متن کوتاه دلتنگی / تکست ناب دلتنگی [ گلچین] | تاو بیو

متن کوتاه دلتنگی فارسی و انگلیسی با ترجمه برای وضعیت واتساپ , بیو تلگرام و اینستاگرام , کپشن و استوری اینستاگرام و .. در سایت تاو بیو گلچین شده | دلتنگی فاصله دلتنگ تنها deltangi deltang


هيچ وقت نذار دلتنگے بجات تصميم بگيره ...

# دلتنگی # عشق یک طرفه کپی


🄽🄴🅅🄴🅁
ʟᴇᴛ ᴍɪssɪɴɢ ᴅᴇᴄɪᴅᴇ ғᴏʀ ʏᴏᴜ
 

COPY
4.1K 41.3K فونت مهیاس

  ‹ هرموقع غمگین شدی خودتو بغل کن..! ›
‌‌‌‌‌

# دلتنگی کپی

‌‌‌ ‌‌‌⌜𝗛𝗨𝗚 𝗬𝗢𝗨𝗥𝗦𝗘𝗟𝗙
ᴡʜᴇɴᴇᴠᴇʀ ʏᴏᴜ'ʀᴇ sᴀᴅ 🌏⌝
 

COPY
10.5K 122.3K فونت مهیاس
༺ دنیـا دیـد من دقیـقا چـہ چیـزایـے رو دوست دارم،همونا رو ازم گرفـت ༻ # دلتنگی # اموات کپی
3.1K 39.0K فونت ʜᴏssᴇɪɴ

دلگیرم این روزها از تمام آنچه در خاطرم خاطراتی را رقم زدن که سالیان سال قرار است حسرتشان را بخورم💔

# دلتنگی # عشق یک طرفه # خاطره کپی
755 11.2K فونت 𝓏𝑒𝒾𝓃𝒶𝒷 𝓈𝒶𝒹𝑒𝑔𝒽𝒾

‌‌

ڪاش جایه اینڪه ترك ڪنین درك ڪنین !!
‌‌‌

# دلتنگی # عشق یک طرفه # نامردی کپی

𖤐⃟••𝐼 𝑤𝑖𝑠𝒉 𝑦𝑜𝑢 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑 𝑜𝑓 𝑙𝑒𝑎𝑣𝑖𝑛𝑔

COPY
5.2K 84.7K فونت مهیاس


اُوِردُوزِ مَغزي دَر اَثَرِ مَصرَفِ زیادِ فِڪر..!

# دلتنگی # دروغ # سکوت کپی


𝗗𝗘𝗔𝗧𝗛 𝗖𝗔𝗨𝗦𝗘
ᴏᴠᴇʀᴅᴏsᴇ ʙʏ ᴛʜɪɴᴋɪɴɢ ᴛᴏᴏ ᴍᴜᴄʜ

COPY
13.2K 238.7K فونت مهیاس
هر یک ثانیه که میگذره، من دلتنگترت میشم .(:
# دلتنگی کپی
403 8.3K فونت .͛.͜-ꜱᴀʜᴀʀᴡ

من ادم رَفتَن نبودم..ولی خب هیشکی ام نگفت بِمُونّ🥀🖤

# عشق یک طرفه # دلتنگی کپی
8.7K 208.3K فونت ..Selna..

اَصلاَ خَبَر داری چِقَد دِلتَنگِتَم بی مَعرِفَت؟😔

# دلتنگی کپی
966 22.9K فونت M.salimi_a

هروقت باهات سردتر بودم بدون بیشتر دلتنگتم فقط دارم تلاش میکنم نفهمی :)) 

# دلتنگی # عشق یک طرفه کپی
828 22.2K فونت

میخوابم تا بهت فکر نکنم ⠀ ..!

# عشق یک طرفه # دلتنگی کپی

⠀⠀🌌⃤••𝗜 𝗦𝗟𝗘𝗘𝗣 𝗦𝗢 𝗜 𝗖𝗔𝗡 ⠀ ᴛʜɪɴᴋ ᴀʙᴏᴜᴛ ᴜ ɴᴏ ᴍᴏʀᴇ

COPY
195 5.4K فونت 🙃🖕

وَ تَنهآیی تَقدیر آدماییِه کِه دَر قَلبِشون قَبرِستونی اَز حَرفهای نَگُفته دارَن:)🤍

# دلتنگی کپی
6.8K 189.4K فونت narciss

از من پرسید منو دوس داری یا زندگیتو؟؟گفتم زندگیمو....قهر کرد و رف👀 💔 ولی نفهمید که همه زندگیم بود😔

# دلتنگی کپی
8 266 فونت xoxo iimn
♡ تو از من چے ساختے لعنتے کـہ بعد رفـتنت شدم سگ 🖤 ♡ ‌ ‌◉━━━━━━─────── ↻ㅤ ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤ⇆ # دلتنگی # نامردی # سیگار کپی
Wₕₐₜ ₜₕₑ ₕₑₗₗ dᵢd yₒᵤ dₒ ₜₒ ₘₑ ₜₕₐₜ ᵢ bₑcₐₘₑ ₐ dₒg ₐfₜₑᵣ yₒᵤ ₗₑfₜ? COPY
153 4.7K فونت Hadis bashari
هرروز دلتنگ‌تر از دیروز ..-!🍃 # دلتنگی کپی
232 7.4K فونت .͛.͜-ꜱᴀʜᴀʀᴡ

+گریه میکنیـ؟ -ن حساسیت دارم:( +بِ چی ؟ -بِ نبودنش):

# دلتنگی کپی
1.7K 57.2K فونت Mobina

منــــــتظرم اون روز برســــه کــــه بیــــای بگـــی؛
هیچکس اندازه تـــــو دوستم نداشـــــت.

# مغرور # لاتی # دلتنگی # عشق یک طرفه کپی
111 3.8K فونت TATA

دِلَم واسه روزایی كه لَبام اَز تَه دِلَم ميخَنديدَن،تَنگ شُده!💔🥀

# دلتنگی کپی
696 24.2K فونت Mahdisalimi16_a

کجایی که هیچ چیز قشنگ تر از تماشای تو نیست....!🖤

# دوستت دارم # دلتنگی کپی
25 930 فونت هیچکس:)))

وقتی حالت خوب نيست خاطره ها زود تر از همه ميان به عیادتت🖤🖇️🔐

# دلتنگی کپی
8.4K 318.8K فونت Realcraziness_3