جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه لاتی / متن لاتی برای پروفایل / تاو بیو

4798 پست
متن های کوتاه لاتی مناسب بیو تلگرام , بیو اینستاگرام , کپشن عکس اینستاگرام ,کپشن پست تلگرام / بهترین متن های لاتی و خیابانی استریتی از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران / متن لاتی
تیکه دار لاتی لاتی رفاقتی شاخ لاتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
25556
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
حَسبّی_اَلله📿🖤
.
اَللّه یار باشَد
دُشمَن هِزار باشَد🤙💯
.
نَه میبَخشَم
نَه فَراموشً میکُنم❌💯
.
#چهره_پرست_چه_داند_ارزش_دل_صاف_را💯🍺️
5.0
53481
شاخ لاتی مغرور
مشابه ها
حَسْـــبےُ اَللّه🖤📿
#ارزو_باش_نه_خاطره..:)

الله یار باشد دشمن هزار باشد🧿
#دخترونه_مرد_باش💯⁦🤙🏿
#بزرگ.نیستم
#ولی.بزرگا.تونم.آدم.حساب.نمیکنم😉💯🌟️
5.0
20657
شاخ تیکه دار حاضر جوابی لاتی مغرور
#حَسبی.الله⚰️📿
#تـ‌اوان.هـ‌ا.دادیـ‌م.تـ‌ا.فـ‌هـ‌مـ‌یـ‌دیـ‌م🎌🤙🏻💎
.
#هـ‌یـ‌چـ‌کـ‌س.مـ‌ونـ‌دنـ‌ی.نـ‌یــ‌سـت🐉❌⚡
.
#مارا.یِڪ.نَفـر.بِفَہـمَد.ڪافیست❌🎌🦅️
5.0
8965
شاخ لاتی مغرور
#ذات_داشته_باش!
#خوشگلی_رو_همه_دارن😉🤙🏽
#هرچیزی_رو_میتونی_با_پول_بخری💸
#ولی_مرام_و_معرفت_رو_نه🔱❌️
‌️
5.0
30496
شاخ غمگین لاتی مغرور
🕷✞⁶⁶⁶✞🕷
找职业球的屁股涨⸸ . .🕸🕷
✞願望嚄刺後續將以✞
†ꕃꕃꕃ†🕸💀🕷⸸ ꕃꕃꕃ ⸸
🎚🕸恶魔万岁⁶⁶⁶⸸🜐🩸🕷
ب‍ہ ط‍‌ور ع‍‌ج‍‌ی‍‌ب‍‌ی خ‍‌ی‍‌ل‍ی‍‌ات‍‌ون‍‌و سپ‍‌ردم ب‍ہ انـ‌گشـ‌ت وسـ‌ط‌🩸💀️
5.0
38625
شاخ تیکه دار چینی کارما لاتی


کسی که از من گذشت دیگه نمیگم درگذشت
میگم هریییی خوش گذشت😹✋↝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
21295
شاخ تیکه دار لاتی مغرور
م‍‌ا از آن پ‍‌اک دل‍‌ان‍‌ی‍‌م ک ز ک‍‌ََس ک‍‌‍‍‌ی‍‌ن‍‌ه ن‍‌داری‍‌م .
ی‍‌ک ش‍‌ه‍‌ر دش‍‌م‍‌ن و ی‍‌ک دوس‍‌ت ن‍‌داری‍‌م🖤💯️
5.0
1926
غمگین شعر عشق یک طرفه نامردی لاتی


➖⃟🙂• 𝙒𝙀 𝙋𝙄𝙘𝙠 𝙎𝙞𝙡𝙀𝙣𝘾𝙚 𝙎𝙤 𝙔𝙤𝙪 𝙁𝙀𝙚𝙡 𝙎𝙈𝘼𝙧𝙩

سکوت از ما ، احساس زرنگی از شما :) ↝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
11629
شاخ تیکه دار خسته لاتی مغرور
ح‍‌آج‍‌ی‍‌ .م‍‌ا #ال‍‌ک‍‌ی‍‌ خ‍‌وش‍‌ی‍‌م‍‌ :)
وگ‍‌رن‍‌ه‍‌ … …‍🕊‍✨
.م‍‌آ.ک‍‌ج‍‌آ. ツ… |• #خ‍‌وش‍‌ی‍‌.ک‍‌ج‍‌ا •| ‍🖤‍🥀‍🐾‍
5.0
13354
غمگین دخترانه دلتنگی لاتی مغرور
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
107345
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت
#یکی_رو_اونقدر_دوست_داشتع_باشید🤍
.
#که_اگ_نبود_فکرشم_نزاره💎💯
.
#سمت_کسی_بری😉🤙
.
#لیاقت_باشه_گرفتاریشم_قشنگه😉🤙‌‌
.
#مرکـز.مـاییم.شعبـہ.زیـاده🧿🤙🏼️
5.0
13787
شاخ تیکه دار حاضر جوابی لاتی مغرور
منـ با هر ڪـے مثـ خودشـ رفتار میـڪنمـ اگـہ خوشتـ نمیاد میتونـے اخلاق خودتو تغییر بدی!:/️
5.0
9824
𝑰 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒂𝒓𝒆, 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒊𝒕, 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒃𝒆𝒉𝒂𝒗𝒊𝒐𝒓!:/
تیکه دار بهترین ها بی تفاوت لاتی مغرور