جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه تیکه دار انگلیسی با ترجمه فارسی مناسب بیو و پست [پیشنهادی]

852 پست
متن کوتاه تیکه دار و تیکه سنگین انگلیسی با ترجمه فارسی مناسب بیو اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و.. معنی دار و خاص پیشنهادی از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران تاوبیو
رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو تیکه به لاشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
97821


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
به خنده‌هام نگاه نکنین از خیلیاتون متنفرم...! ️
5.0
41274


𝘋𝘰𝘯'𝘵 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘢𝘵 𝘮𝘺 𝘴𝘮𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘐 𝘩𝘢𝘵𝘦
𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶...!
شاخ تیکه دار لاتی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
قانون شماره یک: هرگز تو هیچ چيزي دومی نباش!
5.0
24535
“💭”‌‌‌𝑅𝑢𝑙𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑂𝑛𝑒: 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑇𝑤𝑜
𝑖𝑛 𝐴𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔!
شاخ تیکه دار لاتی مغرور حاضر جوابی


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
54005
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
شاخ انگلیسی تیکه دار لاتی نامردی
  

    به هرڪس اندازه لیاقتش خوبے ڪن!
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌️
5.0
16589
𝙈𝙚𝙠𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙤𝙣𝙚
           𖦹𝙖𝙨 𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙖𝙨 𝙏𝙝𝙚𝙮 𝔻𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖𖦹   

   
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
تیکه دار موفقیت مغرور
دروغ گفتن واسه یه سریا شده استایل زندگی...!️
5.0
7649
𝓛𝔂𝓲𝓷𝓰 𝓯𝓸𝓻 𝓪 𝓼𝓮𝓻𝓲𝓮𝓼 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪 𝓵𝓲𝓯𝓮𝓼𝓽𝔂𝓵𝓮
شاخ تیکه دار نامردی لاشی دروغ
#‌‍و‌اس‍‌ه‍‌ ک‍‌‍‌س‍‌ی ک‍‌ه‍‌ #ج‍‌ن‍‌ب‍‌‍‌ه‍‌ ‍م‍‌هر‍‍‌ب‍‌ون‍‌ی‍‌ت‍‌و #ن‍‌دا‌ره‍‌ ‌ه‍‌م‍‌و‍ن #‍‍م‍‌غر‍ورِ س‍‌نگ‍‌د‌ل ب‍‌اش‍‌ی #ب‍‌هت‍‌ره️
5.0
15517
#Whoever doesn't have a kind heart is a proud rock.
شاخ تیکه دار حاضر جوابی
اونایی که تاریخ رو فراموش میکنن؛
محکوم به تکرارش هستن ...!🕷🖤

~ونزدی آدامز️
5.0
14222
Those who forgot history; they force to repeat it ...!

~Wednesday Adams
شاخ تیکه دار مغرور حقیقت انتقام


‌خودت باش، قرار نیست
همه ازت خوششون بیاد !!️
5.0
5888‌𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔
‌𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

تیکه دار حاضر جوابی بی تفاوت مغرور

عاشق اونهاييم كه ازم متنفرن،
بهم انگيزه ميدن!

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.9
4874

I ᒪOᐯᗴ ᗰY ᕼᗩTᗴᖇՏ; TᕼᗴY ᗰOTIᐯᗩTᗴ ᗰᗴ!
انگلیسی تیکه دار لاتی انگیزشی


رو هیچ کسی زوم نکن ، بی کیفیت میشه:)️
5.0
18356
𝓓𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝔃𝓸𝓸𝓶 𝓲𝓷 𝓸𝓷 𝓪𝓷𝔂𝓸𝓷𝓮, 𝓲𝓽 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓸𝓯 𝓹𝓸𝓸𝓻 𝓺𝓾𝓪𝓵𝓲𝓽𝔂
تیکه دار لاتی مغرور


هرجور دوس دارے زندگے ڪن دهن مردم همیشه بازه^^

‌·‌ ・ ────⋅🖤⋅──── ・ ·‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
55014
🥀 ⃟▬▬▭••𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒐𝒘𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕, 𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒚
شاخ تیکه دار حقیقت بی تفاوت
تو‌ بهم‌نشون‌‌دادی‌‌عشق‌هم‌میتونه‌دروغ‌باشه...!️
5.0
8292
𝒀𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒘𝒆𝒅 𝒎𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒄𝒂𝒏 𝒂𝒍𝒔𝒐 𝒃𝒆 𝒂 𝒍𝒊𝒆...!
انگلیسی غمگین تیکه دار دروغ لاشی
وقتیـ قدرتو نمیدونن سکوت میشه بهترین حرف و نبودن میشه بهترین حضور.....! ️
5.0
3806
𝓦𝓱𝓮𝓷 𝓽𝓱𝓮𝔂 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓹𝓸𝔀𝓮𝓻, 𝓼𝓲𝓵𝓮𝓷𝓬𝓮 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝔀𝓸𝓻𝓭 𝓪𝓷𝓭 𝓪𝓫𝓼𝓮𝓷𝓬𝓮 𝓲𝓼 𝓽𝓱𝓮 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓹𝓻𝓮𝓼𝓮𝓷𝓬𝓮......!
تیکه دار ادبی
ارزشِ آدما به عَملِشونه‌.... نه ادعاشون....️
5.0
5925
((:𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒎𝒔
تیکه دار فلسفی حقیقت زندگی