متن کوتاه تنهایی غمگین یک خطی و مفهومی [گلچین شده] | تاو بیو

متن کوتاه تنهایی غمگین گلچین شده و یک خطی مناسب بیو و استوری و کپشن و پروفایل اینستاگرام و تلگرام و واتساپ از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران , تاوبیو

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

کپی
6.2K 3.15M فونت

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

کپی
3.3K 435.6K فونت

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱

 

کپی
1.2K 308.4K فونت

🎐 پـریشـان دل، به جـایی
مـن، به جـایی!..🌱

کپی
656 250.0K فونت

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

# انگیزشی کپی

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

COPY
69.3K 7.44M فونت

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

# دریا کپی

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

COPY
10.7K 1.99M فونت

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

کپی

ᴛʀᴜsᴛɪɴɢ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɪs ɢɪᴠɪɴɢ ʜɪᴍ/ʜᴇʀ ᴛʜᴇ ᴋᴇʏs ᴛᴏ ʀᴜɪɴ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ..

COPY
4.9K 1.13M فونت

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

کپی
1.9K 263.8K فونت

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

کپی
1.7K 855.6K فونت

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

کپی
2.3K 837.9K فونت

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

کپی

Nᴏ ᴏɴᴇ ʟɪᴋᴇs ᴛᴏ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ ʙᴜᴛ sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ɪᴛs ᴊᴜsᴛ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴡᴀʏ..

COPY
39.8K 3.81M فونت

مشکل قوی بودن اینه که،کسی دستی به سمتت دراز نمیکنه

کپی

That's a problem with being the strong one no one offers you a hand.

COPY
2.5K 503.7K فونت

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.🙀

کپی
2.0K 235.5K فونت

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره :)

کپی
4.0K 2.29M فونت

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

کپی
600 200.7K فونت

"واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی"

کپی
1.3K 216.4K فونت

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

# انگیزشی کپی
2.2K 279.6K فونت

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀

# زندگی # شب کپی
8.5K 1.62M فونت

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما ;)
 

کپی
2.1K 794.8K فونت

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨

# شاد کپی
82.3K 4.16M فونت

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم :)

کپی
3.9K 2.11M فونت

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

کپی
4.1K 2.30M فونت

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.

# ادبی کپی
8.7K 3.87M فونت

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود :)

کپی

The highest the world is crying tears that no sound the corner of the eye runs🥀

COPY
41.6K 5.26M فونت

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

کپی
5.2K 3.15M فونت
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

تا میخندم الکی حال خودمو میگیرم
درگیری با خودمه تهش خودم بد میمیرم

کپی
654 57.7K فونت

دلتنگم و با هیچ کسم میل سخن نیست...

# دلتنگی کپی
5.3K 242.5K فونت