جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شاخ ترکی با ترجمه / بهترین متن شاخ ترکی [پیشنهادی]

160 پست
متن های شاخ گلچین به زبان ترکی , تعداد 160 متن شاخ ترکی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شاخ ترکی / بهترین متن شاخ [پیشنهادی]
عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
*از کسی ترس ندارم ولی احترام قشنگتره *️
5.0
25852
ben heşkimnan kortmüram ama ehtram gozildi
شاخ تیکه دار ادبی


ﻧﺍﺩﻳﺩﻫ ﮔﺭﻓﺗﻧ ﻳﻫ ﺍﻧﺗﻗﺍﻣ ﺧﻳﻟﻳ ﻇﺭﻳﻓﻫ✨️
5.0
743
𝒚𝒐𝒌 𝒔𝒂𝒚𝒎𝒂𝒌 𝒄𝒐𝒌 𝒛𝒆𝒓𝒊𝒇 𝒃𝒊𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒊𝒌𝒂𝒎
شاخ حقیقت انتقام
مشابه ها
بازیچه نشو سازنده بازی تو باش😉😊️
5.0
4503
❤️‍🔥⃤Oyuna gelme, oyunu kuran sen ol
شاخ مغرور ترکی
زندگی خودمه به تو ربطی نداره😉🤙🏽️
5.0
642
꯭ا꯭و꯭ز ꯭ز꯭ن‍‌꯭د꯭گ‍‌꯭ا꯭ن‍‌꯭غ‍‌꯭ی‍‌꯭م‍‌꯭د꯭ی ꯭س‍‌꯭ن‍꯭ه ꯭ر꯭ب‍‌꯭ط‍‌꯭ی ꯭ی‍‌꯭و꯭خ ꯭ج‍‌꯭ی‍‌꯭ا꯭ر̽✞ 😉🤙🏽
شاخ لاتی
منه طوفان زده رو از بارون نترسون :)️
4.9
4452
🇹🇷 fırtına görmuş beni yağmurdan korkutma
شاخ ترکی
ܢܚܭࡐ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܧࡐ‌ࡅ࡙ـے ࡅ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܦ̇ܝ‌ࡅ࡙ــߊ‌ב ߊ‌ܢܚـــــࡅ߳ߺߺܙ🤍🕊️
5.0
25819
ડⅈꪶꫀꪀᥴꫀ ⅈડ 𝕥ꫝꫀ ડ𝕥𝕣ꪮꪀᧁꫀડ𝕥 ᥴ𝕣ꪗ🤍🕊
شاخ بی تفاوت سکوت
م‍‌ن ب‍‌اخت‍‌م
ام‍‌ا ک‍‌سی ج‍‌ز م‍‌ن ‍قرار نیس‍‌ت بب‍‌‌ر‍ہ! (:🤟🏻️
5.0
78
Kaybettim ama benden başka kimse kazanamayacak
شاخ لاتی مغرور ادبی
         فَقَط اِدِعایید..

‌‌ ‌‌┄┅┅┄┅✯☆✯┅┄┅┅┄️
5.0
695
Siz ida siz
شاخ طبیعت
اگه زندگی یه بازی باشه،من تاس ها رو میندازم😼️
4.7
983
🪴⃤ Hayat bir oyunsa zarları ben atarım.
شاخ زندگی ترکی
اگه روزی برگشت،نبخشش. بزار اونم مُردن در حین زنده بودن رو تجربه منه
4.8
1144
➖⃟♥️••Bir gün dönerse,sakın affetme
Yaşarken ölmeyi o da öğrensin
شاخ تیکه دار انتقام ترکی
‌ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . .️
5.0
22531
𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒
شاخ دخترانه ملکه مغرور
باختَن دَر دیکشِنری لغات مَن جای نَدارد . . .💙⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1539
Kaybetmenin benim lügatımda yeri yok. . .💙⃟
موفقیت شاخ انگیزشی مغرور

ﻧﺍﺩﻳﺩﻫ ﮔﺭﻓﺗﻧ ﻳﻫ ﺍﻧﺗﻗﺍﻣ ﺧﻳﻟﻳ ﻇﺭﻳﻓﻫ✨️
5.0
120
‌𝒚𝒐𝒌 𝒔𝒂𝒚𝒎𝒂𝒌 𝒄𝒐𝒌 𝒛𝒆𝒓𝒊𝒇 𝒃𝒊𝒓 𝒊𝒏𝒕𝒊𝒌𝒂𝒎
شاخ انتقام
مـ‌َغـ‌زے خـ‌الے بـ‌ا رویـ‌اهـ‌اے پـ‌وچ....🍂️
5.0
404
🍂Boş bir hayali olan boş bir beyin.
شاخ غمگین خسته
‌ قاضی : چرا میخندی؟
‌متهم : رو دیوار پشت سرتون نوشته
‌عدالت😅🖖🏿️
5.0
366
قاضی: نیه گولوسن؟
متهم: دالیز داکی دیوارین اوستینده یازیب عدالت 😅🖖🏿
شاخ تنهایی لاتی نامردی دروغ
▒▓█ گرچه سر بـہ زیرے خصلت ماست
اما هر جا کـہ لازم باشـב سر بـہ هوا مے شویم █▓▒░
5.0
5295
دوز دیکی باش اَشالیخ بیزیم خصلتیمیز دی
آما هر یِرده کی لازم اولسا باشیمیز هاوالی اولار
شاخ تیکه دار لاتی نامردی حقیقت
مهم نیست که تا چه اندازه بالا هستی، مهم این است که در آسمان یک لاشخور هستی یا یک عقاب️
4.5
516
Ne kadar yüksek olduğun önemli değil. Önemli olan gökyüzünde bir etobur ya da kartal olmanız

شاخ تیکه دار لاشی ترکی
#اونی.که.نتونه.اخلاقای.بدتو.تحمل.کنه
#اخلاقای.خوبتم.بهش.نمیرسه🤙🏻🔱️
5.0
388
او نفر که الیمیر پیس اخلاق لارین تحمل الیع
بس خوش اخلاق لارین دا بیلسینع یتیشمس🤙🏻🔱
شاخ حاضر جوابی
رو همه چی چشامو بستم ، فکر کرد کورم !️
5.0
206
Herşeye göz yumdum, körüm sandı
شاخ لاتی