جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شاخ / جدیدترین متن شاخ [آذر 1402]

18382 پست
متن های شاخ جدید , تعداد 18,382 متن شاخ به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شاخ / جدیدترین متن شاخ [آذر 1402]
عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زیر زمینش واسه جنازه همتون جا دارعـ:))
𝓫𝓪𝓱𝓲_️
-
0
شاخ موسیقی
مشابه ها
همـہنمیـےخواهنـدبهـترشـوندوبهـبود'یـابند'و‌این‌
ایرادی‌ندارد!هویت‌برخـےافرادبـہبیمارےشـان گرہخورده.🗿️
5.0
1
شاخ تیکه دار حقیقت خسته زندگی

متعهدم به دوست داشتن تو تا ابد :)🫂

‌‎‎‌‌‎‎‌‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‌‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‌‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‌‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌️
5.0
1
𝑰'𝒎 𝒄𝒐𝒎𝒎𝒍𝒕𝒕𝒆𝒅 𝒕𝒐 𝑰𝒍𝒌𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒇𝒐𝒓𝒆𝒗𝒆𝒓


‌‎‎‌‌‎‎‌‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‌‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‌‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‎‌‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‌‎‍‌‌‎‎‌‌‍‌‌‎‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‎
عاشقانه شاخ لاتی مغرور
‏من سعدی نیستم که بری دوراتو بزنی بیای و بهت بگم:
“آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالمش از من نتوانند خرید”.
من وحشی بافقی‌ام، بهت می‌گم:
“ترک ما کردی برو هم‌صحبت اغیار باش
یار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باش”.

- | شـــعر️
5.0
2
شاخ حقیقت

𝓘𝓷 𝓣𝓱𝓮 𝓒𝓸𝓻𝓷𝓮𝓻 𝓞𝓯 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓐𝓻𝓶𝓼 𝓨𝓸𝓾 𝓐𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓺𝓾𝓲𝓮𝓽𝓮𝓼𝓽🫀
‌️
5.0
193

𝓘𝓷 𝓣𝓱𝓮 𝓒𝓸𝓻𝓷𝓮𝓻 𝓞𝓯 𝓨𝓸𝓾𝓻 𝓐𝓻𝓶𝓼 𝓨𝓸𝓾 𝓐𝓻𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓺𝓾𝓲𝓮𝓽𝓮𝓼𝓽🫀
عاشقانه شاخ دوستت دارم دلتنگی مغرور
از‌این‌ب‌بعد‌این‌کاربر‌ب‌دلیل‌حجم‌زیاد‌غم
ب‌همان‌عارمین‌صابق‌بر‌خواهد‌گشت‌
همان‌قدر‌بی‌حوصلع‌همان‌قدر‌ضدحال‌:)️
5.0
77
شاخ غمگین حقیقت
خیلی سخته اینکه باور کنی خودتو ترک میکنن
که هم بستر یکی دیگه بشن ️
5.0
29
شاخ حقیقت

‌‏من از مرحله خار داشتن گذشتم،به صورت رسمے من یڪ کاکتوسم!
‌️
5.0
47
شاخ خسته زندگی