جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه تیکه دار انگلیسی با ترجمه فارسی مناسب بیو و پست [پیشنهادی]

2357 پست
متن کوتاه تیکه دار و تیکه سنگین انگلیسی با ترجمه فارسی مناسب بیو اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و.. معنی دار و خاص پیشنهادی از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران تاوبیو
رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو تیکه به لاشی تیکه دار تیکه دار - جدیدها تیکه دار ترکی کوتاه تیکه دار کوتاه تیکه دار - جدیدها بلند تیکه دار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

ثابِت‌ میشَن‌ هَمہ بہ وَقتِش🚶🏿‍♂۔۔
‌‌     ️
5.0
23589
_𝙏𝙝𝙚𝙮 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙖𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙛𝙞𝙭𝙚𝙙 𝙞𝙣 𝙩𝙞𝙢𝙚...
غمگین تیکه دار حقیقت زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌


بیخیال شدنو یاد بگیر
لازم نیست همه تو زندگیت باشن..!
‌‌‌‌‌️
5.0
6267

𝗟𝗘𝗔𝗥𝗡 𝗧𝗢 𝗟𝗘𝗧 𝗚𝗢
ɴᴏ ɴᴇᴇᴅ ғᴏʀ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ᴛᴏ ʙᴇ
ɪɴ ʏᴏᴜʀ ʟɪғᴇ
غمگین تیکه دار حقیقت زندگی
به اسلحه نیازی نیست وقتی کلمات هم قابلیت کشتن آدمارو دارن..! ️
5.0
1799
𝐓𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐟𝐨𝐫 𝐠𝐮𝐧𝐬, 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐬 𝐜𝐚𝐧 𝐤𝐢𝐥𝐥 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞 𝐭𝐨𝐨!
شاخ تیکه دار بهترین ها حقیقت زندگی

درختی ڪه ریشه قوی داره به طوفان میخنده:)
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
𓏺 ️
5.0
4627


𝔄 𝔱𝔯𝔢𝔢 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔰𝔱𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔯𝔬𝔬𝔱𝔰 𝔩𝔞𝔲𝔤𝔥𝔰 𝔞𝔱 𝔰𝔱𝔬𝔯𝔪.
دخترانه تیکه دار حقیقت مغرور
مثل خورشیــد باش به درخشیدنت ادامه بده بزاره بقیه بسـوزن🗿🌝🩸️
5.0
766
Be like the sun, keep shining and let the rest burn
تیکه دار حقیقت
بَحث ڪَردن با آدمایِ احمَق فقط باعِثـ میشِـہ خودت احمق به نظر بیای!:)️
5.0
1075
𝑨𝒓𝒈𝒖𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒊𝒅 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒎𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒔𝒕𝒖𝒑𝒊𝒅!:)
تیکه دار بهترین ها حقیقت زندگی مغرورزندگی کن و نگران هیچی نباش؛ چون نویسنده خداست! 🌱
5.0
1957
ᵃᶜᵗ ʸᵒᵘʳ ˡᶤᶠᵉ ᵃᶰᵈ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵇᵉ ᵃᶰˣᶤᵒᵘѕ; ᵇᵉᶜᵃᵘѕᵉ ᵗʰᵉ ʷʳᶤᵗᵉʳ ᶤѕ ᵍᵒᵈ!✟⚇

تیکه دار موفقیت حقیقت زندگی
آدمای غمگین همیشه لبخند قشنگی دارن..🖤️
5.0
1070
••𝑺𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆𝒔..!
🖤
غمگین تیکه دار حقیقت خسته مغرور
عادت‌‌‌‌‌‌کن‌به‌هیچکس‌عادت‌نکنی-!️
5.0
5284
‌ɢᴇᴛ ᴜsᴇᴅ ᴛᴏ ɴᴏᴛ ɢᴇᴛ ᴜsᴇᴅ ᴛᴏ ᴀɴʏᴏɴᴇ-!
شاخ تیکه دار حقیقت مغرور


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
239474
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی


سخته پیدا کردن یه آدم واقعی تو این دنیای فیک..!
5.0
16374

••𝐈𝐭'𝐬 𝐇𝐚𝐫𝐝 𝐓𝐨 𝐅𝐢𝐧𝐝 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐎𝐧𝐞'𝐬 𝐈𝐧 𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐅𝐚𝐤𝐞 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝..!
تیکه دار حقیقت نامردی مغرور
مادرم منو جوری تربیت کرده شیرین ترین و مهربون ترین آدم زندگی اطرافیانم باشم ؛ اما اگه سر به سرم بزاری مجبورم چیزی که از بابام ارث بردم رو نشونت بدم 🤌🏻️
5.0
523
My mother raised me to be the sweetest and kindest person in the life of those around me; But if you ask me, I will have to show you something I inherited from my father 🤌🏻
شاخ تیکه دار حقیقت ملکه

از یہ جایے به بعد دیگہ #تحمل نمیڪنی #حذف میڪنے!!🖤️
5.0
38627
𝔉𝔯𝔬𝔪 𝔬𝔫𝔢 𝔭𝔩𝔞𝔠𝔢 𝔱𝔬 𝔞𝔫𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯, 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔞𝔫 𝔫𝔬𝔱 𝔰𝔱𝔞𝔫𝔡 𝔦𝔱, 𝔶𝔬𝔲 𝔡𝔢𝔩𝔢𝔱𝔢 𝔦𝔱 !!🖤

شاخ تیکه دار خسته لاتی مغرور
✞✞ جوکر : בنبال خوבت باش بقیـہ چیزا تو گوگل هست ✞✞️
5.0
379
𝔍𝔬𝔨𝔢𝔯 : 𝐋𝐨𝐨𝐤 𝐟𝐨𝐫 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟, 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐫𝐞 𝐨𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐢𝐧 𝐆𝐨𝐨𝐠𝐥𝐞
شاخ تیکه دار خدا لاتی مغرور