جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شاخ دخترونه / بهترین متن شاخ دخترونه [پیشنهادی]

418 پست
متن های شاخ دخترونه گلچین , تعداد 418 متن شاخ دخترونه به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شاخ دخترونه / بهترین متن شاخ دخترونه [پیشنهادی]
شاخ دخترانه عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
73260
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت
•غرور رو از #خُدایے یاد گرفتم کہ ھنوز #شِیطان رو نبخشیدھ•••!️
5.0
66039
شاخ تیکه دار مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو


هرجور دوس دارے زندگے ڪن دهن مردم همیشه بازه^^

‌·‌ ・ ────⋅🖤⋅──── ・ ·‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
59181
🥀 ⃟▬▬▭••𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒐𝒘𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕, 𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒚
شاخ تیکه دار حقیقت بی تفاوت
مشابه ها
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
79504
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
شاخ دخترانه مغرور برف
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
103402


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
دارم دختر خوبی میشم
←در حال بروزرسانی آدم جدید←
█████████]99%
❌خطا در اتصال...❌
🤍حافظه پر است🤍
●ایشالله سری بعد😐️
5.0
48401
شاخ دخترانه متفرقه
#م‍َغ‍‌ر‍و‍ر ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌َم، ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌ِه‍‌م ث‍‌اٰٰب‍‌ت ش‍‍‌ُده‌ت‍‌وجہ ‍زی‍‌اٰٰدے #ب‍‌ی‌ت‍‌وج‍‌ه‍‌ی ‍م‍‌ی‍‍‌ار‍ہ.️
5.0
41986
شاخ تیکه دار مغرور

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0
82559

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

شاخ انگلیسی دخترانه مغرور ادبی زندگی دختر
‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌م ن‍‌ه م‍‌ی‍‌خ‍‌وام ب‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی
ه‍‌رک‍‌ی اش‍‌ت‍‌ب‍‌اه ک‍‌رده ب‍‌ای‍‌د ت‍‌اوان‍‌ش‍‌و پ‍‌س ب‍‌ده:!️
5.0
16871
شاخ دخترانه انتقام
«ن #بفکر قبلیا»🖤❗

⚜️ن در #انتظار بعدیا⚜️

.#گوربابای خیلیا⚔.

نه به #فرشته بودن اولش...!

نه به #لاشی شدن آخرش😉💯🖤🕊
•️
5.0
8714
شاخ دخترانه دروغ لاتی مغرور
م‍‌ی‍‌ش‍‌م ه‍‌م‍‌ون #دخ‍‌ت‍‌ری ک‍‌ه س‍‌ر ب‍‌ی‌اح‍‌س‍‌ا‍‌س‍‌ی‍‌ش #ق‍‌س‍‌م ب‍‌خ‍‌وری‍‌ن!
‌ ‌ ‌‌♡ ㅤ    ❍ㅤ     ⎙ㅤ     ⌲
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌️
5.0
10373
دخترانه شاخ لاتی مغرور
من قهرمان زندگیمو تو آینه میبینم🤍🦋
𝙞 𝙎𝙚𝙚 𝙏𝙝𝙚 𝙃𝙚𝙧𝙤 𝙊𝙛 𝙈𝙮 𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙞𝙣 𝙏𝙝𝙚 𝙈𝙞𝙧𝙤𝙧️
5.0
5219
شاخ دخترانه حقیقت
یـܘ ܝ‌وܝ̇‌ ܣـܩـࡅ߳ـوܝ̇ߺـو ܩیܦ̇ܝ‌وܢܚ݅ܩܢ ܢܚ݅یܝ‌ܭߊ‌ܭߊ‌ئو ܩیـܟܿܝ‌ܩ:)️
5.0
15596
언젠가는 다 팔고 코코아우유도 사겠습니다 :)
شاخ دخترانه طنز متفرقه
‌ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . .️
5.0
18871
𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒
شاخ دخترانه ملکه مغرور
⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم️
5.0
13638
𖨥 𝓘'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓸𝓸𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝓵𝓮𝓪𝓻𝓷 𝓽𝓸 𝓼𝓱𝓲𝓷𝓮 𝓮𝓿𝓮𝓷 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝓘 𝓪𝓶 𝓷𝓸𝓽 𝔀𝓱𝓸𝓵𝓮.
شاخ موفقیت انگیزشی مغرور