جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های حاضر جوابی انگلیسی / بهترین متن حاضر جوابی [پیشنهادی]

324 پست
متن های حاضر جوابی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 324 متن حاضر جوابی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های حاضر جوابی انگلیسی / بهترین متن حاضر جوابی [پیشنهادی]
دخترانه حاضرجوابی حاضر جوابی حاضر جوابی - جدیدها حاضر جوابی عربی حاضر جوابی ترکی کوتاه حاضر جوابی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
یآבم نِܩیآב جایـے رُو اِܩضآ ڪرבه بآشَم ڪِـہ نَظَرِتون بَرآܩ ܩُـهِܩـه 🌚☔️
5.0
16054
I don't remember signing somewhere that your opinion is important to me🌚☔
شاخ حقیقت حاضر جوابی لاتی مغرور
قانون شماره یک: هرگز تو هیچ چيزي دومی نباش!
5.0
43415
“💭”‌‌‌𝑅𝑢𝑙𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑂𝑛𝑒: 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑇𝑤𝑜
𝑖𝑛 𝐴𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔!
شاخ تیکه دار لاتی مغرور حاضر جوابی
نصب برنامه اندروید تاوبیو


‌خودت باش، قرار نیست
همه ازت خوششون بیاد !!️
5.0
13386‌𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔
‌𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

تیکه دار حاضر جوابی بی تفاوت مغرور
مشابه ها
نسل ماهیچوقت پیر نمیشه همه‌ ما تو جوونی مُردیم :)❤️‍🩹️
5.0
20483
‌‌𝑂𝑢𝑟 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑊𝑖𝑙𝑙 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝐺𝑒𝑡 𝑂𝑙𝑑;
      ‌‌ 𝑊𝑒'𝑣𝑒 𝐴𝑙𝑙 𝐷𝑖𝑒𝑑 𝐼𝑛 𝑂𝑢𝑟 𝑌𝑜𝑢𝑡𝒉!    ❤️‍🩹
شاخ غمگین خسته دلتنگی حاضر جوابی
هر موقع خواستی در مورد دیگران قضاوت کنی..
اروم تو دلت بگو
مگه من کیم؟️
5.0
441
Whenever you want to judge others..
Say it in your heart
Who am I?
تیکه دار حاضر جوابی حقیقت
من با غـرورم کیف ميکنم شما با روياي شاخ بودنتون! ️
5.0
3260

𝐈 𝐚𝐦 𝐩𝐫𝐨𝐮𝐝 𝐨𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐫𝐞𝐚𝐦 𝐨𝐟 𝐛𝐞𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐡𝐨𝐫𝐧!
شاخ دخترانه حقیقت حاضر جوابی دختر
در #ح‍‌د‍ی ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی‍‌ن ک‍‌ه ب‍‌خ‍‌وای‍‌ن م‍‌ان‍‌ع #خ‍‌ن‍‌د‍‌‍ه ه‍‌ام ش‍‌ی‍‌ن.
5.0
622
You are not to the point of stopping my laughter
دخترانه موفقیت حقیقت حاضر جوابی
منتظری من پیام بدم؟
بشین تو فرودگاه کشتی بیاد بیبی! ️
5.0
13369
𝐀𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐦𝐞 𝐬𝐞𝐧𝐝 𝐲𝐨𝐮 𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞?
𝐆𝐨 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐚𝐢𝐫𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐮𝐧𝐭𝐢𝐥 𝐭𝐡𝐞 𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞𝐬!
تیکه دار حاضر جوابی
من بدجنس تر از شیطانهاے درونم هستم :)️
4.5
740
‌  𝑰'𝒎 𝒎𝒆𝒂𝒏𝒏𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒎𝒚 𝒅𝒆𝒎𝒐𝒏𝒔
تیکه دار حاضر جوابی مغرور
#‌‍و‌اس‍‌ه‍‌ ک‍‌‍‌س‍‌ی ک‍‌ه‍‌ #ج‍‌ن‍‌ب‍‌‍‌ه‍‌ ‍م‍‌هر‍‍‌ب‍‌ون‍‌ی‍‌ت‍‌و #ن‍‌دا‌ره‍‌ ‌ه‍‌م‍‌و‍ن #‍‍م‍‌غر‍ورِ س‍‌نگ‍‌د‌ل ب‍‌اش‍‌ی #ب‍‌هت‍‌ره️
5.0
24481
#Whoever doesn't have a kind heart is a proud rock.
شاخ تیکه دار حاضر جوابی


من کسی ام ک فک‌ میکنه
نه اونی ک ضر میزنه !!🤍

3.9
168


𝐈'𝐦 𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤𝐞𝐫
ⁿᵒᵗ ᵃ ᵗᵃˡᵏᵉʳ

شاخ مغرور حاضر جوابی