جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شیطنت / جدیدترین متن شیطنت [مهر 1402]

881 پست
متن های شیطنت جدید , تعداد 881 متن شیطنت به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شیطنت / جدیدترین متن شیطنت [مهر 1402]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
+ من؟
_ نه پشت سریت!


قشنگترین دیالوگی که موقع درس پرسیدن از معلم میشنویم:))) ️
5.0
141
شیطنت فلسفی حقیقت
شاید یه روز گمو گور بشم بزارم بی خبربرم💀🩸"666"
                             "999"
いつか私は埋もれて、知らないうちに去ってしまうのかもしれない🔪🗿️
5.0
22
شیطنت سیگار دلتنگی خودکشی
گـ‍‌اد‌تـ‍‌ریـ‍‌ن حـ‍‌سـ‍‌ی کـ‍‌‌ه مـ‍‌یـ‍‌شـ‍‌نـ‍‌اسـ‍‌م انـ‍‌تـ‍‌قـ‍‌امـ‍‌ه:)!📍🖇️
5.0
47
تیکه دار شیطنت انتقام
بیا بت بگم چیکار کن که بفهمی کراشت روت کراشه یا ن:

وقتی تو یه جمع نشسته‌اید یهو ب یه سمتی با تعجب نگاه کن بعد ببین کراشت ب همون سمت نگاه می‌کنه یا ن
اگ رد نگاهت‌و گرفت‌و ب اون سمت با تعجب نگاه کرد، بدون اونم روت کراشه^^💙️
5.0
14
عاشقانه شیطنت بامعرفت زندگی ادبی
بغل تنها پارکینگ بدون جریمه است 🤍
و بوسه تنها تصادف بدون پلیس:
پس:
میای تو پارکینگ تصادف کنیم؟ :) ️
5.0
538
Bagel is the only parking lot without fines
and Kiss is the only accident without police
So
? :let's have an accident in the parking lot
عاشقانه شیطنت حاضر جوابی
ما اومده بودیم زندگي کنیم ،نگو زندگي هم همین برنامه رو داشت🗿🍷😅...️
5.0
767
شیطنت طنز حقیقت
حتی اگه روی تاریکمو بهت نشون بدم میمونی باهام؟! ️
5.0
94
就算我让你看到我的阴暗面,你还会和我在一起吗?! 🕷🕸
رفاقتی شیطنت حقیقت شب