جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های حقیقت انگلیسی / بهترین متن حقیقت [پیشنهادی]

4577 پست
متن های حقیقت گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 4,577 متن حقیقت انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های حقیقت انگلیسی / بهترین متن حقیقت [پیشنهادی]
حقیقت حقیقت - جدیدها حقیقت عربی حقیقت ترکی کوتاه حقیقت بلند حقیقت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نَظَرِتـ مُحتَرَمِـہ وَلـے مُهِمـ نیسـ...🤍🩸️
5.0
51691
𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...🤍🩸
شاخ غمگین حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
« قلبتو سنگ کن، همه بت پرستند..! »
‌️
5.0
68528
➖⃟🖤••𝗦𝗧𝗢𝗡𝗘 𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧
                    ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ɪs ᴀɴ ɪᴅᴏʟᴀᴛᴇʀ
شاخ غمگین نامردی زندگی حقیقت


حتی کتابهای خوب هم فصل‌های بد دارن


· · · • • • • • ✧ • • • • • · · ·️
5.0
358

𝐸𝑣𝑒𝑛 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝐵𝑜𝑜𝑘𝑠 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝐵𝑎𝑑 𝐶𝒉𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟𝑠
فلسفی حقیقت درسی
❮محکومیم‌ به‌ امید ، ومجبوریم‌ به‌ آرزو 🪄🖤❯

5.0
25022
𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙣𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙤𝙥𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙨𝙝
غمگین فلسفی حقیقت زندگی
هر چے شبـ ٺاریڪـ تر باشہ
سٺاره ها ݐر نۅر تر میشن... :)️
5.0
6769
𝒯𝒽𝑒 𝒹𝒶𝓇𝓀𝑒𝓇 𝓉𝒽𝑒 𝓃𝒾𝑔𝒽𝓉
𝒯𝒽𝑒 𝓈𝓉𝒶𝓇𝓈 𝒶𝓇𝑒 𝑔𝑒𝓉𝓉𝒾𝓃𝑔 𝒷𝓇𝒾𝑔𝒽𝓉𝑒𝓇...:)
شاخ موفقیت حقیقت
« حقایق با گذر زمان تغییر می‌کنه 🦋 »️
5.0
6415
━━━━━━━♡━━━━━━━
• 𝗧𝗿𝘂𝘁𝗵𝘀 𝗰𝗵𝗮𝗻𝗴𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝘁𝗶𝗺𝗲 •
━━━━━━━♡━━━━━━━
بهترین ها حقیقت متفرقه

با خیلیا بخند ، ولی
به هیچکدومشون "اعتماد" نکن . . :)️
5.0
18786


••𝙇𝙖𝙪𝙜𝙝 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙖𝙣𝙮
𝙗𝙪𝙩 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙏𝙧𝙪𝙨𝙩 𝙖𝙣𝙮!
غمگین تیکه دار حقیقت
‌ 🖤 شهر از بالا قشنگه، آدمــا از دور! 🖤

‌️
5.0
17402

‌тнe cιтy ιѕ вeaυтιғυl ғroм aвove,
‌people ғroм aғar!

شاخ مغرور حقیقت


آدمای غلط همیشه درس هاے درستے بهت میدن.

5.0
5870
𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒍𝒆𝒔𝒔𝒐𝒏𝒔.
فلسفی حقیقت
آدم #خوبهِ زندگی خودت باش. . . ️
5.0
2668
🖤⃟ 𝐵𝑒 𝑇𝒉𝑒 #𝐺𝑜𝑜𝑑 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑂𝑓 𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐿𝑖𝑓e
موفقیت حقیقت مغرور


هيچوقت‌‌هيچ‌چيز‌از‌هيچكس‌بعيد‌نیست!
‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
5.0
3912
«🧡🕸»

   ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
Nᴇᴠᴇʀ , ɴᴏᴛʜɪɴɢ , ғʀᴏᴍ
ɴᴏ ᴏɴᴇ , ɪᴛ ɪs ɴᴏᴛ ɪᴍᴘᴏssɪʙʟᴇ !


‌  
انگلیسی تیکه دار حقیقت
‌ هیچ چیز هَمیشِـگـي‌ نیست..!🥀️
5.0
3374

‌ ───• · · · ⌞🥀⌝ · · · •───
ᴺᴼᵀᴴᴵᴺᴳ ᴵˢ ᴾᴱᴿᴹᴬᴺᴱᴺᵀ

غمگین حقیقت
اشک‌ها حرفایے هستن کہ قلب نمیتونہ بزنہ...! ️
5.0
4556
𝑇𝐸𝐴𝑅𝑆 𝐴𝑅𝐸 𝑊𝑂𝑅𝐷𝑆 𝑇𝐻𝐴𝑇 𝑇𝐻𝐸 𝐻𝐸𝐴𝑅𝑇 𝐶𝐴𝑁𝑁𝑂𝑇 𝑆𝐴𝑌...!
غمگین حقیقت
    بعضی‌وقتا همه جا رو تاریك کن
    تا واقعیا برق بزنن...!🌌🌑🌃️
5.0
13253
🔹᮪‌‌𝗦𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗞𝗘
              ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ ᴅᴀʀᴋ sᴏ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀʟ
              ᴏɴᴇs ᴡɪʟʟ sʜɪɴᴇ᮪
فلسفی تیکه دار حقیقت
اونایی که تاریخ رو فراموش میکنن؛
محکوم به تکرارش هستن ...!🕷🖤

~ونزدی آدامز️
5.0
22731
Those who forgot history; they force to repeat it ...!

~Wednesday Adams
شاخ تیکه دار مغرور حقیقت انتقام