متن کوتاه تیکه دار رفاقتی/ تیکه به رفیق [پیشنهادی] | تاو بیو

متن کوتاه تیکه دار رفاقتی مناسب برای تیکه به رفیق نیمه راه و نامرد / متن های خفن برای کنایه و نییش دار به رفییق نامرد و نیمه راه وبد
نمایش بصورت استوری

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

# بامعرفت # نامردی کپی

𝗕𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗟𝗜𝗕𝗟𝗘
ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅ, ɴᴏᴛ ᴊᴜsᴛ ᴀ ᴍᴇᴍᴏʀʏ

COPY
54.8K 586.1K فونت مهیاس


بنظرم اونجا که دوستات دارن کم میشن یعنی داری کامل میشی :)

 #کم_ولی_واقعی

# مغرور کپی
18.9K 292.4K فونت

اومدن هیچکس تو زندگیت بی حکمت نیست
«یه عده میشن فرد زندگیت»
«یه عده هم درس زندگیت» 👌

# انگیزشی کپی
39.2K 688.8K فونت رقیه

به علت داشتن مشکلات روحی و روانی از داشتن رفتار مناسب معذوریم : )!😉

# خسته # حاضر جوابی کپی
17.2K 307.1K فونت Mahdisalimi16_a

ولی رفیقامون تا وقتی رفیقاشون نیستن رفیقامونن :)

# نامردی # لاشی کپی
7.5K 143.3K فونت


اسم بعضیارو نباید گذاشت رفیق
باید گذاشت دوروی درجه یک :)

# نامردی # لاشی کپی
14.9K 288.2K فونت
من دوستاي کمی دارم چون کیفیت رابطه هام برام مهمه، نه کميتشون. # بامعرفت کپی
“My circle is small because I am into quality, not quantity.” COPY
6.7K 156.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

زمان خیلی باارزشه مطمئن شو
که با آدمای با ارزش می‌گذرونیش•••

# نامردی # دروغ کپی

⌛️⏳𝖅𝖆𝖒𝖆𝖓 ç𝖔𝖐 𝖉𝖊ğ𝖊𝖗𝖑𝖎𝕯𝖊ğ𝖊𝖗𝖑𝖎
𝖎𝖓𝖘𝖆𝖓𝖑𝖆𝖗𝖑𝖆 𝖌𝖊ç𝖎𝖗𝖉𝖎ğ𝖎𝖓𝖉𝖊𝖓 𝖊𝖒𝖎𝖓 𝖔l

COPY
2.8K 68.5K فونت 𝑺𝒉𝒂𝒓𝒛𝒂𝒅

+منو از رفتنت میترسونی؟
+مگه تا الان بودی؟!😹➰

# مغرور # نامردی # حاضر جوابی کپی

+ Are you scared of going?
+ Have you been up to now?

COPY
22.6K 561.5K فونت Rosa Asghari

یه روز از دست بهترین دوستت
تو بغل دشمنت گریه میکنی🙃

# نامردی کپی
3.8K 102.2K فونت
نصب اپ اندروید تاوبیو :
نصب مستقیم نصب از بازار

درخت هم وقتی تشنشه با آب مهربونه

پس هرکسی رفیق نیست :) 

# نامردی # لاشی # لاتی کپی
32.1K 873.2K فونت


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

# لاتی # مغرور # ادبی # حاضر جوابی کپی
13.7K 422.2K فونت ‌φατłαmツ

هرکی که خوبتو میخواد رفیقت نیس:)✨💔

# نامردی # لاشی کپی
14.9K 484.8K فونت hadis#

هیچ نقابی، خطرناک تر از نقاب رفاقت نیست

# خسته کپی
6.4K 228.4K فونت M.salimi_a


‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!
# نامردی # دروغ کپی
‌ ‌‌
‌𝑼𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒂𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒏𝒆𝒎𝒊𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆
𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅


COPY
1.2K 43.5K فونت Fariba💖

اشتباه ما این بود...! اولین حس هامون رو با ادمای بی لیاقت تجربه کردیم:)🔗🖤

# لاشی کپی
11.6K 433.1K فونت narciss

باز همینم خوبه
 
رفیقامون موقع سلفی پشتمونن :)

# نامردی # لاشی کپی
3.0K 118.7K فونت

بعضیا تو وقت خالی شون باهات حرف میزنن ولی بعضیا وقتشون رو خالی میکنن تا باهات حرف بزنن فرق این دو تا رو بفهم :(

# بامعرفت کپی
4.6K 180.2K فونت
رسم رفاقـــــــــــت اینه که
با رفیـــــق پیر شــــــــــــى
نه اینکه وســـــــــــط راه از رفیـــــق سیر شـــــــــــــى # حقیقت کپی
286 11.5K فونت Fariba💖

افتادم زمین گفتم رفیق دستمو بگیر یادم نبود مار دست نداره (:

# لاشی # نامردی کپی
1.8K 79.4K فونت Alone_gril
توحال خوبم خط میزنم یکی یکی کسایی رو ک توحال بدم نبودن👍 # نامردی کپی
865 38.6K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

< مراقب چیزایی که به آدما میگی باش،دوست امروزت میتونه دشمن فردات باشه...!>

# نامردی # حقیقت # کارما کپی
1.2K 55.2K فونت 𝘼𝙧𝙨𝙖𝙢
باوو اصن ما لاشی چرا خودتو جر میدی با ما باشی؟؟ # لاشی # حاضر جوابی کپی
4.4K 234.6K فونت no name

هر دوست که دم زد ز وفا

دشمن شد

👤 حافظe²

# نامردی # حافظ کپی
2.9K 157.2K فونت

شما که رفیق نیستی عزیزم فقط تخمشو نداری دشمن بشی

کپی
5.2K 292.9K فونت

آدم با بعضی رفیقا که دعوا میکنه
تازه میفهمه چقد دشمن بودن
 

# لاشی # نامردی کپی
1.7K 94.5K فونت

هر چقدرم که فکر کنی آدمها رو میشناسی باز یه راهی برای غافلگیر کردنت پیدا میکنن!

# نامردی کپی
1.8K 112.8K فونت
ما ز یاران، انتظار بیشعوری نداشتیم :) # نامردی کپی
936 59.5K فونت ʜᴏssᴇɪɴ