جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های لاتی انگلیسی / بهترین متن لاتی [پیشنهادی]

571 پست
متن های لاتی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 571 متن لاتی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های لاتی انگلیسی / بهترین متن لاتی [پیشنهادی]
تیکه دار لاتی لاتی رفاقتی شاخ لاتی لاتی لاتی - جدیدها لاتی عربی لاتی ترکی کوتاه لاتی بلند لاتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نَظَرِتـ مُحتَرَمِـہ وَلـے مُهِمـ نیسـ...🤍🩸️
5.0
51691
𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...🤍🩸
شاخ غمگین حقیقت مغرور لاتی
#ذات آدمـ‌ا قابل تغييࢪ نيسـ‌ت‌‌🖤🚬️
5.0
5364
𝑻𝒉𝒆 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝒎𝒂𝒏 𝒄𝒂𝒏𝒕 𝒃𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆𝒅🖤🚬
شاخ غمگین خسته لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
خودت باش دنیا اصالت را ستایش میکند !🥷🏻🉐️
5.0
6256
𝐁𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟, 𝐭𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐩𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 !
بهترین ها رفاقتی حقیقت زندگی لاتی
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
187985


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
مشابه ها


رو هیچ کسی زوم نکن ، بی کیفیت میشه:)️
5.0
31092
𝓓𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝔃𝓸𝓸𝓶 𝓲𝓷 𝓸𝓷 𝓪𝓷𝔂𝓸𝓷𝓮, 𝓲𝓽 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓸𝓯 𝓹𝓸𝓸𝓻 𝓺𝓾𝓪𝓵𝓲𝓽𝔂
تیکه دار لاتی مغرور


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
123414
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
شاخ انگلیسی تیکه دار لاتی نامردی

───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───
تنهـا ولي خود ساختــه..!
5.0
26628

───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───

      ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ

شاخ لاتی مغرور

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

5.0
14736

𝕋𝕙𝕒𝕥'𝕤 𝔾𝕠𝕕 𝕨𝕙𝕠 𝕚𝕤 𝕞𝕖𝕣𝕔𝕚𝕗𝕦𝕝 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕣𝕒𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤.
𝕋𝕠 𝕞𝕖 , 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖 𝕓𝕖𝕥𝕨𝕖𝕖𝕟 𝕞𝕪 𝕝𝕒𝕦𝕘𝕙 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕣𝕒𝕫𝕪 𝕚𝕤 𝕛𝕦𝕤𝕥 𝕒 𝕤𝕖𝕔𝕠𝕟𝕕 :))
 

شاخ انگلیسی عصبانی مغرور لاتی خدا
قانون شماره یک: هرگز تو هیچ چيزي دومی نباش!
5.0
43312
“💭”‌‌‌𝑅𝑢𝑙𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑂𝑛𝑒: 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑇𝑤𝑜
𝑖𝑛 𝐴𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔!
شاخ تیکه دار لاتی مغرور حاضر جوابی
‌‌
زندگی
هیچوقت آسون­تر نمیشه، تو قوی­‌تر
‌شو...!️
5.0
38208
🅻 🅸 🅵 🅴
ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇᴄᴏᴍᴇs ᴇᴀsɪᴇʀ
ʏᴏᴜ ᴍᴜsᴛ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ sᴛʀᴏɴɢᴇʀ
شاخ موفقیت انگیزشی لاتی مغرور
یآבم نِܩیآב جایـے رُو اِܩضآ ڪرבه بآشَم ڪِـہ نَظَرِتون بَرآܩ ܩُـهِܩـه 🌚☔️
5.0
16032
I don't remember signing somewhere that your opinion is important to me🌚☔
شاخ حقیقت حاضر جوابی لاتی مغرور
#لیاقت_باشه.گرفتاریشم_قشنگه😉🤙🏻🐉
#ط.بگو_طلاس..❌️🖤👋
#چیزی_که ازچشم _بیوفته_برگشتی_نیس🍃💯🤟🏽
#شهر_من_خدا_ندارد..❤️‍🔥🕸🕷⚔️🤙🏻
#روزگاری_گر.دیوانه_ات.بودم_گذشت..❌️🖤🤙🏻️
5.0
3088
#I deserve. to be. captured. beautiful. #say. gold.. #something.that.falls.out.of.your.eyes.you.don't.come back. .was.past..
شاخ غمگین لاتی سکوت آرامش
همیشـہ سلطان♛خوـבت باش↻.......️
5.0
1559
𝒜𝓁𝓌𝒶𝓎𝓈 𝒷𝑒 𝑔𝑜𝑜𝒹 𝒮𝓊𝓁𝓉𝒶𝓃♛↻
شاخ لاتی مغرور
‌‌
‌‌
من اگر قلبمم منت تپیدن بزاره درش میارم!

5.0
14130
𝙄'𝙡𝙡 𝘽𝙚𝙖𝙩 𝙃𝙞𝙢 𝙞𝙛 𝙈𝙮 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩 𝘽𝙚𝙖𝙩𝙨!🌿
شاخ انگلیسی لاتی مغرور


زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..!

5.0
13503

⠀🪐⃤••𝗧 𝗛 𝗘
⠀⠀ʙᴇᴀᴜᴛʏ ᴏғ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɪs ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ
⠀⠀ʜᴇᴀʀᴛs , ɴᴏᴛ ᴛʜᴇɪʀ ғᴀᴄᴇs
شاخ انگلیسی لاتی


خاطره‌ها هیچوقت از بین نمیرن!
5.0
43539

🖤⃟ ᴍᴇᴍᴏʀɪᴇs ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪᴇ
شاخ انگلیسی لاتی
#بنی ادم لاشی تر از یکدیگرند..) ️
5.0
53908
#ب̶ن̶ی̶.ا̶د̶م̶.ل̶ا̶ش̶ی̶.ت̶ر̶.ا̶ز̶.ی̶ک̶د̶ی̶گ̶ر̶ن̶د̶.
️‌‌✞‌🖤
شاخ تیکه دار لاشی لاتی

مح‌بآ‌غـروُرم‌حال‌ميكُنعم‌شُماباروياي شاخ بودنتون😂✌️️
5.0
1533
𝓜𝓷 𝓫𝓪 𝓺𝓸𝓻𝓸𝓻𝓶 𝓱𝓪𝓵 𝓶𝓲𝓴𝓸𝓷𝓶 𝓼𝓱𝓸𝓶𝓪 𝓫𝓪 𝓻𝓸𝔂𝓪𝔂𝓮 𝓼𝓱𝓪𝓴𝓱 𝓫𝓸𝓭𝓷𝓽𝓸𝓷
شاخ لاتی مغرور