جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های عاشقانه مولانا / بهترین متن عاشقانه مولانا [پیشنهادی]

144 پست
متن های عاشقانه مولانا گلچین , تعداد 144 متن عاشقانه مولانا به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های عاشقانه مولانا / بهترین متن عاشقانه مولانا [پیشنهادی]
عاشقانه مولانا شعر عاشقانه عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه عاشقانه مولانا عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق عاشقانه تیکه دار ادبی عاشقانه عاشقانه ترکی عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

تُـــ♾ــو...
بودنِت انقَد قَشـنگه که ↡ قُــــربونِ هَر لَحظه بودنِت کنارَم برَم... :) 🧿♥️•️
5.0
70948
عاشقانه دوستت دارم همسر
𓆩♥️𓆪 سیوینگ لاو
┈━•━•━•━•━•━•━•━•━•━•┈
𓆩👫𓆪 𝐀 𝐌𝐢 𝐋𝐚𝐃𝐨 ⤿ بغلی من
𓆩🧿𓆪 𝐌𝐚𝐍𝐚𝐫𝐄𝐦 ⤿ موندگار من
𓆩🫀𓆪 𝐢𝐥 𝐌𝐢𝐨 ⤿ مال من
𓆩☁️𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐦𝐄 ⤿ روح من
𓆩🧝🏽‍♀𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐆𝐞 ⤿ فرشته من
𓆩👩🏻‍🦱𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐢𝐎 ⤿ فرفری من
𓆩👼🏼𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐩𝐄𝐭𝐢𝐭 ⤿ فسقلی من
𓆩🧡𓆪 𝐁𝐢𝐭𝐚𝐍𝐞𝐦 ⤿ یکی یدونم
𓆩🐈𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐂𝐮𝐜𝐜𝐈𝐨𝐋𝐨 ⤿ توله من
𓆩🌱𓆪 𝐄𝐫𝐠𝐚𝐍𝐳𝐞 𝐌𝐢𝐜𝐇 ⤿ مکمل من
𓆩🍫𓆪 ️
5.0
65074
عاشقانه شکلک ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌ « هَرثانیهُ هَرلَحظَمي♡»
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌️
5.0
142658
              ‌‌‌ʕ•̫͡•ʔ♥️ʕ•̫͡•ʔ
            𝒴ℴ𝓊𝓇ℯ ℳ𝓎 ℰ𝓋ℯ𝓇𝓎 ℳℴ𝓂ℯ𝓃𝓉

‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
عاشقانه دوستت دارم
مشابه ها
(اشتیاقی که به دیدار تو دارد دله من...🖤
(دله من داند ومن دانم و دل داند و من...🤍️
5.0
8110
...My heart longs to meet you)
My heart knows and I know and my heart knows me♥️
عاشقانه شعر ادبی دلتنگی مولانا


همه برن به جهنم وقتی تو بهشت منی 🖇 ️
5.0
31993

Eᴠᴇʀʏᴏɴᴇ Gᴏᴇs
Tᴏ ʜᴇʟʟ ᴡʜᴇɴ Yᴏᴜ'ʀᴇ ᴘᴀʀᴀᴅɪsᴇ -⛺️-


ٰ⠀
عاشقانه شاخ دوستت دارم
"اشتیاقی‌که‌به‌دیدار‌تو‌دارد‌دل‌من
دل‌من‌داند‌و‌من‌دانم‌و‌دل‌داند‌و‌من
خاک‌من‌گل‌شود‌و‌گل‌شکفد‌از‌گل‌من
تا‌ابد‌مهر‌تو‌بیرون‌نرود‌ازدل‌من"


#ܩߊ‌ہ‌ܩـܔ🌒️
5.0
10564
عاشقانه شعر مولانا ادبی
آن چنان جای گرفتی تو
به چشم و دل من
که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا ️
4.9
1983
عاشقانه شعر مولانا

وسط آشفتگی‌های زندگیم
تـــو تنها آرامشمی🤍🫧️
5.0
2113
Iᑎ TᕼE ᗰIᗪᗪᒪE Oᖴ TᕼE
TᑌᖇᗰOIᒪ Oᖴ ᗰY ᒪIᖴE 𝕐𝕠𝕦 𝕒𝕣𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕟𝕝𝕪 𝕔𝕒𝕝𝕞
عاشقانه فلسفی دوستت دارم
این بیت مولانا قشنگ خطاب به صمیمی ترین آدم زندگیمه: "جان من و جان تو بسته‌ست به همدیگر، همرنگ شوم از تو، گر خیر بود گر شر.." یعنی هر اتفاقی بیفته تا ته اش باهاتم..


‌♥️♾🦋️
4.9
1965
عاشقانه شعر ادبی دوستت دارم مولانا


❪تـــــو∞❫ منبع شــادے من،
مرکز جهــان من و تمام ❪قلـــب❫ منی..🍃♥️🗝
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
4.9
3950
𝓽𝓱𝓮 𝓼𝓸𝓾𝓻𝓬𝓮 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓳𝓸𝔂 𝓽𝓱𝓮 𝓬𝓮𝓷𝓽𝓮𝓻 𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭𝓪𝓷𝓭,𝓽𝓱𝓮 𝔀𝓱𝓸𝓵𝓮𝓸𝓯 𝓶𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 ...

عاشقانه انگلیسی دوستت دارم همسر