جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه / متن های کوتاه زیبا و قشنگ [گلچین] | تاوبیو

متن کوتاه و یک خطی قشنگ و گلچین شده در بزرگترین سایت متن کوتاه . هزاران متن کوتاه عاشقانه غمگین شعر پسرانه دخترانه و .. بصورت گلچین شده در سایت تاو بیو : بیو های کوتاه زیر را از دست ندید
بیو تلگرام متن کوتاه جدید وضعیت کوتاه استاتوس زیبا بیو خاص متن کوتاه وضعیت واتساپ متن برای وضعیت کپشن کوتاه جملات زیبا تکست کوتاه متن مفهومی بیوگرافی متن خفن بیو اینستاگرام متن استوری بیو اینستا تکست متن خاص کپشن نوشته کوتاه جمله کوتاه بیو پروفایل متن کوتاه قشنگ تکست سنگین تکست خاص بیو نوشته بیو فارسی

متن کوتاه عاشقانه


متن کوتاه بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه انگلیسی


متن کوتاه بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

5.0

𝑨𝒑𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆, 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆!:)

انگلیسی تیکه دار بامعرفت

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز...!

 

5.0

ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!

انگلیسی موفقیت خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
‌‌
   ➖⃟🫀••𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗘𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟
ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴᴇs ᴘʀᴇᴛᴇɴᴅɪɴɢ
ᴛᴏ ʙᴇ ᴄᴏʟᴅ ʜᴇᴀʀᴛᴇᴅ
انگلیسی مهربانی حقیقت

متن کوتاه تنهایی


متن کوتاه بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه غمگین


متن کوتاه بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین

ت‍‌ج‍‌رب‍ہ ه‍‌ام‍‌ون‍ ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ع‍ س‍‌ن‍‌م‍‌ون‍ہ ! :|

5.0
غمگین
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه تیکه دار


متن کوتاه بیو تیکه دار

بہ هر کس اندازه‌ے لیاقتش بها بده نہ اندازه‌ے مرامت🙂✋🏻🍭

5.0

𝑨𝒑𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒕𝒆 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆, 𝒏𝒐𝒕 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆!:)

انگلیسی تیکه دار بامعرفت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

غــُرْورْ بِهِتْ قُدّرَتـــْ میدهْ وَلی شـّاد بودَنو ازت میگیره.. حاضـّرَمْ شاد نَباشَم وَلــی قُدّرَتْ داشتـِه باشَم..

5.0
تیکه دار شاخ مغرور

متن کوتاه اقتصادی


متن کوتاه بیو فقر | متن کوتاه برای اقتصاد فقر فلاکت [پیشنهادی⭐️]
شما نماز خونـבن تونم از روے حوس رسیـבن بـہ حوریـہ😇🔪🫥️
5.0
𝕐𝕠𝕦 𝕔𝕒𝕟 𝕡𝕣𝕒𝕪 𝕓𝕖𝕔𝕒𝕦𝕤𝕖 𝕠𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕖𝕤𝕚𝕣𝕖 𝕥𝕠 𝕣𝕖𝕒𝕔𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕓𝕣𝕚𝕕𝕖 😇🔪🫥
غمگین اقتصادی حقیقت زندگی
بزرگترين حسرت ما آدمها ، فرصت هاى از دست رفتمونه.️
4.7
🇹🇭⃟💛ᴏᴜʀ ʙɪɢᴇsᴛ ʀᴇɢʀᴇᴛs ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ᴄʜᴀɴᴄᴇs ᴡᴇ ᴅɪᴅɴ'ᴛ ᴛᴀᴋᴇ.
غمگین اقتصادی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه عصبانی


متن کوتاه بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین

+چرا کشتیش؟
_خیلی حرف میزد
+یعنی چی توضیح بده
_خیلی حرف میزنی

5.0
شاخ عصبانی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو

[ هَمَتون رِسیدین بِ لَبه ی پَرتگآهِ چِشمآم...! :] خیلی کم مونده بندازمتون🙃🤘👊

4.9
غمگین عصبانی

متن کوتاه رفاقتی


متن کوتاه بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی
‌یه‌کلمہ وجود داره بنام ‹𝑳𝒊𝒎𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 ›یعنی:
اونقدر یہ‌نفرو دوست‌داری کہ دردش میشه دردت
و خوشحالیش میشه خوشحالیت...
یجور حسِ‌عمیقِ قلبیہ بین دونفر؛حتی‌اگه‌اون‌ یہ‌نفر احساساتش‌رو ازتون مخفی کنہ ولی بازم شما حسش میکنید!!🫀'🙂
خیلی‌کلمہ‌خاص‌و‌قشنگیہ رفیق :)✨
5.0
رفاقتی دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو
من‌ حتی بعد از مرگم استرس اینو دارم که نکنه
رفیقام سر خرما دعوا کنن ابروریزی بشه :|️
5.0
رفاقتی طنز حقیقت

متن کوتاه شیطنت


متن کوتاه بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه
ب‍ہ #خ‍‌ی‍‌ان‍‌ت م‍‌ی‍‌گ‍‌ی #ش‍‌ی‍‌ط‍‌ن‍‌ت |':
ب‍ہ #ه‍‌رزه ب‍‌ودن م‍‌ی‍‌گ‍‌ی #ت‍‌ن‍‌وع ط‍‌ل‍‌ب‍‌ی ،
ب‍‌اه‍‌مہ #ل‍‌اس زدن‍‌م ش‍‌ده #اج‍‌ت‍‌م‍‌اع‍‌ی ب‍‌ودن :/
ی‍ہ اس‍‌مم واس #م‍‌ادرج‍‌ن‍‌ده ب‍‌ودن‍‌ت #پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن !️
5.0
شاخ شیطنت حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه فلسفی


متن کوتاه متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه شاخ


متن کوتاه بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ... خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ...!

5.0
خیانت شاخ نامردی بی تفاوت

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

5.0
شاخ طنز حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه مهربانی


متن کوتاه بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن !

احساسی‌ترین آدم ها
هموناییَن که ادعای سنگ بودن دارن..!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
‌‌
   ➖⃟🫀••𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗦𝗧 𝗘𝗠𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟
ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ᴀʀᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴᴇs ᴘʀᴇᴛᴇɴᴅɪɴɢ
ᴛᴏ ʙᴇ ᴄᴏʟᴅ ʜᴇᴀʀᴛᴇᴅ
انگلیسی مهربانی حقیقت
زندگی واسه ناراحتی و افسردگی خیلی کوتاهه، بیا خوشحال باشیم و ازش لذت ببریم! 💚✌🏻🥰️
5.0
Life is too short to be sad and depressed, lets be happy and enjoy it!
انگلیسی مهربانی زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

محبت مثل مشروب خوردن میمونه... وقتی کم میدی طرف میخوره حالشو میبره ... ! وقتی زیاد از حد میشه ... طرف بالا میاره ...  ✍️nafasi ♥️

4.9

Liebe ist wie Alkohol trinken ... wenn du ihn reduzierst, frisst er dich weg ...! Wenn es zu viel ist ... geht es hoch ...

مهربانی

متن کوتاه مذهبی


متن کوتاه بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام
خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ ❤️
#حسبی الله ️
5.0
﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَڪیٖلْ...😍
مذهبی خدا
نصب برنامه اندروید تاوبیو
+خدایا مرا به اندازه یک چشم بر هم زدن، به خودم وامگذار. :)️
5.0
« اللَّهُمَّ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ أَبَداً. »
مذهبی عربی

متن کوتاه موفقیت


متن کوتاه بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام

ممکنه از واقعیت خسته بشی،اما از رویاها هرگز...!

 

5.0

ᵞᴼᵁ ᴹᴬᵞ ᴳᴱᵀ ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ᴿᴱᴬᴸᴵᵀᵞ, ᴮᵁᵀ ᴺᴱᵛᴱᴿ ᴼᶠ ᴰᴿᴱᴬᴹˢ!

انگلیسی موفقیت خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو


𝚂𝚎𝚛 𝚊𝚕𝚝𝚘 𝚟𝚞𝚎𝚕𝚘
𝙴𝚕 𝚌𝚒𝚎𝚕𝚘 𝚗𝚘 𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝚗𝚊𝚍𝚒𝚎
بلند پرواز باش
آسمان به کسی تعلق ندارد☁️🤍️
5.0
موفقیت بهترین ها درسی حقیقت شاد

متن کوتاه پاییز


متن کوتاه بیو پاییز | متن کوتاه پاییز

تـو شـدی پاییزِ من 🍁

4.9

YOU BECAME MU AUTUMN

پاییز
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه شعر


متن کوتاه مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
« خانه‌ام ابریست اما؛
در خیالِ روزهای روشنم . .»🍧🫀

-نیمایوشیج🌿️
5.0
شعر زندگی

متن کوتاه بهترین ها


متن کوتاه لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99
زندگی خودتو با بقیه مقایسه نکن!
هیچ مقایسه‌ای بین خورشید و ماه وجود نداره!
هرکدوم به‌ وقتش می‌درخشن.🌛🌝

Don't compare your life to others.
There is no comparison between the sun and the moon. they shine when it's their time

╭┈┈┈┈┈─────❥ 𝙟𝙤𝙞𝙣
╰┈➤️
5.0
دخترانه بهترین ها ملکه انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه زمستان


متن کوتاه بیو زمستان |متن کوتاه زمستان
 

آغوش تو براي زمستان من بس است..
من زير بار هيچ بهاري نمي روم...

4.8
زمستان برف
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه جدایی


متن کوتاه بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️]

ی‍‌ک‍‌ی ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر ا‍‌ز م‍‌ن پ‍‌ی‍‌د‌‌ا ک‍‌ر‍‌د در #ح‍‌ال‍‌ی‍‌ک‍‌ه ب‍‌ه ص‍‌دت‍‌ا ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر از اون گ‍‌ف‍‌ت‍‌م #ی‍‌ک‍‌ی‍‌و دار‍‌م‍‌ !️
5.0
غمگین جدایی نامردی لاشی عشق یک طرفه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
تو قشنگ ترین داشته ام بودی که با رفتنت شدی قشنگ ترین خاطره ام....


5.0
جدایی خاطره

متن کوتاه خیانت


متن کوتاه بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️]

💔
رًٍَِّٰفًٍَِّْتًٍَّْ¿
بًٍَِْدًٍَِّرٍَِّْکٍٍََّْ... خًٍَُِّْـدًٌٍَِّاٰ رًٍَِّْفًٍَِّْـتًٍَُِّْـگًٌٍّْٰـانًٍَِّْ شًٍَُِّْـمٌٍَُِّْـآ رًٍَِّْوًٌٍُّ هًٍَّْـمًٍَُّْ بًٍَُِّْٰـیًٍَّٰـاٍٍٰمًٌٍَُّْـرًٍَِّْزًٍَُِّّْدًٍَُِّْ...!

5.0
خیانت شاخ نامردی بی تفاوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه دخترانه


متن کوتاه بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو
زندگی خودتو با بقیه مقایسه نکن!
هیچ مقایسه‌ای بین خورشید و ماه وجود نداره!
هرکدوم به‌ وقتش می‌درخشن.🌛🌝

Don't compare your life to others.
There is no comparison between the sun and the moon. they shine when it's their time

╭┈┈┈┈┈─────❥ 𝙟𝙤𝙞𝙣
╰┈➤️
5.0
دخترانه بهترین ها ملکه انگیزشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن کوتاه طنز


متن کوتاه متن کوتاه طنز /تکست ها خنده دار و طنز مناسب بیو

هیچ حیوونی فهمیده تر از کووالا نیست.
یعنی قشنگ درک کرده هیچی تو دنیا ارزشش بیشتراز خواب نیست✋🏻😂

5.0
شاخ طنز حقیقت
ميگم مر30
به زبون رو30
بهش بر30
با كمپر30
آخه نف30
نگي به ک30
منو ميبو30 ؟
اگه نبو30
خيلي لو30
اگه ببو30
خيلي ملو30
حالا ميبو30؟
😂😂😂😂️
5.0
طنز شاد
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دیشب پلیس جلوی ماشینم رو گرفت. به پلیس خیلی جدی گفتم: میدونی من کیم؟
گفت کی هستی؟
گفتم: یعنی واقعا، یعنی واقعا نمیدونی؟

رنگش زرد شد، گفت: نه کی هستی مگه؟
گفتم: من یه پرنده م، آرزو دارم، تو یارم باشی...!
جریمم نکرد! اشک تو چشاش جمع شد و با بغض گفت: قرصات رو سر وقت بخور 😂😂

#طنز◗🦋⃟⃟ ⃟⃟☁️◖
▹ · – · – · – · 𖥸 · – · – · – ·️
5.0
طنز شاد

متن کوتاه مناسبتی


متن کوتاه متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و ..
نصب برنامه اندروید تاوبیو

دختر ها از اولین روز تولد دلبسته می شوند 
حتی به عروسک هایشان ...
دختر ها از همان روز ها یاد میگیرند که هر چیزی را ، 
هر کسی را که فکر می کنند برای خودشان است ،
عاشقانه دوست داشته باشند ....

روز دختر مبارک:)
• از کتاب مکالمه غیر حضوری 

4.9
دخترانه مناسبتی دختر

متن کوتاه بهار


متن کوتاه متن کوتاه در مورد بهار / بیو و کپشن و متن کوتاه بهاری [ منتخب ]
- گمـٰان‌مي‌کنم‌هرآدمي‌بـٰایدپشت‌پنجرﮪاتـٰاقش‌
یك‌گلدان‌گل‌شمعداني‌داشتہ‌بـٰاشد‌کہ‌هربـٰار گل‌هـٰایش‌خشک‌مي‌شودودوبـٰاره‌گل‌مي‌دهد ،
یـٰادش‌بیفتدکہ‌روز‌هـٰاي‌غم‌هم‌بہ‌پـٰایـٰان‌مي‌رسند🤍️
4.9
بهار زندگی

تو باشی ‏خرداد ‏پایان بهار نیست
‏آغاز دوست داشتن است...

3.1
بهار
نصب برنامه اندروید تاوبیو
💓🌿💓🌿💓🌿
🌿💓🌿
💓🌿
🌿
💓
در اردیبهشت
تا میتوان دچار باید شد به یکدیگر!
هوایش جان میدهد برای دلدادگی....
3.3
عاشقانه بهار ادبی