جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تنهایی غمگین / بهترین متن تنهایی غمگین [پیشنهادی]

2570 پست
متن های تنهایی غمگین گلچین , تعداد 2,570 متن تنهایی غمگین به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تنهایی غمگین / بهترین متن تنهایی غمگین [پیشنهادی]
تنهایی غمگین شعر غمگین غمگین عاشقانه شعر تنهایی غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ عاشقانه تنهایی غمگین تیکه دار تنها دلتنگی ادبی تنهایی ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین تنهایی شاخ غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‌ ان‍‌ق‍‌در ال‍‌ك‍‌ى خ‍‌ن‍‌دي‍‌دم كه وق‍‌ت‍‌ى ناراح‍‌ت‍‌م ك‍‌س‍‌ى ج‍‌دی ن‍‌م‍‌ي‍‌گ‍‌ي‍‌ره:)))️
5.0
71095
𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒆𝒅 𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒔𝒂𝒅:)))
غمگین تنهایی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
چ‍‌ق‍‌د ن‍‌ی‍‌از دارم ی‍‌ک‍‌ی از س‍‌ک‍‌و‍‌ت‍‌م ب‍‌ف‍‌ه‍‌م‍ہ
چہ م‍‌رگ‍‌م‍ہ و ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌غ‍‌ل‍‌م ک‍‌ن‍ہ . . ! :)️
5.0
42406
غمگین تنهایی خسته
.
ب‍‌ه #ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و س‍‌ای‍‌ه ه‍‌م م‍‌وق‍ع #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی ت‍‌رک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه..
.️
5.0
56676
غمگین تنهایی حقیقت
مشابه ها
مَـن‌چـہ‌باشَـ‌م‌یا‌نَـ‌باشَـ‌م،ڪارہ‌دُنـ‌یالَنـ‌گ‌نیـ‌ست! مَـن‌بِمـ‌یـ‌رَم‌یابِـ‌مانَم‌هیچـ‌ـڪَسـے‌دِلـ‌تَـ‌نـ‌گ‌نـ‌یـ‌سـ‌ت:)💔️
5.0
52335
غمگین تنهایی شعر خسته
ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .
ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️
5.0
65066
Es ist das gleiche. . .
MKN RSL PM ist verfügbar :)
غمگین تنهایی خسته نامردی سکوت
#بیم‍‌ارس‍‌تان ج‍‌ای #ق‍‌ش‍‌نگ‍‌یه ال‍‌بت‍‌ه اگ‍‌ه ب‍‌ع‍‌دش #س‍‌ردخ‍‌ون‍‌ه ب‍‌اش‍‌ہ :)️
5.0
62833
Das Krankenhaus ist natürlich ein schöner Ort, wenn es danach cool ist :)
تنهایی غمگین خسته
ول‍‌ی آخ‍‌رش‍‌م #ه‍‌ی‍‌چ‌ک‍‌س ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌د م‍‌ن چ‍‌م‍ہ . !️
5.0
53933
But in the end, I don't care. !
غمگین تنهایی خسته دلتنگی
ما‌پشت‌هزاران‌لبخند‌خود‌مرده‌ایم:)🌱🖤️
5.0
27617
WE ᴬᴿᴱ ᴰᴱᴬᴰ ᴮᴱᴴᴵᴺᴰ ᴼᵁᴿ ᵀᴴᴼᵁˢᴬᴺᴰˢ ᴼᶠ ˢᴹᴵᴸᴱˢ
غمگین تنهایی خسته
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
38725
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی
- ولی هر جور حساب میکنم، قرار نبود تو این سن انقدر بی ذوق و بی حوصله بشیم :))️
5.0
19376
غمگین تنهایی خسته


خیلی وقتا الکی انلاینی ...
پروفایل این و اونو نگاه میکنی...
چتاتونو از اول میخونی...
یه دفعه به خودت میای میبینی چند ساعت گذشته ... همه اطرافیانت فکر میکنن سرت باخیلیا گرمه...
ولی فقط خودت میدونی که چقدر تنهایی :))🖤


5.0
16838
غمگین تنهایی سکوت
وقتی دلت میگیره تازه میفهمی که..
چقدر هیچکسو نداری باهاش دردودل کني:)️
5.0
6027
غمگین تنهایی خسته
-هیچکَس‌نِمیفَهمِه‌گِرِیِه‌کَردی!⇃̄❬🙁⃢🖤̄❭⇂
-هیچکَس‌نِمیفَهمِه‌ناراحَتی!⇃̄❬🌙⃢🖤̄❭⇂
-هیچکَس‌نِمیفَهمِه‌داری‌دَرد‌میکِشی!⇃̄❬🍶⃢🖤̄❭⇂
-وَلی‌وَقتی‌اِشتِباه‌کُنی‌هَمِه‌میفهمن:)⇃̄❬🐍⃢🖤̄❭️
5.0
3994
غمگین تنهایی سکوت نامردی زندگی
میدونی روزی چندبار چک میکنم اکانتتو ؟:)
میام‌و میبینم آفی میرم باز میام و میبینم آفی میرم ولی وقتی میبینم آن شدی قلبم شروع میکنه‌خودشو به کوبیدن تو سینه‌ام ، ولی نمیتونم‌بهت پیام بدم و بگم که چقد بهت نیاز دارم و بگم ، دلتنگتم :)️
5.0
30570
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی زندگی
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی ه‍‌م ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ی‍‌ای خ‍‌ودش‍‌و داره م‍‌ث‍‌ل ب‍‌غ‍‌ض ن‍‌ص‍‌ف ش‍‌ب ؛🙂💔️
5.0
7005
غمگین تنهایی حقیقت
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
103403


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
م‍‌ث‍‌ل اون #م‍‌ت‍‌رس‍‌ک‍‌ی ک‍‌ه ت‍‌ا اب‍‌د #د‌س‍‌ت‍‌اش ب‍‌ازه ام‍‌ا ک‍‌س‍‌ی #ب‍‌غ‍‌ل‍‌ش ن‍‌م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه🚶🏼‍♂️
5.0
8503
غمگین تنهایی متفرقه
ول‍‌ی ای #ک‍‌اش ‌. . !
م‍‌ی‍‌ش‍‌د ی‍‌ک‍‌ی ر‍و ‍داش‍‌ت‍‌ه ب‍‌اش‍‌ی‍‌م ک‍‌ه و‍ق‍‌ت‍‌ی #گ‍‌ری‍‌ه م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌م ب‍‌گ‍‌ه #ه‍‌ی‍‌ش . . !
ن‍‌ری‍‌ز ا‍ون #اش‍‌ک ه‍‌ار‍و ل‍‌ام‍‌ص‍‌ب . . .):!-
ا‍ون‍‌ا ش‍‌ی‍‌ش‍‌ه #ع‍‌م‍‌ر م‍‌ن‍‌ه‍ (:️
5.0
7550
غمگین تنهایی خسته