متن کوتاه غمگین عاشقانه/ مناسب بیو و کپشن و استوری غمگین عاشقانه | تاو بیو

متن کوتاه غمگین عاشقانه مناسب بیو و کپشن و پست و استوری گلچین شده و انگلیسی با ترجمه و منتخب هزار کاربر بزرگترین سایت و منبع متن های کوتاه و بیو در ایران : تاو بیو:

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

#دریا

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

8.7K 1.49Mفونت

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

loving doesn't always mean staying forever..

7.8K 1.39Mفونت

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

1.3K 646.7Kفونت

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

1.7K 629.7Kفونت

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

2.0K 568.1Kفونت

‌قه‍ر که می کنی بیا بوسه هایت را پس بگیر ...

851 435.9Kفونت

میخوام امشب قصه ی زندگیمو براتون بگم
ب نام خدا دلیل زندگی کردنم رف:)💔🥀

#زندگی #شب
5.6K 1.25Mفونت

مثلا قول داده بودیم کنار هم عصا به دست راه بریما ;)
 

1.4K 572.8Kفونت

مثه ادم برفی که درگیر عاشقی با خورشید شده :)

#برف
1.9K 563.1Kفونت

منه لعنتی که هرکاری برا خنده هات کردم :)

1.1K 421.8Kفونت

‏هَمين كه رفاقَتِت بِخاطِر مَنفعت باشِه
هَرزِه اى!🖤

1.3K 560.5Kفونت

مَجنونَمو دِل زَده اَز لِیلیا...🙃💔

1.3K 539.1Kفونت

بلندترين فرياد دنيا اشکى است که بی صدا از گوشه ی چشم جارى مى شود :)

The highest the world is crying tears that no sound the corner of the eye runs🥀

35.4K 4.24Mفونت

روی قلب من قدم زدن همه

480 69.7Kفونت

دیوانگیست که از تمامِ گلهای رُز برای اینکه از یکیشان زخمی شدیم، متنفر شویم🥀♥️

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿It is madness to hate all roses because you got scratched with one thorn!

4.9K 792.7Kفونت

تو دیگه حواست نبود،
 منم دیگه تلاشی نکردم.❄️💫♥️

#لاشی

you stopped caring
so I stopped trying

11.8K 1.53Mفونت

توحال دنیای منو بهم ریختی....

324 40.5Kفونت heliya

گیسوان تو پریشانتر از اندیشه ی من

455 115.6Kفونت

شايد كنارم نداشته باشمت،
اما جات تو قلبم امنه.

Maybe I don't have you beside myself,
But you're safe in my heart.

62.1K 5.08Mفونت

خرم آن روز که بازآیی و سعدی گوید:آمدی وَه که چه مشتاق و پریشان بودم

464 114.1Kفونت

درد یعنی: بخوایش نخوادت...

749 65.2Kفونت pari
خوݕم مث دختری ڪ گفت خوݕم اما مُرد :))
5.6K 2.17Mفونت Helen

. ادما گریه میکنن نه بخاطر اینکه ضعیفن، بلکه بخاطر اینکه برای زمان خیلی طولانی قوی بودن⁦🅱️⁩🖤☄️⁩

People cry, not because they’re weak, but because they’ve been strong for too long

17.2K 2.13Mفونت SᗩᖇIᑎᗩ🍂
[قَِّلِِِّّبَُِّمُِّ_♡_بًُِّهَُِِّ بَُِِّوُِِّدُِِّنُِِّشَُِِّ_خُِِّّوَُِِّشَُِِّ_بًُِِّوََِدُِِّ]:)♡ [حُِِّاَُِِّلَُِِّاُِ___چُِِّیِِِّّعَُِِّ_؟!]:)💔
5.6K 331.5Kفونت :)"_"Pegah

آخرشم یه روز جنازمو وسط عکساش پیدا میکنن... :)🍃🖤

1.3K 97.0Kفونت Hastiii