جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بلند خیانت / بهترین متن خیانت [پیشنهادی]

167 پست
متن های خیانت گلچین بصورت بلند , تعداد 167 متن خیانت به ترتیب بهترین ها برای کپشن و متن های بلندمتن های بلند خیانت / بهترین متن خیانت [پیشنهادی]
خیانت رفیق شعر خیانت خیانت در عشق تیکه دار به خیانت جدایی از خیانت خیانت خیانت - جدیدها خیانت عربی خیانت انگلیسی خیانت ترکی کوتاه خیانت کوتاه خیانت - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
یه جوری همه چیو تموم میکنن
انگار نه انگار که خود خودشون بودن که شروع کردن
یه جوری از خودشون بدی به یادگار میزارن، انگار نه انگار که خاطرات شیرین برات ساختن .
یه جوری در اخر حرف میزنن که مات و مبهوت میمونی و میگی
همین ادم بود که فک کردم با بقیه فرق میکنه ... ؟
یه جوری کاخ ارزوهاتو پایین میارن که انگار ، دونه به دونه ، خشت های این قصرو خودت تنهایی چیده بودی ️
5.0
3413
خیانت غمگین تیکه دار نامردی زندگی خسته
‍ ‏شما خیانت میکنی و میری ولی اونی که بهش خیانت میشه ماه ها و سال ها دنبال جواب چراهاش میگرده ، مگه چم بود چیم کم بود کجا رو اشتباه کردم.
زندگی آدما رو الکی نابود نکنید . . . !

‌‌‎‎‎‎‌‌‌‎‎‌‎‎‎‎‌‌‎‎‎‎‎‎‌‌‎‎‎‎‌‌️
5.0
1855
خیانت عشق یک طرفه خسته نامردی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
چ‍‌ق‍‌د س‍‌خ‍‌ت‍ه ک‍ه ت‍‌و ه‍‌ق ه‍‌ق گ‍‌ری‍ه ه‍‌ات ن‍‌ف‍‌س ک‍‌م ب‍‌ی‍‌اری اون‍‌وق‍‌ت #ع‍‌ش‍‌ق‍‌ت ب‍ه ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍ه ب‍‌گ‍ه #ن‍‌ف‍‌س‍‌م(:
5.0
18133
جدایی خیانت قاضی لاشی دلتنگی
خیلی تلاش کردم ک نگهت دارم هرکاری از دستم براومد انجام دادم تا بهت ثابت کنم چقد دوست دارم
ولی تو ندیدی ک واسه خنده هات چه ذوقی میکردم
هربار صداتو میشنیدم چ حالی میشدم
تو خیلی چیزارو ندیدی و نفهمیدی
چشماتو بستی رو احساسی ک بهت داشتم
هزار بار مردم و زنده شدم تا توم دلت تنگ بشه
حقیقتا دیگه برام مهم نیست که میخندی یا نه
من حال خوب خودمو بعد خنده هات دوست داشم💔
منکه دیگه حالم خوب نمیشه پس حال توم برام مهم نیست
🖤🥲🥀️
5.0
1258
غمگین خیانت دلتنگی
مشابه ها
باراول کہ‌‌‌‌دروغ‌بگی‌بعداون‌حتی‌دیگہ‌‌‌‌حقیقت‌رو‌هم بگی‌باورش‌سخت‌میشہ‌‌‌‌؛باراول‌کہ‌‌‌‌‌اعتمادمو
‌بشکنی‌دیگہ‌‌‌‌نمیتونم‌راحت‌بهت‌اعتماد‌کنم؛
باراول‌کہ‌‌‌‌منوبپیچونی‌دیگہ‌‌‌‌نسبت‌بهت‌امیدندارم؛
‌باراول‌کہ‌‌‌‌دلموبشکنی‌دیگہ‌‌‌‌هرکارم‌بکنی‌مثل‌اولش
‌درست‌نمیشہ‌‌‌‌؛باراول‌کہ‌‌‌‌ترکم‌کنی‌وقتی‌برگردی
‌دیگہ‌‌‌‌هیچی‌مثل‌اولش‌نمیشہ‌‌‌‌ .️
5.0
183
بهترین ها خیانت خسته
آره!من هنوز اونقدری بزرگ نشدم که بخوام تنها باشم.اونقدری بزرگ نشدم که دغدغه‌ای داشته باشم.اونقدری بزرگ نشدم که تو تنهاییام گریه کنم.اونقدری بزرگ نشدم که قلبم بشکنه!من هنوز باید شاد باشم.خوشحالی کنم و از این سنی که توش هستم لذت تمام رو ببرم؛ولی تو این سن...
تنها شدم.کلی دغدغه دارم.تو تنهاییام گریه میکنم قلبم شکسته.شاد نیستم.خوشحالی نمی‌کنم و از این سنی که توش هستم لذت نمیبرم.
و فقط...
بخاطره اونه!:)️
5.0
170
تنهایی خیانت سکوت نامردی عشق یک طرفه
🫀دوسش دارم!
🧠اون دوست نداره
🫀از کجا میدونی
🧠اگه دوست داشت این کارو باهات نمیکرد
🫀شاید ناراحت بود از دستم
🧠دلیلی نمیشه که بخواد این کارو بکنه
قبول کن میخواست بازیت بده
🫀اخه اگه دوسم نداشت که اون حرفارو نمیزد،
یا اون کارارو نمیکرد
🧠ادم وقتی بازی میکنه واقا عروسکاش بچشن؟
اینم مث همونه
باهات بازی کرده
حالا بازیش تموم شد گذاشتت کنار ️
5.0
1808
خیانت نامردی عشق یک طرفه لاشی
‏چرا کسی‌ رو که باهاش تو رابطه‌اید، انقد محدود میکنید؟! تعهد یعنی دورت شلوغ باشه ولی قلبت فقط یه‌نفرو انتخاب کنه، وگرنه آدمی که هیچ گزینه‌ای جلوش نیست چجوری میخواد بهتون خیانت کنه؟️
4.3
225
خیانت حقیقت
#پ‍‌ی‍‌ام ن‍‌م‍‌ی‍‌دی #درک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م #زن‍‌گ ن‍‌م‍‌ی‍‌زن‍‌ی #درک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م؛ واص‍‌م #وق‍‌ت ن‍‌م‍‌ی‍‌زاری #درک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م ام‍‌ا اگ‍‌ه #م‍‌ن‍‌و ب‍‌ا #ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌دی ام‍‌ی‍‌دوارم‍‌ #درک‍‌م ک‍‌ن‍‌ی🖤🚶‍♂️
5.0
3461
تنهایی خیانت حقیقت انتقام عشق یک طرفه
‍ب‍‌را ‍م‍‌ا ‍ک‍‌ ‍م‍‌ی‍‌ز‍‌نہ #آن‍‌ل‍‌ا‍‌ین ،
‍خ‍‌ش‍‌ ‍بہ ‍ح‍‌ال‍‌ ‍اون‍‌ای‍‌ی‍‌ ‍ک‍‌ه‍‌ ‍ب‍‌راش‍‌ون‍‌ ‍م‍‌ی‍‌ز‍‌ن‍‌ه‍‌ #درح‍‌ال‍‌_ن‍‌وش‍‌ت‍‌ن‍‌ 🖤🚬️
5.0
11551
غمگین خیانت دلتنگی

خ‍‌ندم می‍‌گ‍‌ی‍‌ر‍‍ه از ن‍‌گ‍‌اه ک‍‌ردن به گ‍‌ذش‍‌ت‍ه،
از ت‍‌وی‍‌ی که ب‍‌ا ال‍‌ت‍‌م‍‌اس اوم‍‌دی‍‌و ب‍‌ا اد‍ع‍‌ا رف‍‌ت‍‌ی ! .

5.0
3432
شاخ تیکه دار خیانت دروغ
‍ت‍‌ا ‍م‍‌ی‍‌ت‍‌و‍ن‍‌‍‌ی‍‌د #ل‍‌اش‍‌ی ‍ب‍‌اش‍‌ی‍‌د .
ل‍‌اش‍‌ی ‍ج‍‌م‍‌‌اع‍‌ت ‍ج‍‌ای‍‌گ‍‌اه خ‍‌اص‍‌ی ت‍‌و ‍ق‍‌ل‍‌ب ‍آدم‍‌ا ‍دارن . !
5.0
1938
جدایی خیانت لاشی خسته حقیقت
🤍🍀.....هیچوقت به آدما انقدر خوبی نکن که فکر‌کنن انجام وظیفته،
آدمارو برای بار دوم نبخش،
اونارو از موندنت مطمئن نکن.
✨🌈.....هیچوقت اشباعشون نکن، و هیچوقت نزار بفهمن که به طور کامل به دستت آوردن و تحت کنترلشونی

🖇📌.....چون این ذات انسانه، هرچیزی که رایگان باشه رو بی ارزش میدونه، و هرموقه مطمئن شد یک قله رو به طور کامل و واسه همیشه فتح کرده به سمت قلهٔ بعدی میره.
5.0
1547
تیکه دار خیانت حقیقت زندگی انگیزشی
زیادی خوب بودن ، خوب نیست !
زیادی که خوب باشی دیده نمیشی
میشی مثل شیشه ای تمیز !
کسی شیشه تمیز را نمی‌بیند
همه به جای شیشه ،
منظره بیرون را می‌بینند...️
5.0
102
غمگین خیانت خسته دلتنگی ادبی
روانشناسی میگه :

شما خیلی بهتر میتونید رو آدمایی که تنهایی رو ترجیح میدن ، حساب باز کنید ، تا آدمایی ک اجتماعی تر هستن و با همه دوستن! آدمای تنها ، تنهایی رو ترجیح میدن ، چون هر آدمی سلیقشون نیست و اگه یه آدمی پیدا کنن ک سلیقشون باشه ، خیلی واسش احترام قائل هستن!


5.0
663
تنهایی خیانت بامعرفت

از مردمی که تولد یک کودک را سرگرمی و زندان یک سگ را  دلگرمی و قفس یک بلبل را موسیقی می‌پندارند 
عشقی فوران نخواهد شد .|
در جهنمی که می‌گریند برای خروج تنها
خنده را دیوانگی،
برزخ را خاکستری و
بهشت را آرزو
می‌توان پیدا کرد
و در چنین آشفته بازاری
قسم تنها یک دروغ  ساده ست.... خلاص

3.8
115
خیانت نامردی زندگی عشق یک طرفه خسته ادبی
در قلبم کسی را پنهان کرده‌ام،
که شنیدن صدایش،
طرز نگاهش،
لبخندش
حتی راه رفتنش را بسیار دوست دارم.
درست است که مالک قلبش نیستم،
دستم به دوست داشتن او نخواهد رسید
اما من او را دوست دارم …💔💔️
5.0
1043
غمگین خیانت دلتنگی
روزی روباه به گرگ گفت:درس زندگی رو یادم بده
گرگ گفت:از بالای کوه بپر
روباه گفت:پایم میشکند
گرگ گفت:میگیرمت
روباه پرید،گرگ او را نگرفت و پایش شکست
روباه گفت :چرا مرا نگرفتی؟
گرگ گفت درس اول:اعتماد یعنی مرگ️
5.0
451
خیانت نامردی حقیقت
ی‍‌ه ک‍‌اری دی‍‌گ‍‌ه ه‍‌ی‍‌چ وق‍‌ت
ان‍‌ج‍‌ام‍‌ش ن‍‌م‍‌ی‍‌دم..!
اه‍‌م‍‌ی‍‌ت دادن ب‍‌ه آدم‍‌ای‍‌ی ک‍‌ه
ب‍‌ه م‍‌ن اه‍‌م‍‌ی‍‌ت ن‍‌م‍‌ی‍‌دن..:)️
5.0
191
غمگین خیانت بی تفاوت
-اگہ ت‍‌ا اب‍‌د دل‍‌م ب‍‌رات ت‍‌ن‍‌گ م‍‌ان‍‌د چ‍‌‌ه ک‍‍‌‍‌ن‍م🚶🏼‍♀️🥀


+ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت دل‍‌ت‍‌ن‍‌‌گ‍‌ ک‍‌س‍‌ی ن‍‌ب‍‌اش ک‍‌ه ح‍‌ت‍‌ی ب‍‌ح‍‌ت ف‍‌ک‍‌ر‍‌‍م‍ ن‍‌م‍‌ی ک‍‌ن‍‌‌ح...🙂🚶🏼‍♀️🖤
5.0
993
غمگین خیانت عشق یک طرفه دلتنگی مغرور
‏چقدر این چند جمله بیتا قدوسی شرح حال منه:

شبیهِ کاپشنِ سبزت بودم، معمولی بودم ولی گرم. ولی تو فقط وقتایی که سردت می‌شد یاد من می‌افتادی. بقیه‌ی وقت‌ها گم بودی بین لباس‌های قشنگت.️
4.3
222
جدایی خیانت نامردی لاشی
م‍‌ی‍‌زن‍‌ی از ری‍‌ش‍‌ه #ت‍‌خ‍‌ری‍‌ب م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ب‍‌ع‍‌د م‍‌ی‍‌گ‍‌ی ش‍‌وخ‍‌ی ک‍‌ردم !
‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‎‎‌‌‎‌‌‎‎‎‎‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌‌‎‌️
5.0
387
غمگین خیانت نامردی
ت‍‌ا ح‍‌ا‍‌ل‍‌ا ش‍‌ده‍‌ #ال‍‌ک‍‌ی آن ب‍‌اش‍‌ی . !?
دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ‍‌ش #ب‍‌اش‍‌ی
م‍‌ن‍‌ت‍‌ظ‍‌ر ج‍‌واب پ‍‌ی‍‌ام‍‌ت ب‍‌اش‍‌ی
ج‍‌واب #پ‍‌ی‍‌ام‍‌ی ک چ‍‌ن‍‌د س‍‌اع‍‌ت ش‍‌ده‍‌ و ‌#ج‍‌واب ن‍‌داده
ب‍‌ع‍‌د ب‍‌ری ت‍‌و #چ‍‌ن‍‌ل‍‌ا ب‍‌گ‍‌ردی
#ت‍‌ک‍‌س‍‌ت ‌غ‍‌م‍‌گ‍‌ی‍‌ن ب‍‌خ‍‌ون‍‌ی
ی‍‌ه‍‌و م‍‌ی‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌ی ی پ‍‌ی‍‌م #اوم‍‌ده ب‍‌رات
ب‍‌ال‍‌ا رو #ک‍‌ه‍ م‍‌ی‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌ی ‌، #م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی خ‍‌ودش‍‌ه‍
5.0
377
تیکه دار خیانت حقیقت لاشی
ازش پرسیدم بخوام برم چیکار میکنی؟
گف انقد وایمیسم ک یا خودت برگروی یا برت گردونم
گف ولی تو که قرار نیس بری...

الان خودش بهم گف برو دیگه نمیخامت
رف با یکی دیگه شاید بهتر من...🥺
ولی حالا منم که وایمیسم تا برگردع❤️
5.0
314
عاشقانه خیانت لاشی عشق یک طرفه دلتنگی
چرا این دنیا و ادمانش این گونن که (=
تا با انها مهربان میشوی و علایقت را به انها می گویی ...
با تو بد میشوند و تنهایت می گذارن.....
پس باید چ کرد بد بود ...
بد باشیم کح می گویند بدست👩🏼‍🦯🥲
بی وفا باشی شکایت میکنن!
باوفا باشی خیانت میکنن!
مهربان باشی رهایت میکنند!💔😄🖤
5.0
539
غمگین خیانت لاشی عشق یک طرفه ادبی
سفیدو سیاه تفاوتشون ب این نیست ک دوتا رنگ متفاوت هستن ب اینکه سفید زود کثیف بودنشو نشون میده ولی سیاه تا نشوریش نمی‌فهمی ک چقدر کثیفه ماهم آدمای با ذات های سیاه درو برمونه️
4.7
490
تیکه دار خیانت دروغ نامردی
م‍‌گ‍‌ه ب‍‌اه‍‌ات چ‍‌ی‍‌ک‍‌ار ک‍‌رده ب‍‌ودم ک‍‌ه ای‍‌ن‍‌ط‍‌‌وری ب‍‌ازی‍‌م دادی؟ اخ‍‌ه ل‍‌ن‍‌ت‍‌ی م‍‌ن واق‍‌ع‍‌ا ع‍‌اش‍‌ق‍‌ت ب‍‌ودم :)🚶🏻‍♀️️
5.0
7566
غمگین خیانت عشق یک طرفه دروغ