جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بلند شاخ / بهترین متن شاخ [پیشنهادی]

1250 پست
متن های شاخ گلچین بصورت بلند , تعداد 1,250 متن شاخ به ترتیب بهترین ها برای کپشن و متن های بلندمتن های بلند شاخ / بهترین متن شاخ [پیشنهادی]
عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0
139229

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

شاخ انگلیسی دخترانه مغرور ادبی زندگی دختر

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0
89924

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
شایع تو یکی از آهنگاش یه نصحیت خیلی خوب میکنه که باید قاب بگیریم بزنیم سَر در زندگیمون؛ همونجا که میگه:
«هرجایی ها رو تحویل نگیر
هرجایی نرو شأن داشته باش
اهمیت نداره از کی حرف می‌شنوی
بی اهمیت به همه شک داشته باش
بر میاد همه چی از همه»️
5.0
866
شاخ حقیقت لاشی
#ترسم.این.قصه.مرا.بعد.تو.دیوانه.کند🤙🏾❌

#دیگری.جز.من.موهایت.را.شانه.کند🚷🧿‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
911
شاخ لاتی
مشابه ها
مآکُوُُچِیکآخُدآمُونّ بُوزُورِگِِه!ّّّ...
#مرا.با.این.جماعت.کاری.نیست.

¤
#چون.جز.خدا.مرا.یاری.نیست.
¤
#اولـویـت_مـا_وفـاداریـه👍💯
¤

#وگـرنـه⚜
¤

#ایـن_روزا_هـمـه_قـشـنـگـن👌💯️
5.0
139
شاخ خدا

تحهـﮩــ٨ـﮩ۸ــ♡ــ۸ـﮩـ٨ـﮩـ ⃠ترس 🖤]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃤0 ⃤حوصله 🖤]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃠25 ⃟کینه 🖤]█████▒▒▒▒▒▒▒ ⃟45 ⃟غرور 🖤]████████████ ⃢100 ⃠⫷⫸عصاب↞0⎆▃▃▃▃▃▃.

5.0
4296
عصبانی شاخ مغرور
بزرگترین رازدار زندگیت کیه؟ "قلبت"
بزرگترین تصمیم گیرنده زندگیت کیه؟ "مغزت"
بزرگترین همراه زندگیت کیه؟ "پاهات"
می‌خوام بگم
قهرمان زندگیت خودتی،
فقط به خودت تکیه کن...️
5.0
496
شاخ بهترین ها مغرور انگیزشی
ب‍‌ا #هز‍ا‍ر ن‍‌ف‍‌ر ن‍‌پ‍‌ر، ‍ک‍‌ه #ح‍‌س‍‌ادت ی‍‌ه ن‍‌ف‍‌ر‍و ‍در ب‍‌ی‍‌اری، ب‍‌ا ی‍‌ه ن‍‌ف‍‌ر #ی‍‌ج‍‌و‍ر‍ی ب‍‌پ‍‌ر ‍ک‍‌ه هز‍ا‍ر ن‍‌ف‍‌ر ب‍‌ه‍‌تو‍ن #ح‍‌س‍‌و‍دی ‍ک‍‌ن‍‌ن:)
‌‌️
5.0
2843
شاخ تیکه دار حقیقت لاتی

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ
ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘

4.9
1232
شاخ تیکه دار مغرور حاضر جوابی بی تفاوت
چیزی که مال منه اسمش روشه دیگه ماله منه!
حتی اگه پیشه تو باشه بازم مال منه حتی اگه ازم دور باشه ، بازم مال منه، چیزی که مال منه هیچوقت مال تو نمیشه، مگه اینکه خودم ولش کنم! در غیر این صورت تو هرگز اونو نخواهی داشت! هرگز!!🙂🤍️
5.0
426
شاخ تیکه دار مغرور حقیقت سکوت
♥♡بسلامتی سه لاشی♡
♡قاضی♡متهم♡یه ناشی♡
♡بسلامتی سه دلبر♡
♡مادرم♡پدرم ♡عشقم♡
♡بسلامتی سه همراه♡
♡پیکم♡ گوشیم♡ رفیقم♡
♡بسلامتی سه مکان♡
♡خونه♡قبرم ♡قلبش️
5.0
27189
شاخ لاتی

چ‍‌را ‍مغ‍‌رو‍ر ن‍‌ب‍‌اش‍‌م وق‍‌ت‍‌ی ج‍‌ز خُ‍‌دم‍ بِ‌‍ہ ه‍‌ی‍‌ش‍‌ک‍‌ی ن‍‌ی‍‌از ن‍‌دا‍ر‍م .؟.....'

5.0
2572
شاخ تنهایی لاتی مغرور

☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ
ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪
ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √
← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜
ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘

5.0
4529
شاخ تیکه دار لاتی مغرور حاضر جوابی
- ‏مرلین مونرو چقدر زیبا میگه ك :
‹‍ اگه تو بدترین شرایطم دوستم
نداشته باشی ، پس توی بهترین
شرایطم هم لیاقتم رو نداری . . ›
‏اگه یه روزایی حالتون خوب نبود
آدمای ِ مهم زندگیتون کنارتون
نموندن ، تو حالِ خوبتون هم
لیاقت کنار شما ایستادن رو ندارن !
اینو یادت نره . . )!💙'🗝
·‌ ・ ────⋅☃⋅──── ・ ·‌️
5.0
824
شاخ موفقیت حقیقت انگیزشی
ما همینیمـ که هستیمـ
#شاخ نیستیمـ چون #گاو نیستیمـ
#خاص نیستیمـ چون #عقده نداریمـ
#بالا نیستیمـ چون #پرچم نیستیمـ
فقط یه #آدمیمـ، چیزی که #خیلیا نیستنـ…🖤🥀#n️
5.0
6472
شاخ لاتی حاضر جوابی
همونجا که شایع تو اهنگ احتیاج دارم میگه :
احتیاج دارم بریم؛
یه ماه شمال باشیم بعد از جنوب درایم،
اصلا احتیاج دارم دیگه بریم نیایم
یه چند ماه از زندگی رِسید نخوایم.️
5.0
198
شاخ غمگین دلتنگی
‌ ‌ ‌
‌ش‍‌دَم ‍م‍‌ثِ ‍ا‍و‍ن ب‍‌چہ #ت‍‌خ‍‌س ‍کہ ه‍‌ی ‍م‍‌ی‍‌خ‍‌و‍ر‍ه ‍ز‍م‍‌ی‍‌ن ه‍‌ی ب‍‌ل‍‌ن‍‌د ‍م‍‌ی‍‌شہ ‍م‍‌ی‍‌گہ #د‍ر‍د‍م ن‍‌ی‍‌وم‍‌د!
‌ ‌ ‌️
5.0
2025
شاخ بی تفاوت لاتی
ی‍‍‌ه #ک‍‌‍‌اری ن‍ک‍‌ن‍‌ی‍‌ن ‍ #ه‍‌مت‍‌و‍ن‍‌و ب‍‌گ‍‌ی‍ر‍م ب‍‌ه ی‍‌ه ‍#ور‍م ، ‍م‍‌ن #ح‍‌و‍ص‍‌ل‍‌ه ل‍‌و‍س #ب‍‌از‍ی‍‌ای ش‍‌م‍‌ار‍و ‍دی‍‌‌گ‍ه #ن‍‌دار‍م️
5.0
2357
شاخ لاتی
دیگه از رفتن آدما تعجب نمیکنم...
انگار وقتی یه نفر میاد ، فکر رفتنشو از همون روز اول میندازم توی سرم. تو مغزم با خودم میگم: ببین ، اینی که امروز اومد ممکنه فردا بره ؛ بی‌دلیل ، بی‌خداحافظی ، بی‌برگرد.
میتونی تحمل کنی؟
اگه میتونی بزار بیاد تو زندگیت!
راستشو بخوای روزای اولِ رفتنش حالم بده ، گریه میکنم و گاهیم دلم میگیره.
ولی خب به خودم فقط اجازه همون یه روز غمبرک زدنو میدم ، از فرداش سعی میکنم بلندشم و به خودم برسم! ️
5.0
433
شاخ حقیقت مغرور بی تفاوت
آقای قاضی: تو شهری براش داد میزدم؛که حرف زدن حکمش اعدام بود! ♤ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.8
1077
عاشقانه شاخ عشق یک طرفه
م‍‌ن ه‍‌م‍‌و‍ن #ص‍‌ی‍‌گ‍‌ار ‍گ‍‌‌وشہ لب‍‌ت‍‌م ‍کہ بہ ان‍‌ت‍‌ظ‍‌ار ب‍‌وس‍‌ی‍‌دن ل‍‌ب‍‌ت ‍ک‍‌ام‌بہ‌‍ک‍‌ام ‍خ‍‌اک‍‌س‍‌تر ‍م‍‌ی‍‌شہ..'!🖤️
5.0
1263
شاخ لاتی خسته عشق یک طرفه


یک دانه بدون هیچ سر و صدایی رشد می کند. ولی یک درخت با صدای مهیبی زمین می خورد تخریب پر سر و صداست و خلقت آرام و بی صداست این قدرت سکوت را نشان میدهد ،
در سکوت رشد کن ...

5.0
144
شاخ موفقیت سکوت زندگی انگیزشی
.
اگـہ تـو 7خطــے
من خوده مـخابراتـم!🤫

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌️
5.0
88
شاخ لاتی
تا وقتی هستش حرفاتو بهش بگو ، تا وقتی کنارته دستاشو بگیر ، نا وقتی میتووونی بهش بگو چقدر دلتنگش شدی ، تا وقتی فرصت داری بهش بگو کنارش چقدر خوبه حالت...
منتظر لحظه ها نمون لحظه ها خیلی بی‌رحم هستن...
ممکنه یهو تا ب خودت بیای دیگه به اونی که بود دیگه نیای اون‌وقته که تویی و یک‌ دنیا کاشِ پر از حسرت🚶‍♂️
5.0
348
عاشقانه شاخ عشق یک طرفه
ببين منو: توزندگیم به قدرى آزاد بودم كه، به راحتى ميتونستم هرجاي برم ولى نرفتم به راحتى ميتونستم خيانت کنم ولى نكردم دروغ بگم ونگفتم،كج برم ونرفتم حتى ميتونستم داشته هامو به رخ بکشماولى اصالت... چيزى كه نه ميشه خريد نه به راحتى بدست آورد ديگه نبينم منو بابقيه يكى ن بدونى ها خب؟️
4.3
378
تیکه دار شاخ حقیقت

‌ بعضــــے وَقتــــها احســــــــــاس میڪُــنَـــــم مثـــلِ آبـــــــــ جوشَــــــم از بَـــــس ڪہِ ڪـ ـون خیــــــــــلے هــــــــــارو ســـــوزوندم👅💪🏽

4.7
551
شاخ مغرور
مـ‌ا دیـ‌وونـ‌ه هـ‌ا
هـ‌رچــ‌ی بــ‌‌یـ‌‌شـ‌تـ‌ر
غـ‌م داریـ‌م،بـ‌لـ‌نـ‌د تـ‌ر
مـــ‌یــ‌خـــ‌نــدیم:)🤞️
5.0
1215
شاخ غمگین حقیقت سیگار
ک‍‌اری ن‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌ن ب‍‌د ب‍‌ودن‍‌و ب‍‌ه ط‍‌ور ک‍‌ام‍‌ل ب‍‌ه‍‌‌ت‍‌ون ن‍‌ش‍‌ون ب‍‌دم پ‍‌اش ب‍‌ی‍‌وف‍‌ت‍‌ه م‍‌ن از ه‍‌م‍‌ت‍‌ون ع‍‌وض‍‌ی ت‍‌رم!🙂🖤️
5.0
6645
شاخ خسته لاتی