جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

وضعیت کوتاه تلگرام و اینستاگرام / وضعیت کوتاه | تاوبیو

وضعیت کوتاه خاص / وضعیت کوتاه زیبا و قشنگ در بزرگترین سایت وضعیت ایران / وضعیت های زیبا و کوتاه در ادامه
بیو تلگرام متن کوتاه جدید وضعیت کوتاه استاتوس زیبا بیو خاص متن کوتاه وضعیت واتساپ متن برای وضعیت کپشن کوتاه جملات زیبا تکست کوتاه متن مفهومی بیوگرافی متن خفن بیو اینستاگرام متن استوری بیو اینستا تکست متن خاص کپشن نوشته کوتاه جمله کوتاه بیو پروفایل متن کوتاه قشنگ تکست سنگین تکست خاص بیو نوشته بیو فارسی

وضعیت کوتاه عاشقانه


وضعیت کوتاه بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه

دلیل نبض قلبـ♡ـمی طُ... ❤💋🥰


‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌️
5.0
عاشقانه دوستت دارم
زیباترین نعمت الهے تویے دلبر😍😘🍃❤️🍃️
5.0
𖤐⃟♥️••𝒁𝒊𝒃𝒂 𝑻𝒂𝒓𝒊𝒏 𝑵𝒆𝒎𝒂𝒕 𝑬𝒍𝒂𝒉𝒊 𝑻𝒐𝒊 𝑫𝒆𝒍𝒃𝒂𝒓
عاشقانه دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

[ ﮼‌مََِتَِعَِهَِِدَِشَُِدََِمَِ‌‌بَِهَِ‌ِ‌تََِعََِهَُِدَِیَِ‌‌بَِهَِ‌ِنَِٰاَِمَِ‌ِ‌تَُِوَِ♥ ]

5.0
عاشقانه دوستت دارم

وضعیت کوتاه انگلیسی


وضعیت کوتاه بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

5.0

𝗪𝗛𝗘𝗡 𝗨 𝗚𝗥𝗢𝗪 𝗨𝗣 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗜𝗘𝗦...!

انگلیسی فلسفی بی تفاوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

‌ «قلبم‌ پُر شده‌ از تـو..♡ »
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
‌‌‌‌‌‌‌‌

╭┈──────「♥️」
╰─┈➤ᴹᵞ ᴴᴱᴬᴿᵀ ᴵˢ ᶠᵁᴸᴸ ᴼᶠ ᵞᴼᵁ
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم

وضعیت کوتاه تنهایی


وضعیت کوتاه بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه غمگین


وضعیت کوتاه بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین
چه خوب گفت تتلو:
همیشه بزرگترین ضربه هارو عزیزترین کَسا بهت میزنن، پس جوری رفتار کن که هیچ عزیزی برات باقی نَمونه..؛️
5.0
شاخ غمگین حقیقت خسته تتلو
          ‌   ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ɪ sᴀᴡ ᴡᴀs
            ‌ 𝕄𝕐 𝔾𝕆𝕆𝔻 𝔽𝔸𝕌𝕃𝕋🖤

هرچی بدی دیدم تقصیر خوبیام بود!🖤️
5.0
غمگین حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه تیکه دار


وضعیت کوتاه بیو تیکه دار


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
‌🩸⸸帶著人類面具的惡魔⸸ ☠️🩸𓂉︎⸸宜必思⸸𓂉︎ ☠️🩸惡魔萬歲 ⁶⁶⁶ ⸸🜐 ☠️🩸欢迎来到我的黑色世我的色界 ☠️! 🎚️‌𝟔𝟔𝟔🎚️🩸
ﻧﻣﻳرﺳﻳن ب‍‌ﻫ ﻣن ح‍‌ت‍‌ی ت‍‌و اوج‍‌ت‍‌ون . !️
5.0
شاخ تیکه دار متفرقه حقیقت مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه اقتصادی


وضعیت کوتاه بیو فقر | متن کوتاه برای اقتصاد فقر فلاکت [پیشنهادی⭐️]

زدم تو گوش مشکلات زندگی☺️ رفتُ🤩 با بزرگترش اومد😞

4.9
اقتصادی شیطنت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه عصبانی


وضعیت کوتاه بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه رفاقتی


وضعیت کوتاه بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی
ܢ̣ــܣࡅ߳ـܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚـࡅ߳ߺߺܙ ܭــࡅ࡙ܢܚـࡅ߳؟
ߊ‌ࡐ‌ࡅ߭ܨ ܭـܘ ࡅ߳ࡐ‌ ܟܿࡐ‌ܢܚ݅حߊ‌ܠܨ ࡐ‌ ܫ̇ــܩܢ ܭࡅ߭ߊ‌ܝ‌ࡅ߳ܘ
🧿✨️
5.0
𝒲𝒽𝑜'𝓈 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒷𝑒𝓈𝓉 𝒻𝓇𝑒𝒾𝓃𝒹?
𝒯𝒽𝑒 𝑜𝓃𝑒 𝓌𝒽𝑜 𝒾𝓈 𝒷𝑒𝓈𝒾𝒹𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝒾𝓃 𝒽𝒶𝓅𝓅𝒾𝓃𝑒𝓈𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒶𝒹𝓃𝑒𝓈𝓈🧿✨
رفاقتی بامعرفت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه شیطنت


وضعیت کوتاه بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه
وقتی از سالن امتحان بیرون میام
دقیقا اون حسیو دارم که دکترا تو فیلما دارن
وقتی از اتاق عمل میان بیرون و میگن:

متاسفانه تمام سعیمون کردیم
ولی کاری از دستمون برنیومد😂😂😂️
5.0
شیطنت طنز حاضر جوابی
از اونی که می‌گفت به خاطرت با کل دنیا میجنگم چه خبر؟!
هنوز داره میجنگه یا شهید شد؟😂️
5.0
شیطنت حاضر جوابی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دیروز اومدم یه آدم خوشگل‌ و بغل کنم نتونستم😔
چون خوردم به آینه😂❤️
5.0
شاخ شیطنت طنز شاد

وضعیت کوتاه فلسفی


وضعیت کوتاه متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !

‌‌ وقتی بزرگ میشی قلبت میمیره..! ـ

5.0

𝗪𝗛𝗘𝗡 𝗨 𝗚𝗥𝗢𝗪 𝗨𝗣 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧 𝗗𝗜𝗘𝗦...!

انگلیسی فلسفی بی تفاوت
هیتلر همیشه می‌گفت ؛
اگه میخوای مث خورشید بدرخشی ؛ باید قبلش مثل خورشید بسوزی..:)️
5.0
If you want to shine like the sun you have to burn like the sun first:)
فلسفی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه شاخ


وضعیت کوتاه بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
چه خوب گفت تتلو:
همیشه بزرگترین ضربه هارو عزیزترین کَسا بهت میزنن، پس جوری رفتار کن که هیچ عزیزی برات باقی نَمونه..؛️
5.0
شاخ غمگین حقیقت خسته تتلو
نصب برنامه اندروید تاوبیو

ک‍‌س‍‌ایی ک‍‌ه زی‍‌اد #ق‍‌ه‍‌ر م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ن خ‍‌یل‍‌ی ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ه‍‌م‍‌و #دوس‍‌ت د‍‌ارن . . !
‌️
5.0
عاشقانه شاخ قهر دوستت دارم

وضعیت کوتاه مهربانی


وضعیت کوتاه بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن !
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه مذهبی


وضعیت کوتاه بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام
نصب برنامه اندروید تاوبیو
+أيْنَماڪانَ‌اسم‌الحُسَيْن
فهُناڪ‌ َالجنّة . . . ″
-هرڪجا‌نام‌ح‌ـسین‌است..؛
همانجاست‌بهشت ..🩵🫀..′':))      ‌‌️
5.0
مذهبی امام حسین متفرقه

وضعیت کوتاه موفقیت


وضعیت کوتاه بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه پاییز


وضعیت کوتاه بیو پاییز | متن کوتاه پاییز
کنار پنجره تو هوای بارونی واسم ، بزرگترین آرامشه :)️
5.0
Next to the window is the greatest comfort in rainy weather :)

تنهایی پاییز آرامش
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه شعر


وضعیت کوتاه مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی
شده دردی به دلت ریشه کند آب شوی؟
همه شب با غم‌دلتنگی خود خواب شوی؟
شده آیا که غمی ریشه به جانت بزند؟
گره در روح و روانت، به جهانت بزند
شده دلتنگ شوی غم به جهانت برسد؟
گره‌ات کور شود غم به روانت برسد؟
شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک؟
من به این چاره‌ی بیچاره دچارم هرشب️
5.0
غمگین شعر دلتنگی

ز هوشیاران عالم هرکه را دیدم غمی دارد
دلا دیوانه شو، دیوانگی هم عالمی دارد..!🌚

5.0
شعر حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دل مـے تواند بـہ بزرگـے دریـا باشد
محدودیت در نگاه ماست...!

✞.دُختَرِ اُقیانوس.✞️
5.0
شعر بهترین ها دریا ادبی

وضعیت کوتاه بهترین ها


وضعیت کوتاه لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99
مامانم خواستم بگم به وجودت افتخار میکنم 🥹♾️
به اینکه اینقدر قویی
به اینکه اینقدر زندگیمو قشنگ کردی
به اینکه پیشم بودی هر زمان و هر جا
من به دخترِ تو بودن افتخار میکنم همه چیزم🫠🫀.️
5.0
عاشقانه بهترین ها مادر دوستت دارم

#سیوش‌کنید: Mein seele
یعنی: نفس من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ოi ᑯеડеο
⤿یعنی: آرزۅۍ‌مـن🥺✨
‌‌
#سیوش‌کنید: **𝐸𝑣𝑖𝑔𝑡 𝐻𝑖𝑒𝑟𝑡𝑒** ⤿
یعنی: همیشگی‌قلبم🥺🫀
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒
یعنی: معجزه‌من🥺♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟
یعنی: دࢪدونہ‌ےِ‌من🥰🤍
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝑀𝑦 𝑏𝑒𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑
یعنی: مـ؏ـشوقم🙈♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: ‌𝐶𝑎𝑙𝑚𝑒𝑟
به معنای: آروم‌جونم☺️♥️
‌‌
#سیوش‌کنید: 𝐻𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒
به معنای: جذابم👀♥️
5.0
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی همسر آرامش
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه زمستان


وضعیت کوتاه بیو زمستان |متن کوتاه زمستان

وضعیت کوتاه جدایی


وضعیت کوتاه بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️]
دَر دِل مٰا جُز یِکـی جٰایِ دیگَری نـ‌یس چِ بـاشَد وَ نَباشَد•️
5.0
𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒏 𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔, 𝒘𝒉𝒆𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒕
عاشقانه جدایی دوستت دارم بامعرفت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه خیانت


وضعیت کوتاه بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️]
هیچکدومتون واقعی نبودین••͜♡!️
5.0
───• · · · ⌞🌵⌝ · · · •───
𝔑𝔬𝔫𝔢 𝔬𝔣 𝔲 𝔴𝔢𝔯𝔢 𝔯𝔢𝔞𝔩
خیانت نامردی دروغ
نصب برنامه اندروید تاوبیو
اگه آب حموم سرد شد،
بدون یکی دیگه داره ازش استفاده می‌کنه.
این فقط راجع به آب نیست،
"میفهمی که چی میگم"؟ :)️
5.0
تیکه دار خیانت حقیقت

وضعیت کوتاه دخترانه


وضعیت کوتاه بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو
‌‌اگه مَن خُــــدا بودم
‹‹تُ..∞›› میشدی بهتـــرین مخلوقَم،دلبَــــر... 😉♥
‌   ‌‌‌
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
عاشقانه دخترانه دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

وضعیت کوتاه طنز


وضعیت کوتاه متن کوتاه طنز /تکست ها خنده دار و طنز مناسب بیو

ولی من اگه مخترع بودم یه موبایلی اختراع میکردم که وقتی ضربان قلبت وایمیسه، بطور خودکار منفجر بشه😂

4.9
طنز
وقتی از سالن امتحان بیرون میام
دقیقا اون حسیو دارم که دکترا تو فیلما دارن
وقتی از اتاق عمل میان بیرون و میگن:

متاسفانه تمام سعیمون کردیم
ولی کاری از دستمون برنیومد😂😂😂️
5.0
شیطنت طنز حاضر جوابی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دیروز اومدم یه آدم خوشگل‌ و بغل کنم نتونستم😔
چون خوردم به آینه😂❤️
5.0
شاخ شیطنت طنز شاد

وضعیت کوتاه مناسبتی


وضعیت کوتاه متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و ..
نصب برنامه اندروید تاوبیو
سادہ و سر راست بگـܩ و دردسرتون نـــدم!
تولدمـღ مبارکـ!️
5.0
مناسبتی تولدم

وضعیت کوتاه بهار


وضعیت کوتاه متن کوتاه در مورد بهار / بیو و کپشن و متن کوتاه بهاری [ منتخب ]
1401 هم تموم شد با تموم سختیاش، تلخی و شیرینی هاش، گریه و خندهاش
خیلی ها از زندگیم رفتن بیرون و خیلیا وارد زندگیم شدن
خیلی چیزا رو از دست دادم و خیلی چیزا رو بدست اوردم
و چیزای خیلی زیادی یاد گرفتم

به امید سالی بهتر 🦋✌🏻

5.0
مناسبتی بهار ادبی عید
نصب برنامه اندروید تاوبیو