جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن استوری / بهترین و زیباترین متن های استوری ایران [ پیشنهادی ] | تاوبیو

متن استوری کوتاه و زیبا / بهترین متن های استوری ایران مناسب برای استوری اینستاگرام و واتساپ و .. در بزرگترین سایت متن ایران تاو بیو .
بیو تلگرام متن کوتاه جدید وضعیت کوتاه استاتوس زیبا بیو خاص متن کوتاه وضعیت واتساپ متن برای وضعیت کپشن کوتاه جملات زیبا تکست کوتاه متن مفهومی بیوگرافی متن خفن بیو اینستاگرام متن استوری بیو اینستا تکست متن خاص کپشن نوشته کوتاه جمله کوتاه بیو پروفایل متن کوتاه قشنگ تکست سنگین تکست خاص بیو نوشته بیو فارسی

متن استوری عاشقانه


متن استوری بیو عاشقانه | متن کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی / تکست عاشقانه کوتاه
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ط‍‌ ن‍‌ب‍‌اش‍‌ی ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍‌ه ه‍‌س‍‌ت
ول‍‌ی م‍‌ن #اه‍‌ل‍‌ش ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م کہ #ج‍‌ات‍‌و بہ ب‍‌ق‍‌یہ ب‍‌دم️
5.0
عاشقانه غمگین بی تفاوت خسته دلتنگی

متن استوری انگلیسی


متن استوری بیو انگلیسی | متن کوتاه انگلیسی
بعضی سکوتا نیاز دارن که ترجمه بشن .️
5.0
Some silence should be translated .
انگلیسی سکوت
آدما چیزیو یادشون نمیره فقط باهاش کنار میان.
#فراموش️
4.7
People dont forget anything They just live with it.
انگلیسی خیانت نامردی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

یاد بگیر گاهی بتونی سنگدل باشی، همیشه نمیشه مهربون بود! 『🥺🖤』

4.9

𝗟𝗘𝗔𝗥𝗡 𝗧𝗢 𝗕𝗘 𝗠𝗘𝗔𝗡 𝗦𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦 ʏᴏᴜ ᴄᴀɴᴛ ᴀʟᴡᴀʏs ʙᴇ ɴɪᴄᴇ

انگلیسی حقیقت

متن استوری تنهایی


متن استوری بیو تنهایی |بیو تنهایی تلگرام و اینستاگرام
چ‍‌ش‍‌م‍‌ات‍‌ و ب‍‌از ک‍‌ن‍‌ و ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌...
ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‌س‍‌ ج‍‌ز خ‍‌ودت‍‌ ای‍‌ن‍‌ج‍‌ا ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌
ت‍‌و ای‍‌ن‍‌ ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی‍‌ ف‍‌ق‍‌ط‍‌ خ‍‌ودت‍‌ی‍‌ و خ‍‌ودت‍‌ツ️
5.0
تنهایی متفرقه حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
م‍‌ی‍‌دون‍‌ی س‍‌خ‍‌ت ت‍‌ری‍‌ن ک‍‌ار دن‍‌ی‍‌ا چ‍‌ی‍‌ه!؟
ت‍‌ظ‍‌اه‍‌ر ک‍‌ردن ب‍‌ه ای‍‌ن‍‌ک‍‌ه ح‍‌ال‍‌ت خ‍‌وب‍‌ه ، درس‍‌ت وق‍‌ت‍‌ی‍‌ک‍‌ه از درون ن‍‌اب‍‌ودی❤‍🩹🙂🚬:)!..️
5.0
غمگین تنهایی خسته

متن استوری غمگین


متن استوری بیو غمگین |متن کوتاه و غمگین

◗آقای‍ ‍قاضی‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗آسمون‍ ‍هم‍ ‍گریه‍ ‍میکنه‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗منم‍ ‍گریه‍ ‍میکنم‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ اون‍ ‍میگن‍ ‍بارون‍ ꔷ͜ꔷ▾
◗به‍ ‍من‍ ‍میگن‍ ‍داغون‍ ‍ꔷ͜ꔷ▾

5.0
غمگین قاضی

سلامتی دلی ک هزار بار شکستنش اما هنوز شکستن بلد نیست...🙂⁦🖐️⁩

5.0
غمگین به سلامتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن استوری تیکه دار


متن استوری بیو تیکه دار
ظ‍‌‌اه‍‌‌ری ن‍‌‌ب‍‌‌اش وگ‍‌‌رن‍‌‌ه‍‌ #ج_‍‌‌ن‍‌‌ده ه‍‌‌ای م‍‌‌ح‍‌‌ل‍‌‌ه‍‌ ی م‍‌ام چ‍‌ادری‍‌‌ن😏️
5.0
شاخ تیکه دار لاتی مغرور حاضر جوابی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
#م‍َغ‍‌ر‍و‍ر ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌َم، ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌ِه‍‌م ث‍‌اٰٰب‍‌ت ش‍‍‌ُده‌ت‍‌وجہ ‍زی‍‌اٰٰدے #ب‍‌ی‌ت‍‌وج‍‌ه‍‌ی ‍م‍‌ی‍‍‌ار‍ہ.️
5.0
شاخ تیکه دار مغرور

متن استوری اقتصادی


متن استوری بیو فقر | متن کوتاه برای اقتصاد فقر فلاکت [پیشنهادی⭐️]
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زندگی مثل اون قلعه ایه که تو ساحل با شن می سازیم

هرچقدر هم که قشنگ باشه

هرچقدر هم که براش وقت گذاشته باشیم

موقع برگشت نمی تونیم با خودمون ببریم ، باید همونجا بذاریمش و بریم️
5.0
فلسفی اقتصادی حقیقت قاضی خسته

متن استوری عصبانی


متن استوری بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین
م‍‌ن #ا‍ش‍‌ک‍‌ام‍‌و ف‍‌ق‍‌ط #دس‍‌ت‍‌ام پ‍‌اک ک‍‌رده پ‍‌ی‍‌ش م‍‌ن ح‍‌رف ا‍ز #ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی ن‍‌زن ‍•🚶🏿‍♀️•️
5.0
تیکه دار عصبانی حقیقت لاشی حاضر جوابی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
اصالت یعنی
میتونی خیلی کارها رو بکنی ولی
وجدانت اجازه نده..!️
4.9
🫐‌‌⃤•• 𝗚𝗘𝗡𝗧𝗜𝗟𝗟𝗬 𝗠𝗘𝗔𝗡𝗦 :
ᴜ ᴄᴀɴ ᴅᴏ ᴍᴀɴʏ ᴛʜɪɴɢs ʙᴜᴛ ᴜʀ
ᴄᴏɴsᴄɪᴇɴᴄᴇ ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ᴀʟʟᴏᴡ ᴜ
انگلیسی عصبانی خیانت انتقام

متن استوری رفاقتی


متن استوری بیو رفاقتی| متن کوتاه رفاقتی
شاید هیچوقت اون رفیقی نباشم که
هر روز بهت زنگ میزنه
ولی همیشه اون رفیقی میمونم که
وقتی ‌کل دنیات رو سرت خراب شد
میتونی بهش تکیه کنی🫂✨💛️
5.0
رفاقتی دختر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
تو اگه رنگ بودی، میشدی آبیِ دریا
اگه میوه بودی، میشدی توت فرنگی
اگه غذا بودی، میشدی پیتزا
اگه حس بودی، میشدی حس جنگلای شمال
اگه شهر بودی میشدی پاریس...
اگه فصل بودی میشدی پاییز
اگه اشیا بودی میشدی دوربین عکاسی
اگه ازم بپرسن تو شبیه چی هستی میگم:
"تو همونی هستی که شبیه هیچکسی نیستی:)
تولدت مبارك پاندای ِ آبی من .🐼️
5.0
رفاقتی تبریک تولد

متن استوری شیطنت


متن استوری بیو شیطنت| بیو های شیطونی و شیطنت کوتاه

جایـے کِـ‌هـ مَن باشَم شَر همونجاس😹🚫🇫🇷

 

5.0
شیطنت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن استوری فلسفی


متن استوری متن کوتاه سنگین و فلسفی ناب | پیشنهاد هفته !

بَـرف هَمـان اِتِفاقـے بود کہ از چَشـم آسمـان اُفتـاد و ما آدَمَـش کَردیـم..:)

4.9
فلسفی بهترین ها برف

یه تئوری هست که میگه:
شاید عشق همون حسیه که قلب‌هاتونو باهم عوض میکنین بی‌قرار هم میشین و برای همینه بدون ِهم حس بدی دارین
چون بدن میخواد قلب ِاصلیش کنارش باشه
به نظرم بهترین تعریف عشقه!💍♥🥹
‌️
5.0
عاشقانه فلسفی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن استوری شاخ


متن استوری بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..
ظ‍‌‌اه‍‌‌ری ن‍‌‌ب‍‌‌اش وگ‍‌‌رن‍‌‌ه‍‌ #ج_‍‌‌ن‍‌‌ده ه‍‌‌ای م‍‌‌ح‍‌‌ل‍‌‌ه‍‌ ی م‍‌ام چ‍‌ادری‍‌‌ن😏️
5.0
شاخ تیکه دار لاتی مغرور حاضر جوابی
#نه_هَراس‌_از‌جُدایی‌‌_نه‌_شوق‌_آشنایی
#توکجا_مَن_کُجا❗️😏🚷
ێھ شهࢪو آدم حساب نکࢪدم
تو کھ شهࢪوندێ💯🇯🇵🖤

بیو🎌️
5.0
شاخ لاشی لاتی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو

▬▬❰ 𝗕𝗲 𝗹𝗶𝗸𝗲 𝗮 𝗿𝗼𝘀𝗲, 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘁𝗶𝗳𝘂𝗹 𝗯𝘂𝘁 𝗽𝗿𝗶𝗰𝗸𝗹𝘆❱▬▬
「مثل رُز باش، زیبا اما خاردار !...✿ও 」
.
▹ · –·–·–·–·–·–·–·–·–·– · ◃
- @CliP_BiO_STORY ༉ ...️
5.0
شاخ مغرور

متن استوری مهربانی


متن استوری بیو مهربانی |تکست کوتاه مهربانی و مثبت و خوب بودن !
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن استوری مذهبی


متن استوری بیو مذهبی | متن کوتاه تلگرام و اینستارگرام

آرزوهایܩــ را ... به خـ♡ـدایی می سـ✿ــپارܩـ ڪـہ یوسـஜـف را از تــہ ݼاہ ، به تخت پادشـاهـے رسـ༻ـاند...:)!

5.0
مذهبی خدا

··• خدایا رسیدن به آنچه آرزومندیم را برای ما آسان کن🦋🌎.️
5.0
··• اللهُمَّ یَسِّر لَنا بُلوغَ ما نَتَمَنّی
مذهبی خدا عربی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"

4.9
تنهایی مذهبی خدا

متن استوری موفقیت


متن استوری بیو موفقیت | متن کوتاه موفقیت برای تلگرام و اینستاگرام


کسی باش که هیچ کس فکرشو نمیکرد باشی!️

‌𝐵𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑏𝑜𝑑𝑦 ‌𝑁𝑜 𝑂𝑛𝑒 𝑇𝒉𝑜𝑢𝑔𝒉𝑡 𝑌𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒!
╭─── • ◆ • ───╮️
5.0
موفقیت انگیزشی زندگی ادبی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن استوری پاییز


متن استوری بیو پاییز | متن کوتاه پاییز

رابطه‌ی بین ما اینطوریه که انگار :
یکی چاقورو گزاشته رو گلوت و داره میکشتت
ولی تو بهش میگی مواظب باش دستتو نبره :)
‌️
5.0
غمگین پاییز خاطره سیگار دلتنگی
داستان پاییز، داستان معرفت است.
داستان درخت تنومندی که،
پا به پای برگ هایش، خشک میشود…️
3.7
پاییز مناسبتی بامعرفت
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن استوری شعر


متن استوری مجموعه شعر های کوتاه برای بیو و استوری و کپشن | پیشنهادی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زِ عشقت بند بندِ این دل دیوانه می‌لرزد
خرابم می کنی اما، خرابی با تو می‌ارزد!

- هوشنگ ابتهاج
5.0
غمگین شعر عشق یک طرفه

متن استوری بهترین ها


متن استوری لیستی از بهترین بیو های کوتاه در سال 99
به‌نام‌خالق‌چشمات...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌🫀🤍
5.0
𝙄𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙖𝙢𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙧𝙚𝙖𝙩𝙤𝙧 𝙤𝙛 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙚𝙮𝙚𝙨...🤍🫀
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن استوری زمستان


متن استوری بیو زمستان |متن کوتاه زمستان
‌‌
مبادا از سرمای زمستان،
به افتادن در تن خیس خیابان دچار شوی.
تو هنوز، همان برگ بهاری سبز منی …️
2.3
زمستان بهار دوستت دارم

متن استوری جدایی


متن استوری بیو جدایی و جدا شدن گلچینی از متن های کوتاه جدایی [پیشنهادی⭐️]
دل‍‌م‍ واس‍‌ه‍ ک‍‌س‍‌ی ت‍‌ن‍‌گ‌ش‍‌ده‍ ک‍‌ه‍ اص‍‌ل‍‌ا ن‍‌م‍‌ی‍‌دون‍‌م‍ م‍‌ن‍‌و ی‍‌ادش‍‌ه‍ ی‍‌ا ن‍‌ه‍ . . !(🖤😄👩🏼‍🦯️
5.0
غمگین جدایی خسته عشق یک طرفه دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن استوری خیانت


متن استوری بیو خیانت کوتاه گلچینی از بهترین متن های کوتاه خیانت [پیشنهادی⭐️]
نصب برنامه اندروید تاوبیو
#ع‍‌اش‍‌ق‍‌ ش‍‌ک‍‌ل‍‌ات‍‌ه‍‌ ول‍‌ی‍‌ وق‍‌ت‍‌ی‍‌ #ل‍‌واش‍‌ک‍‌ م‍‌ی‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌ه‍‌ ده‍‌ن‍‌ش‍‌ اب‍‌ م‍‌ی‍‌ف‍‌ت‍‌ه‍‌ ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت‍‌ خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی‍‌اس‍‌ت‍‌-!️
5.0
تیکه دار خیانت نامردی لاشی

متن استوری دخترانه


متن استوری بیو دخترانه | متن کوتاه برای بیوگرافی دخترونه | بزگترین سایت بیو


~["گاهی مجبورم بُغضمو
با قهقهه های بلند خفع کنم،،
تا نگن دیدین شکست!"]

5.0
دخترانه خسته
"خواهر" یک هدیه برای‌ قلب یک دوست
برای‌روح‌ و یک فرصتِ‌ طلایی‌، برای‌ یک
زندگیِ‌ زیبــــــــــاست 🌸️
5.0
دخترانه خواهر
نصب برنامه اندروید تاوبیو
کاش‌پدرمادرهابفهمن‌کہ‌نگرانی‌آنهانمی‌ارزه بہ‌یک‌عمر‌حسرت‌کشیدن‌ودرآخرتنفراون‌دخترنسبت‌بہ‌ والدینش.️
5.0
غمگین دخترانه حقیقت

متن استوری طنز


متن استوری متن کوتاه طنز /تکست ها خنده دار و طنز مناسب بیو
منو با عینک دودی دفن کنید؛
نور به قبرم میباره،اذیت میشم خو😂🚶🏻‍♀️(:️
5.0
طنز شاد
بابام  داشت نماز میخوند
یه هو یه پرنده با شدت خوردتو پنجرمون
بابام داد زد :
خدایا من دارم باهات حرف میزنم
تو داری Angry Birds بازی میکنی؟️
5.0
طنز شاد
نصب برنامه اندروید تاوبیو

متن استوری مناسبتی


متن استوری متن های کوتاه مناسبتی و تبریک , تبریک تولد و عید و ..
بهترین احساس
یعنی یه رفیق
که تو سختیا باهاته
تو شادیا کنارته
خوشبختی یعنی...
یه رفیق خوب❤️

تولدت مبارک بهترین رفیق💝🥳5.0
مناسبتی تبریک تولد
نصب برنامه اندروید تاوبیو
↫هر صبح ڪه میبینمٺ
یڪ دلیل براے زندگے پیدا میکنم
و بخاطر تو
این زندگی ادامه دارد...↬◍~◍
صبح بخیـر بهترینم♥️

‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.6
عاشقانه مناسبتی دوستت دارم صبح بخیر

متن استوری بهار


متن استوری متن کوتاه در مورد بهار / بیو و کپشن و متن کوتاه بهاری [ منتخب ]
نصب برنامه اندروید تاوبیو