جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن خفن / متن کوتاه و خفن برای بیو و کپشن و استوری | تاوبیو

متن خفن و کوتاه مناسب بیو و کپشن و استوری / قشنگ ترین و زیباترین متن هاجدید و خفن را در ادامه بخوانید و از دست ندید
بیو تلگرام متن کوتاه جدید وضعیت کوتاه استاتوس زیبا بیو خاص متن کوتاه وضعیت واتساپ متن برای وضعیت کپشن کوتاه جملات زیبا تکست کوتاه متن مفهومی بیوگرافی متن خفن بیو اینستاگرام متن استوری بیو اینستا تکست متن خاص کپشن نوشته کوتاه جمله کوتاه بیو پروفایل متن کوتاه قشنگ تکست سنگین تکست خاص بیو نوشته بیو فارسی

متن خفن عاشقانه


متن خفن بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه
نصب برنامه اندروید تاوبیو

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

5.0
عاشقانه تنهایی جدایی لاشی خسته

متن خفن انگلیسی


متن خفن بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
هرگز امیدت را از دست نده. هنگامی که خورشید غروب کند، ستاره ها پدیدار
می‌شوند.️
5.0
🇫🇷 Ne perds jamais espoir.
Lorsque le soleil se couche,
les étoiles apparaissent.
انگلیسی موفقیت انگیزشی فرانسوی

متن خفن تنهایی


متن خفن بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

5.0
عاشقانه تنهایی جدایی لاشی خسته

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

5.0
تنهایی جدایی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

همدم من یه پشه بود هوا سرد شد اونم رفت:/🤘😹

5.0
تنهایی

متن خفن غمگین


متن خفن بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن خفن تیکه دار


متن خفن بیو تیکه دار

ان‍‌ق‍‌در خ‍‌ودت‍‌ون‍‌و ب‍‌ک‍‌ش‍‌ی‍‌د ب‍‌ال‍‌ا ک‍‌ه‍‌ ب‍‌رای‍‌ ه‍‌م‍‌ه‍‌ آرزو ب‍‌ش‍‌ی‍‌ن‍‌ و ب‍‌رای‍‌ اون‍‌ ک‍‌س‍‌ی‍‌ ک‍‌ه‍‌ ت‍‌رک‍‌ت‍‌ون‍‌ ک‍‌رده‍‌ ح‍‌س‍‌رت‍‌ .🤞️
5.0
شاخ تیکه دار حقیقت مغرور حاضر جوابی

اگ‍‌ه‍‌ ن‍‌اراح‍‌ت‍‌ت‍‌ون ک‍‌ردم‍‌ ن‍‌ب‍‌خ‍‌ش‍‌ی‍‌ن
چ‍‌ون اص‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌م‍‌ون ن‍‌ی‍‌س‍‌م
ت‍‌ازع خ‍‌وب‍‌م‍ ک‍‌ردم‍‌☻︎𓂀

5.0
تیکه دار حاضر جوابی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

5.0
تیکه دار شاخ متفرقه

متن خفن اقتصادی


متن خفن بیو فقر | متن کوتاه برای اقتصاد فقر فلاکت [پیشنهادی⭐️]
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن خفن عصبانی


متن خفن بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین

بیشتَرِ انسان ها قاتِلَن هَمِ انسان ها انسایَت را کشتند🥴🗡

5.0
عصبانی نامردی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

همون که میگفت جز تو کسیو ندارم ...!! همون که دم از عشق میزد ...!!! همون که میگفت بی اجازه جایی نمیرم ...! پس چرا با یه خط دیگه مخشو زدم ...!! .

4.9
تیکه دار عصبانی لاشی نامردی

متن خفن رفاقتی


متن خفن بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی
اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ️
5.0
شعر رفاقتی حافظ

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

5.0
رفاقتی طنز
نصب برنامه اندروید تاوبیو
از داشته های قشنگم🥺❤️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کسی که میتونه پشت تلفن
هرچی هست رو بشوره ببره..
کسی که جهان باهاش قشنگ
میشه ، تویی "رفیــق"👩🏻‍🤝‍👩🏼🌍️
5.0
رفاقتی بامعرفت دوستت دارم

متن خفن شیطنت


متن خفن بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه
‌▷ ●━━━━━━─────── ♪♥️ ㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
5.0
برای طراحی فونت اسم روی این متن ضربه بزنید و طراحی متن را انتخاب کنید !
شیطنت شکلک

#تیکه😹✍ تــو چــوب شور بکش ســیــگــآرهنــو وآســت زودعــ😐😕

5.0
شیطنت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن خفن فلسفی


متن خفن متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !

ارامشی که اکنون دارم...
مدیون
انتظاریست که دیگر از کسی ندارم!...

4.9
فلسفی آرامش

همیشه طُ تصمیم میگیری چه ستاره هایی توتاریکی زندگیت بدرخشن!

4.9
فلسفی ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن خفن شاخ


متن خفن بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

ان‍‌ق‍‌در خ‍‌ودت‍‌ون‍‌و ب‍‌ک‍‌ش‍‌ی‍‌د ب‍‌ال‍‌ا ک‍‌ه‍‌ ب‍‌رای‍‌ ه‍‌م‍‌ه‍‌ آرزو ب‍‌ش‍‌ی‍‌ن‍‌ و ب‍‌رای‍‌ اون‍‌ ک‍‌س‍‌ی‍‌ ک‍‌ه‍‌ ت‍‌رک‍‌ت‍‌ون‍‌ ک‍‌رده‍‌ ح‍‌س‍‌رت‍‌ .🤞️
5.0
شاخ تیکه دار حقیقت مغرور حاضر جوابی

ببین من بدترین آدم روي زمین هم که بشم بازم متوجه نمیشم کدوم قسمتش میتونه به تو ربطي داشته باشه!

5.0
تیکه دار شاخ متفرقه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
حَسبّی_اَلله📿🖤
.
اَللّه یار باشَد
دُشمَن هِزار باشَد🤙💯
.
نَه میبَخشَم
نَه فَراموشً میکُنم❌💯
.
#چهره_پرست_چه_داند_ارزش_دل_صاف_را💯🍺️
5.0
شاخ لاتی مغرور

متن خفن مهربانی


متن خفن بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن !

‏مَن اگِھ رَوانشِناس بودَم هَر کي میومَد پیشَم رو بَغَل میکَردَم و باهاش گِریِھ میکَردَم...!🖐🏼🖤🥀

5.0
تنهایی مهربانی ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن خفن مذهبی


متن خفن بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام

🚶🏻‍♂️ آخرین‌‌بازدید از اینستاگرام📱 ‌۲دقیقہ‌پیش
◼ آخرین‌بازدید از تلگرام📱 ۶ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید از واتساپ📱 ۱۰ دقیقہ پیش
◼ آخرین‌بازدید ‌از‌قرآن‌: ماه‌رمضان‌سال پیش‌‌‌!💔💔😪

5.0
مذهبی
تـازه می‌فهمم چرا مشکـی‌ست رنگِ چـادرت؟..
مــاه را تاریکیِ شب، این قَدَر جـذّاب کرد..
#چادری #حجاب️
4.9
مذهبی ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
«‏و أنَا أبحَثُ عنِّي؛ وَجَدْتُكَ یٰا حُسین..!»

و هنگامی که در پیِ خودم بودم
تــو را یافتم، یا حسین؛))♥️

5.0
مذهبی امام حسین عربی

متن خفن موفقیت


متن خفن بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن خفن پاییز


متن خفن بیو پاییز | متن کوتاه پاییز
نصب برنامه اندروید تاوبیو
بزرگترین درس پاییز اینه که بذاریم رفتنی ها برن ! .🚶️
5.0
Sonbaharın en büyük dersi, her şeyi akışına bırakmaktır! 🚶
تیکه دار پاییز خاطره

متن خفن شعر


متن خفن مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی
اوقاتِ خوش آن بود
که با دوست به سر رفت
باقی همه،بی‌حاصلی و
بی‌خبری بود..!

• حافظ️
5.0
شعر رفاقتی حافظ
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مَـن‌چـہ‌باشَـ‌م‌یا‌نَـ‌باشَـ‌م،ڪارہ‌دُنـ‌یالَنـ‌گ‌نیـ‌ست! مَـن‌بِمـ‌یـ‌رَم‌یابِـ‌مانَم‌هیچـ‌ـڪَسـے‌دِلـ‌تَـ‌نـ‌گ‌نـ‌یـ‌سـ‌ت:)💔️
5.0
غمگین تنهایی شعر خسته

متن خفن بهترین ها


متن خفن لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن خفن زمستان


متن خفن بیو زمستان |متن کوتاه زمستان
❄️ زمستونه دیگه ...
⛈ دل زمین به برف وبارون گرمه و
❄️ دل من به عزیزااااا💙ااااانم...

❄️روزتون به خیر و شادی
4.9
زمستان برف
تا حواس همه‌ی شهر به برف است بیا
گرم کن این بغل سرد زمستانی را... ˘˘️
4.9
عاشقانه زمستان برف
نصب برنامه اندروید تاوبیو
کاش اخر این سوز بهاری باشد خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)️
4.6
زمستان بهار ادبی

متن خفن جدایی


متن خفن بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️]

ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌يہ؟!
‍وق‍‌ت‍‌ي داغ‍‌ون‍‌ي ف‍‌قد یہ ن‍‌ف‍‌ر م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ آروم‍‌ت ک‍‌نہ اون‍‌م ه‍‌م‍‌ون‍‌یہ کح داغ‍‌ون‍‌ت ک‍‌رد‍ه.¡

5.0
عاشقانه تنهایی جدایی لاشی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو

درد یعنی همه باشن ولی بازم احساس تنهایی کنی.:(💔

5.0
تنهایی جدایی

متن خفن خیانت


متن خفن بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️]

سریع ترین راه🛣️ برای عوض کردن شخصیت🎭 آدما اینه که بهشون بیش از حد توجه کنی🙂

4.9
خیانت
ار‍ه اق‍‌ای ق‍‌اض‍‌ی ه‍‌رچ‍‌ق‍‌در اع‍‌ت‍‌م‍‌اد ک‍‌ردی‍‌م ری‍‌دن ت‍‌و‍ش!️
5.0
خیانت قاضی نامردی لاشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن خفن دخترانه


متن خفن بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو
م‍‌ی‍‌خ‍‌ام ب‍‌ش‍‌م ل‍‌اش‍‌یت‍‌ری‍‌ن د‍‌خ‍‌تر ش‍‌هر:)!️
5.0
دخترانه لاشی
اسم عشقتو اینجوری دلبرونه سیو کن :💍♥🌔

سیوش کن "sieluni rauhaa" یعنی آرامش روحم
سیوش کن "Ma Rose" یعنی گل رُزِ من
سیوش کن "Okara efu" یعنی نیمه تو
سیوش کن "occhi perlati" یعنی چشم مروارید من
سیوش کن "Hugin" یعنی زندگی بخش
سیوش کن "setinom" یعنی تکیه گاه زندگیت
سیوش کن "Mi paz" یعنی آرامش ابدی
سیوش کن "Metanoia" یعنی معجزه من
سیوش کن "Mi morfina" یعنی مُورفین من
سیوش کن "Mein seele" یعنی نفس من️
5.0
عاشقانه دخترانه دوستت دارم همسر زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
دختر ڪہ باشے👸🏻
زود مے رنجے،زود مے بخشے
زود گریہ مے ڪنے،زود مے خندے😌
تو مامور احساس روے زمین هستے
بے تو و بازیگوشے هایت جهان مے میرد👧🏻️
4.9
دخترانه دختر

متن خفن طنز


متن خفن متن کوتاه طنز /تکست ها خنده دار و طنز مناسب بیو

‏قبلا عینک آفتابی رو بر میداشتین شکست عشقی میخوردیم الان ماسکتونو در میارین.

5.0
رفاقتی طنز

‏یه بسته ساقه طلایی خوردم بعدش رفتم اهدای خون، پرستار بیچاره مک میزد تا خون بیاد🤣

4.9
طنز
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن خفن مناسبتی


متن خفن متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و ..
تولدت مبارک قوی ترین 💜🦋
برات آرزو میکنم بهترین ها نصیب قلب و روح مهربونت بشه 💜🫂
کلی دوست دارم خواهری🤍♾
بمونی برامون✨

تبریک تولد خواهر️
5.0
مناسبتی تبریک تولد
بسم‌الله الرحمان الرحيم
یَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ یَا مُدَبِّرَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ یَا مُحَوِّلَ الْحَوْلِ وَ الْأَحْوَالِ حَوِّلْ حَالَنَا إِلَی أَحْسَنِ الْحَالِ❤️🌸🌱
سال‌نوتون‌مبارک😍️
4.9
مناسبتی عید
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مادر کسیه که می‌تونه جای همه رو پُر کنه ولی هیچکسی نمی‌تونه جاش رو بگیره️
4.8
A mother is a person who can take the place of all others but no one can take her place.
مناسبتی مادر

متن خفن بهار


متن خفن متن کوتاه در مورد بهار / بیو و کپشن و متن کوتاه بهاری [ منتخب ]
➷➷➷➷➷ تو بخنـב.... تا سَراسیمـہ شَوב،بویِ بَهار... ️ ➶➶➶➶➶️
5.0
بهار طبیعت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
کاش اخر این سوز بهاری باشد خسته از سوز زمستان بهارم میشویی؟:)️
4.6
زمستان بهار ادبی