جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین عاشقانه / بهترین متن غمگین عاشقانه [پیشنهادی]

4280 پست
متن های غمگین عاشقانه گلچین , تعداد 4,280 متن غمگین عاشقانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین عاشقانه / بهترین متن غمگین عاشقانه [پیشنهادی]
عاشقانه غمگین شعر عاشقانه شعر غمگین عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه غمگین جدایی عاشقانه مولانا تنهایی غمگین غمگین شاخ عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق عاشقانه تیکه دار غمگین تیکه دار ادبی عاشقانه ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین عاشقانه ترکی عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‍وق‍‌ت‍‌ی ب‍‌ر‍ا‍ش‌ #اش‍‌ک ‍م‍‌ی‍‌ری‍‌ز‍ی،
ی‍‌ن‍‌ی ی‍‌ه ‍ح‍‌س‍‌ی ب‍‌ه‍‌ش ‍د‍ا‍ر‍ی ‍کہ #ف‍‌ر‍ات‍‌ر ‍ا‍ز ع‍‌ش‍‌قہ!((؛️
5.0
15149
عاشقانه غمگین عشق یک طرفه دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ب‍‌ ق‍‌ول‍‌ #ت‍‌ت‍‌ل‍‌و
ق‍‌در ه‍‌م‍‌و ب‍‌دون‍‌ی‍‌ن‍‌ ی‍‌ روزی‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ اون‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌و #ن‍‌داره‍‌!‌
‌️
5.0
17700
عاشقانه غمگین حقیقت تتلو دوستت دارم
مشابه ها
اتل متل #جدایی🙂💔
عروسکم #کجایی🧸
گاو حسن #پریشون
ی دل دارم پر ا #خون💔🫀
عشقم رفته #هندستون🚶‍♀
خونم شده #قبرستون
ی دنیا #غصه بردار😅💔
اسمشو بزا #بچگی👶🏻
تا اخر #زندگی
اچینو واچین #تموم شد
عمر منم #حروم شد🙂💔️
5.0
1718
عاشقانه غمگین بهترین ها جدایی خیانت سیگار سکوت مغرور
.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⇦میگن.اهنگ••͜♡-! ⇦میگم.صدات••͜♡-! ⇦میگن.رنگ••͜♡-! ⇦میگم.چشات••͜♡-! ⇦میگن.بغض ••͜♡-! ⇦میگم.هوات••͜♡-! ⇦بگن.جون ••͜♡-! ⇦میدم.برات••͜♡-! تو فقط باش️
5.0
27737
عاشقانه غمگین دلتنگی
نامَرد تَرین مُعَلِمِ زِندِگیم تَجرُبِه بود:)
کِه اَوَل اِمتِحان گِرِفت بَعد دَرس داد!....️
5.0
5408
عاشقانه غمگین خسته


‌❪تو∞❫ قَشنگ تَرین ریتمِ تَپشِ قلبَمی•

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
49797

‌ ‌‌‌ ‌‌‌ 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝑻𝒉𝒆 𝒎𝒐𝒔𝒕 𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍
‌‌ ‌‌‌ ‌‌𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒃𝒆𝒂𝒕 𝒓𝒉𝒚𝒕𝒉𝒎•♥️•‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم
م‍‌ث‍‌ل‍‌اََ ق‍‌ه‍‌ر ب‍‌اش‍‌ی
ب‍‌ی‍‌اد پ‍‌ی‍‌وی ب‍‌گ‍‌ه :
وق‍‌ت‍‌ی‌ ق‍‌ه‍‌ری‍‌م‌ غ‍‌ل‍‌ط‌ م‍‌ی‍‍‌ک‍‌ن‍‌ی‌ان‍‌ل‍‌ای‍‌ن‍‌ی !!


'نشدنی ها جلد دوم صفحه دویست و پنجاه'️
5.0
7202
غمگین عاشقانه لاتی
دل‍‌‌م ت‍‌ن‍‌گ ش‍‌ده ‍واسه ا‍ون #خ‍‌ن‍‌‌ده‌ه‍‌‌ای وس‍‌ط‍ چ‍‌‌ت ‍ڪه م‍‌ام‍‌‌ان‍‌‌م م‍‌ی‍‌پ‍‌‌رس‍‌ی‍‌د به چ‍‌ی م‍‌ی‍‌خ‍‌ن‍‌دی :))️
5.0
3953
عاشقانه غمگین دلتنگی
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا پ‍‌روف‍‌ای‍‌ل‍‌ت‍‌و ن‍‌گ‍‌اه م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا ت‍‌اری‍‌خ ت‍‌ول‍‌دت‍‌و اس‍‌م‍‌ت رم‍‌ز گ‍‌وش‍‌ی‍‌مه.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا آن‍‌ل‍‌ای‍‌ن ب‍‌ودن‍‌ت‌و‌چ‍‌ک‌م‍‌ی‍‌ک‍‌‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا وق‍‌ت‍‌ی ب‍‌ح‍‌ث درب‍‌اره‌ی تُ با دق‍‌ت گ‍‌وش م‍‌ی‍‌دم ت‍‌ا ع ‌ح‍‌ال‍‌ت ب‍‌ا خ‍‌ب‍‌ر ب‍‌ش‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا ه‍‌ن‍‌وز ب‍‌ت ف‍‌ک‍‌ر م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش️
5.0
9753
عاشقانه غمگین دلتنگی
#ت‍‌و آخ‍‌رم‍‌ #ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌دی ک‍‌ه ، #م‍‌ن از #دن‍‌ی‍‌ای ب‍‌دون‍‌ه ت‍‌و #م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌م‍‌ . .🖤️
5.0
3426
عاشقانه غمگین عشق یک طرفه