جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کانال تلگرام تاو بیو / متن ها و بیو های کوتاه

بسم تعالی ..

 بزرگترین و فعال ترین کانال تلگرامی بیو و متن های کوتاه [ تاو بیو ]

کانال تلگرامی تاو بیو در تاریخ 1398.11.08 ایجاد شد . روزانه بالغ بر ده ها بیو داخل این کانال منتشر خواهد شد و بدون هیچگونه تبلیغی میتوانید از این متن ها برای استوری و بیو و کپشن پست هایتان استفاده کنیذ .

تمام متن های کوتاه هشتگ گزاری شده که این امر باعث خواهد شد سریعتر و بهتر به تکست خود دسترسی داشته باشید .

همچنین از طریث ربات تلگرامی تاو بیو میتوانید بیو ها و متن های خود را برای تاو بیو ارسال کنید .

لینک کانال : @tawbio

لینک ربات ارسال بیو : @tawbiobot

من از اونام كه اگه دوستت داشته باشم دنيا مالِ تو ميشه :))

5.0

𝖎 𝖆𝖒 𝖋𝖗𝖔𝖒 𝖙𝖍𝖊 𝖔𝖓𝖊𝖘 𝖎𝖋 𝖎 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖞𝖔𝖚, 𝖙𝖍𝖊 𝖜𝖔𝖗𝖑𝖉 𝖇𝖊𝖈𝖔𝖒𝖊𝖘 𝖞𝖔𝖚𝖗 𝖑𝖔𝖗𝖉.

انگلیسی شاخ دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تُ بـرام مثل
آرامبخشی دیوونہ...💚💜

4.7

-You were like a
calming for me dione...💜💚

عاشقانه انگلیسی