جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های ملکه انگلیسی / بهترین متن ملکه [پیشنهادی]

70 پست
متن های ملکه گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 70 متن ملکه انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های ملکه انگلیسی / بهترین متن ملکه [پیشنهادی]
ملکه ملکه - جدیدها کوتاه ملکه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
یه‌ملکه‌ی‌واقعی‌به‌تاج‌نیاز‌نداره🐻🤎️
5.0
21423
🐻🤎𝗔 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝗮 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻
دخترانه ملکه
مشابه ها
قشنگیه یه دختر به باورهاشه🙌🏻💕️
5.0
2211
𝐵𝑒𝒶𝓊𝓉𝓎 𝑜𝒻 𝒶 𝑔𝒾𝓇𝓁 𝒾𝓈 𝓊𝓃𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝒶𝒷𝓁𝑒
شاخ دخترانه متفرقه ملکه


دختری باش کہ همہ ميخوانش نہ دختری کہ همہ داشتنش! 👸🏻🤟🏻
5.0
6569

Be the girl everyone wants not the girl everyone had.
دخترانه ملکه انگیزشی
خودت باش اما بهترینِ خودت..!

‌️
5.0
4191

𝗕E 𝗬𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘𝗟𝗙;
𝔹𝕌𝕋 𝔹𝔼 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔹𝔼𝕊𝕋 𝕊𝔼𝕃𝔽!

دخترانه موفقیت ملکه لاتی
⌞🌵⌝
‌قوی بمون تا دشمنات بشن طرفدارِت!

5.0
13513
⌞🌵⌝

‌ ‌𝐬𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐞𝐧𝐞𝐦𝐢𝐞𝐬
‌ ‌𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐟𝐚𝐧𝐬...
شاخ ملکه مغرور انگیزشی


توزندگیم‌ هربار باختم‌ محکم‌ تر بلند شدم. . !
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧️
5.0
215
𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!
موفقیت بهترین ها حقیقت ملکه دختر
‌ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . .️
5.0
25901
𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒
شاخ دخترانه ملکه مغرور

هرزه‌ها تشنه‌يِ توجه‌اند درحالیکه یك ملکه دنبالِ احترامِه !♡ | #Heavy_text😎

4.9
3746

༄𝓑𝓲𝓽𝓬𝓱𝓮𝓼 𝓢𝓽𝓪𝓻𝓿𝓮 𝓕𝓸𝓻 𝓐𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝓲𝓸𝓷, 𝓦𝓱𝓲𝓵𝓮 𝓐 𝓠𝓾𝓮𝓮𝓷 𝓢𝓮𝓮𝓴𝓼 𝓣𝓱𝓮 𝓡𝓮𝓼𝓹𝓮𝓬𝓽✯

انگلیسی شاخ مغرور ملکه
ت‍‌اج‍‌ رو س‍‌ر م‍‌ن‍‌ه‍‌ ت‍‌و چ‍‌را گ‍‌رف‍‌ت‍‌ی‍‌ ف‍‌از پ‍‌ادش‍‌اه‍‌ی‍‌ 🦋✨️️
5.0
107
🦋✨️ 𝒲𝒽𝓎 𝒹𝒾𝒹 𝓎ℴ𝓊 𝓉𝒶𝓀ℯ 𝓉𝒽ℯ 𝒸𝓇ℴ𝓌𝓃 𝒻𝓇ℴ𝓂 𝓂ℯ
شاخ مغرور دختر ملکه
من فرشتعـ وحشی طُ عم! 🔮🔪
رام کسی نمیش مـ🧛🏻‍♀️🩸️
5.0
1232
ł ₳₥ ɎØɄⱤ ₩ł ⱠĐ ₳₦₲ɆⱠ! 🔮🔪
̶N̶o ̶o̶n̶e ̶c̶a̶n ̶b̶e ̶t̶a̶m̶e̶d ̶b̶y ̶a̶n̶y̶o̶n̶e🧛🏻‍♀️🩸
شاخ بهترین ها ملکه دوستت دارم
いつかこの世界の画家になれるなら この世
界を悲しく描かない

•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
اگرروزی نقاش این جهان شوم این جهان رابدون غم واندوه میکشم:)🖤🤍️
5.0
855
If one day I become a painter of this world, will I paint this world without sadness :)
دخترانه دختر زندگی ملکه
❥ عاشـ‌ق گـ‌وش دادن بـ‌ه دروغـ‌م
وقتـ‌ی حقيـ‌قـ‌ت رو ميـ‌دونـ‌م:) ❥️
5.0
207

‌‌
••𝕴 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖑𝖎𝖘𝖙𝖊𝖓𝖎𝖓𝖌 𝖙𝖔 𝖑𝖎𝖊𝖘
𝖂𝖍𝖊𝖓 𝕴 𝖐𝖍𝖔𝖜 𝖙𝖍𝖊 𝖙𝖗𝖚𝖙𝖍

دخترانه تیکه دار حقیقت ملکه بی تفاوت
دُرستِه تُو لیستِ بِلاکِ گُشیم نیستی وَلی تو لیستِ اَز چِشم اُفتادِگان هَستی •͜• •͡• ️
5.0
117
ℑ𝔱'𝔰 𝔱𝔯𝔲𝔢 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔞𝔯𝔢 𝔫𝔬𝔱 𝔬𝔫 𝔪𝔶 𝔟𝔩𝔬𝔠𝔨 𝔩𝔦𝔰𝔱, 𝔟𝔲𝔱 𝔶𝔬𝔲 𝔞𝔯𝔢 𝔬𝔫 𝔱𝔥𝔢 𝔩𝔦𝔰𝔱 𝔬𝔣 𝔱𝔥𝔬𝔰𝔢 𝔴𝔥𝔬 𝔞𝔯𝔢 𝔬𝔳𝔢𝔯𝔩𝔬𝔬𝔨𝔢𝔡
شاخ تیکه دار حقیقت ملکه مغرور