جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه حقیقت / بهترین بیو های حقیقت [پیشنهادی]

22982 پست
متن های حقیقت گلچین بصورت کوتاه , تعداد 22,982 متن حقیقت به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه حقیقت / بهترین بیو های حقیقت [پیشنهادی]
حقیقت حقیقت - جدیدها حقیقت عربی حقیقت انگلیسی حقیقت ترکی بلند حقیقت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‌‌‌
‌‌با خودم حرف بزن،نه پشت سرم!
➖➖➖➖➖➖➖️
5.0
440
تیکه دار حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
68599
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
شاخ غمگین نامردی زندگی حقیقت
مشابه ها
‌هَمیشہ کہ وَرق بر نِمیگرده؛ بَعضی وَقتا ڪِتاب بَستہ میشِہ!️
5.0
14413
شاخ فلسفی حقیقت
تا بَد نَشـے...
قَدرِ خوب بودَنِتو نِمیدونَن:)️
5.0
12113
𝒮𝒾ℯ 𝓌𝒾𝓈𝓈ℯ𝓃 𝓃𝒾𝒸ℎ𝓉, 𝓌𝒾ℯ ℊ𝓊𝓉 𝒹𝓊 𝒷𝒾𝓈𝓉, 𝒷𝒾𝓈 𝒹𝓊 𝓃𝒾𝒸ℎ𝓉 𝓈𝒸ℎℓℯ𝒸ℎ𝓉 𝒷𝒾𝓈𝓉...
شاخ تیکه دار حقیقت

با خیلیا بخند ، ولی
به هیچکدومشون "اعتماد" نکن . . :)️
5.0
18817


••𝙇𝙖𝙪𝙜𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙖𝙣𝙮
𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙏𝙧𝙪𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙮!
غمگین تیکه دار حقیقت
و قݪب هایے از جنس درد و خنده هایے از جنس دروغ..!️
5.0
12861
𝐴𝑛𝑑 ℎ𝑒𝑎𝑟𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑝𝑎𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑑 𝑠𝑚𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑑𝑒 𝑜𝑓 𝑙𝑖𝑒𝑠
غمگین خسته حقیقت دروغ
هیچکدومشون رو باور نکن.
همشون ادعان!(:️
5.0
2895
𝒅𝒐𝒏’𝒕 𝑩𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆.❞
     ❞𝑻𝒉𝒆𝒚’𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒑𝒓𝒆𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏
غمگین تیکه دار حقیقت