جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های رفاقتی انگلیسی با ترجمه فارسی [پیشنهادی خرداد 1402]

103 پست
متن های رفاقتی گلچین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی , تعداد 103 متن رفاقتی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های رفاقتی انگلیسی / بهترین متن رفاقتی [پیشنهادی]
خیانت رفیق رفاقتی تیکه دار لاتی رفاقتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ܢ̣ــܣࡅ߳ـܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚـࡅ߳ߺߺܙ ܭــࡅ࡙ܢܚـࡅ߳؟
ߊ‌ࡐ‌ࡅ߭ܨ ܭـܘ ࡅ߳ࡐ‌ ܟܿࡐ‌ܢܚ݅حߊ‌ܠܨ ࡐ‌ ܫ̇ــܩܢ ܭࡅ߭ߊ‌ܝ‌ࡅ߳ܘ
🧿✨️
5.0
24843
𝒲𝒽𝑜'𝓈 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒷𝑒𝓈𝓉 𝒻𝓇𝑒𝒾𝓃𝒹?
𝒯𝒽𝑒 𝑜𝓃𝑒 𝓌𝒽𝑜 𝒾𝓈 𝒷𝑒𝓈𝒾𝒹𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝒾𝓃 𝒽𝒶𝓅𝓅𝒾𝓃𝑒𝓈𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒶𝒹𝓃𝑒𝓈𝓈🧿✨
رفاقتی بامعرفت
‌‌‌‌‌‌‌

تو تنها رفیق صمیمی منی..!^^
⠀️
5.0
16861
‌‌‌‌‌‌‌ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
•━━━━∪∪━━━━•
UR MY ONLY BEST FRIEND
شاخ رفاقتی بامعرفت
مشابه ها

بهترین لحظاتِ زندگی من در کنار تُو سپری میشه!♥️5.0
5962
🌸🌈💭
𝓜𝔂 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓶𝓸𝓶𝓮𝓷𝓽𝓼 𝓪𝓻𝓮 𝓼𝓹𝓮𝓷𝓽 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝔂𝓸𝓾•!

رفاقتی دوستت دارم انگیزشی

. ‏دردی که با دارو خوب نشه قَطعا با ❪بَغــــل❫ط خوب میشه🕊♥️رفیق🍭🍒★

5.0
29901

𝓣𝓱𝓮 𝓹𝓪𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓭𝓸𝓮𝓼𝓷'𝓽 𝓰𝓸 𝓪𝔀𝓪𝔂 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓶𝓮𝓭𝓲𝓬𝓲𝓷𝓮, 𝓲𝓽'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓰𝓸𝓷𝓮 𝔀𝓲𝓽𝓱 𝓱𝓾𝓰𝓼 ..

رفاقتی
باب اسفنجی: از کجا میدونی من بهترین دوست صمیمیتم؟
پاتریک:از اونجایی که وقتی میخندی منم میترکم از خنده:)) ️
5.0
1898
SpongeBob: How do you know that I am my best friend? Patrick: Because when you laugh, I burst out laughing :))
عاشقانه رفاقتی دوستت دارم حقیقت خاطره


همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..!

5.0
3601


𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒊𝒄 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅 𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒎 𝒅𝒐𝒘𝒏 ..!

رفاقتی بامعرفت
فلسفه‌ی بغل کردن خیلی عجیبه؛
دستتو می‌پیچی دور بدن یه موجود زنده و انگار که یه سرنگ پر از مورفین وارد پوست تنت شده شناور میشی تو آرامش و وقتی نسخ بغل کردنش میشی جای خالی قلبش سمت راست قفسه سینت طوری درد میگیره که حاضری کل دنیاتو بدی تا فقط یک‌بار دیگه تو بغلت حسش کنی...
🦥✨🫀️
5.0
3366
The philosophy of hugging is very strange; You wrap your hand around the body of a living being and it's like a syringe full of morphine, you float in peace and when you stop hugging him, the empty place in his heart on the right side of your chest hurts so much that you are ready to give your whole world to hug you just one more time. feel...
🦥✨🫀
عاشقانه رفاقتی دوستت دارم ادبی آرامش
⠀ ⠀
⠀ « تا اَبد باهاتم رِفیق..! »🩵🪼️
5.0
157
⠀ 𝐼 𝑊𝑖𝑙𝑙 𝐵𝑒 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝑌𝑜𝑢 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟 , 𝐹𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑..🩵🪼 ⠀ ⠀
رفاقتی دوستت دارم
تو عین منی ورژن دختر منی...(:💗️
5.0
358
You are the same version of me as my daughter...(:💗
رفاقتی دختر

           ‌‌‌ با ارزش ترین داراییت تو دنیا چیه؟!
               ‌          ‌ ‌‌+ ⦗تــو♥️💬∞⦘•️
5.0
1575
𝑫𝒖‌𝒏𝒚𝒂𝒅𝒂𝒌𝒊 𝒆𝒏 𝒅𝒆𝒈‌𝒆𝒓𝒍𝒊 𝒗𝒂𝒓𝒍𝒊𝒏 𝒏𝒆𝒅𝒊𝒓?
                        ‌+ 𝑺𝒆𝒏∞🌤🌸
           ‌‌‌
دخترانه رفاقتی دختر دوستت دارم خواهر
همه به یه رفیق صمیمی نیاز دارن که بهشون کمک کنه بخندن زمانی که احساس می‌کنن دیگه هيچ‌وقت نمی‌تونن دوباره لبخند بزنن. و واسه من تو همون رفیقی. عاشقتم 💌️
4.9
1101
Everyone needs a best friend to help them laugh when they think they will never smile again. And for me it's you my friend. Love you.
رفاقتی بامعرفت
← رفیقِ موندگار باش، نه یادگار »‌‌

‌‌️
5.0
3875

‌𝗕𝗘 𝗜𝗡𝗗𝗘𝗟𝗜𝗕𝗟𝗘
ᴍʏ ғʀɪᴇɴᴅ, ɴᴏᴛ ᴊᴜsᴛ ᴀ ᴍᴇᴍᴏʀʏ


‌‌
رفاقتی شیطنت بامعرفت دلتنگی
‏تو رفاقت عین پَت و مَت باشید،
با اینکه دنیا رو خراب میکنن همو خراب نمیکنن...✅


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
184
Be the same in your friendship.
Even though they destroy the world, they don't destroy everyone... ✅


)
رفاقتی بامعرفت


قدر‌کساییکه‌بیخیالت‌نمیشن،خیلی‌بدونـ:)♡️
5.0
632
.
𝗔𝗽𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗼𝘀q
wₕₒ wₒₙ'ₜ gᵢᵥₑ ᵤₚ ₒₙ yₒᵤ!
رفاقتی بامعرفت حقیقت
بوی نو شدن میاد ولی تو همیشه رفیق کهنه من بمان'!️
5.0
1831
It smells like new, but you will always be my old friend
رفاقتی بهار دوستت دارم
هیچوقت کسی معنی رفیق رو نفهمید کسی که همیشه پشتت باشه🫶🏻💜️
5.0
848
No one understood the meaning of a friend, someone who always has your back 🫶🏻💜
رفاقتی حقیقت

باب اسفنجی: اگر یه روز اعتمادی که بم داریو بشکنم چی؟
پاتریک: اعتماد به تو انتخاب منه،ثابت کردن اشتباه من انتخاب تو:)
5.0
2506
Spongebob: what if i break your trust someday?
Patrick: trusting you is my decision, proving me wrong is your choice.

شاخ تیکه دار رفاقتی زندگی بامعرفت
دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است، پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی️
3.6
313
A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have
انگلیسی رفاقتی بامعرفت