جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن شاخ / 100 متن شاخ [ گلچین] مناسب بیو و استوری/ تکست شاخ

100 متن برتر شاخ برای سال 1399 فاز سنگی شاخ رفاقتی / بهترین متن های شاخ سنگین برای پروفایل / خفن ترین متن های شاخ دخترانه و پسرانه را در ادامه ببنید و بخوانید و استفاده کنید

اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره ☜ بَچّه خُشگِل ☞ فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن تا تیکه پــــــــاره نَشُدی

5.0
#شاخ #لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

شـاخ نًَبْودَّمـ وًَلـــی عَـ شـاخ شٌُدًَنِ بَضیـآ شـاخ دًَرْ اٌُوٌُرْدًَمْـ👁‍🗨

4.9
#تیکه دار #عصبانی #شاخ

منـ بی عاطفه نیستمـ...فقطـ یادـ گرفتمـ زیاد از قلبمـ استفادهـ نکنمـ:)

4.9
#شاخ

رًّلَّ چیـــسًّتُّ؟؟ رًّاٍّبّْطَّـهّْ مُّجٍّاٍّزَی بّْـیـنِّ دٌّو اٍّسًّگــلَّ کِ فّْـک مُّیکنِّنِّ قِّـرًّاٍّرًّهّْ اٍّزَدٌّواٍّجٍّ کـنِّنِّ😹✨🚧🌿🍻🚶🏿‍♀

5.0
#شیطنت #شاخ #جدایی #عشق یک طرفه

من میخوام آدم خوبی باشم ولی متاسفانه زبونم یاری نمیکنه 😂😁

5.0
#شیطنت #شاخ
⃟مٓح بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون 😹🗑🇺🇸️
4.9
#شاخ

اَ دَریا یاد گِرِفتَم اَذیَتَم کُنی غَرقِت کُنَم🤟🏻😏

4.9
#شاخ

₡☜کــــــــاری نَـــــکُــــن☞↝ ₪مِــــثِ ‍ تـــــــــارِ مـــوهام ↬ ₡☜تــــُـــوروهََـم بِــنـــدازَم☞↝ ₪پُـــــشــــتِ گـــــووشــــام↬

4.9
#عصبانی #شاخ #جدایی #خیانت

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

5.0

Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ
I ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴇᴄʀᴇᴛs..

#شاخ

فاز لش نیا من از همه لش ترم🤘🏿🌿 تیریپ جنگ بر میداری اینو بدون من خودم یه لشکرم👽👐🥀

4.9
#شاخ #مغرور #لاتی

بِ بَعضِیاْم بِاٌیِد گُفِت بِ اَرِواٌحِ جَّدِم نِیستیْ در حَّدِم!😹🚫🇺🇲

4.9
#شاخ

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻

5.0
#عصبانی #شاخ #لاتی

اشکالی نداره اگه ازم خوشت نمیاد همه ی آدما ک خوش سلیقه نیستن:) 😪🚬

4.9
#شیطنت #شاخ
وقتی‌باهات‌حرف‌میزنم‌سرتو‌تکون‌نده😏 صدا‌زنگولت‌رو‌مخمه[😹✨]∞️
4.9
#شیطنت #شاخ
مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘️
4.9
#شاخ #لاتی

‏وَقتی هیچ گُـهی نَشُدی تو زِندِگیت بِهِم مَسیرِ زِندِگی کَردَن رو یاد نَده🤙🏼👣🚶🏻‍♂

4.9
#شیطنت #شاخ #لاتی

دنبال عیب میگردی؟ به جای ذره بین یه آینه بگیر دستت😂✌💛

4.7
#شاخ

❏ █ جیرجیرک کح دحد صدایح طوطی ، بچح خشگل حم کنعد ادعای لوطی :) ְ¸⚡ְ🐴ู๊้̙🌿ꯨ۟ั😹ุˇ⃤

4.7
#شاخ #لاتی

سَّــنّگْـیّنِــعِ هَّــضْـمٌ مَــنْ بَــرآت بِـکِـشّ کِـنّْـآر مِــرسّــے فَــدّآتّ🤘🍃

4.7
#شاخ #جدایی

هیچکس دوستت نیست اونا فقط ترسیدن از اینکه بخوان دشمنت باشن :)

4.9

Everybody ain't your friend they're just scared to be your enemy.

#شاخ #دوستت دارم

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))

5.0

𝖎 𝖆𝖒 𝖋𝖗𝖔𝖒 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖓𝖊𝖘 𝖎𝖋 𝖎 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚, 𝖙𝖍𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖑𝖉 𝖇𝖊𝖈𝖔𝖒𝖊𝖘 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖑𝖔𝖗𝖉.

#انگلیسی #شاخ #دوستت دارم

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

4.8
#عصبانی #شاخ #لاتی

آنان ک ب سرمستی ماطعنه زنانند"بگذاربمانند ب خماری ک زماهیچ ندانند!!

4.8
#تیکه دار #شاخ #شعر

هَر کسی سازِ خودِشو میزنِه، مهِم شمایید
 کِه بِه هَر سازی نَرقصٓید!🖤

4.5
#شاخ

واسع کسی کلاسع بزا ک هعم کلاسیت باشع😹🖕🌱

4.4
#شاخ #لاتی

.....❥➹✘مـݩ اصݩ بـݪڋ ڹـیستݥ ڋݪدارے بڋم فقط میگم غلطـے ڪـہ خـۊڋت ڪـرڋے پاش وایســا😐😹👊✘➹❥....

4.9
#شیطنت #شاخ #لاتی

مهم نیست چنتا ستاره بهم چشمک میزنه من همیشه نگاهم به ماهه👀🌜

4.8
#شاخ

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

4.8

Nᴏ ᴏɴᴇ ʟɪᴋᴇs ᴛᴏ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ ʙᴜᴛ sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ɪᴛs ᴊᴜsᴛ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴡᴀʏ..

#تنهایی #غمگین #شاخ

خودمو واسه کسی نگه میدارم که دعا میکنه تا ابد با من باشه ⎈☻

4.9

i’m saving myself for someone who is praying to be with me forever∝✨

#عاشقانه #شاخ #خیانت

مَنـ الماســم[💎] و تو نِمیتــونیـ منــو بشکـنیــ🌸

4.4
#عصبانی #شاخ

بـالـاخـَرـہ ڪـَم و زیـاد مــا اینـیـم شـُمـا هـَمینـَم نیـستـے

3.8
#شاخ

قلبع من❤️ آزاده که هَر کیو دوست دآشته باشع ..🌈 اما همیشه طُ رو انتخاب میکنه...💋💑✨

4.7

My heart ♥️is always free to love anyone but it always chooses you

#عاشقانه #شاخ #لاتی

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

4.8

Your life exactly begins from the moment that other people's words isn't important for you..

#انگلیسی #شاخ #موفقیت #انگیزشی
در باره منطق با من حرف نزنین الگوی زندگی من پاتریکه🌵️
4.1
#شاخ #زندگی

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم :) 🖤🥀

4.8
#شاخ

حَتی آیینه هَم چِشمِ دیدَن مَنو نَداره :)!

4.3
#شیطنت #شاخ

-اَدای تنگا رو در بیاريد، ولی نه دیگه پیش اونی که گشادتون کرده

4.3
#عصبانی #شاخ #لاتی

تو تا دَه صال دیگِع هَم پارصالِ مَن نمیشی...!❤

3.9
#شاخ

سَعی نَکُن مَنو دور بِزَنی..خِیلیآ پیشِه مَن دورِه دیدَن..گُفتَم دَر جَریآن بآشی...😹✌💜

4.6
#شاخ #لاتی
اَگع سَرمون ݒآیینعِ وآسع سَنگینیعِ مَغزمونعِ :) ️
3.6
#شاخ
وِی دَر خآنواده ای آرآم اعصآب خود رآ از دست دآد...👐🏿✨🦄☁️💜️
4.0
#عصبانی #شاخ #لاتی

هَرجور بآهات بودَن... بآهآشون بآش(:🕸🕊🌸

4.5
#شاخ #لاتی

مثل عدد یک تو جدول ضربم به طرف مقابلم بیش از حد خودش بها نمیدم🙂

3.5
#شاخ

‏يادِتون باشِه با دَهنه پُر گه نَخورین!🖤

3.9
#شاخ

با قلبی که سمت چپه نمیشه راه راست رفت..🔫💖

3.6
#شاخ

‏شرایِط واقِعا آدَما رو عَوض میکنِه، مَخصوصَا خودِتو!🖤

3.9
#عصبانی #شاخ

غرورم یک امپراطوری عظیم است..
ک برای هیچکس سقوط نخواهد کرد!,,👣👑

4.5
#شاخ

وقتی‌ندارم که‌با‌آدما و‌ذهنیت های کوچیک بجنگم.♥️🦄

4.7

I have no time to fight with egos and small minds.

#انگلیسی #شاخ

اَصابِ مَن لَغزَندَس🚶‍♂🥀
اَز اخلاقِ گَندِ خود بکاهید😹

4.7
#شیطنت #شاخ

من اگه قلبم منت تپیدن سرم بزاره درش میارم😏

4.6
#شاخ #لاتی

ارع حاجی تو هم گلی ولی باغچه ما دیگه جا نداره

3.4
#شاخ #مغرور

تآج👑روسَر مَنِع توچِرا گِرِفتی فآزِپآدِشآیی/♧♢

4.7
#شاخ #لاتی

من محالم تو به ممکن شدنم فکر نکن

3.5
#شاخ #لاتی

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞

4.5
#شاخ #لاتی

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿

4.5
#شاخ #لاتی

اَگِہ مُرغ تُؤ یِہ پآ دآرِه🦃🌳 مُرغِ مَن فَلَجِہ😹🖖🏿

4.6
#شاخ
شیطان در گوشم زمزمه کرد: تو به اندازه کافی قوی نیستی که در مقابل طوفان دوام بیاری ....!!! امروز من در گوش شیطان زمزمه کردم: من خود طوفانم!!!!️
4.4
#شاخ #موفقیت #انگیزشی

بَرای کَسی کِه بَراتون تَب نِمی‌کنه، نَمیٓرید‏گَند نَزنیٓد به بِهداشت رَوانی‌تون!🖤

3.4
#شاخ #لاتی

جوری زِندِگی کُنید...کِه اَگه گُفتَند گُه خوری مَمنوع؛ نَیوفتید بِمیرید اَز گُشنِگی:)...

4.3
#شاخ #لاتی

عَز وَختی توع شآخ شُدی خَر شُده سُلطآن جَنگَل:)!😼

4.5
#شاخ #لاتی

دیگه دارَم اِحساس میکُنَم خِیلی خوشمَزِه میرینَم!
کِه این هَمه گُه خور دارَم😹🖕

4.4
#عصبانی #شاخ #لاتی

یِ کَسآیی بآهآم بَدَن کِ هَنو اِفتِخآرِ آشنآیی بآهآشون رو نَدآشتَم😹👐🏽♥️

4.1
#شاخ #لاتی

مَن یع لَبخندی دارم بِنام:گُ نَخور تانرینم
 بعت! 🖤

4.0
#شاخ

بدبخت اونیه که وقتی بهش محبت میکنی،فکر میکنه بهش محتاجی...

3.8
#شاخ