جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دخترانه انگلیسی / بهترین متن دخترانه [پیشنهادی]

212 پست
متن های دخترانه گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 212 متن دخترانه انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دخترانه انگلیسی / بهترین متن دخترانه [پیشنهادی]
شاخ دخترونه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
76174
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
شاخ دخترانه مغرور برف
نصب برنامه اندروید تاوبیو

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0
78028

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

شاخ انگلیسی دخترانه مغرور ادبی زندگی دختر
مشابه ها
توزندگیم‌ هربار باختم‌ محکم‌ تر بلند شدم. . ! 🚶🏿‍♂️
5.0
31003
‌‌
𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!
دخترانه موفقیت انگیزشی زندگی
من‌یہ‌الماسـ‌م‌تو‌نمےتونے‌منو‌بشڪنـے... 🖤✨️
5.0
522
𝐈'𝐦 𝐚 𝐝𝐢𝐚𝐦𝐨𝐧𝐝 𝐘𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐧'𝐭 𝐛𝐫𝐞𝐚𝐤 𝐦𝐞... 🖤✨
دخترانه موفقیت متفرقه


مهربون باش اما ضعیف نباش! 🌙🕊

5.0
3509

ʙᴇ ᴋɪɴᴅ ʙᴜᴛ ɴᴏᴛ ᴡᴇᴀᴋ!
دخترانه انگیزشی
#قشنگیع ی دختر ب#باور هاشع.. 💜️
5.0
802
..𝑩𝒆𝒂𝒖𝒕𝒚 𝒐𝒇 𝒂 𝒈𝒊𝒓𝒍 𝒊𝒔 𝒂𝒄𝒄𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒐 𝒉𝒆𝒓 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒇𝒔
دخترانه دختر انگیزشی
‌ملکه ای باش که تنهایی میجنگه . . .️
5.0
18256
𝐵𝑒 𝑎 𝑄𝑢𝑒𝑒𝑛 𝐹𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝐺 𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒
شاخ دخترانه ملکه مغرور
یه‌ملکه‌ی‌واقعی‌به‌تاج‌نیاز‌نداره🐻🤎️
5.0
14324
🐻🤎𝗔 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲𝗲𝗻 𝗱𝗼𝗲𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝗮 𝗰𝗿𝗼𝘄𝗻
دخترانه ملکه
من صبـورم اما بهتره امتحانـش نکني🗿✨...️
5.0
542
ɪ`ᴍ ᴘᴀᴛɪᴇɴᴛ ʙᴜᴛ ʏᴏᴜ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ɴᴏᴛ ᴛᴇsᴛ ɪᴛ .
شاخ دخترانه لاتی
╰⚡️ • 𖨥ڂـودٺ مـراقـب ڂـودٺ بـاݜ • 💗╯️
5.0
5997
╭🌸• イꪖ𝑘ꫀ ᥴꪖᖇꫀ ๑ᠻ ꪗ๑ꪊᖇຮꫀꪶᠻ •🌛╮
شاخ دخترانه حقیقت دختر


●🤎●دختری باش‌ که‌ رویاهاشو به‌اهدافش‌ تبدیل‌ کرده!•🌤🪴•️
5.0
6882
●💕●ᗷE ᗩ GIᖇᒪ ᗯᕼO TᑌᖇᑎEᗪ ᕼEᖇ ᗪᖇEᗩᗰS IᑎTO GOᗩᒪS!•🍈🚌
انگلیسی دخترانه انگیزشی
مثـل پـروانه بـاش دیـدنـت آسـان🦋🌼
امـا بـدست اوردنـت سـخت️
5.0
2694
Like a butterfly, you are easy to see but hard to get. 🦋🌼
دخترانه ادبی
من دختریم با بال هایی از جنس غرور!️
5.0
13736
⠀ ╭─━─━─≪🥀≫─━─━─╮ ‌ 𝗜'𝗠 𝗔 𝗚𝗜𝗥𝗟 𝕎𝕚𝕥𝕙 𝕎𝕚𝕟𝕘𝕤 𝕆𝕗 ℙ𝕣𝕚𝕕𝕖!
انگلیسی دخترانه شاخ دختر مغرور
+تو 721منی=)
_ینی چی ؟
+ینی بین ۷ اسمون ۲ عالم تو برام یدونه ای 🙂♥️️
5.0
76436
+ you are 721 =)
what does it mean ?
It means that among the 7 names, 2 of you are the best for me 🙂♥️
عاشقانه دخترانه خجالتی
وقتی حالم گرفته
میرم جلوی آيینه و به خودم میگم
من همون کسیم که تو روزای سخت دَووم آورد و جا نزد
من همون کسیم که تو هر شرایطی لبخند شو از لبش پاک نکرد
من همونیم که برای تموم هدفام میجنگم و نِق نمیزنم
همین باعث میشه که باز برگردم سر کارم و باز بیشتر تلاش مو کنم[💎📘💙🧊]
5.0
4126
I should try harder When I feel bad, I go in front of the mirror and say to myself, I am the one who ran on hard days, and next to me, I am the one who did not wipe his smile from his lips in any situation, I am the one who fights for my goal and I don't complain, that's what makes me go back to work and try harder [💎🧊📘💙]
دخترانه موفقیت دختر زندگی انگیزشی
یـܘ ܝ‌وܝ̇‌ ܣـܩـࡅ߳ـوܝ̇ߺـو ܩیܦ̇ܝ‌وܢܚ݅ܩܢ ܢܚ݅یܝ‌ܭߊ‌ܭߊ‌ئو ܩیـܟܿܝ‌ܩ:)️
5.0
15076
언젠가는 다 팔고 코코아우유도 사겠습니다 :)
شاخ دخترانه طنز متفرقه
دختر بیخیال حرف مردم مهم خودتی ✨🖇️
5.0
1877
Girl, don't care about your important people ↻ ◁ II ▷ ↺
🌻🌈...
دخترانه انگیزشی