جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های سکوت انگلیسی / بهترین متن سکوت [پیشنهادی]

600 پست
متن های سکوت و تلخ به انگلیسی و ترجمه فارسی درباره سکوت , ساکت با فونت های کیوت و جذاب به همراه کپی رایگان و ساخت استوری نوشته
سکوت غمگین سکوت سکوت - جدیدها بلند سکوت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ܢܚܭࡐ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܧࡐ‌ࡅ࡙ـے ࡅ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܦ̇ܝ‌ࡅ࡙ــߊ‌ב ߊ‌ܢܚـــــࡅ߳ߺߺܙ🤍🕊️
5.0
33279
ડⅈꪶꫀꪀᥴꫀ ⅈડ 𝕥ꫝꫀ ડ𝕥𝕣ꪮꪀᧁꫀડ𝕥 ᥴ𝕣ꪗ🤍🕊
شاخ بی تفاوت سکوت


« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»️
5.0
36243

                 🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴 🖇🖤
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ

شاخ غمگین سکوت موسیقی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
تو سـڪوت پیروز شو...
بِزار فِـڪر ڪُنَن هَنوز یِ بازَندِه ای!️
5.0
4396
☟👻 𝔤𝑒𝕨iή𝓃єŇ ⓢ𝔦𝓔 𝕀N ๔𝒆Ř ⓢ𝓉ι𝓛Ļ𝔼 lⒶ𝔰Ş s𝐈Ⓔ ∂𝑒𝓝ᛕ𝕖𝓷, DÃѕ𝐬 ᵈ𝕦 𝕚ⓜ๓єŘ ᑎ𝐨ᶜ卄 𝓔ƗN 𝓋ᗴⓡⓁiᗴŘ𝓔𝐑 ๒丨şt ♡🐲
شاخ بهترین ها حقیقت بی تفاوت سکوت

گاهی سکوت بهترین تصمیمیه که میگیری.🌚🚶🏻‍♀🩶️
5.0
215
ˢᵒᵐᵉᵗⁱᵐᵉˢ ˢⁱˡᵉⁿᶜᵉ ⁱˢ ᵗʰᵉ ᵇᵉˢᵗ ᵈᵉᶜⁱˢⁱᵒⁿ ʸᵒᵘ ᵐᵃᵏᵉ
غمگین تنهایی بی تفاوت سکوت خسته
‌‌
   
سکوت قشنگه تا میتونین خفه شید...!
‌‌‌‌‌‌️
5.0
2839
‌‌
     ➖⃟🥂••🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴
ɪs ɢᴏᴏᴅ sʜᴜᴛ ᴜᴘ ɪғ ᴜ ᴄᴀɴ

تیکه دار لاتی مغرور سکوت

زشتی دنیا به خاطر وجود آدمای بد نیست !
به خاطر سکوت آدمای خوبه ... 

4.9
2968

The indecency of world isn't because of bad people.
It's because of good people's silence.

انگلیسی فلسفی بهترین ها سکوت
درسته که میخندم...
ولی هیچوقت خوشحال نبودم:)🖤️
5.0
32590
🖤...𝐸𝓈 𝓈𝓉𝒾𝓂𝓂𝓉, 𝒹𝒶𝓈𝓈 𝒾𝒸𝒽 𝓁𝒶𝒸𝒽𝑒, 𝒶𝒷𝑒𝓇 𝒾𝒸𝒽 𝓌𝒶𝓇 𝓃𝒾𝑒 𝑔𝓁ü𝒸𝓀𝓁𝒾𝒸𝒽
غمگین خسته سکوت
وَِقَِتَِےَِ کَِسَِےَِ בَِرَِ بَِرَِاَِبَِرَِ حَِرَِـَِ؋َِـَِاَِتَِ سَِکَِوَِتَِ مَِیَِکَِنَِهَِ،َِ بَِـَِבَِوَِنَِ تَِوَِ ذَِهَِنَِشَِ בَِاَِرَِـَِہَِ بَِهَِتَِ ؋َِـَِحَِشَِ مَِیَِـَِבَِهَِ! :) ️
5.0
164
ᵂʰᵉⁿ ˢᵒᵐᵉᵒⁿᵉ ⁱˢ ˢⁱˡᵉⁿᵗ ⁱⁿ ᶠʳᵒⁿᵗ ᵒᶠ ʸᵒᵘʳ ʷᵒʳᵈˢ, ˢʰᵉ ⁱˢ ᶜᵘʳˢⁱⁿᵍ ʸᵒᵘ ⁱⁿ ʰᵉʳ ᵐⁱⁿᵈ
شاخ تیکه دار حقیقت سکوت لاتی
پُر حَرفَمو اِنگاری لالَم‼️... ️
5.0
470
I am full of words and seem to be speechless
غمگین سکوت

بغض سنگین مرا، دیوار میفهمد فقط((:️
5.0
415
𝑂𝑛𝑙𝑦 𝑡𝒉𝑒 𝑤𝑎𝑙𝑙
𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑠 𝑚𝑦 𝒉𝑒𝑎𝑣𝑦 𝒉𝑎𝑡𝑟𝑒𝑑
غمگین تنهایی خسته سکوت خاطره

گاهے وقتا باید سڪوت ڪرد ، خدا پاسخگو خواهد بود

4.8
2257

Sometimes i must keep silent , god would respond , no dopt

فلسفی خدا سکوت

بودنـِتـون طوࢪیہ‌ ڪہ‌ با نبودنِتون فــࢪقی نــداره(:🤟🏿

5.0
130
• 𝑩𝒐𝒅𝒏𝒕𝒐𝒏 𝑻𝒐𝒓𝒊𝒆 𝑲𝒆 𝑩𝒂 𝑵𝒃𝒐𝒅𝒏𝒕𝒐𝒏 𝑭𝒓𝒈𝒉𝒊 𝑵𝒅𝒓𝒆៹
غمگین حقیقت بی تفاوت سکوت