جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو نوشته;کوتاه برای بیو و وضعیت و کپشن [ بیو نوشته کوتاه] | تاوبیو

بیو نوشته های کوتاه مناسب بیو و کپشن . کپشن نوشته و نوشته های بیو زیبا و جدید مناسب بیو واتساپ بیو تلگرام بیو اینستاگرام و سایر بیو ها . زیبا ترین بیو نوشته های فارسی و انگلیسی با ترجمه در تاو بیو:
بیو تلگرام متن کوتاه جدید وضعیت کوتاه استاتوس زیبا بیو خاص متن کوتاه وضعیت واتساپ متن برای وضعیت کپشن کوتاه جملات زیبا تکست کوتاه متن مفهومی بیوگرافی متن خفن بیو اینستاگرام متن استوری بیو اینستا تکست متن خاص کپشن نوشته کوتاه جمله کوتاه بیو پروفایل متن کوتاه قشنگ تکست سنگین تکست خاص بیو نوشته بیو فارسی

بیو نوشته عاشقانه


بیو نوشته بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه
🕛
﴾♡00:00♡﴿
🕑

تاٰدیرنَشده‌بِهِش‌بِگین
اِمشَب‌یِک‌ساٰعَت‌بیشتَردوستت‌داٰرم💖🧿
4.9
عاشقانه دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بیو نوشته انگلیسی


بیو نوشته بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی


کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
5.0


Not everyone has your kind heart. So be proud of having such a big heart.

انگلیسی موفقیت مهربانی کارما
من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!️
5.0
╭─━─━─≪🌅≫─━─━─╮
𝗜𝗙 𝗜 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗘 𝗦𝗢𝗠𝗘𝗢𝗡𝗘
ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ʀᴇᴘᴇᴀᴛ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ
انگلیسی جدایی نامردی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور

بیو نوشته تنهایی


بیو نوشته بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام
از چيزى حرف می‌زد كه حرفش نبود. به چيزى می‌خنديد كه در خلوت به گريه‌اش انداخته بود. او با كسى بود كه دوستش نداشت و صورت كسى را پشت چشمانش داشت كه انكارش میكرد. او از آن‌چه نبود نقابى ساخته بود و آنچه را كه بود پشتش پنهان كرده بود.
-آلبر کامو️
5.0
غمگین تنهایی خسته حقیقت سکوت
چ‍‌ق‍‌د ن‍‌ی‍‌از دارم ی‍‌ک‍‌ی از س‍‌ک‍‌و‍‌ت‍‌م ب‍‌ف‍‌ه‍‌م‍ہ
چہ م‍‌رگ‍‌م‍ہ و ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌غ‍‌ل‍‌م ک‍‌ن‍ہ . . ! :)️
5.0
غمگین تنهایی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو

اون لحـظه که آدما باهات کاری میکنن که خالت از سادگـیت بهم میخوره....؟!
دقیقاً همون لحظـه یه آدم دیـگهٔ میشی !

4.9
تیکه دار تنهایی زندگی خسته

بیو نوشته غمگین


بیو نوشته بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین

اونی که نمیدونست واسه کدوم غمش گریه کنه (: قهقه زد(:

5.0
غمگین
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بیو نوشته تیکه دار


بیو نوشته بیو تیکه دار
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‍م‍‌ن #م‍‌ت‍‌ن‍‌ف‍‌ر ش‍‌دن ‌ب‍‌ل‍‌د ن‍‌ی‍‌ص‍‌م
ی‍‌ه‍‌و #دک‍‌م‍‌ه‍ صی‍‌ک ه‍‌م‍‌ت‍‌ون‍‌و م‍‌ی‍‌زن‍‌‌م..!️
5.0
غمگین تیکه دار حقیقت

بیو نوشته اقتصادی


بیو نوشته بیو فقر | متن کوتاه برای اقتصاد فقر فلاکت [پیشنهادی⭐️]

⁦:-⁩خار بودیم🌵 گل به فدایش🥀 بچه ندار 💵❌بودیم دارا 💸به فدایش💔🌵⁦:-⁩

4.6
غمگین اقتصادی خسته

پول شاید نتونه همه‌ی مشکلات زندگیمون رو حل کنه ولی کمک میکنه با یه تیپ خیلی آراسته باهاشون روبرو شیم

 

3.9
اقتصادی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‏اگر فکر کردی نقطه ضعف من پوله و با پول زیاد میتونی خرم کنی ، بله دقیقا درست فکر کردی️
5.0
طنز اقتصادی متفرقه

بیو نوشته عصبانی


بیو نوشته بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین
#دهنم مزه# خون میده #از بس #حرفامو کشتم:))️
5.0
𝚖𝚢 𝚖𝚘𝚞𝚝𝚑 𝚜𝚖𝚎𝚕𝚕𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚒 𝚔𝚒𝚕𝚕 𝚖𝚢 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜
عصبانی حقیقت سکوت خسته
اه‍‌ل ان‍‌ت‍‌‍‌ق‍‌ام و ت‍‌ل‍‌اف‍‌ی ک‍‌ردن ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م ول‍‌ی دوس‍‌ت دارم ج‍‌وری باش‍‌م ک‍‌ه از دش‍‌م‍‌نی ب‍‌ا م‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌مون باش‍‌ن:)️
5.0
تیکه دار عصبانی حقیقت حاضر جوابی انتقام
نصب برنامه اندروید تاوبیو

کارما میگه،
وقتی آدما عصبانی هستن به حرفاشون گوش بده، چون همون موقع‌ست که حقیقت واقعی رو از زبونشون می‌شنوی :)
5.0
Karma says,
Listen to people when they're angry, because that is when the real truth comes out.

بهترین ها عصبانی حقیقت کارما

بیو نوشته رفاقتی


بیو نوشته بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

5.0

𝓣𝓱𝓮 𝓹𝓪𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓭𝓸𝓮𝓼𝓷'𝓽 𝓰𝓸 𝓪𝔀𝓪𝔂 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓶𝓮𝓭𝓲𝓬𝓲𝓷𝓮, 𝓲𝓽'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓰𝓸𝓷𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓱𝓾𝓰𝓼 ..

رفاقتی
هزار نفرم اگه دورم باشن
فقط تو به چشمم میای رفیق^-^♥️🧿️
5.0
رفاقتی دختر
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بیو نوشته شیطنت


بیو نوشته بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه

بــرا چیــ داریـ پروفایـلـمو چکــ میـکـنیـ بیکار؟😐

5.0
شیطنت
ای‍‌ن‍‌ دن‍‌ی‍‌ا ارزش‍‌ ن‍‌داره‍‌...
‍خ‍ود‍ت‍و اذ‍ی‍‍ت‍ ‍ن‍‍ک‍‍ن‍ ، ‍ب‍‍ق‍‍ی‍‍ه‍ رو اذ‍ی‍‍ت‍ ‍ک‍‍ن‍!
😂🤙💯️
5.0
شاخ شیطنت طنز لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بیو نوشته فلسفی


بیو نوشته متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !
نصب برنامه اندروید تاوبیو
[دنیا همه سَر به سَر خیال است،خیال💙☁️]️
4.9
فلسفی ادبی

بیو نوشته شاخ


بیو نوشته بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..


😏(اینقدر ب من فکر نکن تو
حتی نمیتونی فیک من باشی)༶•┈┈⛧┈♛

5.0
شاخ مغرور

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌‌‌‌‌‌‌

تو تنها رفیق صمیمی منی..!^^
⠀️
5.0
‌‌‌‌‌‌‌ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
•━━━━∪∪━━━━•
UR MY ONLY BEST FRIEND
شاخ رفاقتی بامعرفت

بیو نوشته مهربانی


بیو نوشته بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن !


کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
5.0


Not everyone has your kind heart. So be proud of having such a big heart.

انگلیسی موفقیت مهربانی کارما
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بیو نوشته مذهبی


بیو نوشته بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام
{هر‌وقت‌ حس‌ کردی‌‌
واقعا‌ همه‌ تَنهات‌ گذاشتن ‌و‌ کَسی ‌نَبود‌
به‌ همین‌ آیه ‌فکر کُن:

ما وَدَّعَکَ رِبُّکَ
که ‌پَرورگارت تو‌ر ا‌رَها‌ نَکرده…✨️
5.0
بهترین ها مذهبی خدا انگیزشی زندگی
بنده‌ای‌باخداگفت:
اگرسرنوشت‌مرانوشته‌ای
پس‌چرادعاکنم؟
خدا‌گفت:
شاید‌نوشته‌باشم‌هر‌چه‌دعا‌کند!️
5.0
بهترین ها مذهبی خدا
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بیو نوشته موفقیت


بیو نوشته بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام


کارما میگه،
همه اون قلب مهربون تو رو ندارن. پس از داشتن چنین قلب بزرگی احساس سربلندی کن❤️‍🔥🌬💥
5.0


Not everyone has your kind heart. So be proud of having such a big heart.

انگلیسی موفقیت مهربانی کارما

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
از زندگیت رویا بساز و از رویا واقعیت️
5.0

▭▬ᴍᵃᵏᵉ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ᶠʳᵒᵐ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᶠᵉ
ᵃⁿᵈ ᵐᵃᵏᵉ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ ᶠʳᵒᵐ ᵈʳᵉᵃᵐˢ▭▬
موفقیت بهترین ها زندگی انگیزشی

بیو نوشته پاییز


بیو نوشته بیو پاییز | متن کوتاه پاییز
‹ زندگی‌ یک رویاست ،
و " پاییز " رویایی‌ست درون رویایی دیگر! ؛)🍊🍂🦔
5.0
پاییز انگیزشی
اونقد سینگل موندم که وقتي اسم خودمو تایپ میکنم کیبورد گوشیم به طور اتوماتیک ایموجي عقاب رو پیشنهاد میده😂🦅️
5.0
I stayed so single that when I type my name, my phone keyboard automatically suggests an eagle emoji😂🦅
طنز پاییز شاد
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بیو نوشته شعر


بیو نوشته مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی
‹‌ دیوانه و دلبسته ی اقبال خودت باش! ˇˇ ›️
5.0
شعر ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زندگی ساز دل است!
تو نوازنده‌ی این سازی و بس..
تو اگر شاد زنی شاد شوی
گرچه باشی چو قناری به قفس!✨🌱️
5.0
شعر زندگی انگیزشی

بیو نوشته بهترین ها


بیو نوشته لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99

••
نور به ما یادآوری میکنه،
همیشه تاریکی نمیمونه':)🌱

4.9
بهترین ها ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
از زندگیت رویا بساز و از رویا واقعیت️
5.0

▭▬ᴍᵃᵏᵉ ᵈʳᵉᵃᵐˢ ᶠʳᵒᵐ ʸᵒᵘʳ ˡⁱᶠᵉ
ᵃⁿᵈ ᵐᵃᵏᵉ ʳᵉᵃˡⁱᵗʸ ᶠʳᵒᵐ ᵈʳᵉᵃᵐˢ▭▬
موفقیت بهترین ها زندگی انگیزشی

بیو نوشته جدایی


بیو نوشته بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️]
من اگه کسیو حذف کردم،
دوباره تکرارش نمیکنم..!️
5.0
╭─━─━─≪🌅≫─━─━─╮
𝗜𝗙 𝗜 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗩𝗘 𝗦𝗢𝗠𝗘𝗢𝗡𝗘
ɪ ᴡᴏɴ'ᴛ ʀᴇᴘᴇᴀᴛ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ
انگلیسی جدایی نامردی

انق‍‌د از خ‍‌وبی‍‌ات گف‍‌تم‍ الان خج‍‌ال‍‌ت میکش‍‌م بگ‍‌م‍‌ تن‍‌ه‍‌ام‌گ‍‌ذاشت‍‌ع:))️
5.0
جدایی نامردی عشق یک طرفه
نصب برنامه اندروید تاوبیو

بیو نوشته خیانت


بیو نوشته بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️]

◜🕊◞ ▾ تا ‍ح‍‌رف ‍اَ‍ز ‍صداقت ‍شد ‍یهو ‍صدا، ‍قط ‍شدᆢ◞🕊◜

4.9

ᆢᵀ𝗮 ᴴᵃʳ𝗙 𝗮𝗭 𝘀𝗲ᵈ𝗮ᵠᵃᵀ ᶳᴴᵒ𝗱 𝘆ᵉʰ𝗢 𝘀𝗘𝗱ᵃ,ᵠ𝗮ᵗ 𝗦𝗵ᵒ𝗱 ᆢ

خیانت دروغ
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ع‍‌ش‍‌ق چ‍‌ی‍‌ه؟ رف‍‌ی‍‌ق چ‍‌ی‍‌ه؟ اه‍‌ا ه‍‌م‍‌ون‍‌ای‍‌ی ک‍‌ه ف‍‌روخ‍‌ت‍‌ن‍‌ت ب‍‌ه ب‍‌ق‍‌ی‍‌ه؟️
5.0
خیانت آرامش

بیو نوشته دخترانه


بیو نوشته بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو
بعضی وقتا اونقدر حرف داری که حوصلشو نداری سکوت میکنی''🖤🎧 "


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
غمگین دخترانه سکوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

م‍‌ح‍ ے دخ‍‌ت‍‌رم‍ :) ل‍‌ج‍ ک‍‌ن‍‌م‍ دن‍‌ی‍‌ا رو ک‍‌ج‍ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م‍ :)

5.0
شاخ دخترانه دختر مغرور

بیو نوشته طنز


بیو نوشته متن کوتاه طنز /تکست ها خنده دار و طنز مناسب بیو

متفاوت باش..
مثلا بشین رو تلویزیون مبل ببین..!

5.0
طنز شاد
من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی ام!️
4.9
I’m not lazy. I’m on energy-saving mode
طنز انتقام
نصب برنامه اندروید تاوبیو
شب از قلبم :پرسیدیم چرا خواب به چشمان من نمی اید؟گفت:چون مثل خر بعد از ظهر خوابیدی الکی هم ادا عاشقارودر نیار ؛
واقعا از قلبم انتظار نداشتم
چی بی احساس شد/:️
5.0
طنز حقیقت شاد

بیو نوشته مناسبتی


بیو نوشته متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و ..

زندگی من بر سه اصل استوار است: نـگاه مادرم لبــــخند مادرم دعـــــــــــای مادرم😍💙

5.0
مناسبتی مادر زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
#شـــب شــده ...

بیـا «آغــوشــــت» را بـگشـا
نبـض زندگی ام در خواهشِ
یڪ شب بخیر #تـــو میزند
دریــغ مڪــن...!

شبت بخیر نفسم💋❤️

4.6
عاشقانه مناسبتی شب بخیر

بیو نوشته بهار


بیو نوشته متن کوتاه در مورد بهار / بیو و کپشن و متن کوتاه بهاری [ منتخب ]
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﺒﻪ ﯼ ﺩﻧﺠﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻘﺸﻪ ی ﺧﻮﺩ،
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ ،
ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻋﺠﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ،
ﮔﺎﻩ ﺧﺸﮏ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﻬﯽ ﺷﺮ ﺷﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺩﺍﺭد،
ﺯﻧﺪﮔﯽ آﻥ ﮔﻞ ﺳﺮﺧﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻣﯽﺑﻮﯾﯽ،
ﯾﮏ ﺳﺮآﻏﺎﺯ ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺍﺳﺖﮐﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ دارد!
ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﺪ ؛ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ ؛
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ؛
ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ ؛
ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ،
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ ،
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ...ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ !️
5.0
بهار زندگی شاد
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زمين
در دفتر خاطراتش
نام روزهايي كه
حالش خوب بود را
بهار گذاشت
و زيرش
با قلمي سبز نوشت
"آدمي نيست كه عاشق نشود فصل بهار"
4.8
بهار ادبی طبیعت زندگی