جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه غمگین / بهترین بیو های غمگین [پیشنهادی]

10648 پست
متن های غمگین گلچین بصورت کوتاه , تعداد 10,648 متن غمگین به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه غمگین / بهترین بیو های غمگین [پیشنهادی]
شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
میدونستم مهم #نیستم ولی دیگه نه اینقد :)🖤️
5.0
84253
غمگین خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
#روح ه‍‌ایِ مُ‍‌ردِه دَرونِ ت‍‌اب‍‌‌وتے بہ اِس‍‌م ت‍‌َن .:)️
5.0
25565
Die Seelen der Toten im Sarg mit deinem Namen. :)
غمگین خسته بی تفاوت

گوشه‌گیر هم شدی؟ ❤️‍🩹 خودت هم میدونی که اینا نشونه‌های خوبی نیستن ☎️ قول میدم یه مشاور متخصص به‌صورت تلفنی کمکت میکنه 😊 ✅ اینجا بزرگترین و ارزانترین مرکز مشاوره تلفنی با روانشناسان متخصص هست 👇این مشاور حالت رو خوب خوب میکنه 👇

زندگی یک شوخیه بی رحمانست...:)🖤

5.0
8296


╭───────────╮
༆Life is a cruel joke ...
╰───────────╯


غمگین زندگی
'مامهاجریـم‌از‌غـمی‌به‌غـم‌دیگر،،!️
5.0
3213
𝑀𝓎 𝓂𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇 𝒾𝓈 𝒶𝓃 𝒾𝓂𝓂𝒾𝑔𝓇𝒶𝓃𝓉 𝒻𝓇𝑜𝓂 𝑜𝓃𝑒 𝓈𝑜𝓇𝓇𝑜𝓌 𝓉𝑜 𝒶𝓃𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇..!
شاخ غمگین حقیقت
از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 ️
5.0
20335
‌‌⦳⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻ ⌞ ɪ ʜᴀᴛᴇ ʙʀᴇᴀᴛʜɪɴɢ ⌝ ⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻𐙟
غمگین خودکشی شکلک
خاطِرات دَردناک اَند••͜! 🖤🌱•️
5.0
1876
𝔐𝔢𝔪𝔬𝔯𝔦𝔢𝔰 𝔞𝔯𝔢 𝔭𝔞𝔦𝔫𝔣𝔲𝔩.͜.‌"-!
غمگین خاطره
میشـه اَز بُغـض بِ هُـنَر رِسید وَ اَز اَشـک بِ سـاز...!️
5.0
10993
غمگین تتلو
خَـسـتـهـ تَـر اَز آنـمـ کِـ بِـگـویَـمـ بِـ چِـ عِـلَـتـ 🖤🕊️
5.0
6053
غمگین خسته زندگی
توی آینه انعکاس دختری رو میبینم که لبخندشم درد میکنه!
5.0
2029
غمگین دختر

میخوام جوری بخوابم که برا بیدار شدنم گریه کنین :)

5.0
12224
غمگین خودکشی
‌ ﻛاﺷ ﻫﻳﭼﻭﻗﺗ ﺑُﺯﺭﮔ ﻧﻣﻳﺷﺩﻳﻣ...!🖤 ‌️
4.9
1221
غمگین زندگی
تَمامِ این نیز بُگذَرَد هایی کِه گُفتیم عُمرِمان بود:)️
5.0
696
غمگین حقیقت