جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه لاتی / متن لاتی برای پروفایل / تاو بیو

6509 پست
متن های کوتاه لاتی مناسب بیو تلگرام , بیو اینستاگرام , کپشن عکس اینستاگرام ,کپشن پست تلگرام / بهترین متن های لاتی و خیابانی استریتی از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران / متن لاتی
تیکه دار لاتی لاتی رفاقتی شاخ لاتی لاتی - جدیدها لاتی عربی لاتی انگلیسی لاتی ترکی کوتاه لاتی بلند لاتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
#کۅچیڭِ_اۅن_بالایي_باش…؛👆🏾⚜}☯
#هَمہِ_جا_بُزُࢪگِت_میکُنِہ…؛💯😉🤙🏾•}    ☯️
5.0
29095
شاخ حقیقت لاتی خدا
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
سرنوشت ننوشت گر نوشت بد نوشت
اما باور کن سرنوشت را نمیشه از سر نوشت✌️🚶‍♂️🚶‍♀️️
5.0
419
شاخ لاتی خسته زندگی
🧿﷽🧿
#روزگاریم.اگر⚜️🚷
#دیوانه.ات.بودم🖤💯
#گذشت.دلبر㊗️⚜️
#سلامتی.روزی.که.جوری.به.یادش.بودم💯🤙
#که.اگه.به.یاد.خدا.بودم.نصف.بهشت💎🧿
#مال.من.بود💯🖤️
5.0
2998
غمگین بهترین ها لاتی لاشی حاضر جوابی

𝑰 𝒂𝒎 𝒍𝒐𝒚𝒂𝒍 𝒕𝒐 𝒂 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒆...!

وفادارم به رویایی که هرگز قسمت من نیست...!🌪

5.0
3625
شاخ تنهایی حقیقت لاتی مغرور
حَسْـــبےُ اَللّه🖤📿
#ارزو_باش_نه_خاطره..:)

الله یار باشد دشمن هزار باشد🧿
#دخترونه_مرد_باش💯⁦🤙🏿
#بزرگ.نیستم
#ولی.بزرگا.تونم.آدم.حساب.نمیکنم😉💯🌟️
5.0
76028
شاخ تیکه دار حاضر جوابی لاتی مغرور
#من_خاستم_تو_کنارم_باشی👌
#تو_خاستی_اون_کنارت_باشه🙂🖤
#دوچیز_هیچوقت_صاف_نمیشه🀄
#یک_دل_کینه_دار❌
#دو_دست_پینه_دار❌
#اینو_یادت_بشع😉🤙🏿
5.0
398
شاخ غمگین حقیقت لاتی


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
201824
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
لایِقِ‌چیزی‌بودَن‌مُهِمِه..!
نَه‌‌مالِک‌چیزی‌بودَن:)👌️
5.0
608
شاخ حقیقت لاتی