جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English

4667 پست
بیو غمگین انگلیسی (نارحتی , دل شکستگی , تنهایی ) با ترجمه مناسب برای بیو شما در تلگرام و اینستاگرام بصورت گلچین شده . Bio English Depressed :

بیو حسرت بیو دپ بیو خسته بیو ناراحتی بیو سکوت

بیو جهنم بیو حال بد بیو گریه دار بیو دپرس بیو ناراحت کننده

بیو افسرده بیو بغض بیو دلگیر

شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین غمگین غمگین - جدیدها غمگین عربی غمگین ترکی کوتاه غمگین کوتاه غمگین - جدیدها بلند غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
احتیاج دارم به یه خوشحالیه از ته دل . . .
‌‌‌‌
5.0
27761

⌞🖤⌝ 𝐼 𝑁𝑒𝑒𝑑 𝑇𝒉𝑒 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐹𝑟𝑜𝑚 𝑇𝒉𝑒 𝐷𝑒𝑒𝑝 𝑂𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡
غمگین تنهایی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها


قوی باش مثل یک لبخند پر از بغض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
42782
Be strong like a smile full of malice

شاخ غمگین حقیقت مغرور
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
199218
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت


﮼یه‌موقع‌هایی‌هست‌که‌حال‌هیچی‌نیس:)🖤️
5.0
15320

𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒐𝒓𝒅 𝒐𝒇 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 :)
غمگین حقیقت بی تفاوت
ﻏࢪق دࢪ ـتآࢪيڪي.. 🌑🖤
•♡•♡•♡•♡•♡•️
5.0
10664
𝘋𝘳𝘰𝘸𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴... 🌑🖤
غمگین تنهایی خسته
‌ ان‍‌ق‍‌در ال‍‌ك‍‌ى خ‍‌ن‍‌دي‍‌دم كه وق‍‌ت‍‌ى ناراح‍‌ت‍‌م ك‍‌س‍‌ى ج‍‌دی ن‍‌م‍‌ي‍‌گ‍‌ي‍‌ره:)))️
5.0
134471
𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒆𝒅 𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒔𝒂𝒅:)))
غمگین تنهایی خسته
㋛︎شاید زندگی برای همه نیست.シ︎❥︎️
5.0
13816
𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦.シ︎
غمگین زندگی
☠گاهیـے فَقَطـ مَرگـــ دَرمانـ اَستـ
وَ‌بسَ.....(؛☠️
5.0
19475
𝔖𝔬𝔪𝔢𝔱𝔦𝔪𝔢𝔰 𝔬𝔫𝔩𝔶 𝔡𝔢𝔞𝔱𝔥 𝔦𝔰 𝔱𝔥𝔢 𝔠𝔲𝔯𝔢
غمگین تنهایی سیگار آرامش شب
ول‍‌ی آخ‍‌رش‍‌م #ه‍‌ی‍‌چ‌ک‍‌س ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌د م‍‌ن چ‍‌م‍ہ . !️
5.0
80725
But in the end, I don't care. !
غمگین تنهایی خسته دلتنگی
#بیم‍‌ارس‍‌تان ج‍‌ای #ق‍‌ش‍‌نگ‍‌یه ال‍‌بت‍‌ه اگ‍‌ه ب‍‌ع‍‌دش #س‍‌ردخ‍‌ون‍‌ه ب‍‌اش‍‌ہ :)️
5.0
93685
Das Krankenhaus ist natürlich ein schöner Ort, wenn es danach cool ist :)
تنهایی غمگین خسته
آدما همیشه از جایی سقوط میکنن که بهش تکیه کردن !🤍️
5.0
7213
𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐥 ᶠʳᵒᵐ ʷʰᵉʳᵉ ᵗʰᵉʸ ˡᵉᵃⁿ
غمگین شاخ درسی
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
71373
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
شاخ غمگین نامردی زندگی حقیقت