وضعیت کوتاه تلگرام و اینستاگرام / وضعیت کوتاه | تاو بیو

وضعیت کوتاه خاص / وضعیت کوتاه زیبا و قشنگ در بزرگترین سایت وضعیت ایران / وضعیت های زیبا و کوتاه در ادامه

وضعیت کوتاه عاشقانه


وضعیت کوتاه بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه
زیباترین نعمت الهے تویے دلبر😍😘🍃❤️🍃 کپی
𖤐⃟♥️••𝒁𝒊𝒃𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒏 𝑵𝒆𝒎𝒂𝒕 𝑬𝒍𝒂𝒉𝒊 𝑻𝒐𝒊 𝑫𝒆𝒍𝒃𝒂𝒓 COPY
22.9K 118.6K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
آدم دلش میخواست با تو گمشه تو شهر.🤍 کپی
ღـ٨ـﮩـ۸ـﮩ✿ (♥‿♥) ✿ـ٨ـﮩـ۸ـﮩღ COPY
40.4K 225.6K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

میگن به هرچی بخندی به سرت میاد... میگم دلبر ،من انقد میخندم برات که به سرم بیای🤍🧿

کپی
2.4K 49.9K فونت S&m
وضعیت کوتاه عاشقانه بیشتر

وضعیت کوتاه انگلیسی


وضعیت کوتاه بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

کپی

𝗪𝗛𝗘𝗡 𝗨 𝗚𝗥𝗢𝗪 𝗨𝗣 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗜𝗘𝗦...!

COPY
16.1K 91.0K فونت آتنا اسکندری
« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » کپی
🍃‌‌⃤•• 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗠𝗬 𝗟𝗜𝗙𝗘
ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴘᴀɪɴᴛ ɪᴛ COPY
35.8K 436.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
تُـــْـــــو متفاوتي چون من دوسِت دارَم..! کپی
⠀⠀ 𝑌𝑜𝑢'𝑟𝑒 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐵𝑒𝑐𝑎𝑢𝑠𝑒
⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀𝐼 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑌𝑜𝑢..♥️! COPY
4.6K 175.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
وضعیت کوتاه انگلیسی بیشتر

وضعیت کوتاه تنهایی


وضعیت کوتاه بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام

هَمِعِ جآ دآرَمِت••͜⃤🌙🚬 تو خیآلٌم••͜⃤🌿🔥 تو رویآهآم:)!❰⃟🌔⃟❱ تو قَلبَم••͜⃤🌙♥️ تو صیآهیم••͜⃤🌙🖤 هَمِع جآ••͜⃤🌙🚬 جُز کِنارَم!:)!❰⃟🌔⃟❱

کپی
25.2K 441.8K فونت y҉e҉g҉a҉n҉e҉h҉

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ...!!!🙂

کپی
2.8K 71.2K فونت fati83a

مانند شهریار ک در شهر یاری نداشت

کپی
3.4K 119.8K فونت
وضعیت کوتاه تنهایی بیشتر

وضعیت کوتاه غمگین


وضعیت کوتاه بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین

نه میتونم جلوت این بحث رو بازش کنم نه میتونم با غم تنهایی سازش کنم نه غرور اجازه میده که به تو‌خواهش کنم ولی من دلم پر‌میزنه موهاتو نوازش کنم

کپی
7.0K 72.1K فونت SƎ⊥∀ᴚƎH 💫

╰⊱♥⊱╮ღ꧁ گــاهــے لـب های خـنـدان
بــیشـتر از چـشم های گـریـان درد میکـشنـد
 
꧂ღ╭⊱♥≺

کپی
1.9K 28.8K فونت Hadi Mosavei

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ...!!!🙂

کپی
2.8K 71.2K فونت fati83a
وضعیت کوتاه غمگین بیشتر

وضعیت کوتاه تیکه دار


وضعیت کوتاه بیو تیکه دار

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

کپی

𝗕𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗟𝗜𝗕𝗟𝗘
ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅ, ɴᴏᴛ ᴊᴜsᴛ ᴀ ᴍᴇᴍᴏʀʏ

COPY
20.6K 186.5K فونت مهیاس

حآصٍل عٍشق مًتًرسًک بٍ کًلآغ، مًرگ یک مًزرعه اًست...!

کپی
1.9K 62.1K فونت

قشنگترین صدایی که شنیدم صدای درونم بود
که میگفت هیچکدوم ارزش ندارن/=

کپی
1.8K 60.0K فونت ..!
وضعیت کوتاه تیکه دار بیشتر

وضعیت کوتاه اقتصادی


وضعیت کوتاه بیو فقر | متن کوتاه برای اقتصاد فقر فلاکت [پیشنهادی⭐️]

زدم تو گوش مشکلات زندگی☺️ رفتُ🤩 با بزرگترش اومد😞

کپی
2.3K 78.0K فونت Rahele
گوارا می‌کند وضعِ جــهان را بی‌خـبر بودن..🍃 کپی
305 14.0K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

من هر کاری میشد کردم، تو وجودت مال دست ب دست چرخیدن بود(:

کپی
547 47.9K فونت
وضعیت کوتاه اقتصادی بیشتر

وضعیت کوتاه عصبانی


وضعیت کوتاه بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین
کینه ای نیستم، فقط لطفشون رو جبران میکنم ヅ کپی
23.9K 339.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

حآصٍل عٍشق مًتًرسًک بٍ کًلآغ، مًرگ یک مًزرعه اًست...!

کپی
1.9K 62.1K فونت

ما توی عصر گوشی های هوشمند و آدمای احمق زندگی میکنیم😏😏🕷

کپی

We live in the era of smart phones and stupid people

COPY
790 41.3K فونت Dr.F
وضعیت کوتاه عصبانی بیشتر

وضعیت کوتاه رفاقتی


وضعیت کوتاه بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی

« رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »

کپی

𝗕𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗟𝗜𝗕𝗟𝗘
ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅ, ɴᴏᴛ ᴊᴜsᴛ ᴀ ᴍᴇᴍᴏʀʏ

COPY
20.6K 186.5K فونت مهیاس

ر: رویایی . ف:فرشته ای. ی:یدونه. ق:قشنگ ❤رفیق حرف نداری ❤

کپی
24.3K 898.5K فونت شادی

قلب ❤️من جایگاه رفیقی است🧿 که شقایق ها حسرت آن را میخورند🤞

کپی
2.5K 110.2K فونت هلیا فانتزی 🧿
وضعیت کوتاه رفاقتی بیشتر

وضعیت کوتاه شیطنت


وضعیت کوتاه بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه

میگن به هرچی بخندی به سرت میاد... میگم دلبر ،من انقد میخندم برات که به سرم بیای🤍🧿

کپی
2.4K 49.9K فونت S&m

زدم تو گوش مشکلات زندگی☺️ رفتُ🤩 با بزرگترش اومد😞

کپی
2.3K 78.0K فونت Rahele

من بی جنبممـــ منو حتی به شوخی همـــ تهدید نکنـــ همهـ زندگیمو میدمـ تا نابودت کنمــ

کپی
8.5K 373.1K فونت tina
وضعیت کوتاه شیطنت بیشتر

وضعیت کوتاه فلسفی


وضعیت کوتاه متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

کپی

𝗪𝗛𝗘𝗡 𝗨 𝗚𝗥𝗢𝗪 𝗨𝗣 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗜𝗘𝗦...!

COPY
16.1K 91.0K فونت آتنا اسکندری

فرصت زندگی کم است 
نجیب تر از آن باش که برنجانی ...

کپی
945 25.9K فونت

دیـوانِـگی اووج عـاقِل بـودن اسـت !

کپی
1.2K 58.0K فونت ARSHida✨
وضعیت کوتاه فلسفی بیشتر

وضعیت کوتاه شاخ


وضعیت کوتاه بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..
« این زِندِگی مَنه، هَر جور ك بِخوام رَنگِش میکُنَم » کپی
🍃‌‌⃤•• 𝗧𝗛𝗜𝗦 𝗜𝗦 𝗠𝗬 𝗟𝗜𝗙𝗘
ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ᴘᴀɪɴᴛ ɪᴛ COPY
35.8K 436.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ
کینه ای نیستم، فقط لطفشون رو جبران میکنم ヅ کپی
23.9K 339.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان...√

کپی

🥀 ⃟▬▬▭••𝕷𝖊𝖆𝖗𝖓 𝖜𝖍𝖆𝖙 𝖜𝖊 𝖆𝖗𝖊, 𝖓𝖔𝖙 𝖜𝖍𝖆𝖙'𝖘 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 𝖜𝖆𝖓𝖙▴♱

COPY
168.6K 4.13M فونت آسونا
وضعیت کوتاه شاخ بیشتر

وضعیت کوتاه مهربانی


وضعیت کوتاه بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن !

🌸 ⃟ ⃟☁️در این دنیا اگر غم هست؛
صبوری کن ، خدا هست !🌱🙂

کپی
4.8K 105.3K فونت ☁💕𝑷𝑨𝑵𝑰

 زندگی مسابقه نیست از مسیر لذت ببر🍀

کپی

➖⃟☀️••Hayat bir yarış değil Yolun tadını çıkar 🇹🇷

COPY
5.8K 145.8K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

فرصت زندگی کم است 
نجیب تر از آن باش که برنجانی ...

کپی
945 25.9K فونت
وضعیت کوتاه مهربانی بیشتر

وضعیت کوتاه مذهبی


وضعیت کوتاه بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام

🌸 ⃟ ⃟☁️در این دنیا اگر غم هست؛
صبوری کن ، خدا هست !🌱🙂

کپی
4.8K 105.3K فونت ☁💕𝑷𝑨𝑵𝑰

من‌ بالای آسمان‌ این‌ شهر خدایی دیده‌ام که هر‌ناممکنی را‌ممکن‌ میسازد
فقط‌ کافیست‌ زمانش‌ برسد...

کپی
833 30.4K فونت ʞɪ'ᵐᵒʳᵈᵃᵈ'ɴɢ

در هر شرایطی با خودت تکرار کن و خدایی هست مهربانتر از حد تصور ..💛
 

کپی
3.0K 124.4K فونت M.salimi_a
وضعیت کوتاه مذهبی بیشتر

وضعیت کوتاه موفقیت


وضعیت کوتاه بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام

یاد بگیریم اون چیزی که هستیم باشیم نه اون چیزی که بقیه میخوان...√

کپی

🥀 ⃟▬▬▭••𝕷𝖊𝖆𝖗𝖓 𝖜𝖍𝖆𝖙 𝖜𝖊 𝖆𝖗𝖊, 𝖓𝖔𝖙 𝖜𝖍𝖆𝖙'𝖘 𝖔𝖙𝖍𝖊𝖗𝖘 𝖜𝖆𝖓𝖙▴♱

COPY
168.6K 4.13M فونت آسونا
💜︴یک روز خستگی هایم را میفروشم و همرایش آرزوهایم را میخرم :)︴💜 کپی
2.9K 100.3K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

زندگیِ من سه عنصر اصلی داره : من غرورم هدفم

کپی
7.4K 414.0K فونت فاطلی
وضعیت کوتاه موفقیت بیشتر

وضعیت کوتاه پاییز


وضعیت کوتاه بیو پاییز | متن کوتاه پاییز

از بس که خدا عاشق نقاشی بود
هر فصل به روی بوم ، یک چیز کشید
یک بار ولی گمان کنم شاعر شد
یک گوشه ی دنج رفت و پاییز کشید...

کپی
334 23.8K فونت Ꭾ.Ꮦ

پاییز مرا عاشق میکند و باران عاشقتر...
حالا من با باران پاییزی بدون تو چه کنم؟!

کپی
869 83.7K فونت

میان چارچوب امن آغوش مردانه ات میشود یک دل سیر پاییز را عاشقی کرد...❤

کپی
351 42.4K فونت مریم
وضعیت کوتاه پاییز بیشتر

وضعیت کوتاه شعر


وضعیت کوتاه مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی

مانند شهریار ک در شهر یاری نداشت

کپی
3.4K 119.8K فونت

انصاف نیست یک بار به دنیا آمدن و این همه مردن ...
- فروغ فرخزاد

کپی
1.2K 49.1K فونت

زهوشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد

کپی
18.1K 878.4K فونت محمد
وضعیت کوتاه شعر بیشتر

وضعیت کوتاه بهترین ها


وضعیت کوتاه لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99

من قبل از اینکه به کسی بی‌احترامی کنم بهش احترام گذاشتم. اینو خوب یادت باشه :))

کپی

I gave everyone respect before I disrespect them. Remember that.

COPY
15.8K 1.11M فونت

«دُم سَگو اگه صد سال تو قالب بذاری بازم کَجه»
حالا تو هی امیدوار باش طرف فلان‌بازیاشو بذاره کنار :))

کپی
449 39.5K فونت

دل کوچک است و راز بزرگ است و صبر کم🍀

کپی
472 46.0K فونت
وضعیت کوتاه بهترین ها بیشتر

وضعیت کوتاه زمستان


وضعیت کوتاه بیو زمستان |متن کوتاه زمستان

دور گردنش شال پیچیدند و سرش کلاه گذاشتند و رفتند ... کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد. #آدم_برفی 

کپی
895 91.4K فونت Tina
وضعیت کوتاه زمستان بیشتر

وضعیت کوتاه جدایی


وضعیت کوتاه بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️]

هَمِعِ جآ دآرَمِت••͜⃤🌙🚬 تو خیآلٌم••͜⃤🌿🔥 تو رویآهآم:)!❰⃟🌔⃟❱ تو قَلبَم••͜⃤🌙♥️ تو صیآهیم••͜⃤🌙🖤 هَمِع جآ••͜⃤🌙🚬 جُز کِنارَم!:)!❰⃟🌔⃟❱

کپی
25.2K 441.8K فونت y҉e҉g҉a҉n҉e҉h҉
چه عشق هایی که تبدیل به نفرت شدن :) کپی
1.4K 49.8K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

در‌دلم‌خواستن‌مرگ‌کسی‌نیست! ولی‌ای‌کــاش هرکس‌به‌تو‌دل‌بست‌بیاید‌خبرش🙂💙 #عاشقانه

کپی
698 27.1K فونت aref
وضعیت کوتاه جدایی بیشتر

وضعیت کوتاه خیانت


وضعیت کوتاه بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️]

رآبِطِـہ هآ هیچوَقت بآ مَرگِ طَبیعی نِمیمیرَטּ ,, خودخوآهیُ بَداَخلآقیُ غِفلَت اونآ رو اَز بِیـטּ میبَرہ ,, [!]

کپی
1.0K 26.8K فونت ᎯℛℐᎯ
چه عشق هایی که تبدیل به نفرت شدن :) کپی
1.4K 49.8K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

در‌دلم‌خواستن‌مرگ‌کسی‌نیست! ولی‌ای‌کــاش هرکس‌به‌تو‌دل‌بست‌بیاید‌خبرش🙂💙 #عاشقانه

کپی
698 27.1K فونت aref
وضعیت کوتاه خیانت بیشتر

وضعیت کوتاه دخترانه


وضعیت کوتاه بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو

دختری با بال هایی از جنس غرور🐚👐🏻

کپی
20.1K 1.58M فونت YA§

من همانم که اگر دوست مرا یاد کند، به صفای قدمش دیده ای خود فرش کنم.

کپی
4.2K 436.8K فونت yasin

 

وقتی یه زن بی‌تفاوت میشه میفهمید که از دستش دادید. دیگه نه خشمی، نه نفرتی و نه حتی عشقی وجود نداره. وقتی بی‌تفاوتی حاکم میشه دیگه بازگشتی نیست، حسرتی هم نیست. متضاد عشق نفرت نیست، بلکه بی‌تفاوتیه...e²

 

کپی
660 97.8K فونت
وضعیت کوتاه دخترانه بیشتر

وضعیت کوتاه طنز


وضعیت کوتاه متن کوتاه طنز /تکست ها خنده دار و طنز مناسب بیو

ولی من اگه مخترع بودم یه موبایلی اختراع میکردم که وقتی ضربان قلبت وایمیسه، بطور خودکار منفجر بشه😂

کپی
347 27.3K فونت

 

عادت سمیم: سر موقع بیدار می‌شم، ولی رو تخت لش می‌کنم تا زمانی‌که دیرم بشه :)))


 

کپی

My toxic trait: I wake up on time, but lay in bed until I'm late

 

COPY
300 46.8K فونت
وضعیت کوتاه طنز بیشتر

وضعیت کوتاه مناسبتی


وضعیت کوتاه متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و ..
پدر مثل درخت چنار میمونه، میوه هم نداشته باشه،سایه‌اش برامون کافیه🙃🌿 کپی
🇹🇷 Baba Çınar Gibidir
Meyvesi Olmasa da, GÖLGESİ Yeter COPY
4.2K 269.1K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

امیدوارم اولین سینِ سالِ نوتون 
سین کردن پی امی باشه که بهش میدین:||| 

*سال نو مبارک*

کپی
40 11.1K فونت
وضعیت کوتاه مناسبتی بیشتر

وضعیت کوتاه بهار


وضعیت کوتاه متن کوتاه در مورد بهار / بیو و کپشن و متن کوتاه بهاری [ منتخب ]

من 
بهار مي شوم
تو با لبهات
بر تنم شكوفه بزن...

کپی
192 49.2K فونت
وضعیت کوتاه بهار بیشتر