جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English

2535 پست
بیو انگلیسی شاخ با ترجمه و معنی را میخوانید . این لیست بهترین بیو های انگلیسی با هشتگ مغرور و شاخ برای تلگرام و اینستاگرام بصورت کوتاه تهیه شده اسست.
عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ شاخ شاخ - جدیدها شاخ عربی شاخ ترکی کوتاه شاخ کوتاه شاخ - جدیدها بلند شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
224936
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو


مثل خورشید باش، به درخشیدنت
‌ادامه بده و بذار بقیه بسوزن :)️
5.0
134886

‌ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
━━∪∪━━
be like sun keep on shining
‌and let them burn !
شاخ دخترانه مغرور
مشابه ها
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
197161


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی

زندگی میکنم با قوانین خودم!️
5.0
251235
‌ㅤ
‌ ‌ㅤ
‌ 𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙊𝙣 𝙈𝙮 𝙊𝙬𝙣 𝙏𝙚𝙧𝙢𝙨!
شاخ انگلیسی زندگی
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
199218
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
نَظَرِتـ مُحتَرَمِـہ وَلـے مُهِمـ نیسـ...🤍🩸️
5.0
54567
𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...🤍🩸
شاخ غمگین حقیقت مغرور لاتی

از یہ جایے به بعد دیگہ #تحمل نمیڪنی #حذف میڪنے!!🖤️
5.0
34750
𝔉𝔯𝔬𝔪 𝔬𝔫𝔢 𝔭𝔩𝔞𝔠𝔢 𝔱𝔬 𝔞𝔫𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯, 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔞𝔫 𝔫𝔬𝔱 𝔰𝔱𝔞𝔫𝔡 𝔦𝔱, 𝔶𝔬𝔲 𝔡𝔢𝔩𝔢𝔱𝔢 𝔦𝔱 !!🖤

شاخ تیکه دار خسته لاتی مغرور
‌  ‌‌

زندگی هیچوقت آسون­تر نمیشه؛ تو قوی‌تر شو!💫
✨✨️
5.0
46314
‌  ‌‌T‌H‌E‌ ‌L‌I‌F‌E‌ ‌N‌E‌V‌E‌R‌ ‌G‌E‌T‌S‌ ‌E‌A‌S‌I‌E‌R‌ ‌
  Y‌O‌U‌ ‌M‌U‌S‌T‌ ‌B‌E‌C‌O‌M‌E‌ ‌S‌T‌R‌O‌N‌G‌E‌R‌ ‌☻


✨✨
شاخ موفقیت حقیقت انگیزشی

هر مُهمی یِه روز بی اَهمیت میشه 🦋 ⛓️
5.0
39264
• 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 •
شاخ بهترین ها حقیقت زندگی
#ذات آدمـ‌ا قابل تغييࢪ نيسـ‌ت‌‌🖤🚬️
5.0
6439
𝑻𝒉𝒆 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝒎𝒂𝒏 𝒄𝒂𝒏𝒕 𝒃𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆𝒅🖤🚬
شاخ غمگین خسته لاتی

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0
115688

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
130928
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
شاخ انگلیسی تیکه دار لاتی نامردی
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
142642
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
شاخ دخترانه مغرور برف
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
71373
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
شاخ غمگین نامردی زندگی حقیقت


نآبـــود كُن چيزیو كِ نآبودِت ميكُنِع! 🤙🏻
5.0
14938

➖⃟🥀•• 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒚 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒚𝒔 𝒚𝒐𝒖!

شاخ متفرقه