جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خیانت / جدیدترین متن خیانت [اردیبهشت 1403]

2243 پست
متن های خیانت جدید , تعداد 2,243 متن خیانت به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خیانت / جدیدترین متن خیانت [اردیبهشت 1403]
خیانت رفیق شعر خیانت خیانت در عشق تیکه دار به خیانت جدایی از خیانت خیانت خیانت عربی خیانت انگلیسی خیانت ترکی کوتاه خیانت کوتاه خیانت - جدیدها بلند خیانت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
قانون شماره ی یک :
هیچ موقع دو تا از دوستای صمیمیت رو به هم معرفی نکن!
قانون شماره ی دو :
اگه قانون اول رو زیر پا گذاشتی و به حرف من رسیدی ، لبخند بزن و ترکشون کن! ️
-
0
شاخ خیانت لاتی حاضر جوابی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
عشق بار گرانیست، به هرکس ندهند
پر طاووس قشنگ است، به کرکس ندهند
*کرکس های دور برتونو حذف کنید*
5.0
1
خیانت حقیقت لاشی
مشابه ها

‍م‍‌ن ‍دق‍‌ی‍‌ق‍‌ن #ع‍‌ی‍‌ن ا‍ون گ‍‌ال‍‌ر‍ی ا‍م‍ کِ‌‍ہ #ه‍‌م‍‌ت‍‌ون ‍وق‍‌ت‍‌ی ن‍‌ت #ن‍داش‍‌ت‍‌ی‍‌ن ‍م‍‌ی‍‌ای‍‌ن س‍‌راغ‍‌ش . . !

   
   

   

   5.0
7
غمگین خیانت حقیقت زندگی سیگار
ق‍‌ل‍‌ب‍‌م‍‌ ف‍‌دای‍‌ ع‍‌زی‍‌زی‍‌ ک‍‌ه‍‌ #دن‍‌ی‍‌ای‍‌ی‍‌ ازدل‍‌ت‍‌ن‍‌گ‍‌ی‍‌ راب‍‌ه‍‌ ام‍‌ی‍‌دی‍‌ک‍‌ # ل‍‌ح‍‌ظ‍‌ه‍‌ دی‍‌دن‍‌ش‍‌ ب‍‌ه‍‌ ج‍‌ان‍‌ #م‍‌ی‍‌خ‍‌رم‍‌

   

   

   5.0
6
غمگین خیانت حقیقت زندگی سیگار
#ش‍‌ای‍‌د ب‍‌گ‍‌م ب‍‌رو ول‍‌ی دوس‍‌ت دارم #ن‍‌م‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌م ب‍‌دون ت‍‌و ب‍‌م‍‌ون‍‌م ول‍‌ی #ت‍‌و ل‍‌ی‍‌اق‍‌ت م‍‌ن‍‌و ن‍‌داش‍‌ت‍‌ی🖤

   

   5.0
5
غمگین خیانت حقیقت زندگی سیگار
-#پ‍‌ی‍‌ر ش‍‌دن ب‍‌‌ه #س‍‌ن ن‍‌ی‍‌س‍‌ت:/
م‍‌‍‌ی‍‌دون‍‌ی ک‍‌ج‍‌ا #م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی پ‍‌ی‍‌ر ش‍‌دی.؟
وق‍‌ت‍‌ی ک‍ہ #ی‍‌هو ب‍‌‌ه خ‍‌ودت م‍‌‍‌ی‍‌ای
م‍‌‍‌ی‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌ی ت‍‌وی #ج‍‌م‍‌‍‌ع هم‍‌‍ہ دارن م‍‌‍‌ی‍‌گ‍‌ن #م‍‌‍‌ی‍‌خ‍‌ن‍‌دن
#ول‍‌ی ت‍‌و ب‍‍‌‌ہ ی‍‍‌‌ہ گ‍‌وش‍ہ #خ‍‌ی‍‌رہ ش‍‌دی!:)
رف‍‌ت‍‌ی ت‍‌و خ‍‌ودت.!'🥲🖤🦋
5.0
9
غمگین خیانت حقیقت زندگی سیگار

‏ی‍‌ه ‍ر‍و‍ز‍م #ع‍‌َک‍‌س‍‌ی ‍ک‍‌ه ‍م‍‌ی‍‌ت‍‌رس‍‌ی #پ‍‌اک ب‍‌ش‍‌ه ‍ر‍و ‍خ‍‌و‍دت #پ‍‌اک ‍م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی...!


5.0
8
غمگین خیانت حقیقت زندگی سیگار

ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت #ن‍‌م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی چ‍‌ق‍‌دح‍‌س‍‌ودی ؛ ت‍‌ا ای‍‌ن‍‌ک‍‌ه‍ از ی‍‌ک‍‌ی خ‍‌وش‍‌ت #ب‍‌ی‍‌اد

5.0
4
غمگین خیانت حقیقت زندگی سیگار
تنها چیزی که باعث میشه در مقابل خیانت و دورویی صبور باشم وجود عدالت خدامه چون شک ندارم که شاید دیرتر اما حتما حسابشونو میرسه همین بهم آرامش میده:)️
5.0
10
The only thing that makes me patient in the face of betrayal and hypocrisy is the existence of God's justice, because I have no doubt that it may be later, but they will surely be reckoned with, that gives me peace.:)
جدایی خیانت نامردی لاشی
کاش میشد این قلب رو از جا کند ، تا دیگر به عشق یک غریبه ، نتپد .... .️
5.0
9
غمگین خیانت آرامش