جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو انگلیسی غمگین (ناراحتی) با معنی |متن کوتاه Bio English

3304 پست
بیو غمگین انگلیسی (نارحتی , دل شکستگی , تنهایی ) با ترجمه مناسب برای بیو شما در تلگرام و اینستاگرام بصورت گلچین شده . Bio English Depressed :

بیو حسرت بیو دپ بیو خسته بیو ناراحتی بیو سکوت

بیو جهنم بیو حال بد بیو گریه دار بیو دپرس بیو ناراحت کننده

بیو افسرده بیو بغض بیو دلگیر

شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین غمگین مرگ غمگین زندگی دخترانه غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو


قوی باش مثل یک لبخند پر از بغض‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
22183
Be strong like a smile full of malice

شاخ غمگین حقیقت مغرور
مشابه ها
زِندِگیمون شُدِه خَندِه هایِ مَصنوعی...
لا بِ لای دَردایِ واقِعی:)!🖤️
5.0
172548
𝓞𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻
𝓑𝓮𝓼𝓲𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓵 𝓹𝓪𝓲𝓷 :)!🤍
غمگین حقیقت
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
149405
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
㋛︎شاید زندگی برای همه نیست.シ︎❥︎️
5.0
7030
𝑀𝑎𝑦𝑏𝑒 𝑙𝑖𝑓𝑒 𝑖𝑠𝑛𝑡 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑏𝑜𝑑𝑦.シ︎
غمگین زندگی
☠گاهیـے فَقَطـ مَرگـــ دَرمانـ اَستـ
وَ‌بسَ.....(؛☠️
5.0
11781
𝔖𝔬𝔪𝔢𝔱𝔦𝔪𝔢𝔰 𝔬𝔫𝔩𝔶 𝔡𝔢𝔞𝔱𝔥 𝔦𝔰 𝔱𝔥𝔢 𝔠𝔲𝔯𝔢
غمگین تنهایی سیگار آرامش شب

﮼یه‌موقع‌هایی‌هست‌که‌حال‌هیچی‌نیس:)🖤

﹝🌵🖤﹞️
5.0
49136
🌵

𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒐𝒓𝒅 𝒐𝒇 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 :)🖤
غمگین شاخ خسته
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زمان ثابت کرده همتونو ••͜ !️
5.0
85920
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝕿𝖎𝖒𝖊 𝖍𝖆𝖘 𝖕𝖗𝖔𝖛𝖊𝖉 𝖞𝖔𝖚 𝖆𝖑𝖑
غمگین بهترین ها نامردی عشق یک طرفه دلتنگی
‌ ان‍‌ق‍‌در ال‍‌ك‍‌ى خ‍‌ن‍‌دي‍‌دم كه وق‍‌ت‍‌ى ناراح‍‌ت‍‌م ك‍‌س‍‌ى ج‍‌دی ن‍‌م‍‌ي‍‌گ‍‌ي‍‌ره:)))️
5.0
107035
𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒆𝒅 𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒔𝒂𝒅:)))
غمگین تنهایی خسته
آدما همیشه از جایی سقوط میکنن که بهش تکیه کردن !🤍️
5.0
3337
𝐏𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐥 ᶠʳᵒᵐ ʷʰᵉʳᵉ ᵗʰᵉʸ ˡᵉᵃⁿ
غمگین شاخ درسی
چنان از دیدنت دورم که باور کرده ام کورم ! 🖤🌚️
5.0
831
𝑰 𝒂𝒎 𝒔𝒐 𝒇𝒂𝒓 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒔𝒆𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑰 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝑰 𝒂𝒎 𝒃𝒍𝒊𝒏𝒅 !
غمگین بهترین ها خسته دلتنگی زندگی
ول‍‌ی آخ‍‌رش‍‌م #ه‍‌ی‍‌چ‌ک‍‌س ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌د م‍‌ن چ‍‌م‍ہ . !️
5.0
70420
But in the end, I don't care. !
غمگین تنهایی خسته دلتنگی
#بیم‍‌ارس‍‌تان ج‍‌ای #ق‍‌ش‍‌نگ‍‌یه ال‍‌بت‍‌ه اگ‍‌ه ب‍‌ع‍‌دش #س‍‌ردخ‍‌ون‍‌ه ب‍‌اش‍‌ہ :)️
5.0
81725
Das Krankenhaus ist natürlich ein schöner Ort, wenn es danach cool ist :)
تنهایی غمگین خسته
ٜفــقـــــــط آٜۋِٜنِ٘ج٘آٜ ڪِٜهٜ٘ بـــآٜ خَْنِ٘دَٜهٜ٘ هٜآٜتَِ ڳِْࢪِٜيْهٜ٘ ݦَْيْڪِٜنِ٘ييْ
5.0
1145
𝑶𝒏𝒍𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒕 𝒘𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒓𝒚 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕𝒆𝒓 ㋛︎❦︎᭄
غمگین تنهایی حقیقت خسته دلتنگی
ﻏࢪق دࢪ ـتآࢪيڪي.. 🌑🖤
•♡•♡•♡•♡•♡•️
5.0
307
𝘋𝘳𝘰𝘸𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴... 🌑🖤
غمگین تنهایی خسته
زندگیمون زیرِ خطِ غمه...!‌‌‌‌‌ ‌️ ️
5.0
3569
⌞🖤⌝ 𝑂𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑣𝑒𝑠 𝐴𝑟𝑒 𝐵𝑒𝑙𝑜𝑤 𝑇𝘩𝑒 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑂𝑓 𝑆𝑜𝑟𝑟𝑜𝑤...🥀
شاخ غمگین حقیقت خسته زندگی
دو دقیقه گوش کن :)
فکر کن کسی که دوسش داری بمیره
فکر کن باید لباس مشکی بپوشی‌ بری سر خاکش
فکر کن دیگه نیست باهاش حرف بزنی
پیامش‌ مال خیلی وقت پیشه
فکر کن باید گل بخری بری سر قبرش
فکر کن باید همه حرفاتو‌ به یه تیکه سنگ بزنی
فکر بری سر قبرش‌ اسمشو‌ بلند صداش بزنی ولی دیگه نتونه‌ بهت بگه جانم!
فکر کن دیگه نیست دلت تنگ شه بری ببینیش
دیگه نتونی بغلش‌ کنی
فکر کن…
دیدی سخته پس قدر همدیگرو‌ بدونیم:)!💔️
5.0
45076
listen for two minutes :)
Think that someone you love is going to die
Think you should wear black clothes to go to his grave
Don't think you can talk to him anymore
The message is from a long time ago
Think you should buy flowers to go to his grave
Think you have to put all your words on a piece of stone
You want to go to his grave and call his name out loud, but he can't tell you anymore, my dear!
Think you won't mi
غمگین دلتنگی