جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های مذهبی انگلیسی با ترجمه / بهترین متن مذهبی [پیشنهادی خرداد 1402 ]

47 پست
متن های مذهبی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 47 متن مذهبی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های مذهبی انگلیسی / بهترین متن مذهبی [پیشنهادی]
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
و خـدایـی...
کـه بـودنـش پـایـان رنـج هـاسـتـ♡... ️
5.0
6370
And God whose being is the end of suffering
مذهبی خدا
نصب برنامه اندروید تاوبیو

‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست...
‌‌‌‌

5.0
15983

𖤐⃟🤍••ᴅᴏɴ'ᴛ ᴡᴏʀʀʏ ɢᴏᴅ ɪs ᴀʟᴡᴀʏs ᴡɪᴛʜ ʏᴏu..

انگلیسی مذهبی خدا
╭┈─────── 「⚡️」

‌خُڋا‌ݕَڔٰاےِݦَݧ‌ْڬٰاڣٖیښٺ❤

5.0
11050

﷽حَسْبُنَاالله‌وَنِعْمَ‌الْوَکیٖلْ...
عاشقانه مذهبی ادبی خدا
مشابه ها
خدای من...🤍
تمام‍ زندگی ام را خودت نقاشی کن🫵🏻❤️‍🩹
من به قل‍م‍ طُ ایمان دارم‍ :)🖌️️
5.0
3576
ᴍʏ ɢᴏᴅ...🤍
ᴘᴀɪɴᴛ ᴍʏ ᴡʜᴏʟᴇ ʟɪꜰᴇ ʏᴏᴜʀꜱᴇʟꜰ🫵🏻❤️‍🩹
ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴘᴇɴ :)🖌️
مذهبی فلسفی آرامش خدا انگیزشی

خدا با من است . .

5.0
2450


𖤐⃟♥️•• ○━━─ ᴳᵒᵈ ᶤᶳ ᵂᶤᵗʰ ᵐᵉ
مذهبی خدا
༻زندگی ات یـک قصه ایـست كه توسط یک خدای خوب نوشته شده!!༻️
4.9
2781
...𝔂𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓪 𝓬𝓻𝓪𝓯𝓽𝓮𝓭 𝓷𝓪𝓻𝓻𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 𝔀𝓻𝓲𝓽𝓽𝓮𝓷 𝓫𝔂 𝓪 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓖𝓸𝓭
مذهبی مهربانی خدا ادبی زندگی

خدا هیچوقت تنهات نمیزاره با تمام وجودت بهش اعتماد کن...

4.9
2098

𝑮𝒐𝒅 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒍𝒆𝒂𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆... 𝒕𝒓𝒖𝒔𝒕 𝒉𝒊𝒎 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒂𝒍𝒍 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒎𝒊𝒈𝒉𝒕ꨄ

تنهایی مذهبی خدا انگیزشی
‌ پروردگارا جز تو پناهے نیست…️
4.9
3052
🤍ᴅᴏɴ’ᴛ ᴡᴏʀʀʏ ɢᴏᴅ ɪs ᴀʟᴡᴀʏs ᴡɪᴛʜ ʏᴏu
انگلیسی مذهبی خدا

قسم بہ روزے كہ جز خدايتــ مرحمے نخواهے داشت ...

5.0
2933

𝑰 𝒔𝒘𝒆𝒂𝒓 𝒃𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒂𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒐 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒚 𝒆𝒙𝒄𝒆𝒑𝒕 𝑮𝒐𝒅 ...

مذهبی خدا

در تاریکی شب تنها خداست که صدایت را می‌شنود..

5.0
5037

ɪɴ ᴛʜᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇss ᴏғ ᴛʜᴇ ɴɪɢʜᴛ ᴏɴʟʏ ɢᴏᴅ ʜᴇᴀʀs ʏᴏᴜ..

انگلیسی مذهبی خدا شب
خُـــدایـا تـ‌و پَـــــنـ‌اهِ مَـنـی وَقـتـی راهـهـ‌ا بـ‌ا هَــ‌مِـه یِ وُسـعَـ‌تِـشـ‌ان تَـــنگ مـی شَـوَنـد️
4.9
1934
𝑮𝒐𝒅 𝒀𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒎𝒚 𝒓𝒆𝒇𝒖𝒈𝒆 𝑾𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒐𝒂𝒅𝒔 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒂𝒍𝒍 𝒕𝒉𝒆 𝒗𝒂𝒔𝒕 𝑩𝒆 𝒕𝒊𝒈𝒉𝒕
مذهبی انگلیسی خدا آرامش
༺ زندگے ات یـک قصـہ ایـست کـہ توسط یـک خداے خوب نوشتـہ شده! ༻️
5.0
9478
...𝔂𝓸𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓲𝓼 𝓪 𝓬𝓻𝓪𝓯𝓽𝓮𝓭 𝓷𝓪𝓻𝓻𝓪𝓽𝓲𝓿𝓮 𝔀𝓻𝓲𝓽𝓽𝓮𝓷 𝓫𝔂 𝓪 𝓰𝓸𝓸𝓭 𝓖𝓸𝓭
بهترین ها مذهبی خدا زندگی


[کسی که باخدا همراه می‌شود،
شکست ناپذیر است‌‌.]🌥🌈️
4.9
1565
𝑇ℎ𝑒 𝑜𝑛𝑒 𝑤ℎ𝑜 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐺𝑜𝑑 𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑛𝑐𝑖𝑏𝑙𝑒

انگلیسی مذهبی خدا
گاهى بايد فقط آرومـ باشى و همه چيز رو بسپارى به خدا ☺️♥️‌️
4.8
990
sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ʏᴏᴜ ᴊᴜsᴛ ʜᴀᴠᴇ
ᴛᴏ ᴋᴇᴇᴘ ᴄᴀʟᴍ ᴀɴᴅ ʟᴇᴀᴠᴇ
ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ ᴛᴏ ɢᴏᴅ
غمگین انگلیسی مذهبی خدا
خدایا مارا بیش از طاقتمان امتحان نکن...! ‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.9
1622
‌‌‌‌‌‌      ➖⃟♥️•• 𝗚𝗢𝗗; 𝗣𝗟𝗘𝗔𝗦𝗘 𝗗𝗢𝗡'𝗧 ᴛᴇsᴛ ᴜs ᴍᴏʀᴇ ᴛʜᴀɴ ᴏᴜʀ ᴛᴏʟᴇʀᴀɴᴄᴇ... ‌‌‌‌‌‌‌‌
غمگین بهترین ها مذهبی خدا خسته

قسم بہ روزے كہ جز خدايتــ مرحمے نخواهے داشت ...

4.8
1245

𝑰 𝒔𝒘𝒆𝒂𝒓 𝒃𝒚 𝒕𝒉𝒆 𝒅𝒂𝒚 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒍𝒍 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒐 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒚 𝒆𝒙𝒄𝒆𝒑𝒕 𝑮𝒐𝒅 ...

انگلیسی مذهبی انگیزشی ادبی خدا
خدایا شکرت....
برای همه ی چیزهایی که گرفتی...
و بهترشو دادی...
4.4
763

Thank God.... For all the things you got ... And you made it better ...
انگلیسی مذهبی خدا زندگی
« الله به زمان احتیاج ندارد..! »️
4.9
948
○━─ᴳᴼᴰ ᴰᴼᴱˢᴺ'ᵀ ᴺᴱᴱᴰ ᵀᴵᴹᴱ •͜• ──⇆
انگلیسی مذهبی خدا

□●من میدانم خداوند آینده مرا زیبا رقم زده است.♡❞

4.9
1485

❞ 𝑰 𝒌𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑮𝒐𝒅 𝒉𝒂𝒔 𝒔𝒉𝒂𝒑𝒆𝒅 𝒎𝒚 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒏 𝒂 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍 𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒆

انگلیسی مذهبی خدا
گݪی داࢪم گݪستان ࢪاچه ڪنم🍃:)
خداࢪاداࢪم دیگࢪان ࢪاچه ڪنم):️
5.0
3068
مذهبی خدا

در ظلماتِ شب، تنها خداست که صدایت را می‌شنود ❤️

5.0
9449

In the darkness of the night,
only God hears you.

انگلیسی تنهایی مذهبی

 

هر وقت احساس کردی که خدا کنارت نیست، به یاد بیار که معلم همیشه در طول امتحان سکوت می‌کنه 💭

4.7
621

If you ever feel like God isn't there, remember the teacher is always silent during the test.

 

انگلیسی مذهبی خدا
یــادتــــــ باشــ شــیـطــان هــم یــک روز فــرشــته بــود:))️
5.0
236
𝑅𝑒𝓂𝑒𝓂𝒷𝑒𝓇, 𝒮𝒶𝓉𝒶𝓃 𝓌𝒶𝓈 𝑜𝓃𝒸𝑒 𝒶𝓃 𝒶𝓃𝑔𝑒𝓁:))
شاخ مذهبی مغرور انگیزشی زندگی

 خدا هیچوقت تنهات نمیذاره
با تمام وجودت بهش اعتماد ڪن..
 

4.9
1596

Gᴏᴅ ᴡɪʟʟ ɴᴇᴠᴇʀ ʟᴇᴀᴠᴇ ʏᴏᴜ ᴀʟᴏɴᴇ ᴛʀᴜsᴛ ʜɪᴍ ᴡɪᴛʜ ᴀʟʟ ʏᴏᴜʀ ᴍɪɢʜᴛ..

مهربانی مذهبی خدا