جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های ادبی عاشقانه / بهترین متن ادبی عاشقانه [پیشنهادی]

2255 پست
متن های ادبی عاشقانه گلچین , تعداد 2,255 متن ادبی عاشقانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های ادبی عاشقانه / بهترین متن ادبی عاشقانه [پیشنهادی]
عاشقانه ادبی شعر عاشقانه عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه عاشقانه مولانا عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق عاشقانه تیکه دار ادبی تیکه دار ادبی تنهایی ادبی عاشقانه ادبی غمگین عاشقانه ترکی عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
𓆩♥️𓆪 سیوینگ لاو
┈━•━•━•━•━•━•━•━•━•━•┈
𓆩👫𓆪 𝐀 𝐌𝐢 𝐋𝐚𝐃𝐨 ⤿ بغلی من
𓆩🧿𓆪 𝐌𝐚𝐍𝐚𝐫𝐄𝐦 ⤿ موندگار من
𓆩🫀𓆪 𝐢𝐥 𝐌𝐢𝐨 ⤿ مال من
𓆩☁️𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐦𝐄 ⤿ روح من
𓆩🧝🏽‍♀𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐆𝐞 ⤿ فرشته من
𓆩👩🏻‍🦱𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐢𝐎 ⤿ فرفری من
𓆩👼🏼𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐩𝐄𝐭𝐢𝐭 ⤿ فسقلی من
𓆩🧡𓆪 𝐁𝐢𝐭𝐚𝐍𝐞𝐦 ⤿ یکی یدونم
𓆩🐈𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐂𝐮𝐜𝐜𝐈𝐨𝐋𝐨 ⤿ توله من
𓆩🌱𓆪 𝐄𝐫𝐠𝐚𝐍𝐳𝐞 𝐌𝐢𝐜𝐇 ⤿ مکمل من
𓆩🍫𓆪 ️
5.0
65074
عاشقانه شکلک ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زِ جـــان خوش تَر
اگـر باشد تـــــو آنـی🧿💍♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
14173
عاشقانه دوستت دارم ادبی
مشابه ها
من به زندان دلت شوق اسارت دارم❤️
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
3400
عاشقانه شعر حافظ ادبی دوستت دارم
یکاری کردی باهام ک بهت وابسته شم عاشقت شم یکاری کاری کردی وقتی صب بلند میشم زود فکرم ب ت بره وقتی دوست دارمو میگی‌ بیشتر بیشتر عاشقت میشم چشات کاری کرد چشامو رو همه‌ چشا ببندم ت اصن‌ از کجا اومدی‌ک شدی هم چیز من:)))️
5.0
5134
عاشقانه بامعرفت ادبی دوستت دارم
.

جانانَم از مَن نَپرس
که چِقدر دوستت دارم
اینجا در قلبِ مَن
حَد و مَرزی برای حضورِ تو نیست
خواستَنت تَمام شُدنی نیست
عشق من تو هر لحظه
خواستَنی تر میشَوی
تو تِکرار نمیشَوی
این مَنم که وابَسته تَر میشَوم
زندگیم بِمان برایَم تا ابد ♥💍
5.0
2392
عاشقانه شعر دوستت دارم ادبی
"‏مَـــن" هَمانَم
کـه "تُــــویی" اَز هَمه
عالَم جانَش..«💞💞»

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
4081
عاشقانه شعر ادبی دوستت دارم همسر
(اشتیاقی که به دیدار تو دارد دله من...🖤
(دله من داند ومن دانم و دل داند و من...🤍️
5.0
8110
...My heart longs to meet you)
My heart knows and I know and my heart knows me♥️
عاشقانه شعر ادبی دلتنگی مولانا
شدی صاحب هر بند دِلم.......
شدی روز و شَبم ماه دِلم........ ️
5.0
2447
عاشقانه ادبی
"آنقدر دوستت دارم
که خودم هم نمیدانم چقدر
دوستت دارم
هر بار که میپرسی، چقدر؟!
با خودم فکر میکنم
دریا چطور
حساب موجهایش را نگه می دارد؟!
پاییز از کجا بداند
هر بار چند برگ از دست میدهد؟!
ابرها چه میدانند
چند قطره باریده اند؟!
خورشید مگر یادش مانده
چند بار طلوع کرده است؟!
حال من چطور بگویم که، چقدر
دوستت دارم؟"️
5.0
2460
عاشقانه ادبی دوستت دارم
تو قشنگ ترین مورفین تو دنیا و زندگی منی که با یه نگاهت میتونی خوبم کنی ، با بوسه هات میتونی انرژی بهم منتقل کنی ، با کنج بغلت بهشتُ واسم به زمین میاری: )!💙'🐋 ›️
5.0
2645
عاشقانه دلتنگی دوستت دارم ادبی
میگم دلبر . . .
این صمیم قلب کجا میشه ؟!
دقیقا از همونجا میخوامت (:🌸•
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌️
5.0
6798
عاشقانه رفاقتی دوستت دارم
دلبر یعنی اونی که دل بُرده
دلدار یعنی اونی که هوای دلو داره
دلخواه یعنی اونی که دل میخوادش
خواستم بگم:
تو همون دلبرو دلدارو دلخواه خودمی :)️
5.0
1819
عاشقانه دوستت دارم ادبی حقیقت

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•🍃

5.0
3911

𝓗𝓸𝔃𝓸𝓻𝓪𝓽 𝓼𝓱𝓸𝓭 𝓸𝓶𝓲𝓭𝓮
𝓹𝓪𝓻𝓭𝓪𝔂𝓮 𝓶𝓪𝓷 ♥️

عاشقانه دوستت دارم ادبی همسر