جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های حاضر جوابی عربی / بهترین متن حاضر جوابی [پیشنهادی]

15 پست
متن های حاضر جوابی گلچین به زبان عربی , تعداد 15 متن حاضر جوابی عربی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های حاضر جوابی عربی / بهترین متن حاضر جوابی [پیشنهادی]
دخترانه حاضرجوابی حاضر جوابی حاضر جوابی - جدیدها حاضر جوابی انگلیسی حاضر جوابی ترکی کوتاه حاضر جوابی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ﻃﺮﻑ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻩ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﻣﯿﮕﻪ :

ﺑﻪ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮕﯿﺪ ﺍﮔﺮ ﺻﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﺷﮏ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﻤﺎﻥ ﺗﮑﺎﻥ
ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯾﻢ !!!
ﻣﺠﺮﯼ ﮔﻔﺖ :
ﺍﺣﺴﻨﺖ ، ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﺪ
ﮔﻔﺖ : ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯ 😐😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
805
Telsizden arayan kişi diyor ki:

Amerika'ya söyle Tahran'ı 100 füzeyle vurursan sarsılırız.
biz yemeyiz!!!
Sunucu dedi ki:
Merhaba, nereden arıyorsunuz?
Dedi ki: Şiraz'dan 😐😂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
طنز شاد حاضر جوابی دختر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
لطفا قلب بقیه رو نشکونید...فقط یه دونه ازش دارن!به جاش استخوناشونو بشکونین چون ازش کلی دارن☻︎✔︎️
5.0
365
나머지의 마음을 얻지 마십시오 ... 그들은 그들 중 하나만 있습니다! 뼈가 많기 때문에 뼈를 부러 뜨립니다.☻︎✔︎
دخترانه طنز حقیقت حاضر جوابی بی تفاوت
اینقـבر بـہ من ؋ـکر نکن تو حتے نمیتونے ـ؋ـیک من باشی] ♕📎⛓️‌️
5.0
276
Ne me fais pas ça, tu ne peux même pas être un avec moi....]♕📎⛓️
شاخ حاضر جوابی
همه ش تقصیر خودته! من تا نخوام حتی نمیتونن بهم سلام کنن:\️
5.0
125
Είναι όλο δικό σου λάθος! Δεν μπορούν καν να με χαιρετήσουν αν δεν το θέλω
تیکه دار خیانت حقیقت حاضر جوابی
بابام گفت اینکار رو نکن مردم بد فکر میکنم
گفتم بابا اینا هر جوری هم بخوای زندگی کنی
بازم چشاشو روته🌈🗣️️
5.0
14
우리 아버지가 이러지 말라고 하셨어, 얘들아, 나쁜 것 같아
내가 말했지, 아빠, 당신은 원하는 대로 살 수 있어요
체샤슈 로테 또 🌈🗣️
شاخ حقیقت حاضر جوابی