جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه غمگین / بهترین بیو های غمگین [پیشنهادی]

21957 پست
متن های غمگین گلچین بصورت کوتاه , تعداد 21,957 متن غمگین به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه غمگین / بهترین بیو های غمگین [پیشنهادی]
شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
میدونستم مهم #نیستم ولی دیگه نه اینقد :)🖤️
5.0
121856
غمگین خسته
مشابه ها
#روح ه‍‌ایِ مُ‍‌ردِه دَرونِ ت‍‌اب‍‌‌وتے بہ اِس‍‌م ت‍‌َن .:)️
5.0
36125
Die Seelen der Toten im Sarg mit deinem Namen. :)
غمگین خسته بی تفاوت
'مامهاجریـم‌از‌غـمی‌به‌غـم‌دیگر،،!️
5.0
5799
𝑀𝓎 𝓂𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇 𝒾𝓈 𝒶𝓃 𝒾𝓂𝓂𝒾𝑔𝓇𝒶𝓃𝓉 𝒻𝓇𝑜𝓂 𝑜𝓃𝑒 𝓈𝑜𝓇𝓇𝑜𝓌 𝓉𝑜 𝒶𝓃𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇..!
شاخ غمگین حقیقت
زندگی یک شوخیه بی رحمانست...:)🖤

5.0
11925


╭───────────╮
༆Life is a cruel joke ...
╰───────────╯


غمگین زندگی
از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 ️
5.0
31451
‌‌⦳⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻ ⌞ ɪ ʜᴀᴛᴇ ʙʀᴇᴀᴛʜɪɴɢ ⌝ ⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻𐙟
غمگین خودکشی شکلک
هَرروز خَستْه تَر از دیرُوزِ:)️
5.0
952
"𝖾𝗏𝖾𝗋𝗒𝖽𝖺𝗒 𝗆𝗈𝗋𝖾 𝗍𝗂𝗋𝖾𝖽 𝗍𝗁𝖺𝗇 𝗒𝖾𝗌𝗍𝖾𝗋𝖽𝖺𝗒"
غمگین خسته
« دلیلـ حالِـ بَدِ آدَمـا نَباشید...! »️
5.0
1880
‌ ───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───
𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗕𝗘 𝗔 𝗕𝗔𝗗
ʀᴇᴀsᴏɴ ғᴏʀ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ
شاخ غمگین حقیقت نامردی بامعرفت
کامل نگام کن قرار خاطره شم برات🖤:)️
5.0
3479
غمگین خسته
‌ ﻛاﺷ ﻫﻳﭼﻭﻗﺗ ﺑُﺯﺭﮔ ﻧﻣﻳﺷﺩﻳﻣ...!🖤 ‌️
4.9
2122
غمگین زندگی