جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه عاشقانه / بهترین بیو های عاشقانه [پیشنهادی]

7560 پست
متن های عاشقانه گلچین بصورت کوتاه , تعداد 7560 متن عاشقانه به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه عاشقانه / بهترین بیو های عاشقانه [پیشنهادی]
شعر عاشقانه عاشقانه شاخ غمگین عاشقانه عاشقانه مولانا عاشقانه تنهایی فلسفی عاشقانه جدایی عاشقانه خیانت در عشق عاشقانه تیکه دار ادبی عاشقانه عاشقانه ترکی عاشقانه عربی عاشقانه دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
         
     •ضَـﮩﮩــ٨ـﮩـﮩـ٨ـﮩـربانِ قـلبمی•    
     ️
5.0
64591
عاشقانه دوستت دارم
مشابه ها
+تو 721منی=)
_ینی چی ؟
+ینی بین ۷ اسمون ۲ عالم تو برام یدونه ای 🙂♥️️
5.0
79664
+ you are 721 =)
what does it mean ?
It means that among the 7 names, 2 of you are the best for me 🙂♥️
عاشقانه دخترانه خجالتی

حِس میکنم اگه طُ نباشی هیچی تو دنیا نیست كِ بتونه خوشحالم کنه :)️
5.0
20215
𝑰 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆, 𝒏𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅 𝒄𝒂𝒏 𝒎𝒂𝒌𝒆 𝒎𝒆 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚
عاشقانه آرامش دوستت دارم
"تــو" جات تو شـاه نشیـن قلبمـه🫀🤍️
5.0
21049
𝑌𝑜𝑢 𝑀𝑢𝑠𝑡 𝐵𝑒 𝐼𝑛 𝑇𝒉𝑒 𝑃𝑒𝑛𝑡𝒉𝑜𝑢𝑠𝑒
𝑂𝑓 𝑀𝑦 𝐻𝑒𝑎𝑟𝑡..
عاشقانه دوستت دارم

آرامش یعني حضور تو
درهرثانیه‌يِ من...🖤

5.0
15279

Peace iS Your Existence in my
Every moment..♡
عاشقانه زندگی آرامش

دوســــــ❤ـتت دارم باصداقت👫 بی نهایت🔗 تاقیامت♥

5.0
10402
عاشقانه

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت🌿♥🧿️
5.0
10136
𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.
عاشقانه دوستت دارم
مواظـبِ خـودت باش، یک تـارِ مـویِ تــــو، شـاهرگِ مـن است ...♡ ♥️️
5.0
11035
𖤐⃟♥️•• 𝓣𝓪𝓴𝓮 𝓬𝓪𝓻𝓮, 𝓐 𝓽𝓾𝓯𝓽 𝓸𝓯 𝓱𝓪𝓲𝓻, 𝓘𝓽'𝓼 𝓶𝔂 𝓳𝓸𝓴𝓮 …
عاشقانه مهربانی موسیقی عشق یک طرفه زندگی

-فقط به هوای تُو نفس میکشم♥️🥺✨
‌️
5.0
16035

-𝓲 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓫𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓪𝓲𝓻..💜

عاشقانه دوستت دارم

حُضـــورت شُد ، امیــــدعِ
فردایِ مــن•♥️️
5.0
9370
𝓗𝓸𝔃𝓸𝓻𝓪𝓽 𝓼𝓱𝓸𝓭 𝓸𝓶𝓲𝓭𝓮
𝓹𝓪𝓻𝓭𝓪𝔂𝓮 𝓶𝓪𝓷 ♥️
عاشقانه دوستت دارم