جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

تکست سنگین فارسی و خارجی با ترجمه [حرفه ای ] | تاوبیو

تکست سنگین جدید و قشنگ بصورت فارسی و انگلیسی با ترجمه مناسب بیو وضعیت کپشن زیرنویس بیو واتساپ و .. نمونه بیو بیو ساده بیو معنی دار بیو شخصی بیو حرفه ای بیو وضعیت بیو تک خطی بیو فاز سنگین متن کوتاه پرمعنی بیو گپ بیو کمیاب بیو مخصوص واتساپ بیو مناسب اینستاگرام
بیو تلگرام متن کوتاه جدید وضعیت کوتاه استاتوس زیبا بیو خاص متن کوتاه وضعیت واتساپ متن برای وضعیت کپشن کوتاه جملات زیبا تکست کوتاه متن مفهومی بیوگرافی متن خفن بیو اینستاگرام متن استوری بیو اینستا تکست متن خاص کپشن نوشته کوتاه جمله کوتاه بیو پروفایل متن کوتاه قشنگ تکست سنگین تکست خاص بیو نوشته بیو فارسی

تکست سنگین عاشقانه


تکست سنگین بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه

این دِل میرَوَد، جان میدَهَد ضَعف میکُنَد جانــا بَرایِ خَندِه‌اَت🙊💛

5.0
عاشقانه دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

اذیتت میڪنم درست...! امّــــــــا اینو بدون یہ روز نباشۍ میمیرم😊⛓♥

5.0
عاشقانه دوستت دارم

تکست سنگین انگلیسی


تکست سنگین بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘


اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!


‌‌‌‌

5.0

‌‌ ℑ𝔣 𝔜𝔬𝔲 𝔅𝔢 𝔄 𝔉𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡 𝔒𝔣 𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣
ʏᴏᴜ'ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ
 

انگلیسی تیکه دار بهترین ها ادبی
هرچے ڪمتر بدونے، بیشتر آرومی..!💛️
5.0
𝗧𝗛𝗘 𝗟𝗘𝗦𝗦 𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪
ᴛʜᴇ ᴍᴏʀᴇ ᴄᴀʟᴍ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ
انگلیسی آرامش
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین تنهایی


تکست سنگین بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام
خ‍‌دای‍‌ا ال‍‌ان ب‍‌گ‍‌م‍ #ش‍‌ک‍‌رت خ‍‌ودت خ‍‌ن‍‌دت ن‍‌م‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ره‍ ؟️
5.0
تنهایی دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
#ک‍‌‌س‍‌ی که م‍‌‌ن‍‌‌و ب‍‌‌ف‍‌‌ه‍‌‌مه اس‍‌‌ت‍‌‌اد ف‍‌ل‍‌‌س‍‌‌ف‍‌‌س‍‌‌ت#️
5.0
غمگین تنهایی حقیقت

تکست سنگین غمگین


تکست سنگین بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین
내가 한 가지아쉬운 점은 코코아 우유가 떨어졌다는것
چیزی ک بخاطرش ناراحت مشم تموم شدن شیرکاکائومه🦋🩸️
5.0
شاخ غمگین سیگار چینی

‏‌ 𝑰 𝑳𝑶𝑺𝑻 𝑴𝒀 𝑺𝑴𝑰𝑳𝑬
خَندَمو گُم کَردَم 🚶‍♂:]•🖤🚬️️
5.0
شاخ غمگین آرامش
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین تیکه دار


تکست سنگین بیو تیکه دار

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘


اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!


‌‌‌‌

5.0

‌‌ ℑ𝔣 𝔜𝔬𝔲 𝔅𝔢 𝔄 𝔉𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡 𝔒𝔣 𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣
ʏᴏᴜ'ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ
 

انگلیسی تیکه دار بهترین ها ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین اقتصادی


تکست سنگین بیو فقر | متن کوتاه برای اقتصاد فقر فلاکت [پیشنهادی⭐️]
یه شیر هرگز برای شکارش خیال بافی نمیکنه،
فقط بلند میشه و انجامش میده!

_ @raha.ghannbarii _ ️
5.0
A lion never dreams of hunting it, it just gets up and does it!
موفقیت اقتصادی زندگی حقیقت لاتی
متاسفانه قشر متوسط جامعه بودن اینجوریه که تو به بالاتر از خودت نگاه میکنی حسرت میخوری، به پایین‌تر از خودت نگاه میکنی عذاب وجدان میگیری. ️
3.8
غمگین اقتصادی ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین عصبانی


تکست سنگین بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین

اعصاب من زیر درخت آلبالو گم شده 🍒😐💔

4.9
عصبانی

+چرا انقد بد شدی؟
-چون وقتی خوب بودم کسی ندید:)
 

5.0

+ 𝗪𝗛𝗬 𝗗𝗜𝗗 𝗨 𝗕𝗘𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗢 𝗕𝗔𝗗?
- ʙᴇᴀᴄᴀᴜsᴇ ɴᴏ ᴏɴᴇ ɴᴏᴛɪᴄᴇᴅ ᴍᴇ
ᴡʜᴇɴ ɪ ᴡᴀs ɢᴏᴏᴅ

انگلیسی تیکه دار عصبانی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین رفاقتی


تکست سنگین بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی

به‌دنیا‌نمیدم‌تک‌تک‌خنده‌هاتو‌
ࢪفـیـــــ∞ـــــق جـــــان🤍️
5.0
رفاقتی بامعرفت
‌باب‌اسفنجی«🧽»: تا‌حالا‌شده‌از‌تهِ‌قلبت
احساس‌تنهایی‌کنی؟!
پاتریک«🐽»:نه‌چون‌هر‌وقت‌حس‌کنم‌تنهام
یادم‌میاد‌که‌تورو‌به‌جایِ‌همه‌دارم!^^💛
5.0
رفاقتی دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین شیطنت


تکست سنگین بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه

ای کاش آن روز تو را ندیده بودم شاخ نشو حاجی کاش اون قیافه نحس تو ندیده بودم،👊🔥

4.8
شیطنت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
بَ‍‌‌ع‍‌د‌مَ‍‌‌ن‌شٰ‍‌ای‍‌‌د‌؛دُورِت‌شُ‍‌ل‍‌و‌غ‌باش‍‌‍‌‌‍ه،وَ‍ل‍‌‌ی::
پُ‍‌‌شِ‍‌‌تت‌خ‍‌الِ‍‌ی‍‌ه:)😉💋💯•
𝑩𝒓𝒐,𝒗𝒍𝒊.𝒃𝒂𝒓𝒎𝒊𝒈𝒂𝒓𝒅i🖤️
5.0
شاخ شیطنت لاتی

تکست سنگین فلسفی


تکست سنگین متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !

یک دانه بدون هیچ صدایی رشد می کند اما یک درخت با صدای مهیبی سقوط می کند.
ویرانی باصدا ،  و خلق کردن بدون صداست.
در سکوت رشد کن!🥀

4.8
فلسفی موفقیت
❮محکومیم‌ به‌ امید ، ومجبوریم‌ به‌ آرزو 🪄🖤❯

5.0
𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙣𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙤𝙥𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙨𝙝
غمگین فلسفی حقیقت زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌❥ılı.lı.ıllı.ılı.lıllılı.ıllı.ılı.lıllılı.ıllı
━━━━●──────────
⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ ↻مَن‌فَقَط‌ناظِرعِ‌ناطِقِ‌نُطقِ‌نُقاط ِ‌مُبهَم‌مَناطِقِ‌مَغزمم️
5.0
فلسفی متفرقه

تکست سنگین شاخ


تکست سنگین بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..
내가 한 가지아쉬운 점은 코코아 우유가 떨어졌다는것
چیزی ک بخاطرش ناراحت مشم تموم شدن شیرکاکائومه🦋🩸️
5.0
شاخ غمگین سیگار چینی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
𝑩𝒆𝒉𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒌𝒉𝒂𝒃𝒆 𝑸𝒂𝒍𝒃𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒊 𝑻𝒐
ب‍‌ه‍‌ت‍‌ری‍‌ن ان‍‌ت‍‌خ‍‌ابه ق‍‌ل‍‌ب م‍‌ن‍‌ی ت‍‌و♥️🔗 ️


5.0
عاشقانه شاخ همسر ادبی دوستت دارم

تکست سنگین مهربانی


تکست سنگین بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن !
‹‍ شب‌ بخیر › گفتن و ‹‍ صبح‌بخیر › گفتن معنیش واقعا شب بخیر و صبح بخیر نیست !
‏معنیش خیلی قشنگ تره ؛
صبح بخیر‌ یعنی تا بیدار شدم به تو فکر‌کردم ،
و شب بخیر یعنی آخرین نفری که بهش فکر‌کردم تو بودی ،

‏همینقدر کوتاه همینقدر قشنگ . . .️
5.0
عاشقانه مهربانی شب بخیر صبح بخیر
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین مذهبی


تکست سنگین بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام
مـَن‌از‌جُـست‌وجـو‌ی‌زمیـن‌خَستـه‌ام . .
کُجـای‌آسمـان‌بـبینَمَت..!(:❤️‍🩹"
اَللّهُمَّ‌عَجِّل‌لِوَلیِّکَ‌الفَرَج✨️
5.0
عاشقانه مذهبی امام حسین


قیامت بی حسین غوغا ندارد
شفاعت بی حسین معنا ندارد
حسینی باش كه در محشر نگویند
چرا پرونده ات امضاء ندارد

5.0
مذهبی امام حسین
نصب برنامه اندروید تاوبیو
حضرت‌حیدرب‌نام‌فاطمه‌حساس‌بود
خلقت‌از‌روز‌ازل‌مدیون‌عطر‌یاس‌بود
ای‌که‌بستی‌راه‌را‌در‌کوچه‌هابرفاطمه
گردنت‌رامیشکست‌آنجااگرعباس‌بود (:💔!️
5.0
مذهبی مناسبتی انتقام مادر خدا

تکست سنگین موفقیت


تکست سنگین بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام
نصب برنامه اندروید تاوبیو

فقط ادامه بده،اونا در هر حالتی قضاوتت خواهند کرد.️
5.0
𝑱𝒖𝒔𝒕 𝒌𝒆𝒆𝒑 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈,𝒕𝒉𝒆𝒚’𝒍𝒍 𝒋𝒖𝒅𝒈𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒚𝒘𝒂𝒚.
موفقیت حقیقت انگیزشی

تکست سنگین پاییز


تکست سنگین بیو پاییز | متن کوتاه پاییز
توی شدی همه زندگیم عشق یکی یدونم❤💞️
5.0
انته کل حیاتی یا حبیبی❤💞
پاییز صبح بخیر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
من در پاییز زندگی میکنم..!
بوی نم باران؛
بوی نارنگی خوش عطر؛
بوی برگ های خیس خورده؛
بوی پاییز!
تا فرصت هست هر لحظه پاییز را استشمام میکنم..
چیزی به وداع با پاییز دلنشینم نمانده!

میخواهم این چند روز را خوب به تماشایش بنشینم..
چون دوباره برای مدتی،دلتنگش خواهم شد:))🙂🧡🍁

5.0
پاییز مناسبتی انگیزشی

تکست سنگین شعر


تکست سنگین مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
آسمان فࢪصت پࢪواز بݪند است ولی
قصّه این است چه اندازه کبوتࢪ باشی..🕊️️
5.0
شعر حقیقت ادبی زندگی

تکست سنگین بهترین ها


تکست سنگین لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌☘


اگه باخودت دوست شي هیچوقت‌تنها‌نمیموني!


‌‌‌‌

5.0

‌‌ ℑ𝔣 𝔜𝔬𝔲 𝔅𝔢 𝔄 𝔉𝔯𝔦𝔢𝔫𝔡 𝔒𝔣 𝔲𝔯𝔰𝔢𝔩𝔣
ʏᴏᴜ'ʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ
 

انگلیسی تیکه دار بهترین ها ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین زمستان


تکست سنگین بیو زمستان |متن کوتاه زمستان

تکست سنگین جدایی


تکست سنگین بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️]
نصب برنامه اندروید تاوبیو
اتل متل #جدایی🙂💔
عروسکم #کجایی🧸
گاو حسن #پریشون
ی دل دارم پر ا #خون💔🫀
عشقم رفته #هندستون🚶‍♀
خونم شده #قبرستون
ی دنیا #غصه بردار😅💔
اسمشو بزا #بچگی👶🏻
تا اخر #زندگی
اچینو واچین #تموم شد
عمر منم #حروم شد🙂💔️
5.0
عاشقانه غمگین بهترین ها جدایی خیانت سیگار سکوت مغرور

تکست سنگین خیانت


تکست سنگین بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️]
اتل متل #جدایی🙂💔
عروسکم #کجایی🧸
گاو حسن #پریشون
ی دل دارم پر ا #خون💔🫀
عشقم رفته #هندستون🚶‍♀
خونم شده #قبرستون
ی دنیا #غصه بردار😅💔
اسمشو بزا #بچگی👶🏻
تا اخر #زندگی
اچینو واچین #تموم شد
عمر منم #حروم شد🙂💔️
5.0
عاشقانه غمگین بهترین ها جدایی خیانت سیگار سکوت مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین دخترانه


تکست سنگین بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو
⪻نامه ای به اونی که دوسش دارم🤍🫧:ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
راستش نمی گم که همیشه آدم خوش شانسی بودم،
اما برای داشتن تو بدون اغراق بودم و هنوزم هستم!
تویی که شک ندارم
•بودنت مثل چشمات قشنگه🫀♥️🫶🏻!•
بودن تو ذوق انگیز ترین چیز توی زندگی منه!
من با تو حتی روزمرگی هامم دوست دارم
با تو میشه نشست و تا ساعت ها به ترک لای دیوار خندید
و میدونی قشنگ ترین جاش کجاست؟
من با تو "خودمو بیشتر دوس دارم.💜🦋🥂"
خیلی بیشتر :))
5.0
عاشقانه دخترانه دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

تکست سنگین طنز


تکست سنگین متن کوتاه طنز /تکست ها خنده دار و طنز مناسب بیو
شب عروسی یه دختره فامیلای عروس میگفتند:
نون و پنیر و نعنا مادر عروس شد تنها....

پدر عروس از ته خونه داد زد گفت:
نون و پنیر و پونه پس من خرم تو خونه🤣🤣️
5.0
طنز شاد
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ن‍‌‌امہ‌ای بہ ه‍‌‌م‍‌‌س‍‌‌ر آی‍‌‌ن‍‌‌دم :
س‍‌‌ل‍‌‌ام ب‍‌‌دب‍‌‌خ‍‌‌ت م‍‌‌ن آش‍‌‌پزی ب‍‌‌ل‍‌‌د ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت‍‌‌م ه‍‌‌م‍‌‌ی‍‌‌شہ گ‍‌‌ش‍‌‌نہ م‍‌‌ی‍‌‌م‍‌‌ون‍‌‌ی .️
5.0
طنز زندگی

تکست سنگین مناسبتی


تکست سنگین متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و ..
حضرت‌حیدرب‌نام‌فاطمه‌حساس‌بود
خلقت‌از‌روز‌ازل‌مدیون‌عطر‌یاس‌بود
ای‌که‌بستی‌راه‌را‌در‌کوچه‌هابرفاطمه
گردنت‌رامیشکست‌آنجااگرعباس‌بود (:💔!️
5.0
مذهبی مناسبتی انتقام مادر خدا
نصب برنامه اندروید تاوبیو
🌸امروز اول صبح از باغ محبت
سبدے از مهر
را مخصوص شما
خوبان آورده ام
تا به بوے خوش آن
🌸❄️خاطرتان همیشه دلشاد شود

ســــ🌸ـــلام
🌸صبح زیباتون بخیر🌸️
4.6
مناسبتی صبح بخیر

تکست سنگین بهار


تکست سنگین متن کوتاه در مورد بهار / بیو و کپشن و متن کوتاه بهاری [ منتخب ]
مانند ساحل باش...
تادیگران مثل دریا...
بی قرارت باشند...️
5.0
شعر بهار حافظ


مثلِ بهار باش که
حتی سرسخت‌ترین درخت‌ها هم
در هوایش
چاره‌ای به جز سبز شدن ندارند... ❤️

5.0
Be like spring
Even the toughest treeshave no choice but to grow green in the air ... ❤️
انگلیسی تیکه دار بهار لاتی طبیعت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‏نه اونقدر سرحالم که به کارام برسم، نه اونقدر بی‌حالم که بخوابم. فقط دارم وقت تلف میکنم.️
5.0
بهار متفرقه