جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه غمگین / بهترین بیو های غمگین [پیشنهادی]

30570 پست
متن های غمگین گلچین بصورت کوتاه , تعداد 30,570 متن غمگین به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه غمگین / بهترین بیو های غمگین [پیشنهادی]
شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین غمگین غمگین - جدیدها غمگین عربی غمگین انگلیسی غمگین ترکی کوتاه غمگین - جدیدها بلند غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
میدونستم مهم #نیستم ولی دیگه نه اینقد :)🖤️
5.0
147462
غمگین خسته
مشابه ها
#روح ه‍‌ایِ مُ‍‌ردِه دَرونِ ت‍‌اب‍‌‌وتے بہ اِس‍‌م ت‍‌َن .:)️
5.0
40265
Die Seelen der Toten im Sarg mit deinem Namen. :)
غمگین خسته بی تفاوت
❮محکومیم‌ به‌ امید ، ومجبوریم‌ به‌ آرزو 🪄🖤❯

5.0
25971
𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙣𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙤𝙥𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙨𝙝
غمگین فلسفی حقیقت زندگی
'مامهاجریـم‌از‌غـمی‌به‌غـم‌دیگر،،!️
5.0
7272
𝑀𝓎 𝓂𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇 𝒾𝓈 𝒶𝓃 𝒾𝓂𝓂𝒾𝑔𝓇𝒶𝓃𝓉 𝒻𝓇𝑜𝓂 𝑜𝓃𝑒 𝓈𝑜𝓇𝓇𝑜𝓌 𝓉𝑜 𝒶𝓃𝑜𝓉𝒽𝑒𝓇..!
شاخ غمگین حقیقت
زندگی یک شوخیه بی رحمانست...:)🖤

5.0
13779


╭───────────╮
༆Life is a cruel joke ...
╰───────────╯


غمگین زندگی
از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 ️
5.0
38814
‌‌⦳⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻ ⌞ ɪ ʜᴀᴛᴇ ʙʀᴇᴀᴛʜɪɴɢ ⌝ ⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻𐙟
غمگین خودکشی شکلک
اگ میتونستی ذهنمو بخونی،اشک میریختی..!️
5.0
8631
If you could read my mind, you would cry..!
غمگین خسته