جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های رفاقتی تیکه دار / بهترین متن رفاقتی تیکه دار [پیشنهادی]

351 پست
متن های رفاقتی تیکه دار گلچین , تعداد 351 متن رفاقتی تیکه دار به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های رفاقتی تیکه دار / بهترین متن رفاقتی تیکه دار [پیشنهادی]
تیکه دار رفاقتی خیانت رفیق رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو لاتی رفاقتی تیکه به لاشی رفاقتی تیکه دار - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
♛اگـه سُکوت میکُنَم فِکر نَکُن حَق با توعِه دارم بِه شَخصیَتَم اِحتِرام میزارم کِه با هَر خَری هَم کَلام نَشَم↻️
5.0
73165
شاخ تیکه دار حقیقت
مشابه ها
اف‍‌ت‍‌خ‍‌ار‌ن‍‌ک‍‌ن‌که‌زی‍‌اد‌دن‍‌ب‍‌ال‍‌ت‍‌ن‌،ج‍‌ن‍‌س‌ارزون‌ط‍‌رف‍‌دار‌زی‍‌اد‌داره!️
5.0
74131
شاخ تیکه دار حاضر جوابی


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
135442
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
شاخ انگلیسی تیکه دار لاتی نامردی
شاخ بازی در میاری
من چیزی نمگم
فک نکن میترسم،
دارم ب حقوق
حیوانات،|احترام میزارم🤌🏻🩸️
5.0
2962
شاخ تیکه دار حاضر جوابی
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
201932


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی ‍ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ‍رف‍‌ی‍‌ق‍‌ی‍‌ه ‍ک‍‌ه ‍ح‍‌ت‍‌ی ت‍‌و ‍ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ام ‍ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره!:/️
5.0
2918
تنهایی جدایی خسته حقیقت بی تفاوت
ب‍‌ودن‍‌ت‍‌و #ب‍‌ه رخ آس‍‌م‍‌ون م‍‌ی‍‌ک‍‌ش‍‌م ت‍‌ا دی‍‌گ‍‌ه ب‍‌ه م‍‌اه‍‌ش ن‍‌ن‍‌ازه..𝐏..:')!

5.0
1363
عاشقانه دوستت دارم
"منـم‌بلدم‌مثل‌تو‌باشـم‌ولی‌مانـعی‌وجود‌دارع‌ب‌نـام‌شخصیت.."️
5.0
50901
تیکه دار حاضر جوابی