جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

متن کوتاه زندگی / تکست آموزنده زندگی [ناب]

2324 پست
متن کوتاه در مورد زندگی مناسب وضعیت واتساپ و استوری اینستاگرام و بیو تلگرام و اینستاگرام گلچین شده و سنگین
موفقیت زندگی غمگین زندگی
مشابه ها

چیزی‌که‌خودت‌درموردخودت‌فکرمیکنی
خیلی‌مهم‌تراز
چیزیه‌که‌بقیه‌درموردت‌فکرمیکنن!🎶🖤️
5.0
□𝙒𝙝𝙖𝙩 𝙮𝙤𝙪 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠 𝙖𝙗𝙤𝙪𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛 𝙞𝙨 𝙛𝙖𝙧 𝙢𝙤𝙧𝙚 𝙞𝙢𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙝𝙖𝙣 𝙬𝙝𝙖𝙩 𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧𝙨 𝙩𝙝𝙞𝙣𝙠 𝙤𝙛 𝙮𝙤𝙪!
#بهترین ها #انگیزشی #زندگی #حقیقت

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

#شاخ #انگلیسی #دخترانه #مغرور #ادبی #زندگی #دختر
توزندگیم‌ هربار باختم‌ محکم‌ تر بلند شدم. . ! 🚶🏿‍♂️
5.0
‌‌
𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚 𝒕𝒊𝒎𝒆 𝑰 𝒍𝒐𝒔𝒕 𝒊𝒏 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆,𝑰 𝒈𝒐𝒕 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓!
#دخترانه #موفقیت #انگیزشی #زندگی


زیباترین خوشبختی ها وقتایی که انتظارشو نداری اتفاق میفته، تو صبر کردن رو یاد بگیر...

4.7
🇹🇷Mutlulukların en güzelleri hiç beklemediğin anlarda gerçekleşir sen sabretmeyi bil

#انگلیسی #موفقیت #انگیزشی #زندگی
گاهی‌اوقات‌سخت‌می‌گذرد،ولی‌می‌گذرد!🍂️
4.9
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑦
𝑯𝒂𝒓𝒅 𝑏𝑢𝑡 𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑠
#غمگین #انگلیسی #زندگی #خسته
جایی خوندم که نوشته بود: هرگز برای هیچ روزی در زندگیت پشیمان مباش! روزهای خوب، خوشحالی میارن روزهای بد، تجربه، بدترین روزها، درس عبرت و بهترین روزها، خاطره:)💛️
4.0
#موفقیت #انگیزشی #زندگی


زندگی خودتو با دیگران مقایسه نکن.
هیچ مقایسه ای بین خورشید و ماه وجود نداره.
نوبت هرکدوم که برسه، میدرخشه...

4.9
Don't compare your life to others. There's no comparison between the sun and the moon. They shine when it's their time.

#انگلیسی #موفقیت #انگیزشی #زندگی

همین الان زندگی کن ،
شاید فردایی نباشه …️
5.0
live right now ,
there might not be a tomorrow!
#شاخ #زندگی
ارزشِ آدما به عَملِشونه‌.... نه ادعاشون....️
5.0
((:𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒎𝒔
#تیکه دار #فلسفی #حقیقت #زندگی

زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت
رویاهات پرواز کن‌‌.
4.9
🛫𝑷𝒖𝒕 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒏 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒅
𝒇𝒍𝒚 𝒕𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔
#انگلیسی #موفقیت #انگیزشی #زندگی


هيچ‌وقت بی‌خیال اون چیزی که از ته دل می‌خوای نشو. صبر کردن سخته ولی پشیمونی خیلی سخت‌تره..!

5.0
Never give up on something you really want. It's difficult to wait, but it's more difficult to regret.

#تیکه دار #زندگی #ادبی #مغرور


اگه‌ آرزوی‌ بزرگی‌ تو دلته
حتما خدا لیاقت‌ رسیدنش‌ بهت‌ داده
که الان رویاته☆🌱🤍️
5.0
𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒂 𝒈𝒓𝒆𝒂𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒊𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕, 𝒔𝒖𝒓𝒆𝒍𝒚 𝑮𝒐𝒅 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒕𝒐 𝒃𝒆 𝒈𝒊𝒗𝒆𝒏 𝒕𝒐 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒏𝒅 𝒏𝒐𝒘 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎

#موفقیت #بهترین ها #انگیزشی #زندگی #خدا
༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻️
4.8
...𝔂𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓪 𝓬𝓻𝓪𝓯𝓽𝓮𝓭 𝓷𝓪𝓻𝓻𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 𝔀𝓻𝓲𝓽𝓽𝓮𝓷 𝓫𝔂 𝓪 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓖𝓸𝓭
#مذهبی #مهربانی #خدا #ادبی #زندگی
آیـَـ‌نـدهـه کـِـ‌تـ‌ابـ‌ی سـ‌ت . کـ‌ه اِمـ‌روز مـ‌ی نـِـ‌ویـسـ‌ی .
پـَـس چـیـزـی بـِنـویـ‌س . کـ‌ه فـردا از خـ‌وانـدن آن لـذت بـبـرـی:)️
5.0
#شاخ #موفقیت #درسی #زندگی #انگیزشی #حقیقت