متن کوتاه تنهایی غمگین یک خطی و مفهومی [گلچین شده] | تاو بیو

متن کوتاه تنهایی غمگین گلچین شده و یک خطی مناسب بیو و استوری و کپشن و پروفایل اینستاگرام و تلگرام و واتساپ از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران , تاوبیو

❤️من از بیگانگان هرگزننالم که هرچه بر سرم کرداشنا کرد❤️

5.5K 2.56Mفونت

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

2.8K 367.6Kفونت

مشتـاقی و صبـوری از حـد گـذشـت یـارا
گـر تـو شـکیـب داری طـاقت نمـانـد مـا را..🌱

 

1.1K 261.2Kفونت

🎐 پـریشـان دل، به جـایی
مـن، به جـایی!..🌱

521 204.4Kفونت

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

#انگیزشی

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

61.1K 6.26Mفونت

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

#دریا

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

8.7K 1.49Mفونت

🎐 اعتمـاد کردن به کسـی عین این میمونه که راهنمـای خـراب کردن زنـدگيتـو بـهش تـقدیـم کنـی..🌱

ᴛʀᴜsᴛɪɴɢ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɪs ɢɪᴠɪɴɢ ʜɪᴍ/ʜᴇʀ ᴛʜᴇ ᴋᴇʏs ᴛᴏ ʀᴜɪɴ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ..

4.1K 822.2Kفونت

🎐 هـى بـخواهيـم و رسيـدن نـتوانيـم كه چـه..🌱

1.5K 218.5Kفونت

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

1.3K 646.6Kفونت

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

1.7K 629.6Kفونت

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

Nᴏ ᴏɴᴇ ʟɪᴋᴇs ᴛᴏ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ ʙᴜᴛ sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ɪᴛs ᴊᴜsᴛ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴡᴀʏ..

33.9K 3.17Mفونت

مشکل قوی بودن اینه که،کسی دستی به سمتت دراز نمیکنه

That's a problem with being the strong one no one offers you a hand.

2.3K 447.9Kفونت

دلم برای بچه بودن تنگ شده.
بدون استرس، بدون نگرانی و بدون توجه به دنیا.🙀

1.5K 191.1Kفونت

اوج درد اونجاست که فردات
از امروزت دیروزتره :)

3.1K 1.73Mفونت

ما زنده ایم
ولی رو به راه نیستی

465 156.8Kفونت

"واسه دل کندن از دنیای مجازی باید یه دلخوشی تو دنیای واقعی داشته باشی"

1.0K 172.3Kفونت

همیشه امیدوار باش اما هیچوقت انتظار نداشته باش

#انگیزشی
1.9K 232.7Kفونت

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀

#زندگی #شب
5.6K 1.25Mفونت

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما ;)
 

1.4K 572.7Kفونت

تَنها شادیِه‍ زِندِگیم‍ اینِه‍ کِه‍ هیچکَس نِمیدونِه‍ دَر چِه‍ حَد غَـَمگینـَم‍ :")🥀✨

#شاد
73.7K 3.52Mفونت

من همونیم که بیشتر از همه اهمیت میدم
 و از همه بی اهمیت ترم :)

2.9K 1.53Mفونت

[من را بگذارید بمیرد به درک:)🕸🦄]

3.5K 1.83Mفونت

جهان و کار جهان
جمله
هیچ
در هیچ است.

#ادبی
8.0K 3.22Mفونت

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود :)

The highest the world is crying tears that no sound the corner of the eye runs🥀

35.4K 4.24Mفونت

یکی بود که اونم رفت . . .

کاش از اول غیر از خدا هیچکس نبود !

4.4K 2.48Mفونت