جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دخترانه عربی / بهترین متن دخترانه [پیشنهادی]

13 پست
متن های دخترانه گلچین به زبان عربی , تعداد 13 متن دخترانه عربی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دخترانه عربی / بهترین متن دخترانه [پیشنهادی]
شاخ دخترونه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
76087
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
شاخ دخترانه مغرور برف
مشابه ها
مشترک مورد نظر شما مدتی‌ست بی‌حوصله و غمگین است. لطفا با او مهربان باشید️
5.0
890
کره ای
원하는 구독자는 한동안 지루하고 슬펐습니다. 그에게 친절하게 대해주세요
غمگین دخترانه سکوت
خدا ابتدا مرد را خلق کرد، اما بعد فکر بهتری به سرش زد.️
2.5
112
‏خلق الله الرجل أولا، ثم خطرت له فكرة أفضل
دخترانه عربی
خودت رو دوست داشته باش!
نزار دیگران تورو ناراحت کنن.
تو ارزش زیادی داری عزیزم.
خودتو دوست داشته باش💜✨🕸️

5.0
630
!Love yourself
Don't let others upset you.
You are worth a lot my dear.
💜✨🕸️!love yourself
دخترانه موفقیت متفرقه حقیقت
هیچوقت نمیتونی دختر هارو درک کنی
چون اونا پیچیده ان
چون اونا در حین مهربونیت بد اخلاق
در حین فرشته بودن شیطان
در حین خنده رو بودن حالشون بده
نمیتونی دركش کنی
نمک نشو رو درداش ️
5.0
327
kızları asla anlayamazsın
Çünkü onlar karmaşık
Nazikken kaba oldukları için
Şeytanın meleği olurken
Gülerken kendilerini iyi hissetmelerini sağlayın
anlayamazsın
tuzlama
دخترانه نامردی خسته
منم خیلی دلم میخاست مثل همه #غمگین و افسردع باشم ولی متاسفانه یه#کصخله شادم️
5.0
31
#م‍‌‍‌ن‍‌م خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی دل‍‌م م‍‌‍‌ی‍‌خ‍‌اس‍‌ت ی‍‌ہ #غم‍‌‍‌گ‍‌ی‍‌ن آروم ب‍‌اش‍‌م‍‌‍‌ ول‍‌ی #م‍‌‍‌ت‍‌اس‍‌ف‍‌آن‍‌ہ ی‍‌ہ اس‍‌ک‍‌ل #ش‍‌ادم
دخترانه سیگار
اگر ملتی چیزی را بر آزادی ترجیح دهند، همه چیز را از دست خواهند داد.

سامرست موآم️
5.0
25
Bir ulus bir şeyi özgürlüğe tercih ederse, her şeyini kaybeder.

Somerset Mawam
#مهسا_امینی
شاخ دخترانه حقیقت زندگی سکوت
وَلــیــے مـَنــ فَـقَـد بِـخـاطِـر اونــ ⁷⁷⁷هَـفـتـا فِــرِشــتِــهـــہ زِنـدَمـــ! :)️
5.0
19
하지만 그 때문에 내 인생의 7주를 잃었어! :)
دخترانه بهترین ها حقیقت سکوت زندگی
زندگیمون درد شده ارزومون مرگ شده
ولی بازم از غم میخندیم 🖤🖤️
5.0
11
우리의 삶은 고통스러워졌어 우리의 대가는 죽음
그래도 우리는 슬픔에 웃는다 🖤🖤
غمگین دخترانه سیگار سکوت خودکشی