جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کپشن کوتاه / قشنگ ترین کپشن های کوتاه مناسب پست گذاشتن [گلچین] | تاوبیو

کپشن کوتاه جدید و زیبا در بزگترین سایت کپشن کوتاه ایران / کپشن های فارسی و انگلیسی با معنی بصورت گلچین شده و غمگین عاشقانه دخترانه پسرانه و .. / صد ها کپشن کوتاه زیر را از دست ندید:
بیو تلگرام متن کوتاه جدید وضعیت کوتاه استاتوس زیبا بیو خاص متن کوتاه وضعیت واتساپ متن برای وضعیت کپشن کوتاه جملات زیبا تکست کوتاه متن مفهومی بیوگرافی متن خفن بیو اینستاگرام متن استوری بیو اینستا تکست متن خاص کپشن نوشته کوتاه جمله کوتاه بیو پروفایل متن کوتاه قشنگ تکست سنگین تکست خاص بیو نوشته بیو فارسی

کپشن کوتاه عاشقانه


کپشن کوتاه بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه

#سیوش‌کنید: Mein seele
یعنی: نفس من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ოi ᑯеડеο
⤿یعنی: آرزۅۍ‌مـن🥺✨
‌‌
#سیوش‌کنید: **𝐸𝑣𝑖𝑔𝑡 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒** ⤿
یعنی: همیشگی‌قلبم🥺🫀
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒
یعنی: معجزه‌من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟
یعنی: دࢪدونہ‌ےِ‌من🥰🤍
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝑏𝑒𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑
یعنی: مـ؏ـشوقم🙈♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ‌𝐶𝑎𝑙𝑚𝑒𝑟
به معنای: آروم‌جونم☺️♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝐻𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒
به معنای: جذابم👀♥️
5.0

#سیوش‌کنید: ᏣϋⱫԐɭiო
به معنای: خـوشگݪم♥️🦋
‌‌
mein kleiner :سیوش‌کنید#
به معنای: کوچولوی من🙈♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒
به معنای: محبوبَم♥️🖇️
‌‌
#سیوش‌کنید: meine Seele
به معنای: روحِ من🤍
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑖𝑔𝑁𝑜𝑛  𝐽𝑒
به معنای: ملوس‌من🙈♥️
‌.
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝐷𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑁𝑒
به معنای: عزیزترینم♥️🦋
‌‌

#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝐸𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑁𝑐𝑒
به معنای: وجود‌من🥺🦋
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم متفرقه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
♡゙بــــ‌𔘓ــا #دنـــ‌𔘓ـــیا🪽🫀🤍•
             🧡🔐 #عوضـــ‌𔘓ــت♡゙
           نمیــ‌𔘓ــڪنم🫂💋
❤🖇 #دلـــ‌𔘓ـــبࢪ♡゙
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
♥️✨️
عاشقانه دوستت دارم

کپشن کوتاه انگلیسی


کپشن کوتاه بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ...
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

5.0

𝑾𝒆𝒂𝒌 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔 𝒐𝒇 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒇𝒖𝒍 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆. 𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒏𝒐𝒕 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒂 𝒔𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎

انگلیسی شعر فلسفی ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مَن بآختَن رو بَلَد نیستَم . . .🧡⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
●━━━━─ ᴵ ᴰᴼᴺ'ᵀ ᴷᴺᴼᵂ ᴴᴼᵂ ᵀᴼ ᴸᴼˢᴱ 👊🏼─ ⇆🧡⃟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
انگلیسی موفقیت انگیزشی

کپشن کوتاه تنهایی


کپشن کوتاه بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی
ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .
ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️
5.0
Es ist das gleiche. . .
MKN RSL PM ist verfügbar :)
غمگین تنهایی خسته نامردی سکوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه غمگین


کپشن کوتاه بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه تیکه دار


کپشن کوتاه بیو تیکه دار
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه اقتصادی


کپشن کوتاه بیو فقر | متن کوتاه برای اقتصاد فقر فلاکت [پیشنهادی⭐️]
هرگز به تو دستم نرسد ماه بلندم!
اندوه بزرگیست چه باشی چه نباشی...️
4.8
شعر اقتصادی ادبی
‏از شرایط مهاجرت
فعلا فقط میتونم اسنپ بگیرم برم تا فرودگاه:/️
5.0
اقتصادی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

زندگى مثل مادرت نيس كه براى شام صدات كنه زندگى ولت ميكنه كه از گشنگى بميرى:)

4.7
اقتصادی مادر

کپشن کوتاه عصبانی


کپشن کوتاه بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین
بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت!️
5.0
عصبانی خیانت زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
منو تو موقعيتي قرار نده كه نشونت بدم که
چقدر قلب سردي ميتونم داشته باشم :)!
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
5.0
غمگین عصبانی حقیقت بی تفاوت

کپشن کوتاه رفاقتی


کپشن کوتاه بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی
- پاتریک خنگِ من !
وقتی میخندی دنیایِ من عوض میشه
و من هیچ زمانی مثل لحظه هایی
که با تو میگذرونم شاد نیستم :)
تو بهترین رفیق بودی که تا امروز داشتم . .
و تا همیشه خواهم داشت !
تو چقدر شبیه من هستی
همین باعث شد
روز به روز با تو صمیمی تر بشم 💓 !
امروز روز تولدته و من چقدرر خوشحالم
که خدا فردی مثل تو به من بخشیده . . :)
و در آخر پاتریک من دوست دارم !!
تولدت مبارک . . :)!💌️
5.0
رفاقتی مناسبتی تبریک تولد دوستت دارم
خطرناك‌ترین موجود دنیا، یه دوست فیكِ !!️
5.0
ᴛʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴅᴀɴɢᴇʀᴏᴜs ᴄʀᴇᴀᴛᴜʀᴇ
𝗜𝗦 𝗔 𝗙𝗔𝗞𝗘 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗
رفاقتی خیانت نامردی دروغ
نصب برنامه اندروید تاوبیو
*◄থৣ ♬ـ٨ـﮩـ۸ـﮩضــربـان قــلـب مــن♡رـ؋ــــیـقـ٨ـﮩـ۸ـﮩ♬ 💖থৣ►️
5.0
رفاقتی دوستت دارم

کپشن کوتاه شیطنت


کپشن کوتاه بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه

مَنـ هَّمْیٌشهـْ آٰنْلَایْنمـْ ♕ اَّگّهـ دَیِرْ جَّوًابْـ میْدَّمْـ بٍدّوْنَّیدْ اَزْ بّیْشُّعْورّیمٍهـْ♡

5.0
شیطنت
انقدر سینگل بودم اگه رل بزنم
هر دو دقه ی بار گازش میگیرم
ببینم کيکه يا واگعیه :)

5.0
شیطنت طنز حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه فلسفی


کپشن کوتاه متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ...
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

5.0

𝑾𝒆𝒂𝒌 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔 𝒐𝒇 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒇𝒖𝒍 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆. 𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒏𝒐𝒕 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒂 𝒔𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎

انگلیسی شعر فلسفی ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
_اینکه یه بغضی داره خفم میکنه ولی
نمیدونم از چیه چیکار کنم؟!
اینکه کل روز حالم بده ولی نمیدونم از چی
چیکار کنم؟!
اینکه یه چیزی داره اذیتم میکنه ولی
نمیدونم چیه چیکار کنم؟!
اینکه نمیتونم به کسی بگم حالم بده یعنی چی؟
من خسته‌ام واقعا خیلی خسته‌ام کاش یه
دستگاهی بود دکمه استپ داشت یه روز که
خسته بودی حالت خوب نبود اون دکمه رو بزنی.!
دلم میخواد اینقد گریه کنم تا خوابم ببره(:
یعنی تا حد مرگ …🖤️
5.0
غمگین فلسفی خسته نامردی خودکشی

کپشن کوتاه شاخ


کپشن کوتاه بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..
‏من سعدی نیستم که بری دوراتو بزنی بیای و بهت بگم:
“آنکه برگشت و جفا کرد و به هیچم بفروخت
به همه عالمش از من نتوانند خرید”.
من وحشی بافقی‌ام، بهت می‌گم:
“ترک ما کردی برو هم‌صحبت اغیار باش
یار ما چون نیستی با هر که خواهی یار باش”.

- | شـــعر️
5.0
شاخ حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه مهربانی


کپشن کوتاه بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن !

صدای تُ تنها مواد مخدریه که با هنذفری تزریق میشه ♥️🎶
‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

4.8
عاشقانه مهربانی دوستت دارم زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه مذهبی


کپشن کوتاه بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام
من حسابم ز همه مردم این شهر جداستــ♡:)
من امیدم به خدا بعد خداهم به خداستــ🦋🍃❮قوت‌قَلب‌اونجا‌که‌

خدا‌میگه"لاتَخافا انَّنی مَعکُما اسمَعُ وَاری"

نترسید‌بَندِگان‌من‌حَواسم‌بهتون‌هست‌

می‌بینمتون‌،می‌شنومتون..🫂♥️🦋❯ ️
5.0
بهترین ها مذهبی خدا حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه موفقیت


کپشن کوتاه بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام
با همه دنیا مهربان باشید،اما به کسی اعتماد نکنید️
5.0
세상 모든 사람에게 친절하되 아무도 믿지 말라
موفقیت چینی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه پاییز


کپشن کوتاه بیو پاییز | متن کوتاه پاییز
نصب برنامه اندروید تاوبیو

پاییز، باران
و پنجره ای رو به رفتنت؛
دیوانه ام اگر عاقل بمانم..

3.5
پاییز شعر باران

کپشن کوتاه شعر


کپشن کوتاه مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

خفـتگان را خبر از محنـت بیدارانـ نیستـ...
تا غمتـ پیشـ نیاید، غـم مردمـ نخوریـ 🙃🤞🏻

5.0

𝑾𝒆𝒂𝒌 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒅𝒐 𝒏𝒐𝒕 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔 𝒐𝒇 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔𝒇𝒖𝒍 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆. 𝒀𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒏𝒐𝒕 𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅 𝒂 𝒔𝒂𝒅 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝒖𝒏𝒕𝒊𝒍 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒃𝒍𝒆𝒎

انگلیسی شعر فلسفی ادبی

کپشن کوتاه بهترین ها


کپشن کوتاه لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99

#سیوش‌کنید: Mein seele
یعنی: نفس من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ოi ᑯеડеο
⤿یعنی: آرزۅۍ‌مـن🥺✨
‌‌
#سیوش‌کنید: **𝐸𝑣𝑖𝑔𝑡 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒** ⤿
یعنی: همیشگی‌قلبم🥺🫀
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒
یعنی: معجزه‌من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟
یعنی: دࢪدونہ‌ےِ‌من🥰🤍
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝑏𝑒𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑
یعنی: مـ؏ـشوقم🙈♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ‌𝐶𝑎𝑙𝑚𝑒𝑟
به معنای: آروم‌جونم☺️♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝐻𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒
به معنای: جذابم👀♥️
5.0

#سیوش‌کنید: ᏣϋⱫԐɭiო
به معنای: خـوشگݪم♥️🦋
‌‌
mein kleiner :سیوش‌کنید#
به معنای: کوچولوی من🙈♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒
به معنای: محبوبَم♥️🖇️
‌‌
#سیوش‌کنید: meine Seele
به معنای: روحِ من🤍
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑖𝑔𝑁𝑜𝑛  𝐽𝑒
به معنای: ملوس‌من🙈♥️
‌.
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝐷𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑁𝑒
به معنای: عزیزترینم♥️🦋
‌‌

#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝐸𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑁𝑐𝑒
به معنای: وجود‌من🥺🦋
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم متفرقه
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه زمستان


کپشن کوتاه بیو زمستان |متن کوتاه زمستان
╭┈─────── 「🌵」

« سَردتَر از برف..! »️
5.0
╭┈─────── 「🌵」

𝗖𝗢𝗟𝗗𝗘𝗥 𝗧𝗛𝗔𝗡 𝗦𝗡𝗢𝗪 ‍❄️‍
زمستان برف

از زمستون نترس عزیزم که اونم خب یه فصلِ ساده است•••🌊🌪

4.7

Don't be afraid winter, baby, it's a simple season

زمستان
نصب برنامه اندروید تاوبیو
•✨•
چہ‌ڪسے‌میگوید‌:پشٺ‌
این ثانیہ‌هاتاریڪ‌است؟
گام‌اگر‌برداریم،
روشنےنزدیڪ‌است :)🦋!
‹◌. @ ˹🦋💙.️
5.0
زمستان بهار چینی سکوت لاتی

کپشن کوتاه جدایی


کپشن کوتاه بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️]

و گویی برای خاطرات، 
قلبی است که جز در شب نمی‌تپد!

4.9

«و کأن للذَکریاتِ قلباً لاینبضُ الا لیلاً»

عاشقانه جدایی شب خاطره
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه خیانت


کپشن کوتاه بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️]
بعضیآ مثل آشغآل میمونن سر وقت نزآریشون دم در گند میزنن به زندگیت!️
5.0
عصبانی خیانت زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کپشن کوتاه دخترانه


کپشن کوتاه بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دخترا #غ‍‌ی‍‌رت‍‌ی ک‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌ن #داد ن‍‌م‍‌ی‍‌زن‍‌ن #ق‍‌ه‍‌ر م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ن . .️
5.0
دخترانه قهر

کپشن کوتاه طنز


کپشن کوتاه متن کوتاه طنز /تکست ها خنده دار و طنز مناسب بیو
من سکوت میکنم،تو احساس زرنگی کن!😂🤙🏻️
5.0
😂🤙🏻𝙒𝙀 𝙋𝙄𝙘𝙠 𝙎𝙞𝙡𝙀𝙣𝘾𝙚 𝙎𝙤 𝙔𝙤𝙪 𝙁𝙀𝙚𝙡 𝙎𝙈𝘼𝙧𝙩
تیکه دار طنز لاتی حاضر جوابی
به سلامتی روزی که من سفید بپوشم😞دکتر بشم وقتی میاین مطبم چنان آمپولی بهتون بزنم که از حلقتون در بیاد تا باشه چشمتون اینقدر دنبال مردن من نباشه بدبختای حلوا نخورده😃️
5.0
طنز متفرقه حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
علم روانشناسی ثابت کرده خندیدن خوبه،
قهقهه عالیه، گریه آدمو آروم میکنه ولی...

باور کنید فحش یه چیز دیگه‌ست دل آدم خنک میشه!»️
5.0
تیکه دار طنز حقیقت حاضر جوابی

کپشن کوتاه مناسبتی


کپشن کوتاه متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و ..
ســلامتـی "مــ٭ــ.ــ٭ــادر"...

"میـم" بـرا مهـربـونیـاش

" آ " واســه آرزوهــاش

" د " واسـه درداش

"ر" واســه رنجـاش.

بســــلامتـی وجــودِ نـازنیـنِـش❤️

♥️ عاشقتم_مادر ♥️

❤روز مادر مبااااارک❤5.0
مناسبتی مادر
- پاتریک خنگِ من !
وقتی میخندی دنیایِ من عوض میشه
و من هیچ زمانی مثل لحظه هایی
که با تو میگذرونم شاد نیستم :)
تو بهترین رفیق بودی که تا امروز داشتم . .
و تا همیشه خواهم داشت !
تو چقدر شبیه من هستی
همین باعث شد
روز به روز با تو صمیمی تر بشم 💓 !
امروز روز تولدته و من چقدرر خوشحالم
که خدا فردی مثل تو به من بخشیده . . :)
و در آخر پاتریک من دوست دارم !!
تولدت مبارک . . :)!💌️
5.0
رفاقتی مناسبتی تبریک تولد دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو
انسان در این دُنیا مسافری بیش نیست .
پَس روزه بر مسافر واجب نیست/:
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂️
5.0
طنز مناسبتی متفرقه حقیقت

کپشن کوتاه بهار


کپشن کوتاه متن کوتاه در مورد بهار / بیو و کپشن و متن کوتاه بهاری [ منتخب ]
•✨•
چہ‌ڪسے‌میگوید‌:پشٺ‌
این ثانیہ‌هاتاریڪ‌است؟
گام‌اگر‌برداریم،
روشنےنزدیڪ‌است :)🦋!
‹◌. @ ˹🦋💙.️
5.0
زمستان بهار چینی سکوت لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
یه‌روتین‌کامل‌مدرسھ😻🌸'!
‌⊱⋅ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ⋅⊰
- ساعت6صبح‌بلند‌شو♥️
- ساعت6تا6:30صبحونه‌تو‌بخور‌و‌ورزش‌کن🥋
- ساعت6:30تا7برو‌حمام🧖🏻‍♀
- ساعت7یکم‌درساتو‌مرور‌کن📗
- برو‌مدرسه🖍
- بعد‌ازبرگشتن‌از‌مدرسه‌حتما‌نیم‌ساعت‌الۍ‌یک‌
ساعت‌استراحت‌کامل‌کن🛌
- تکالیف‌تو‌بنویس‌‌و‌یکم‌مرورشون‌کن🤓
- مابقیش‌با‌خودت😉🌱️
5.0
مهربانی بهار زندگی دوستت دارم انگیزشی