جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های سکوت غمگین / بهترین متن سکوت غمگین [پیشنهادی]

4296 پست
متن های سکوت غمگین گلچین , تعداد 4,296 متن سکوت غمگین به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های سکوت غمگین / بهترین متن سکوت غمگین [پیشنهادی]
غمگین سکوت شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین سکوت غمگین انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
گاهی اوقات از همه چی خسته ای
حتی خودت... (: 🖤🖇
5.0
119054
Sometimes you are tired of everything
Even yourself... (: 🖤🖇
غمگین تیکه دار سکوت خسته
ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .
ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️
5.0
106461
Es ist das gleiche. . .
MKN RSL PM ist verfügbar :)
غمگین تنهایی خسته نامردی سکوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
م‍‌ن ه‍‌م‍‌ون #دخ‍‌ت‍‌ری‍‌م ک‍‌ه زی‍‌اد ح‍‌رف م‍‌ی‍‌زن‍‌م ول‍‌ی وق‍‌ت‍‌ی دل‍‌م ب‍‌ش‍‌ک‍‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌م ل‍‌ال ت‍‌ری‍‌ن ادم دن‍‌ی‍‌ا :)
‌✯┄┅┄ ❥ ❁ ❥ ┄┅┄✯️
5.0
49522
غمگین تیکه دار خسته سکوت


« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»️
5.0
37951

                 🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴 🖇🖤
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ

شاخ غمگین سکوت موسیقی
مشابه ها
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
77518
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی
درسته که میخندم...
ولی هیچوقت خوشحال نبودم:)🖤️
5.0
33400
🖤...𝐸𝓈 𝓈𝓉𝒾𝓂𝓂𝓉, 𝒹𝒶𝓈𝓈 𝒾𝒸𝒽 𝓁𝒶𝒸𝒽𝑒, 𝒶𝒷𝑒𝓇 𝒾𝒸𝒽 𝓌𝒶𝓇 𝓃𝒾𝑒 𝑔𝓁ü𝒸𝓀𝓁𝒾𝒸𝒽
غمگین خسته سکوت

خیلی وقتِ دیگه زندگی خوش نمیگذره
، فقط میگذره :)️
5.0
13060
𝓛𝓲𝓯𝓮 𝓭𝓸𝓮𝓼 𝓷𝓸𝓽 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓶𝓾𝓬𝓱 𝓯𝓾𝓷 𝓪𝓷𝔂𝓶𝓸𝓻𝓮,
𝓲𝓽 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓹𝓪𝓼𝓼𝓮𝓼 :)
غمگین تنهایی حقیقت سکوت
چ‍‌ق‍‌د می‍‌ت‍‌ون‍‌ی‍‌م #تظاه‍‌ر ک‍‌ن‍‌ی‍‌م‍‌‍‌ خ‍وب‍‌ی‍‌م وق‍‌ت‍‌ی از درونـ‌ #داغون‍‌ی‍‌م!
‌️
5.0
4767
غمگین حقیقت سکوت خسته
مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ
.
‌قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتیم🥀
5.0
14322
غمگین شعر تیکه دار حقیقت سکوت ادبی
و ناگَهانـ غَرقـ دَر تاریـڪـے مُطلَقـ شُد...!🖤️
5.0
5671
ꜱᴜᴅᴅᴇɴʟʏ ꜱʜᴇ ᴡᴀꜱ ɪᴍᴍᴇʀꜱᴇᴅ ɪɴ ᴀʙꜱᴏʟᴜᴛᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇꜱꜱ ...!🖤
غمگین بهترین ها سکوت خسته خودکشی
عقلم‌با‌حسرت‌به‌قلبم‌میگه:
-دی‍‌دی‌چ‍‌ی‌ش‍‌د.!️
5.0
4339
غمگین سکوت
•ڪسے ڪہ سڪوتتو نفهمه شڪ نڪن حرفآتم نمیفهمه:)≤
5.0
215
Do not doubt that those who do not understand your silence do not understand what I am saying:)
غمگین قهر حقیقت سکوت
ته تهش 🖤
رفیقات ۳ روز 💔
عشقت ۷ روز❤️‍🩹
فامیلات ۴۰ روز 🖤
خانواده ۱ سال❤️‍🩹
گرفتی که چی می گم؟💔️
5.0
23383
غمگین سکوت خودکشی