جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های سکوت غمگین / بهترین متن سکوت غمگین [پیشنهادی]

1446 پست
متن های سکوت غمگین گلچین , تعداد 1,446 متن سکوت غمگین به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های سکوت غمگین / بهترین متن سکوت غمگین [پیشنهادی]
غمگین سکوت شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .
ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️
5.0
65074
Es ist das gleiche. . .
MKN RSL PM ist verfügbar :)
غمگین تنهایی خسته نامردی سکوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
م‍‌ن ه‍‌م‍‌ون #دخ‍‌ت‍‌ری‍‌م ک‍‌ه زی‍‌اد ح‍‌رف م‍‌ی‍‌زن‍‌م ول‍‌ی وق‍‌ت‍‌ی دل‍‌م ب‍‌ش‍‌ک‍‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌م ل‍‌ال ت‍‌ری‍‌ن ادم دن‍‌ی‍‌ا :)
‌✯┄┅┄ ❥ ❁ ❥ ┄┅┄✯️
5.0
31465
غمگین تیکه دار خسته سکوت
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
38726
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی
مشابه ها


« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»️
5.0
18582

                 🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴 🖇🖤
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ

شاخ غمگین سکوت موسیقی


خیلی وقتا الکی انلاینی ...
پروفایل این و اونو نگاه میکنی...
چتاتونو از اول میخونی...
یه دفعه به خودت میای میبینی چند ساعت گذشته ... همه اطرافیانت فکر میکنن سرت باخیلیا گرمه...
ولی فقط خودت میدونی که چقدر تنهایی :))🖤


5.0
16839
غمگین تنهایی سکوت
عقلم‌با‌حسرت‌به‌قلبم‌میگه:
-دی‍‌دی‌چ‍‌ی‌ش‍‌د.!️
5.0
2873
غمگین سکوت
چ‍‌ق‍‌د می‍‌ت‍‌ون‍‌ی‍‌م #تظاه‍‌ر ک‍‌ن‍‌ی‍‌م‍‌‍‌ خ‍وب‍‌ی‍‌م وق‍‌ت‍‌ی از درونـ‌ #داغون‍‌ی‍‌م!
‌️
5.0
2728
غمگین حقیقت سکوت خسته
• ᣔᣵᑋᣚᣵᑋ ᣴᐤᶣᵉ ᔾᐤᣕᵉ ᑋᣔᣵᑋ ᣴᣳᣚᑋᐪ ᘁᣔ ᒃᣔᙆ ᶣᵉ ᵉᔿᐤᒢᣳ ᣚᑋᣕᒄᵉ ᔾᐤᙆᣔᣵᑋ :)

•اش‍‌ک‍‌ش روی گ‍‌ونہ‌هاش ری‍‌خ‍‌ت و باز یہ ای‍‌م‍‌وجی خن‍‌ده گ‍‌ذاشت-..͜ '
5.0
1328
غمگین سکوت دختر
مّآ بَرِّآیُِّ دیِّگَرًّآن حآلِّ قَشَّنِّگًّیُّ سآخًَُِّتیَِّمِّ
.
‌قِیَّمًتًَّش رآِّ بّآ دِلَ تَنِّهآیِمآنَُ پَردآخًَّتیم🥀
5.0
7182
غمگین شعر تیکه دار حقیقت سکوت ادبی
درسته که میخندم...
ولی هیچوقت خوشحال نبودم:)🖤️
5.0
20445
🖤...𝐸𝓈 𝓈𝓉𝒾𝓂𝓂𝓉, 𝒹𝒶𝓈𝓈 𝒾𝒸𝒽 𝓁𝒶𝒸𝒽𝑒, 𝒶𝒷𝑒𝓇 𝒾𝒸𝒽 𝓌𝒶𝓇 𝓃𝒾𝑒 𝑔𝓁ü𝒸𝓀𝓁𝒾𝒸𝒽
غمگین خسته سکوت
ته تهش 🖤
رفیقات ۳ روز 💔
عشقت ۷ روز❤️‍🩹
فامیلات ۴۰ روز 🖤
خانواده ۱ سال❤️‍🩹
گرفتی که چی می گم؟💔️
5.0
14140
غمگین سکوت خودکشی
مِثِ رَوانشِناسی ک بِ دردای همه گوش میده ولی خودِش کوهِ دردِ:)🥀️
5.0
3440
غمگین سکوت
+چ‍‌را مُ‍‌رد؟
-خ‍‌فه ش‍‌د ب‍‌ا کل‍‌م‍‌ات‍‌ی ک‍‌ه هی‍‌چو‍ق‍‌ت ب‍‌ه ز‍ب‍‌ون ن‍‌یا‍ورد(:️
5.0
1118
غمگین خسته سکوت