جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های رفاقتی تیکه دار / بهترین متن رفاقتی تیکه دار [پیشنهادی]

172 پست
متن های رفاقتی تیکه دار گلچین , تعداد 172 متن رفاقتی تیکه دار به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های رفاقتی تیکه دار / بهترین متن رفاقتی تیکه دار [پیشنهادی]
تیکه دار رفاقتی خیانت رفیق رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو لاتی رفاقتی تیکه به لاشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
فـِک کَردیٰ چُون یِه روُز مُـهم بُْودی هـْمیشَه مـْهم میٰموٍنیُ.?️
5.0
44358
Dachtest du, dass du wichtig bleiben wirst, weil du immer wichtig warst..?
شاخ تیکه دار بی تفاوت انتقام


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
57827
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
شاخ انگلیسی تیکه دار لاتی نامردی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
103406


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
"منـم‌بلدم‌مثل‌تو‌باشـم‌ولی‌مانـعی‌وجود‌دارع‌ب‌نـام‌شخصیت.."️
5.0
29607
تیکه دار حاضر جوابی
مشابه ها


هرجور دوس دارے زندگے ڪن دهن مردم همیشه بازه^^

‌·‌ ・ ────⋅🖤⋅──── ・ ·‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
59182
🥀 ⃟▬▬▭••𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒐𝒘𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕, 𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒚
شاخ تیکه دار حقیقت بی تفاوت
تا دیروز پشت سرش حرف می‌زدی الان باهاش میشینی پشت سر من با اون حرف میزنی حالا دورو منم یا تو؟!😂🤦🏻‍♀️️
5.0
1166
تیکه دار رفاقتی دروغ


‏متاسفانه دشمنامون صداقت بیشترے دارن تا رفیقامون!!
‌️
5.0
3240
‌ ‌‌
‌𝑼𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒂𝒕𝒆𝒍𝒚 𝒐𝒖𝒓 𝒆𝒏𝒆𝒎𝒊𝒆𝒔 𝒂𝒓𝒆
𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒉𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅


انگلیسی تیکه دار رفاقتی نامردی دروغ
#یادت ن‍‌ر‍ہ #ه‍‌م‍‌ج‍‌و‍ره پ‍‌ات ‍م‍‌ون‍‌دم
‍ول‍‌ی تو ه‍‌مہ ‍ج‍‌و‍ره ب‍‌ی #ل‍‌ی‍‌اق‍‌ت‍‌ی‍‌ت‍‌و ث‍‌اب‍‌ت ‍ک‍‌ر‌‍دی!️
5.0
3491
غمگین تیکه دار لاشی
ب‍‌خ‍‌وای‍‌م دش‍‌منام‍‌ون‍‌و بش‍‌ناسی‍‌م نص‍‌ف #رفی‍‌قامون‍‌و از دس‍‌ت می‍‌دی‍‌م . . !
5.0
1959
تیکه دار رفاقتی متفرقه
..🌵🌵

دشمن من شو ولی
نقش دوستو بازی نکن...
⁧⁧⁧⁧‌

⁧⁧⁧⁧
⁧⁧⁧⁧
     ️
5.0
2025
🌵

Be my enemy but
don’t act like friends.
شاخ تیکه دار رفاقتی متفرقه
ببین رفیق اگه ی روزی رفیقت ولت کرد و ناراحت بودی
مدیونی نیای پیشم...!
با اینکه بی معرفت بودی و منو فروختی
ولی من هنوز میگم تا وقتی که از نفس کشیدن بیوفتم به یادتم و دوستت خواهم داشت
بیا پیشم، باهات حرف میزنم، بغلت کنم، سعی میکنم حس خوبی بهت بدم
خلاصه تمام تلاشمو میکنم تا حالت خوب شه!
آره چون من بی معرفت نیستم :(️
5.0
3804
غمگین جدایی تیکه دار رفاقتی نامردی بامعرفت


⃟مٓن بآ غـروُرم حال ميكُنعم شُما با روياي شاخ بودنتون☘   
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

5.0
8394
شاخ تیکه دار رفاقتی لاتی مغرور ادبی حاضر جوابی

اشتباه ما این بود...! اولین حس هامون رو با ادمای بی لیاقت تجربه کردیم:)🔗🖤

5.0
5385
تیکه دار رفاقتی لاشی