جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه مهربانی / بهترین بیو های مهربانی [پیشنهادی]

723 پست
متن های مهربانی گلچین بصورت کوتاه , تعداد 723 متن مهربانی به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه مهربانی / بهترین بیو های مهربانی [پیشنهادی]
مهربانی مهربانی - جدیدها مهربانی انگلیسی مهربانی ترکی کوتاه مهربانی - جدیدها بلند مهربانی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

5.0
11323

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

عاشقانه فلسفی مهربانی

زیبایی اصلی آدما تو دلشونه نه صورتشون‌‌!🩶️
5.0
5459
ᵗʰᵉ ᵐᵃⁱⁿ ᵇᵉᵃᵘᵗʸ ᵒᶠ ᵖᵉᵒᵖˡᵉ ⁱˢ ⁱⁿ
ᵗʰᵉⁱʳ ʰᵉᵃʳᵗˢ ⁿᵒᵗ ᵗʰᵉⁱʳ ᶠᵃᶜᵉˢ
بهترین ها مهربانی ادبی شاد انگیزشی
مهربانی را پراکنده کن⁦...
حتی اگر از درون شکسته باشی⁦♡️
5.0
569
Scatter kindnss even if you are shattered inside♡
مهربانی ادبی انگیزشی
مُهِمـ بودَنـ خوبـ اَستـ...
"وَلـے خوبـ بودَنـ مُهِمتَر اَستـ".💙🦋️
5.0
3648
𝒊𝒕'𝒔 𝒏𝒊𝒄𝒆 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...
"𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕'𝒔 𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒏𝒊𝒄𝒆."💙🦋
بهترین ها مهربانی ادبی حقیقت