جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه دلتنگی / تکست ناب دلتنگی [ گلچین]

2296 پست
متن کوتاه دلتنگی فارسی و انگلیسی با ترجمه برای وضعیت واتساپ , بیو تلگرام و اینستاگرام , کپشن و استوری اینستاگرام و .. در سایت تاو بیو گلچین شده
شعر دلتنگی تنها دلتنگی دلتنگی غمگین عاشقانه دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
#ب‍‌دت‍‌ری‍‌ن ق‍‌س‍‌م‍‌ت #دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ‍‌ی اون‍‌ج‍‌اس ک‍‌ه‍ #ن‍‌م‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ی ب‍‌ش ب‍‌گ‍‌ی چ‍‌ق‍‌د دل‍‌ت ه‍‌واش‍‌و ک‍‌رده‍ (:️
5.0
#غمگین #دلتنگی
الان فقط نیاز دارم...!
از تو گوشی بکشمت بیرون و بغلت کنم:)!
تا همه ناراحتیام و دلتنیگام یادم بره:)💜🫂️
5.0
#عاشقانه #زندگی #دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
میدونی روزی چندبار چک میکنم اکانتتو ؟:)
میام‌و میبینم آفی میرم باز میام و میبینم آفی میرم ولی وقتی میبینم آن شدی قلبم شروع میکنه‌خودشو به کوبیدن تو سینه‌ام ، ولی نمیتونم‌بهت پیام بدم و بگم که چقد بهت نیاز دارم و بگم ، دلتنگتم :)️
5.0
#غمگین #تنهایی #عشق یک طرفه #دلتنگی #زندگی

گ‍‌وره‍ ب‍‌اب‍‌ایِ غ‍‌رور ، م‍‌ن دل‍‌‌م‍ واق‍‌ع‍‌ا ب‍‌رات ت‍‌ن‍‌گ‌ش‍‌ده .🖤
5.0
#غمگین #دلتنگی
دو دقیقه گوش کن :)
فکر کن کسی که دوسش داری بمیره
فکر کن باید لباس مشکی بپوشی‌ بری سر خاکش
فکر کن دیگه نیست باهاش حرف بزنی
پیامش‌ مال خیلی وقت پیشه
فکر کن باید گل بخری بری سر قبرش
فکر کن باید همه حرفاتو‌ به یه تیکه سنگ بزنی
فکر بری سر قبرش‌ اسمشو‌ بلند صداش بزنی ولی دیگه نتونه‌ بهت بگه جانم!
فکر کن دیگه نیست دلت تنگ شه بری ببینیش
دیگه نتونی بغلش‌ کنی
فکر کن…
دیدی سخته پس قدر همدیگرو‌ بدونیم:)!💔️
5.0
listen for two minutes :)
Think that someone you love is going to die
Think you should wear black clothes to go to his grave
Don't think you can talk to him anymore
The message is from a long time ago
Think you should buy flowers to go to his grave
Think you have to put all your words on a piece of stone
You want to go to his grave and call his name out loud, but he can't tell you anymore, my dear!
Think you won't mi
#غمگین #دلتنگی

ن‍‌ی‍‌ا‍‌ز د‍‌ارم ی‍‌ه‍‌و پ‍‌ی‍‌ام ب‍‌دی ب‍‌گ‍‌ی #ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‍‌ی ج‍‌ات‍‌و ن‍‌م‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ر‍ہ لع‍‌ن‍‌ت‍‌ی .!:)️
5.0
#جدایی #عشق یک طرفه #دلتنگی
د‍ل‍‍‌م وا‍س‍‍‌ه ‍ک‍‍‌س‍‍‌ی ‍ت‍‍‌ن‍‍گ‍ ‍شد‍ه ‍ک‍‍‌ه ‍ن‍‍‌م‍‍ی‍‌دو‍ن‍‍‌م ‍
م‍‍ن‍‌و ‍ی‍‌اد‍ش‍‌ه ‍ی‍‌ا ‍ن‍‍‌ه🙃💔️
5.0
#غمگین #تنهایی #عشق یک طرفه #دلتنگی #حقیقت
کاش میشد واس همیشه مال هم بودیم...
کاش میشد بغلت برا یکی دیگ نشه... 💔
کاش میشد اون حرفایی ک ب من میزدی ب اون نزنی...
کاش هنوز دوسم داشتی... 🖤
کاش نمیرفتی...💔
کاش میشد من بمیرم نبینم ت با یکی دیگ خوشی... کاش خنده هات مهربونیات عصبانیتت فق مال من بود...
کاش اون از من بهتر نباش...
کاش میموندی بخاطرم میجنگیدی... برا قصه هاس ولی کاش اینجوری میشد...
کاش عشق واقعی وجود داشت...🥲🖤

کـــ ــا ش🚬️
5.0
#تنهایی #غمگین #جدایی #سیگار #عشق یک طرفه #دلتنگی
ط‍‌ ن‍‌ب‍‌اش‍‌ی ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍‌ه ه‍‌س‍‌ت
ول‍‌ی م‍‌ن #اه‍‌ل‍‌ش ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م کہ #ج‍‌ات‍‌و بہ ب‍‌ق‍‌یہ ب‍‌دم️
5.0
#غمگین #جدایی #خسته #بامعرفت #دلتنگی
.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌⇦میگن.اهنگ••͜♡-! ⇦میگم.صدات••͜♡-! ⇦میگن.رنگ••͜♡-! ⇦میگم.چشات••͜♡-! ⇦میگن.بغض ••͜♡-! ⇦میگم.هوات••͜♡-! ⇦بگن.جون ••͜♡-! ⇦میدم.برات••͜♡-! تو فقط باش️
5.0
#عاشقانه #غمگین #دلتنگییه‌موقع‌هایی‌هست‌که‌حال‌هیچی‌نیس :)🖤

‌️
5.0
𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒃𝒐𝒓𝒅 𝒐𝒇 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 :)🖤
#غمگین #دلتنگی
واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ش‍‌دم‍ ب‍‌ت م‍‌ن‍‌ی ک‍ اص‍‌ن‍ ع‍‌ل‍اق‍‌ه ای‍ ب‍ ک‍‌س‍‌ی نداش‍‌ت‍‌م`:)!

5.0
#عاشقانه #شاخ #دلتنگی #مغرور

🥀 ⃟من بدجور دلتنگم،
و تو هرگز نمی‌فهمی...

‌️
5.0

🥀 ⃟••𝑰 𝒎𝒊𝒔𝒔 𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒐 𝒎𝒖𝒄𝒉,
𝒂𝒏𝒅 𝒚𝒐𝒖'𝒍𝒍 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒂𝒕
#عاشقانه #غمگین #دلتنگی