جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کارما انگلیسی / بهترین متن کارما [پیشنهادی]

283 پست
متن های کارما گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 283 متن کارما انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های کارما انگلیسی / بهترین متن کارما [پیشنهادی]
کارما کارما - جدیدها کوتاه کارما بلند کارما
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
هـیـ مـونـالـیـزا!(🦋)️
5.0
5009
(🦋)!헤이 모나리자
شیطنت کارما
نصب برنامه اندروید تاوبیو
آقای قاضی
زندگی فقط یک قانون داره
کوچکترین اشتباه،بزرگترین ‌‌تاوان رو داره⚖️️
5.0
7970
ᴍʀ.ᴊᴜᴅɢᴇ
ʟɪꜰᴇ ʜᴀꜱ ᴏɴʟʏ ᴏɴᴇ ʟᴀᴡ
ᴛʜᴇ ꜱᴍᴀʟʟᴇꜱᴛ ᴍɪꜱᴛᴀᴋᴇ,ᴛʜᴇ ʙɪɢɢᴇꜱᴛ ᴘᴜɴɪꜱʜᴍᴇɴᴛ⚖️
شاخ تیکه دار کارما قاضی
مشابه ها
‌𝙏𝙃𝙀𝙍𝙀'𝙎 𝙉𝙊 𝙎𝙐𝘾𝙃 𝙏𝙃𝙄𝙉𝙂 𝘼𝙎 𝙅𝙐𝙎𝙏𝙄𝘾𝙀! ️
5.0
142

چیزی به نام عدالت وجود نداره!...
عاشقانه شاخ کارما سیگار

کارما مِنو نداره، هرچی لایقش باشی
همون برات سِرو میشه ..!†
4.9
2246
‌ 🅚🅐🅡🅜🅐
ᴅᴏᴇsɴ'ᴛ ʜᴀᴠᴇ ᴀɴʏ ᴍᴇɴᴜs; ᴡʜᴀᴛ
ʏᴏᴜ ᴅᴇsᴇʀᴠᴇ ᴡɪʟʟ ʙᴇ sᴇʀᴠᴇᴅ
انگلیسی بهترین ها کارما
کارما میگه،
تو نمی‌تونی قلبی که خدا ازش محافظت می‌کنه رو بشکنی! ️
4.6
1364
Karma says,
You can't break a heart which is protected by God.
مذهبی خیانت خدا کارما
کـ‌ارمـ‌ا مـ‌یـ‌گـ‌ه: زخـ‌مـ‌ی کـ‌ه مـ‌را زدی ت را خـ‌واهد کـ‌شت️
5.0
89
𝒦𝒶𝓇𝓂𝒶 𝓈𝒶𝒴𝓈: 𝓉ℎℯ 𝓌ℴ𝓊𝓃𝒹 𝒴ℴ𝓊 ℊ𝒶𝓋ℯ 𝓂ℯ 𝓌𝒾ℓℓ 𝓀𝒾ℓℓ 𝒴ℴ𝓊.
شاخ غمگین کارما خاطره نامردی
کارما میگه،
چیزی که قراره نصيب تو بشه به سمت تو برمی‌گرده ♥️️
4.7
687
Karma says,
what’s meant to be yours will come to you.
فلسفی کارما
*‌گناهان خودت را نمیدانم
اما اشک های من بیچاره ات میکنند..❤️‍🩹*️
5.0
1392
I do not know your sins
But my tears make you poor.❤️ *
غمگین جدایی کارما
༻نـہ میــبخشم نـہ میــخوام ببــخشی هرکـــسی باید تاوان اشتــباهـش رو پس بــده . . . ༻️
5.0
235
𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓯𝓸𝓻𝓰𝓲𝓿𝓮, 𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓽𝓸 𝓯𝓸𝓻𝓰𝓲𝓿𝓮, 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂𝓸𝓷𝓮 𝓼𝓱𝓸𝓾𝓵𝓭 𝓹𝓪𝔂 𝓯𝓸𝓻 𝓽𝓱𝓮𝓲𝓻 𝓶𝓲𝓼𝓽𝓪𝓴𝓮𝓼. . . !
شاخ کارما حقیقت

‌‌« باد آورده را باد میبرد ..! »💭🤞🏻
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

4.4
374

⃟●━━─ ᴱᵃˢʸ ᶜᵒᵐᵉ ᴱᵃˢʸ ᴳᵒ 💸 ── ⇆ㅤ

تیکه دار زندگی کارما
یکی از زیبا ترین جمله هایی که درباره کارما شنیدم این بود که میگه:

"زندگیت پر از آدمایی میشه که تو برای دیگران بودی!"️
5.0
1873
Karma hakkında duyduğum en güzel sözlerden biri, şöyle demesidir:

"Hayatın başkaları için olduğun insanlarla dolu olacak!"
تیکه دار فلسفی حقیقت زندگی کارما
کسی‌ باش‌ که‌ هیچکس‌ فکرشو نمیکرد‌ باشی♥︎️
5.0
378

𝐵𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑏𝑜𝑑𝑦 𝑁𝑜 𝑂𝑛𝑒 𝑇𝒉𝑜𝑢𝑔𝒉𝑡 𝑌𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒.
شاخ موفقیت کارما انگیزشی
کارما میگه،
وقتی آدما میگن که دوستت دارن و بهت اهمیت می‌دن زیاد خوشحال نباش.
سؤال اصلی اینجاست که تا کِی؟
چون دقیقا عین فصل‌ها آدما هم عوض می‌شن
:)))️
5.0
977
Karma says,
don't be too happy when people say they love you and care for you.
The real question is until when?
Because just like seasons people change
:)))
غمگین فلسفی حقیقت کارما
ما گذشتیم از حس خوشی ای که هیچوقت نصیب ما نشد..... :) ️
5.0
179
ᴡᴇ ᴘᴀꜱꜱᴇᴅ ᴛʜᴇ ꜰᴇᴇʟɪɴɢ ᴏꜰ ʜᴀᴘᴘɪɴᴇꜱꜱ ᴛʜᴀᴛ ᴡᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ɢᴏᴛ.... :)
غمگین بهترین ها زندگی متفرقه کارما
وقتی موفق شدی میفهمی که در طول این مسیر؛ شکست بهترین رفیقت بوده️
2.9
84
When you succeed, you will understand that along this path; Failure is your best friend
موفقیت بهترین ها انگیزشی کارما
گاهی باید سکوت کنی تا اصالت بجای ت صحبت کنه!️
5.0
2922
ꜱᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇꜱ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ʙᴇ ꜱɪʟᴇɴᴛ ꜱᴏ ᴛʜᴀᴛ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟɪᴛʏ ᴄᴀɴ ꜱᴘᴇᴀᴋ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ...
بهترین ها تنهایی حقیقت سکوت کارما