جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه دلتنگی / تکست ناب دلتنگی [ گلچین]

12491 پست
متن کوتاه دلتنگی فارسی و انگلیسی با ترجمه برای وضعیت واتساپ , بیو تلگرام و اینستاگرام , کپشن و استوری اینستاگرام و .. در سایت تاو بیو گلچین شده
شعر دلتنگی تنها دلتنگی دلتنگی غمگین عاشقانه دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
شُّدِه دِلتَّنگ شَّوی چارِه نَّیابی جُّز اَّشک؟!
مَّن بِ این چارِه بی چارِه دُّچارَم هَّرشَب.!'️
5.0
13987
غمگین عشق یک طرفه دلتنگی
‌‌
در دلم فریاد بود ، در نگاهم اشك ، در گلویم بغض ، اما بلندتر از همه ، می‌خندیدم😄🖤
‌‌️
5.0
14094
غمگین خسته دلتنگی نامردی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
#ب‍‌دت‍‌ری‍‌ن ق‍‌س‍‌م‍‌ت #دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ‍‌ی اون‍‌ج‍‌اس ک‍‌ه‍ #ن‍‌م‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ی ب‍‌ش ب‍‌گ‍‌ی چ‍‌ق‍‌د دل‍‌ت ه‍‌واش‍‌و ک‍‌رده‍ (:️
5.0
27148
غمگین دلتنگی
‌‌ ‌
‌¹ سال🖤∶
¹² ماه🖇∶
³⁶⁵ روز🌓∶
⁸⁷⁶⁰ساعت⏲∶
⁵²⁵⁶⁰⁰⁰ دقیقه⏳∶
³¹⁵³⁶⁰⁰⁰⁰⁰ثانیه🥺∶
هر روز☉∶
هرشب🌙∷
هر لحظه🖤∶
دلم برات تنگ میشه ❤❤❤🖤🖤️
5.0
15764
عاشقانه غمگین دلتنگی
.
⇩خیلي ⇩
     ⇩ سخته ⇩
          ⇩   یڪیو ⇩
               ⇩ به اندازه ئ ⇩
                       ⇩  وجودت ⇩
                            ⇩  دوست ⇩
                              ⇩  داشته ⇩
                              ⇩ باشي ⇩
                              ⇩  بعدش ⇩
                            ⇩ با تمام ⇩
                         ⇩ توانت ⇩
                ⇩  بخواۍ ⇩
    ⇩  فراموشش ⇩
⇩ڪني  ⇩‌╭┈───
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
16149
عاشقانه غمگین دلتنگی
از دل‍‌ب‍‌ری‍‌ای #ع‍‍‌ش‍‌ق‍‌ت‍‌ون ن‍‌گ‍‌ی‍‌د #ع‍‌ش‍‌ق م‍‌ن ک‍‌ن‍‌ار‍م ن‍‌ی‍‌س ق‍‌ل‍‌ب‍‌م #درد م‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ر‍ہ . . .(:🖤️
5.0
3517
شاخ غمگین دلتنگی
دو دقیقه گوش کن :)
فکر کن کسی که دوسش داری بمیره
فکر کن باید لباس مشکی بپوشی‌ بری سر خاکش
فکر کن دیگه نیست باهاش حرف بزنی
پیامش‌ مال خیلی وقت پیشه
فکر کن باید گل بخری بری سر قبرش
فکر کن باید همه حرفاتو‌ به یه تیکه سنگ بزنی
فکر بری سر قبرش‌ اسمشو‌ بلند صداش بزنی ولی دیگه نتونه‌ بهت بگه جانم!
فکر کن دیگه نیست دلت تنگ شه بری ببینیش
دیگه نتونی بغلش‌ کنی
فکر کن…
دیدی سخته پس قدر همدیگرو‌ بدونیم:)!💔️
5.0
40809
listen for two minutes :)
Think that someone you love is going to die
Think you should wear black clothes to go to his grave
Don't think you can talk to him anymore
The message is from a long time ago
Think you should buy flowers to go to his grave
Think you have to put all your words on a piece of stone
You want to go to his grave and call his name out loud, but he can't tell you anymore, my dear!
Think you won't mi
غمگین دلتنگی
‌دک‍‌ت‍‌ر گ‍‌ف‍‌ت‍‌ه ن‍‌ف‍‌س‍‌ت ن‍‌ی‍‌اد #م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ری!
ن‍‌ف‍‌س‍‌م‍ م‍‌ی‍‌ای ی‍‌ا #ب‍‌م‍‌ی‍‌رم‍:)؟!
‌️
5.0
6786
تنهایی دلتنگی
میدونی روزی چندبار چک میکنم اکانتتو ؟:)
میام‌و میبینم آفی میرم باز میام و میبینم آفی میرم ولی وقتی میبینم آن شدی قلبم شروع میکنه‌خودشو به کوبیدن تو سینه‌ام ، ولی نمیتونم‌بهت پیام بدم و بگم که چقد بهت نیاز دارم و بگم ، دلتنگتم :)️
5.0
41022
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی زندگی