جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه شاخ / بهترین بیو های شاخ [پیشنهادی]

4332 پست
متن های شاخ گلچین بصورت کوتاه , تعداد 4,332 متن شاخ به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه شاخ / بهترین بیو های شاخ [پیشنهادی]
عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
  « میگذرن روزاي سخت..! »

5.0
20782
⃟●━─ ᴴᴬᴿᴰ ᵈᵃʸˢ ᵖᵃˢˢ • • •── ⇆
شاخ غمگین انگیزشی
قانون شماره یک: هرگز تو هیچ چيزي دومی نباش!
5.0
24703
“💭”‌‌‌𝑅𝑢𝑙𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑂𝑛𝑒: 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑇𝑤𝑜
𝑖𝑛 𝐴𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔!
شاخ تیکه دار لاتی مغرور حاضر جوابی
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
76407
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
شاخ دخترانه مغرور برف
فـِک کَردیٰ چُون یِه روُز مُـهم بُْودی هـْمیشَه مـْهم میٰموٍنیُ.?️
5.0
42320
Dachtest du, dass du wichtig bleiben wirst, weil du immer wichtig warst..?
شاخ تیکه دار بی تفاوت انتقام
‌ 🖤 شهر از بالا قشنگه، آدمــا از دور! 🖤

‌️
5.0
8036

‌тнe cιтy ιѕ вeaυтιғυl ғroм aвove,
‌people ғroм aғar!

شاخ مغرور حقیقت

.- عوض ݩشدمـ فقط متوجہ بعضے چیزآ شدمـ➰

5.0
7457

𝔇𝔢𝔤̆𝔦𝔰̧𝔪𝔢𝔡𝔦𝔪, 𝔰𝔞𝔡𝔢𝔠𝔢 𝔟𝔞𝔷ı 𝔰̧𝔢𝔶𝔩𝔢𝔯𝔦𝔫 𝔉𝔞𝔯𝔨ı𝔫𝔞 𝔙𝔞𝔯𝔡ı𝔪

شاخ عصبانی دروغ
~[قشنگترین‌حرفا‌،جنبه‌ی‌تاریک‌دارن!]️
4.9
1618
𝓣𝓱𝓮𝔂 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓸𝓼𝓽 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝓲𝓯𝓾𝓵 𝔀𝓸𝓻𝓭𝓼 𝓸𝓯 𝓭𝓪𝓻𝓴 𝓰𝓸𝓫𝓵𝓲𝓷𝓮!
شاخ غمگین بهترین ها حقیقت

زندگی میکنم با قوانین خودم!️
5.0
86034
‌ㅤ
‌ ‌ㅤ
‌ 𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙊𝙣 𝙈𝙮 𝙊𝙬𝙣 𝙏𝙚𝙧𝙢𝙨!
شاخ انگلیسی زندگی
دارم دختر خوبی میشم /: █████████████] 99%✘Èrror✘ نشد که.! دفعه بعد️
5.0
9216
I am becoming a good girl /: █████████████] 99% ✘Error✘ could not.! next time
شاخ دخترانه لاتی مغرور دختر

اهل کینح نیستم از چپ بخورم از راست میزنم(:

5.0
8615

ι’м noт grυdger ιғ yoυ нιт ғroм rιgнт ι нιт ғroм leғт

عصبانی شاخ مغرور
‌『مٜٖیٰگذٰرٜٖ؏ٰ وٜٖلٰیٜٖ ٰردٜٖشٰ ٜٖمٰیمٜٖوٰنـہٜٖ』|°🖤🥀°|💔️
5.0
2030
شاخ نامردی
هیشکی نمیاد نجاتت بده خودت بلند شو ! 🌵

5.0
1607
⌞🌵⌝

‌𝑵𝒐𝒃𝒐𝒅𝒚 𝒊𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒔𝒂𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖. 𝑮𝒆𝒕 𝒖𝒑..

شاخ انگیزشی