جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های انگلیسی کوتاه در مورد تنهایی با ترجمه مناسب بیو

1240 پست
متن های انگلیسی کوتاه در مورد تنهایی و تنها بودن با ترجمه و فونت های خاص مخصوص بیو و استوری و وضعیت و پست اینستاگرام تلگرام و ..
شعر تنهایی تنهایی غمگین عاشقانه تنهایی تنها دلتنگی ادبی تنهایی تنهایی شاخ تنهایی تنهایی - جدیدها تنهایی عربی تنهایی ترکی کوتاه تنهایی کوتاه تنهایی - جدیدها بلند تنهایی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ﻏࢪق دࢪ ـتآࢪيڪي.. 🌑🖤
•♡•♡•♡•♡•♡•️
5.0
10664
𝘋𝘳𝘰𝘸𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘪𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴... 🌑🖤
غمگین تنهایی خسته
‌ ان‍‌ق‍‌در ال‍‌ك‍‌ى خ‍‌ن‍‌دي‍‌دم كه وق‍‌ت‍‌ى ناراح‍‌ت‍‌م ك‍‌س‍‌ى ج‍‌دی ن‍‌م‍‌ي‍‌گ‍‌ي‍‌ره:)))️
5.0
134471
𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒆𝒅 𝒔𝒐 𝒉𝒂𝒓𝒅 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒎𝒆 𝒔𝒆𝒓𝒊𝒐𝒖𝒔𝒍𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝑰'𝒎 𝒔𝒂𝒅:)))
غمگین تنهایی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ما‌پشت‌هزاران‌لبخند‌خود‌مرده‌ایم:)🌱🖤️
5.0
51613
WE ᴬᴿᴱ ᴰᴱᴬᴰ ᴮᴱᴴᴵᴺᴰ ᴼᵁᴿ ᵀᴴᴼᵁˢᴬᴺᴰˢ ᴼᶠ ˢᴹᴵᴸᴱˢ
غمگین تنهایی خسته
ول‍‌ی آخ‍‌رش‍‌م #ه‍‌ی‍‌چ‌ک‍‌س ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌د م‍‌ن چ‍‌م‍ہ . !️
5.0
80725
But in the end, I don't care. !
غمگین تنهایی خسته دلتنگی

خیلی وقتِ دیگه زندگی خوش نمیگذره
، فقط میگذره :)️
5.0
13060
𝓛𝓲𝓯𝓮 𝓭𝓸𝓮𝓼 𝓷𝓸𝓽 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓶𝓾𝓬𝓱 𝓯𝓾𝓷 𝓪𝓷𝔂𝓶𝓸𝓻𝓮,
𝓲𝓽 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓹𝓪𝓼𝓼𝓮𝓼 :)
غمگین تنهایی حقیقت سکوت
 ﮼مَحبوس‌در‌کالبدپَریشان‌خود !🖤️
5.0
8316
𝐼'𝑚 𝑆𝑡𝑢𝑐𝑘 𝐼𝑛 𝑀𝑦 𝐹𝑢𝑐𝑘𝑒𝑑 𝑈𝑝 𝐵𝑜𝑑𝑦

  
غمگین تنهایی خسته
#بیم‍‌ارس‍‌تان ج‍‌ای #ق‍‌ش‍‌نگ‍‌یه ال‍‌بت‍‌ه اگ‍‌ه ب‍‌ع‍‌دش #س‍‌ردخ‍‌ون‍‌ه ب‍‌اش‍‌ہ :)️
5.0
93685
Das Krankenhaus ist natürlich ein schöner Ort, wenn es danach cool ist :)
تنهایی غمگین خسته
.
.
.
فاقد هر گونه احساس...:)️
5.0
5581
𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘰𝘰𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨...:)
.
.
.
شاخ تنهایی خسته
‌ ───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───

خَسته از همه چی! (: ‍🖤‍️
5.0
7286
‌ ───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───
tɨʀɛɖ օʄ ɛʋɛʀʏtɦɨռɢ!
غمگین تنهایی خسته


- این نیـــز ، بُگـــذَرَد! =
5.0
16714
‌ ‌
𖤐⃟💛••●━─ ᵀʰᶤˢ ᵗᵒᵒ ˢʰᵃˡˡ ᴾᵃˢˢ ── ⇆

انگلیسی تنهایی زندگی
چ‍‌ق‍‌د ن‍‌ی‍‌از دارم ی‍‌ک‍‌ی از س‍‌ک‍‌و‍‌ت‍‌م ب‍‌ف‍‌ه‍‌م‍ہ
چہ م‍‌رگ‍‌م‍ہ و ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌غ‍‌ل‍‌م ک‍‌ن‍ہ . . ! :)️
5.0
76298
غمگین تنهایی خسته
زیر خاک پُر از آدماییه که یه‌شب با دلتنگی خوابیدن و دیگه بیدار نشدن !️
5.0
16692
The underground is full of people who sleep one night with longing and never wake up again!
غمگین تنهایی دلتنگی زندگی حقیقت
فقد اونجا که تتلو میگه:من سقوط کردمو، همه سکوت کردن:))) ️
5.0
20526
𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐓𝐚𝐭𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧
غمگین تنهایی تتلو