جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین / جدیدترین متن غمگین [اسفند 1401]

9296 پست
متن های غمگین جدید , تعداد 9,296 متن غمگین به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین / جدیدترین متن غمگین [اسفند 1401]
شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
بعضی ها هم هستن کیس جدید با آپشن جدید به تورشون میخوره پا میزارن رو همه خاطرات و حرمت ها میرن میچسبن به اون آدم جدید و قبلیه رو بی دلیل ول میکنن...💔
امثال اینا عاطفه و دل ندارن فقط کنجکاون..!️
5.0
#غمگین #خیانت #عشق یک طرفه #نامردی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی ه‍‌م ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ی‍‌ای خ‍‌ودش‍‌و داره م‍‌ث‍‌ل ب‍‌غ‍‌ض ن‍‌ص‍‌ف ش‍‌ب ؛🙂💔️
5.0
#غمگین #تنهایی #حقیقت
رفتی که چی رو ثابت کنی!
که بگی خیلی قوی ای!
که بگی خیلی مغروری!
یا اینکه بگی خیلی مَردی!
باشه قبول من باختم!
برگرد نامرد ، سخته بی تو :)💔️
5.0
#غمگین #نامردی #ادبی
ای فلک گر من را نمیزادی اجاقت کور بود
منکه خود راضی ب این خلقت نبودم زور بود
ماکه باشیم یا نباشیم💔
چرخ گردون لنگ‌نیست
ما بمیریم یا نمیرم ک کسی دلتنگ‌نیست💔️
5.0
#غمگین #شعر #ادبی
یه لحضه به خودم امدم!
دیدم چقدر حیف شدم‌♤~
چقدر ادمای ارزون برام....
گرون تموم شدن.️
5.0
#غمگین #حقیقت
#مـا_تـو_دلـیامـ/ـونـ_تـو_دلــے_داشـتــ̸نـ
#پـصـ_بـرا_بـودنـ/ـاتـو̸نـ_مــنت_نـزاریــ̸د✗

ن̶ب̶ی̶ل̶ی̶م̶ ش̶ا̶ی̶د̶ ب̶ی̶ز̶ پ̶ی̶س̶ی̶ح̶ ⌘🙂🖤🚶‍♂️️
5.0
#غمگین #حقیقت
ࡃܥܼܢ̣ߺ ܥ‌‌ܝ‌ࡅ࡙ߊ‌ܨ ܢܚحܝ‌ߊ‌ܩࡅ࡙ܝ̇‌ࡅ࡙ܘ
ܫ̇ܥ̇‌‌ߊ‌ܨ ܫߊ‌ܠܩܢ
ܫܥܼܢ̣ߺ ܢ̣ܫ̇ࡎ߭ ܭَܝ‌ࡐ‌ࡅ߭ܨ
ܩࡍ߭ ܟܿࡐ‌ܥ‌‌ܩܢ ܢܚܝ‌ܩߊ‌ࡅ࡙ܘ ܥ‌‌ߊ‌ܝ‌ܩ........️
5.0
#شاخ #غمگین #تتلو #خسته