جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه به سلامتی / به سلامتیه ...

162 پست
متن های کوتاه به سلامتی / بیوهای کوتاه به سلامتی بصورت گلچین شده مناسب بیو وضعیت پست اینستا استوری و ..
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

به سلامتی سرنوشت که وقتی به ما رسید جوهرش بد نوشت🖤🖤🙁

4.9
2765
غمگین به سلامتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
مــا ڪ ســــلامــتی هــر کـــــی زدیم رف ایـــن بــار بزنـــیم بــ ســـلـــامـــتی غــم شـــ،ایـــد اونـــم رف ☺💔 ️
4.8
1307
غمگین جدایی دلتنگی به سلامتی
#پسر با رلش روموتور با سرعت زیاد میرفتن
دختره محکم پسرعو بغل مکنه
-میگ اروم برو میترسم
پسره-میگ اول بگو دوست‌درم
دختره -میگ دوست‌درم
پسره-میگ بلندددد تر
دختره -میگه #دوستتت‌درممممم
#پسره -میگ ای کلاه ایمنی عو ع سرم بردار بذار سرت اذیتم مکنع...
فرداش تو روزنامعا چاپ مشه..
#دوسرنشین موتور تصادف کردن
ول#یکشون زندس
'سلامتی پسری ک فمیده بود#ترمز موتورش بریده نخواس ب#دختر بگ #بترسه فق خاس برآخرین‌بار بشنوه #دوسش‌درع️
5.0
1848
عاشقانه غمگین دوستت دارم به سلامتی

قانون من میگه : لات مشتی اونیه که واسه هزار نفر ساقی بشه ولی به سلامتی یه نفر بخوره و بس ...

4.9
1749
عاشقانه لاتی به سلامتی


ن آویزون کسی💞
ن آرزوی کسی💕
پس به سلامتی بی کسی✌️🏻🦋✨️
5.0
348
شاخ به سلامتی
سلامتی آخرین خداحافظی که توی گلوم خشک شد
سلامتی کسی که طاقت نداشتم ازش خداحافظی کنم فقط تونستم بگم برو
سلامتی دستامون که دیگه هیچوقت به هم نمیرسه
سلامتی منه دیوونه
سلامتی توی پرو
سلامتی خنده هامون
سلامتی خاطره ی دیروزمون
سلامتی منی که اینبار جوری داغون شدم که نمیتونم حتی سرپا وایسم️
5.0
1012
تنهایی به سلامتی

سلامتی دلی ک هزار بار شکستنش اما هنوز شکستن بلد نیست...🙂⁦🖐️⁩

5.0
1685
غمگین به سلامتی
سلامتیـ اونـ کهـ رفتــ بزنیمـ ...👩‍🦯
اسمشـو داد بزنیمـ...
ساقیـے تـو بادهـ بـریـز ...
بهـ یـادشـ مـی بزنیمـ:))

════════════════️
5.0
233
عاشقانه غمگین موسیقی به سلامتی

به سلامتی حرفایی که تایپ شد ولی سند نشد و پاک شد...🌙🚬 به سلامتی حرفایی که ته دل موند و اخر سرم پست شد و لایک شد :)💔

4.9
1502
غمگین به سلامتی
⌞🌵⌝

م‍‌راق‍‌ب اش‍‌ت‍‌ب‍‌اه‍‌ات‍‌ون ب‍‌اش‍‌ی‍‌د
آدم‍‌ا ه‍‌م‍‌ی‍‌شہ ب‍‌خ‍‌ش‍‌ن‍‌ده ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍ن‌ 🖤..️
5.0
526
شاخ غمگین متفرقه قهر به سلامتی