جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین عاشقانه / بهترین متن غمگین عاشقانه [پیشنهادی]

10644 پست
متن های غمگین عاشقانه گلچین , تعداد 10,644 متن غمگین عاشقانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین عاشقانه / بهترین متن غمگین عاشقانه [پیشنهادی]
عاشقانه غمگین شعر عاشقانه شعر غمگین عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه غمگین جدایی عاشقانه مولانا تنهایی غمگین غمگین شاخ عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق عاشقانه تیکه دار غمگین تیکه دار ادبی عاشقانه ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین عاشقانه ترکی عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین غمگین عاشقانه - جدیدها غمگین عاشقانه عربی غمگین عاشقانه ترکی کوتاه غمگین عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‍وق‍‌ت‍‌ی ب‍‌ر‍ا‍ش‌ #اش‍‌ک ‍م‍‌ی‍‌ری‍‌ز‍ی،
ی‍‌ن‍‌ی ی‍‌ه ‍ح‍‌س‍‌ی ب‍‌ه‍‌ش ‍د‍ا‍ر‍ی ‍کہ #ف‍‌ر‍ات‍‌ر ‍ا‍ز ع‍‌ش‍‌قہ!((؛️
5.0
42355
عاشقانه غمگین عشق یک طرفه دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ب‍‌ ق‍‌ول‍‌ #ت‍‌ت‍‌ل‍‌و
ق‍‌در ه‍‌م‍‌و ب‍‌دون‍‌ی‍‌ن‍‌ ی‍‌ روزی‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ اون‍‌ ی‍‌ک‍‌ی‍‌و #ن‍‌داره‍‌!‌
‌️
5.0
38340
عاشقانه غمگین حقیقت تتلو دوستت دارم
.
⇩خیلي ⇩
     ⇩ سخته ⇩
          ⇩   یڪیو ⇩
               ⇩ به اندازه ئ ⇩
                       ⇩  وجودت ⇩
                            ⇩  دوست ⇩
                              ⇩  داشته ⇩
                              ⇩ باشي ⇩
                              ⇩  بعدش ⇩
                            ⇩ با تمام ⇩
                         ⇩ توانت ⇩
                ⇩  بخواۍ ⇩
    ⇩  فراموشش ⇩
⇩ڪني  ⇩‌╭┈───
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
26035
عاشقانه غمگین دلتنگی

   𝘪 𝘢𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘢𝘵 𝘱𝘦𝘢𝘤𝘦 𝘦𝘹𝘤𝘦𝘱𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘺𝘰𝘶

  منو هیچی اروم نمیکنه جز بودنت 🙂️
5.0
311
عاشقانه غمگین حقیقت دلتنگی
🫀

به بن بست رسيدم نه ميتونم داشته باشمت نه فراموشت كنم!🥲💔️
5.0
8778
ι'νє яєα¢нє∂ α ∂єα∂ єи∂ ι ¢αи иєιтнєя fσяgєт уσυ иσт нανє уσυ
عاشقانه غمگین عشق یک طرفه
.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⇦میگن.اهنگ••͜♡-! ⇦میگم.صدات••͜♡-! ⇦میگن.رنگ••͜♡-! ⇦میگم.چشات••͜♡-! ⇦میگن.بغض ••͜♡-! ⇦میگم.هوات••͜♡-! ⇦بگن.جون ••͜♡-! ⇦میدم.برات••͜♡-! تو فقط باش️
5.0
46844
عاشقانه غمگین دلتنگی