جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های ملکه / جدیدترین متن ملکه [فروردین 1403]

512 پست
متن های ملکه جدید , تعداد 512 متن ملکه به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های ملکه / جدیدترین متن ملکه [فروردین 1403]
ملکه ملکه انگلیسی کوتاه ملکه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

‌ɪ ᴍᴀʏ ɴᴏᴛ ʙᴇ ᴘᴇʀғᴇᴄᴛ ʙᴜᴛ
     ‌ ᴀᴛ ʟᴇᴀsᴛ ɪ'ᴍ ɴᴏᴛ ғᴀᴋᴇ . .

من شاید عالی نباشم اما حداقل ؛ فیک نیستم 🗿🙃

‌‌️
5.0
197
شاخ بهترین ها متفرقه حقیقت ملکه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
تاج معمولا سنگینه 👑
پس فراموش نکن که تو یه ملکه ای!️
5.0
33
A crown is usually heavy
So you don’t forget
You’re a queen
دخترانه ملکه
مشابه ها
تصویرِ لبخندت حک شُده رویِ قلبَم♥️
‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎️
5.0
20
عاشقانه بهترین ها ملکه آرامش دوستت دارم
معـجـزه هـمیـن اســتـ که در لحظــه رخ دهـد ، در
لـحظـه ای که انتـظارش را نـداری✨🌈️
5.0
17
دخترانه ملکه

هیچ تکیــه گاـهی ، محکــم تر از شــونه هـای خـودتـ نیــسـتـ!🌱️
5.0
17
شاخ ملکه


منتظر نباش کسی برایت گل بیاورد... !

تلاش کن بذری بکار ؛ و از آن مراقبت کن خود صاحب گل خواهی شد️
5.0
8
شاخ دخترانه ملکه
ܥ‌‌ܝ‌ ܩࡅ࡙ߊ‌ࡍ߭ ߊ߬ܢܚܩߊ‌ࡍ߭ ࡅ߳ߊ‌ܝ‌ࡅ࡙ܭ، ܩࡅ࡙ߊ‌ࡍ߭ ܣܩܘ ܢܚࡅ߳ߊ‌ܝ‌ܘ ܣߊ
ߊ‌ࡐ‌ "ܩߊ‌ܘ ܩࡅ߭" ߊ‌ܢܚࡅ߳!♡


thumbnail
ܟܿߊ‌ܝ̇ߺܩܢ _ ܟܿߊ‌ص!✨️
5.0
13
عاشقانه حقیقت ملکه دوستت دارم
ᵗᵃ #ᵃᵇᵃᵈᵒ ʸᵉᵏ #ʳᵒᵒᶻ ᵐᵃˡᵉ #ᵐᵃⁿᶦ•♢•
#ࡅ࣫ߊ‌ ߊ‌ܥ̣ܥ‌ ވ  #ࡅܹܭ ހވ࣪ހ  #ܩߊ‌ܠܙ ܩࡅ࣪ܨ 💛•️
5.0
13
عاشقانه ملکه
غم چیزیست که وقتی باشد شادی را نقض می کند
طوری که گویی هیچ گاه شادی در کار نبوده است
هر دو هم را نقض می کنند
ولی ذهن ماست که
هر دو را حک می‌کند
وامید را می‌سازد ️
5.0
7
بهترین ها فلسفی حقیقت ملکه
تویی`تنها دلیل`زندگی من~که با تو خوشبخت شد:) ️
5.0
9
You are the only reason for my life, which was happy with you :)
عاشقانه ملکه
سکوت می‌تونه بهترین چیز باشه
میان توهین ها و بی احترامی های
ک بهت میشه ✨🙂
چون در سکوت و با آرامش نابودش می‌کنی
جوری که نفهمه از کجا خورده 😌🔥

5.0
54
شاخ دخترانه حقیقت حاضر جوابی ملکه
قلبم پرواز کرده بر فراز اسمان چشمانت
دستانم لرزیده برای لحظه ای کنار دستانت
هیاهوی روزگارم شده احوال تو و حال دقایق

باز هم زیر چشمی نگاهم کردی؟🕊️
5.0
7
عاشقانه بهترین ها ملکه زندگی دلتنگی