جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شاخ / جدیدترین متن شاخ [اردیبهشت 1403]

24530 پست
متن های شاخ جدید , تعداد 24,530 متن شاخ به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شاخ / جدیدترین متن شاخ [اردیبهشت 1403]
عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ شاخ شاخ عربی شاخ انگلیسی شاخ ترکی کوتاه شاخ کوتاه شاخ - جدیدها بلند شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زندگی خودتو با دیگران مقایسه نکن
هیچ مقایسه ای بین خورشید و ماه وجود نداره نوبت هرکدوم که برسه میدرخشه️
-
0
Don't compare your life to others There's no comparison between the sun and the moon They shine when it's their time
شاخ تیکه دار بهترین ها حقیقت زندگی
مشابه ها
شکست #وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے #چطور_ببرے!  ‌‌'‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
-
0
شاخ موفقیت حقیقت لاتی
#س‍‌ل‍‌ام‍‌ت‍‌ی خ‍‌اط‍‌ره #ه‍‌ای‍‌ی ک‍‌ه #ت‍‌و اون ل‍‌ح‍‌ض‍‌هی #اخ‍‌ر ی‍‌ادم‍‌ #م‍‌ی‍‌ان . . . !🫠🖤️
5.0
2
شاخ غمگین خسته مغرور
‌م‍‌ث‍‌ل اون م‍‌ت‍‌رس‍‌ک‍‌یم ک‍ہ ت‍‌ا اب‍‌د د‌س‍‌ت‍‌اش ب‍‌از‍ہ ا‌م‍‌ا ک‍‌س‍‌ی ب‍‌غ‍‌ل‍‌ش نمیکنه️
-
0
شاخ غمگین حقیقت خسته زندگی
بـ‌ا فـ‌ڪـ‌ر ڪـ‌ردن بہ هـ‌ر گـ‌وسـ‌فـ‌نـ‌دے
ذهـ‌ن خـ‌ود را طـ‌ویـ‌لہ نـ‌ڪنـ‌یـ‌د:))️
-
0
شاخ غمگین حقیقت زندگی
م‍‌ارو اَز #ج‍‌َه‍‌َن‍‌َم م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ون‍‌َن اِن‍‌گ‍‌ار زَم‍‌ی‍‌نِ م‍‌ون #ب‍‌ِه‍‌ِش‍‌ت‍‌ہ️
-
0
شاخ غمگین حقیقت خسته
آدما جورین که هر چقدرم خوب باشی فقط اون قسمتیو یادشون میمونه که خوب نبودی!:)️
-
0
شاخ غمگین حقیقت خسته