی‌ رو که باهاش تو رابطه‌اید، انقد محدود میکنید؟! تعهد یعنی دورت شلوغ باشه ولی قلبت فقط یه‌نفرو انتخاب کنه، وگرنه آدمی که هیچ گزینه‌ای جلوش نیست چجوری میخواد بهتون خیانت کنه؟ # حقیقت کپی
254 12.5K فونت Aynaz_soz0
 یڪی‌اینجادِݪش‌تَنگ‌اَست‌؛آنجارانمےدانَم… 💔❤️‍🩹 #یاڪربلاء    # دلتنگی کپی
352 14.6K فونت A.Afra
ان‍‌ق‍‌در ب‍‌ي‌ح‍‌ص‍‌م ك اگ‍‌ه‍ ب‍‌رگ آزم‍‌ای‍‌ش س‍‌رط‍‌ان‍‌م‍‌و ب‍‌زارن ج‍‌ل‍‌وم ب‍‌اه‍‌اش م‍‌وش‍‌ك درس‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م :) # بی تفاوت کپی
767 32.0K فونت 𓅓
کانال تلگرام تاو بیو tawbio@