جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های ادبی عاشقانه / بهترین متن ادبی عاشقانه [پیشنهادی]

4323 پست
متن های ادبی عاشقانه گلچین , تعداد 4,323 متن ادبی عاشقانه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های ادبی عاشقانه / بهترین متن ادبی عاشقانه [پیشنهادی]
عاشقانه ادبی شعر عاشقانه عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه عاشقانه مولانا عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق عاشقانه تیکه دار ادبی تیکه دار ادبی تنهایی ادبی عاشقانه ادبی غمگین عاشقانه ترکی عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی دخترانه ادبی ادبی عاشقانه عربی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
تو همون یاری هستی که شهریار میگه بدون وجودش شهر ارزش دیدن ندارد:)⛓️🫀
5.0
66734
عاشقانه ادبی
مشابه ها
𝑩𝒆𝒉𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒌𝒉𝒂𝒃𝒆 𝑸𝒂𝒍𝒃𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒊 𝑻𝒐
ب‍‌ه‍‌ت‍‌ری‍‌ن ان‍‌ت‍‌خ‍‌ابه ق‍‌ل‍‌ب م‍‌ن‍‌ی ت‍‌و♥️🔗 ️


5.0
60120
عاشقانه شاخ همسر ادبی دوستت دارم
زِ جـــان خوش تَر
اگـر باشد تـــــو آنـی🧿💍♥️

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
24477
عاشقانه دوستت دارم ادبی
𓆩♥️𓆪 سیوینگ لاو
┈━•━•━•━•━•━•━•━•━•━•┈
𓆩👫𓆪 𝐀 𝐌𝐢 𝐋𝐚𝐃𝐨 ⤿ بغلی من
𓆩🧿𓆪 𝐌𝐚𝐍𝐚𝐫𝐄𝐦 ⤿ موندگار من
𓆩🫀𓆪 𝐢𝐥 𝐌𝐢𝐨 ⤿ مال من
𓆩☁️𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐦𝐄 ⤿ روح من
𓆩🧝🏽‍♀𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐧𝐆𝐞 ⤿ فرشته من
𓆩👩🏻‍🦱𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐑𝐢𝐜𝐜𝐢𝐎 ⤿ فرفری من
𓆩👼🏼𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐩𝐄𝐭𝐢𝐭 ⤿ فسقلی من
𓆩🧡𓆪 𝐁𝐢𝐭𝐚𝐍𝐞𝐦 ⤿ یکی یدونم
𓆩🐈𓆪 𝐌𝐢𝐨 𝐂𝐮𝐜𝐜𝐈𝐨𝐋𝐨 ⤿ توله من
𓆩🌱𓆪 𝐄𝐫𝐠𝐚𝐍𝐳𝐞 𝐌𝐢𝐜𝐇 ⤿ مکمل من
𓆩🍫𓆪 ️
5.0
148798
عاشقانه شکلک ادبی
من به زندان دلت شوق اسارت دارم❤️
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
14644
عاشقانه شعر حافظ ادبی دوستت دارم
جانِ هر زنده دلی زنده به جانی دگر است ...🌱️
5.0
6381
عاشقانه ادبی
◥ولی‌من‌هرچقدر‌فکر‌میکنم
⸾ آرزویی‌جز‌تو‌ندارم🥹Ꞌꞌ
⸾ شایدم‌دارم،
⸾ ولی‌تو‌مهم‌ترین‌همه‌شون‌هستی🫀Ꞌꞌ
⸾ که‌بقیه‌به‌چشمم‌نمیان
⸾ تو‌قشنگ‌ترین‌آرزوی‌منی💍Ꞌꞌ
⸾ من‌تورو‌برای‌همیشه‌آرزو‌کردم،
⸾ تویی‌که‌بهم‌بهترین‌حس‌هارو‌میدی،
⸾ حالمو‌خوب‌میکنی‌و‌آرومم‌میکنی😌Ꞌꞌ
⸾ آرزو‌میکنم‌واسه‌همیشه‌مالِ‌خودم بمونی،
⸾ داشته‌باشمت،‌تو‌قلب‌و‌ذهنم‌موندگار‌باشی.
⸾ آخه‌تو‌که‌نمیدونی‌بودنت‌چقدر‌قشنگه.
◢همیشه‌بمون برام خب؟!👫🏻♥️𓍲𓍱 ִֶָ️
5.0
17246
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم ادبی آرامش
شاید به زبون نیارم اما همیشه یادت باشه که وصله‌ی جون منی، آرامش روح منی، قوت قلب منی، خون تو رگ منی، تموم دنیای منی!
سخت یا آسون، شاد یا غمگینش اهمیتی نداره، فقط میخوام بدونی همین که هستی خوبه؛
بمونی برام تا ابد و یک روز.️
5.0
4919
#💙🥺
عاشقانه بهترین ها حقیقت ادبی دوستت دارم
"‏مَـــن" هَمانَم
کـه "تُــــویی" اَز هَمه
عالَم جانَش..«💞💞»

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
9145
عاشقانه شعر ادبی دوستت دارم همسر
"اشتیاقی‌که‌به‌دیدار‌تو‌دارد‌دل‌من
دل‌من‌داند‌و‌من‌دانم‌و‌دل‌داند‌و‌من
خاک‌من‌گل‌شود‌و‌گل‌شکفد‌از‌گل‌من
تا‌ابد‌مهر‌تو‌بیرون‌نرود‌ازدل‌من"


#ܩߊ‌ہ‌ܩـܔ🌒️
5.0
24392
عاشقانه شعر مولانا ادبی